Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1186. Tisted (Kongens-), Binderup samt, efter Rescr. 20/5 1821, fra 2/5 1824 Durup,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 528; Lkm.; Kbg. Tisted og Binderup 1778; Durup 1813.
Anm. Durup havde tidligere Stenild til Annex; see Rørbæk-G.-S.
———————————

0. (1545. 68). Laurits Eriksen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 7:3 (1957-59), s. 15.

1. (1571). Niels Jensen; ~ 8/2 79 Cathrine Christensdtr. Juel af Strandby, f. Frisborg 22/4 62; [† c. 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 5:2 (1903-05), s. 548 (note 12); DD IV, s. 200-203.

2. (1598**). Niels Mouritsen*; see Etm.; [† 26/5 1647].

Sixhøj nr. 6.

3. 1646. Thomas Nielsen af Gislum-T., f. 03; St. Vibg. 30; St. i Rostock 33–34; ~ F. D. . . . Nielsdtr.; [† 6/6 1650; „profunde doctus“ (F. & A. 223)].

KUM I, s. 100 (»Thomas Nicolaus Gislom«); Sixhøj nr. 6; Helk I, s. 221.

4. 1650. Laurits Thomsen Spanggaard; St. Vibg. 42; ~ . . . . ; 1 D.; [† 7/5 1664].

KUM I, s. 171 (»Laurentius Thomæ Spandgaard/Spagaard«); Sixhøj nr. 129.

5. 1664. Hans Jensen Ring; maaskee St. pr. 47; [† 1679].

KUM I, s. 210 (»Iohannes Iani«).

6. 5/3 1679 [Hør. Vibg. . .] Jacob Andersen Riber; [1684 Husby-N.; see der].

7. 1/8 1684, o. 27/8, Knud Olufsen Wroue af Vrou-R.; St. Vibg. 79; C. 21/7 81, Mediocr.; ~ Kirsten Pedersdtr. Bering af Kobberup-F.; 1 D.; [† 21/4 1694].

KUM II, s. 92 (»Canutus Olai Vroe«); Sixhøj nr. 602.

8. 28/4 1694, o. 29/4, Peder Pedersen Jessen*, f. Aarh.; F. P. J. (Farver), Bgmstr.; St. Aarh. 89, Bacc. 90; C. 12/8 91, illum.; Pr. 12; 1 ~ Karen Jensdtr. Ibsen, E. e. P. J. Nørholm i Nørholm, f. Vibg.; F. J. I., Rdmd.; M. Marg. Pedersdtr. Ostenfeldt; 2 ~ (97) Engel Balthsersdtr.; 3 ~ Anne Cathrine Vesteni; med alle 6 S., 1 D.; see Balthazar J. i Louns-A.; [† 21/3 1748; blev mishandlet paa Nøragergd. af Adam Ernst Pentz, som 21/7 08 ved Høiesteret blev dømt til, at betale ham 800 Rdlr. og 500 Rdlr. til Kbh. Frelsers K. (F. & A. 127); T. 306].

KUM II, s. 171, 172 (»Petrus Petræus Iessæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 37; Nygaards sedler: 1697; død.

9. 3/10 1738** [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 8/10 34, o. 8/12] Christian Nicolai Andersen Høyer, f. p. Østergd. 3/5 07, d. Aasted 10/5; (Halvbdr. t. Peder A. H. i Hammer-H.-S.-A. og t. Hans A. H. Tise); F. A. Hansen H., Eier af Østergd. i Salling; M. Apollone Nielsdtr. Friis af Skorup-T.; St. Vibg. 27; C. 11/12 32, n.; ~ Malene Christine Breum af Ullits-F., † 27/3 43; [† 1743].

KUM II, s. 488 (»Christiernus Højerus«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 949, 822, 833.

10. 11/5 1743** [p. Cap.* 26/4 43, o. 28/8] Adam Daniel Sixtusen Aspach; [1/4 1758 Hellevad-H.-Ø.; see der].

11. 21/4 1758, o. 21/6, Mag. Christopher Didrik Johansen Friedenreich; [26/10 1759 Farum-V.; see der].

12. 28/12 1759, o. 5/3 60, Johan Henrik Zahrtmann, f. Hedinge 25; St. Vdbg. 45; C. 10/6 47, l.; ~ Mariane Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., f. 9/12 32, † Vibg. 2/2 10; see Henrik C. Z. til Vibg. Sortebrødre K.; [b. 17/7 1782; riig og paapassende].

13. 16/10 1782, o. 18/12 [Rtr. Christiansand 79] Axel Rosenkrands Segelcke; [26/11 1783 Vrensted-T.; see der].

14. 11/2 1784 [Durup-S. 28/5 77] Poul Friis Nicolaisen Nyboe, f. Holstebro 2/12 39; (Bdr. t. Niels C. N. N. i Vridsted-F. og t. Anne Margrethe N. N. ~ C. B. C. Schougaard i Husby-N.); F. N. N., Kbmd.; M. Maren Juel; St. Vibg. 61; C. 26/9 65, n.; p. Cap. Durup-S. 24/2 74, o. 16/3; 1 ~ 14/6 75 Ellen Christensdtr. Sadolin af Vibg. Sortebrødre K., † •/1 82; mindst 1 S.; 2 ~ Else Jacobsdtr. Timmermann af Hobro-S., † Hald, Nørhald Hrd., 28/8 21; see Immanuel N. i L. Lyngby-Ø.; [b. 4/5 1786; goddædig].

KUM III, s. 214 (»Paullus Friis Nyboe«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1280.

15. 30/6 1786, o. 27/9 [Hør. Vibg. •/5 77] Laurits Halkjær, f. Vibg. 19/12 52; (Bdr. t. Mogens J. H. i Ørslevkloster); F. Jens H., Bogbinder; M. Eva Marg. Hammer; St. Vibg. 73; C. 26/6 81, n.; 1 ~ Magdalene Cathrine Helbech af Vammen-B.-L., † 10; 2 S., 2 D.; 2 Helming. Ulstrup S., 3/10 13 ~ Kirstine Hofmann, f. c. 88, † Aars 1/10 60; 1 S. (f. efter hans Entledigelse); [# 29/12 1812; boede i V. Oustrup; † Aars S. 18/3 1832].

KUM III, s. 321 (»Laurentius Halkiær«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1353.

16. 16/7 1813 [Branderup 24/6 08] Henrik Schou; [7/4 1820 Farstrup-L.; see der].

17. 14/11 1820, o. 28/2 21 [Skllrr. paa Ourø 05] Jens Gade, f. Kbh. 24/10 74; F. Niels G.; M. Cathr. Sørensen; St. Kbhs. Bgdsk. 94; C. 22/7 12, n., efter at være rejiceret to Gange; Skllrr. i Skibby 04; ~ K. Hyllinge 3/10 06 Dorothea Juliane Mathiesen af Rye-S., f. 21/9 79, † Tjørring 28/3 54; 3 S., 5 D; [† 23/5 1843; værdig; Pg. br. 5/6 32; B. D. G. 1/161].

Kbg. Rye (1779-1814) opsl. 4 (hustrus fødsel); Kbg. Kirke Hyllinge (1745-1814) opsl. 141 (vielse); Kbg. Tjørring (1836-56) opsl. 4 (enkens død).

18. 12/8 1843 [Miss. v. Godthaab, Grld., 28/3 32, o. s. D.] Jørgen Frederik Jørgensen; [2/12 1850 Mygind-K.-S.; see Trige-Ø.].

19. 4/2 1851, o. 11/4 [Adj. Hlh. 1/10 41] Peter Georg Raffenberg Johansen, f. Nakskov 4/6 13; F. Peter J., Skllrr. og Chordegn ss.; M. Louise Carlson-Palmgreen; St. Nakskov 32; C. 6/5 40, l.; ~ 51 Georgine Cathrine Meyer, f. 27, † Kbh. 19/4 66; F. Læge i Nestved; 1 S., 3 D.; [† m. p. 3/12 1859].

20. 29/2 1860 [const. Cat. Hjørring 56] Jørgen Møller Hansen, f. Veile 3/3 16; F. Christen H., Bager; M. Kirstine Hansen; St. Hors. 36; C. 8/11 41, h.; p. Cap. Hvidbjerg-L. 17/8 42, o. 2/11; Hjelpep. i Hals 52; 1 ~ Hvidbjerg 12/7 44 Karensine Cathrine Vilhelmine Hjelm, f. 19/12 22, † 17/12 62; F. Claus Christ. H., Tøihuusforv. og Secr. i Generalindqvarteringscomm.; M. Dorothea Cathr. Thorbrøgger; 4 S., 2 D.; 2 ~ 28/10 63 Karen Andrea Faber, f. 7/9 27; F. Henning Andreas F., Apoth. i Holstebro; M. Kirstine Hein; (68) 1 S.; [21/7 1872 Vesterbølle-Ø.].

21. 9/12 1872 [Sandby 6/9 69] Johannes Julius Erlandsen; see Assens o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 199. Durup og Stenild, samt til 1577 Rørbæk og Grynderup,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/161; Kbg. 1702 (÷ 1741–94, 1808–13).
———————————

1. (1545). Jens Nielsen, f. Fjeldsø; F. N. Jensen, Selveier; M. Karen Christensdtr.; Pr. c. 43; ~ Ellen Christensdtr.; 4 S., 4 D.; see N. Jensen i Farsø-V.; C. J. Durop i S. og N. Onsild; J. J. Durup i Hobro-S.; S. J. Bygum i Simested-H.-H.; C. P. Kjeldsen i Rørbæk-G.; M. Iversen i Roslev-R.; A. J. Mariager t. Kbh. Nic. K.; [† 20/6 1577; efter Klemmebrev skulde der være en Cap., som skulde boe i Rørbæk og Embedet deles ved Hr. Jens’s Død].

KS 7:3 (1957-59), s. 15; 3:5 (1884-86), s. 514.

2. 1577 [r. Cap.* (71)] Mads Iversen; [dømt at forflyttes 4/6 1586; see Roslev-R.].

2b. (1608. 19). Esbern Jørgensen Samsing, maaskee af Besser-O.; St. i Kbh. (95).

F-P s. 142 (»Esbernus Georgii Samsing «); KUH III, s. 685; KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

3. 16 . . Mikkel Sørensen, maaskee St. i Kbh. (94); ~ Dorothea Thøgersdtr., f. c. 67; 2 ~ V. J. Paludan til Vibg. Dk.; [† c. 1635].

F-P s. 140 (»Michael Severini«);.

4. 1635. Jørgen Jensen, f. 10; vist St. 31; Pr. 64; see Etm.; J. J. Durup i Rørbæk-G.; [† 17/6 el. 17/7 1673; „vir non leviter literis tinctus“ (F. & A. 225)].

KUM I, s. 105 (»Georgius Ioannis Arhusiensis«).

5. 5/5 1670**. F. S. Søren Jørgensen; St. Vibg. 57; ~ Helvig Nielsdtr. Steenberg af Sønderholm-F.; u. B.; 2 ~ Stenild 5/12 12 Søren Pedersen Guldager, Ridefoged p. Kyø; u. B.; [† 11/2 1710].

KUM I, s. 269 (»Severinus Georgii Durup«); Sixhøj nr. 334; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 5; Nygaards sedler: Enkens 2. ægteskab.

6. 25/3 1710 [p. Cap. Nibe-V. 22/1 00, o. 31/1] Hans Mikkelsen Harboe; F. M. Pedersen; St. Ribe 85; 1 ~ Skals 00 Maren Lauritsdtr. Kras af Nibe-V., f. 78, † 08; 2 ~ Birgitte Marie Poulsdtr. Kjerulf af Sønderholm-F., Skifte 26/4 19; 3 ~ Inger Marie Henriksdtr. af Seiling-S.; see Hans H. H. i Gislum-T.; J. Schjelderup i Laastrup-S.; [† c. 1741].

KUM II, s. 138 (»Iohannes Michaelis Harboe«); PT 7:4 (1919) s. 224-225.

7. 6/6 el. 6/9 1729*, 24/3 31** [p. Cap. Vorning-K.-H. 5/1 31, o. 26/1] Søren Frederiksen Wiccardt; [3/3 1741 Steenmagle-S.; see der].

8. 1/5 1741, o. 21/6, Gunde Pedersen Kjersing af Vive-O.-V., d. 23/7 15; St. Helsing. 34; C. 31/7 40; Pr., i. 25/9 65; 1 ~ Anna Cathrine Hellesen, † 18/12 56; 3 S., 2 D., alle † før Faderen; 2 ~ 60 (Bev. 15/2) Else Thøgersdtr. Rougtved, Skifte 26/3 78; u. B.; [† 3/5 1777].

KUM II, s. 552 (»Guntherus Kiersing«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 45, 67, 69, 74; Nygaards sedler: Dåb.

9. 19/12 1771**, o. 15/1 72, Erik Lorentzen Holst; [9/12 1773 Hersom-B.-K.; see der].

10. 28/5 1777 [p. Cap.* 24/2 74, o. 16/3] Poul Friis Nyboe; [11/2 1784 Tisted-B.; see der].

11. 19/5 1784, o. 23/6, Andreas Høstmark Wibe; [13/4 1792 Farstrup-A.; see Rise].

12. 8/6 1792 [r. Cap. Strandby-B.-M. 7/9 87] Rudolph Abraham Winther af Haverslev-B., f. 30/9 53; St. pr. Aalbg. 70; C. 29/6 84, n.; p. Cap. Næsborg-S.-O. 8/10 84, o. 3/11; Pr. . . ; ~ 10/5 91 Christiane Aagaard af Østbirk-Y., f. 26/6 71, † 14/2 40; 2 S., 4 D.; see L. P. Larsen i Gislum-V.-T.; [# med Rang som Apr. 13/1 1819; † p. Lisentorp 30/11 25].

13. 21/7 1819, o. 17/11 [Adj. Hors. 06] Hans Christian Holst; [20/5 1821 Rørbæk-G.-S.; see der].

Ligesom altsaa Stenild blev Annex til Rørbæk-G., saaledes blev
ved Rescr. af s. D. Durup lagt til Tisted-B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.