Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1371. Vridsted og Fly,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/79; S. i K.; L. S. v. W.; Kbg. 1776.
———————————

1. (1545). Ib . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 18.

2. (1568. 84). Peder Ibsen Ørregard; [† 4/3 1594].

KS 3:5 (1884-86), s. 513; 3:2 (1877-80), s. 203.

3. 1594. Laurits Lauritsen; [† 21/11 1602].

4. k. 21/11 1602 [p. Cap. Rødding-L.-P., o. 8/9 s. A.] Anders Sørensen Cramer; St. i Kbh. (99); [† 7/9 1618].

F-P s. 166 (»Andreas Severini Kremer«).

5. k. 1/11 1618. Niels Christensen Paaske af Vrou-R., f. Vrou c. 89; St. 11; 1 ~ . . . ; 2 ~ 19/10 45 Maren Christensdtr. Hegelund; F. C. Sørensen H., Bgmstr. i Vibg.; see Etm.; [† 23/9 1659; plyndret to Gange af Fjenderne, som endogsaa vilde have taget hans Linned af Kroppen paa ham].

KUM I, s. 2 (»Nicolaus Christiani Paschatius Vrove«); Sixhøj nr. 205; Brev af 1614, der bekræfter hans ophav.

6. 16/10 1659 [p. Cap.* 6/8 57] F. S. Anders Nielsen Paaske, f. c. 23; St. Vibg. 47; ~ 16/12 59 Sidsel Madsdtr.; 1 S., 2 D.; see 2 Etm.; [† 7/4 1698].

KUM I, s. 206 (»Andreas Nicolai Paschasius«); Sixhøj nr. 205.

7. 19/9 1685**, o. 6/9 86, F. S. Niels Andersen Paaske, f. 18/12 60; St. Vibg. 83; C. 30/7 85, illum. (dvs. illum profectum in rerum sacrarum et divinarum studio probavit, ut dignus judicatus sit, qui ad exercitia concionalia admittatur); [† 21/5 1690; Hans Løn som Cap. var 8 Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg, samt Juleoffer af Vridsted].

KUM II, s. 126 (»Nicolaus Andreæ Paschasius«); Sixhøj nr. 642.

8. 12/7 1690**, o. 15/10 [Hør. Vibg. 88] Jochum Sørensen Bregnholm, f. p. Kjellingtand, Gislum Sogn, 61; (Farbdr. t. Vincens B. i Haderup og t. Søren B. i Strandby-B.-M.); F. S. Thomsen B.; M. Johanne Svendsdtr. Farstrup af Vesterbølle-Ø.; St. Vibg. 85; C. 22/5 88, illum.; ~ 18/7 93 F. Sstr. Anna Andersdtr. Paaske, f. her, † 1/6 25; 2 S., 2 D.; see Etm.; B. N. Krog i Vesterbølle-Ø.; [† 16/5 1713].

KUM II, s. 138 (»Ioachimus Severini«); Sixhøj nr. 647, 1059, 1198.

9. 10/7 1713, o. 25/8 [Hør. Vibg. 08–11] Lucas Nielsen Steenstrup af Øsløs-V.-A., f. 11/10 81; St. Vibg. 02; C. 7/8 04, l.; 1 ~ Vibg. 6/2 14 Dorothea Jochumsdtr. Lassen, † •/2 15; F. J. L. Bgmstr.; 1 D.; 2 ~ 11/5 25 F. D. Johanne Jochumsdtr. Bregnholm, f. her, † 12/4 32; 2 S., 2 D.; 3 ~ •/4 33 Birgitte Muhle Lauritsdtr. Vidberg af Nautrup-S.-V., f. Skive 05; u. B.; [† Fly 16/3 1751; meget stræng Lærer; Eptph. i Fly K.].

KUM II, s. 278 (»Lucas Steenstrup«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 739.

10. 17/11 1747**, o. 13/12, Christen Mortensen Bredsdorff af Lunde-Ou., f. Bredstrup 27/8 16; St. pr. 34, Bacc. 35; C. 11/8 40, h.; ~ Kobberup 5/8 49 Else Kirstine Friis, f. p. Lundgd., d. 6/5 32, b. 10/3 10; F. Assr. Christen Hansen F.; M. Mette Kirstine Pedersdtr. Panderup af Lading-F.-S.; 1 D.; see 2 Etm.; [† 27/11 1775; W. 3/111].

KUM II, s. 553, 558 (»Christianus Bresdorf«, 18 år gl.).

11. 13/9 1775**, o. 10/11, Niels Christian Nielsen Nyboe, f. Holstebro 16/4 38; (Bdr. t. Poul F. N. N. i Tisted-B. og t. Anne Margrethe N. N. ~ C. B. C. Schougaard i Husby-N.); F. N. N., Kbmd.; M. Maren Juul; St. Vibg. 59; C. 23/6 64, h.; ~ 2/7 76 F. D. Johanne Bredsdorff, f. 55; 2 ~ Etm.; [† 16/4 1789; Pg. br. 26/8 76 ved en Piges Uforsigtighed].

KUM III, s. 191 (»Nicolaus Christianus Nyboe«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1258.

12. 1789, o. 8/7, Didrik Frisenberg af Sal, f. 62; St. Vibg. 84; C. 15/1 88, n.; ~ F. E., † 9/2 34; [† 23/3 1833].

KUM III, s. 405 (»Theodorus Frisenberg«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1429.

13. 7/6 1833 [Seiling-S. 9/4 28] Peter Christian Asmussen; [21/8 1835 Tem; see der].

14. 30/10 1835 [N. Gjørding-V.-B. 12/1 25] Mathias Peter Otto Rønsholt, f. Haurum 18/1 89; F. Søren R., Degn; M. Marg. Schmidt; St. Aarh. 08; C. 10/1 15, l.; Torsted-H. 21/7 19, o. 8/10; ~ Anna Christine Aarøe, E. e. P. Both i Haurum-S., og † 14/2 42; 3 D.; [# 10/7 1857; † Kbh. 28/12 s. A.; var en begavet Taler; bestyrede Skolevæsenet med Indsigt og Dygtighed; stor Ldmd.].

15. 15/9 1857 [p. Cap. Harridslev-S.-R. 28/4 42, o. 15/5; Vadum 8/7 47] Johannes Jensenius Johansen, f. Kbh. 11/9 13; F. Niels J., Thee- og Porcellainshandler; M. Elisabeth Hansen; St. Chrhvns. Bgdsk. 30; C. 8/7 42, h.; 1 ~ Theodora Jessine Emilie Larsen, f. 24/11 28, † 28/10 61; F. Martin L., Eier af Rødslet; M. Maren Medea Brandt af Maarslet; 4 S.; 2 ~ 8/5 66 Johanne Christiane Stougaard af Daugbjerg-M.-S., f. Vindum 14/5 38; levede 68 i Vdbg.; 1 D.; [blev, ved 10/4 1867 at døbe sit eget Barn, rammet af et Nerveslag, som næste Dag havde Døden tilfølge; særdeles agtet og afholdt].

16. 21/6 1867, o. Aarh. 28/8 [Lærer ved Fattigvæsenets Sk. i Kbh. 50] Hans Henrik Harald Larsen, f. Kbh. 20/10 19; F. Asmus L., Urtekræmmer; M. Birgitte Helene Eegholm; St. pr. 39; C. 10/1 50 h2.; 1 ~ 13/4 52 Louise Gregersine Larsen, f. Bogense 26/12 27, † Kbh. 2/12 53; F. Peter Clausen L., Dstrlæge i Bog.; M. Soph. Magd. Utke; u. B.; 2 ~ Herslev 5/6 57 Christiane Elisabeth Mariane Gjellerup, f. Hillerød 6/2 36, † Vinkel 17/9 78; F. Carl Christ. Ludv. G., Oberst v. de vestind. Tropper; M. Ane Marie Justa Schmidten; 2 S.; 3 ~ Trige 24/4 84 Andrea Mariane Krog af Rørbæk-G.-S., f. Herslev 2/12 52; [27/3 1877 Vinkel-R.; # 19/9 87; † Christiansminde v. Viborg 9/11 1892].

Elvius s. 591; G-HF II, s. 410.

17. 11/6 1877, o. Aarh. •/8 [Skolebest. i Kbh. 1/6 66] Andreas Winding af Paarup, f. Sønderhaa 6/12 36; St. Sorø 57; C. 25/6 63, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 6/1 64 – 6/1 69; ~ Frederiksberg 13/10 77 (sit Søskendebarn) Helene Johanne Sophie Heegaard af Skjævinge-G., f. p. Tunø 21/12 35; [# 7/12 1906; † her 20/6 1908].

Borchs K. nr. 710; Elvius s. 604; G-HF II, s. 442.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.