Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1102. Strandby og fra 1664 Bjørnsholm og Malle,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; Lkm. 3/154; F. et A.; M. S.; S. i K.; Kbg. 1691.
Anm. Strandby, Witschild (Aale, Alæ, Ale, Mariæ K., fra 1573 Bjørnsholm) og Malle (Maluch) hørte allerede i 13de Aarhundrede til Witschild (vitæ schola) Kloster. Strandby bestyredes af en Vicar, som var Rector i Klosterets latinske Skole. Prædikanten i Klosteret (Aale o.s.v.) var tillige Vicar i Malle; den egentlige Sp. var Abbeden i Klosteret; som saadan nævnes efter Reformationen Anders Andersen (1557 og 62, see Bjørnsholm) og som Vicarer Jørgen Madsen (1561 Sp. i Farstrup-A.) og C. N. Juul (see nedenfor). Klosterkirken, en pragtfuld og kostbar Efterligning af St. Peters el. Mariæ rotundæ Kirken i Rom, var meget berømt. Den nuværende Bjørnsholm K. bygget i 1668. Præsten boer i Vadgd.
———————————

1. 1564 [Cap. el. Vicarius i Strandby og Rtr. i Witschild 61] Christen Nielsen Juel, f. 31/10 33; gik i Skole i Aalbg., i Vitskøl Kloster og i Viborg, men ikke v. Universitetet; Skriver i Sorø 54; P. i Sorø Kloster, o. 5/5 57–59; Pr. 2/12 73; 1 ~ 5/1 61 Agnete Vitusdtr., † 21–22/11 74; (fmtl. Sstr. t. Maren V. ~ H. Poulsen i Kornum-L. og t. Maren V. ~ J. Madsen i Farstrup-A.); 3 S., 6 D.; 2 ~ 24/6 76 Anna Svendsdtr. af Sebber-L.; 5 S., 5 D.; see N. Jensen i Tisted-B.; Vitus C. J. i Blære-E.; [† 1596, efter 14/10; var en exemplarisk, gudsfrygtig, skikkelig og lærd Mand, som efterlod sig vigtige Optegnelser; flyttede 64 fra Frisborg til Vadgd.].

KS 2:5 (1869-71) s. 342-377, se Juel; DD IV, s. 200-203;.

2. 1596. Anders Nielsen, f. Skive; [† 1602].

3. 1602. Christopher Christensen, f. Vibg.; F. Bysvend; [† 1636; lærd og flittig].

4. 1636. Laurits Lauritsen Lunde f. Lunde i Fyen el. Vibg.; [† 25/12 1655; Eptph.].

5. 1656. [p. Cap.* 55] Anders Hansen, f. Slag.; F. Bfgd.; St. Slag. 36; [† 1662].

KUM I, s. 136 (»Andræas Iohannis Slaglosiensis«).

6. 1662. Mathias Willumsen, f. Rønneby i Blekinge 30; F. W. Thomæsen, Landsdommer og Lænsmand i Blelkinge, hvis Farmoder var af gammel skotsk, den Frobesiske Adel; M. Bente Hansdtr. Rafn; St. Malmø 51; tillige 14/6 64 Bjørnsholm (Witchild) og Malle, mod at holde Cap. til Ranum, til at forsyne Malle, ligesom Sognepræsten Strandby, hvorimod de skulde alternere i Bjørnsholm; Pr. 77–96; ~ Kirsten Jensdtr. Bloch, f. c. 30, † Malle 14/4 14; F. J. Sørensen B., Herredsfoged i Hindsted Hrd.; M. Karen Jensdtr.; 4 S., 2 D.; see Etm.; H. O. Høyer i Skivum-G.; (see H. H. Wassard i N. Nebel-L.); [† Malle 10/9 1708; var en sjelden Mand i sin Tid; lærd, duelig, beleven, virksom og forekommende, agtet og elsket; opbyggede Pgden. saa godt som af Nyt; anlagde 10 Fiskeparke].

KUM I, s. 234 (»Matthias Wilhelmj Roehnovius«); PT 6:2 (1911), s. 219-220; HimF, s. 87-88.

7. 26/8 1701** [r. Cap.* 29/7 96, o. 5/8] Iver Enevoldsen Wagaard; St. pr. 91; C. 6/7 93, illum.; Pr. 27; 1 ~ 96 F. D. Inger Maria Mathiasdtr. Villumsen, b. 23/7 08; 3 S., 1 D.; 2 ~ Ida Kirstine Jespersdtr. Rønneberg af Hersom-B.-K., † paa Hvamstrup; 3 S., 4 D.; see Mathias W. i Vive-O.-V.; Enevold I. W. i Skelund-V.; N. I. Arrøe p. Fuur; J. O. Blicher i Laastrup-S.; Iver I. W. i Romdrup-K.; T. N. Ursin i Glenstrup; J. Schjelderup i Laastrup-S.; [† •/1 1739].

KUM II, s. 184 (»Ivarus Envaldi Burgulanus«); SJHT Beskrivelse over Øen Fuur, s. 415.

8. 20/3 1739 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 21/9 31, o. 10/10] Hans Christian Olsen Sadolin af Vibg. Sortebrødre K., f. 03; St. Vibg. 22; C. 19/11 27, l.; (r. Cap. Skive-R. 11/12 30); Pr. 56; ~ 21/11 32 Eleonore Nielsdtr. Hildebrandt; (Sstr. t. Conrad N. H. i Nors-T. og t. Margrethe I. N. H. ~ H. A. Bondo, ø. Cap. t. Aarh. Dk.); F. N. Eriksen, Læge; M. Margr. Conradsdtr. Hildebrandt, en Dtr. af Superintendent C. H. i Celle i Nedersaxen; 3 S., 2 D.; see Ole H. S. i Vive-O.-V.; F. Astrup til Vibg. Dk.; [† 1756 i Vibg. Snapsthing].

KUM II, s. 445 (»Iohannes Sadolinus«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 915; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 23.

9. 25/6 1756 [Ørslevkloster 30/7 34, o. 25/8] Christopher Heidenreich Frederiksen Busch af Daugbjerg-M.-S., f. 23/4 06; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 25/9 28, l.; Pr. 56; 1 ~ 18/10 43 Anna Elisabeth Pedersdtr. Brøchner af Karby-H.-R., † 45; 1 B.; 2 ~ 1/8 49 Øllegaard Riis; 1 S., 1 D.; 3 ~ Ingeborg Hee af Borup-H., f. 32, † Rand. 7/5 08; u. B.; see C. T. Lillelund i Ø. og V. Assels; [† 16/3 1778].

KUM II, s. 479, 492 (»Christophorus Heidenreich Busch«, 20 år gl.).

10. 29/4 1778 [r. Cap.* 16/2 75] Søren Bregnholm, f. Lerkenfeld 28/6 32; (Bdr. t. Vincens B. i Haderup og t. Johanne B. ~ B. P. Jessen i Louns-A.); F. Thomas Sørensen B., Forp. og Forv. (Bdr. t. Jochum S. B. i Vridsted-F.); M. Anna Sophie Svinding; St. Vibg. 53; C. 20/12 55, h.; p. Cap. Hjerk-H. 5/5 69, o. 31/5; Pr. 79; ~ Aalbg. Bud. K. 7/5 83 Else Marie Sinding af Rødding-K., f. Lime 8/12 46, † Rand. 1/10 11; u. B.; [b. 7/6 1810; virksom, retsindig, oplyst og nidkjær].

KUM III, s. 131 (»Severinus Bregnholm«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1198, 1059, 647; Nygaards sedler: Begravelse; enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1946.

11. 30/11 1810 [p. Cap. Vive-O.-V. 15/11 99, o. 22/1 00; p. Cap. her 06] Hans Peter Sadolin; [1/4 1817 Strandby-F.; see der].

Efter Rescr. 25/10 1805 blev Pastoratet nedlagt. Strandby forenedes med Farsø, som hidtil havde havt Vonsild til Annex. Bjørnsholm og Malle blev et Pastorat for sig.

———————————

 

 

No 1103. Strandby og Farsø; see Nr. 1102.

Kbg. Strandby 1691, Farsø 1701.

[Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift]

———————————

1. 1/4 1817 [Strandby-B.-M. 31/11 10] Hans Peter Sadolin af Vive-O.-V., f. Rold 24/9 72; St. pr. 90; C. 22/4 99, n.; p. Cap. Vive-O.-V. 15/11 99, o. 23/1 00; p. Cap. Strandby-B.-M. 06; ~ 3/5 11 Petrine Severine Kjerulf, f. Gunderupgd.; F. Iver K., Propr.; 2 D.; [† •/3 1836].

2. 19/7 1836 [Rubjerg-M. 5/11 28] Mathias Anchersen Kirkebye; [16/4 1849 Gangsted-S.; see der].

3. 24/6 1849 [Ikast 1/2 40] Mathias Schwartzkopf Randrup; [1/8 1857 Tingsted; see der].

4. 26/10 1857 [c. P. i Skads, Tønder Pr., 24/9 50; Sp. ss. 26/5 51] Caspar Nicolai Smith; Pr. 12/12 63 (1/1 64); [2/5 1868 Lunde; see der].

5. 11/7 1868 [Gislum-T. 14/8 59] Jens Michael Peter Kragh af Øsby, f. Egedesminde 2/12 20; St. Rand. 42; C. 8/5 48, h.2; Miss. v. Upernavik 31/12 49, o. 18/1 50–58; ~ 48 Eleonore Lund.

———————————

 

 

No 1104. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Strandby, Bjørnsholm og Malle.

[Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift]

M. S. III.; A. H. N.; Lkm. 3/156.
———————————

1. c. 1696. Niels (Nielsen?) Wæver; maaskee St. Vibg. 53; ~ Karen Jensdtr., † efter 99; [† •/11 1699].

KUM I, s. 243 (»Nicolaus Nicolai«); Sixhøj nr. 277.

2. 23/7 1696*. Iver Enevoldsen Wagaard; [26/8 1701** Sp.*; see der].

3. o. 23/11 1709. Iver Nielsen Iversen; [7/11 1711 Tornby-V.; see der].

4. 1716 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø., o. 10/12 06] Jens Nielsen Iversen; [23/9 1726 Vilsted-V.; see der].

5. 1/12 1726, o. 29/1 27, Mathias Iversen Wagaard; [27/4 1733 Vive-O.-V.; see der].

6. 21/8 1733, o. 25/11 [Degn i Raarup . .] Thomas Henriksen Blichfeldt af Vellev, f. 27/4 86; St. Vibg. 03; C. 15/5 14, l.; O.; [† 18/11 1747; exemplarisk, nøisom og sparsommelig; fattig og nidkjær; „cui nihil habenti nihil defuit“; cfr. Eftermæle af ham selv paa en Marmorflise udvendigt paa Malle K.].

KUM II, s. 287 (»Thomas Blichfeld«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 758; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 43; FAaW, s. 29.

7. 22/12 1747, o. 24/1 48, Niels (Juul) Nicolaisen Bølle, f. Trend, Strandby Sogn, 22/4 11, d. Malle 3/6 s. A.; F. N. Jespersen B., Degn i Malle, siden i Strandby; M. Anne Nielsdtr. Winther af Kristrup-H.; St. Vibg. 33, Bacc. 34; ~ Bjørmsholm 17/9 48 Anna Sophie Amalie Henriksdtr. Morsing af Hjerk-H., d. 25/5 07; u. B.; 2 ~ J. C. Flechtner i V. Hornum-H.-F.; [† Malle 21/5 1756].

KUM II, s. 546, 550 (»Nicolaus Nicolai Bølle«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 977; PT 1992, s. 177, 181; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

8. 25/6 1756, o. 28/7, Niels Rostrup Thygesen Lund; [15/10 1772 Ulsted; see der].

9. 29/12 1772 [p. Cap. Galten-V.-H. 28/4 69, o. 26/5] Corfits Schurmann Jensen Bang; han kom her ikke, da Kaldsretten blev Jstrd. Lassen bestridt; [19/5 1774 Laurbjerg-L.; see der].

10. 16/2 1775 [p. Cap. Hjerk-H. 5/5 69, o. 31/5] Søren Bregnholm; [29/4 1778 Sp.*; see der].

11. 15/7 1778 [p. Cap. Sebber-L. 4/11 73] Hans Frederik Jensen Bloch; [11/11 1778 Sebber-L.; see der].

12. 10/2 1779 [p. Cap. Vorde-F.-R. 18/3 73, o. 5/5] Jacob Pedersen Galthen af Hersom-B.-K., f. 14/6 44; St. Vibg. 63; C. 24/9 67, n.; O.; [† 20/7 1787; Marmorsteen].

KUM III, s. 235 (»Iacobus Galthen«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1295.

13. 7/9 1787 [p. Cap. Næsborg-S.-O. 8/10 84, o. 3/11] Rudolph Abraham Winther; [8/6 1792 Durup-S.; see der].

14. 29/7 1792, o. 5/9, Georg Andreas Barfoed; [31/10 1798 Romdrup-K.; see der].

15. 4/1 1799, o. 10/4 [Lærer ved Opfostringshuset i Kbh. 93] Ignatius Becher; [1/4 1817 Bjørnsholm-M.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 25/10 1805.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog [1532-1587]. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 342-377.