Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2),

No 326. Gjørding (Nørre-), Vemb og Bur,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/16; R. M. 5/6 1766 og 11/6 68; M. S. III.; Lkm. 6/418; Kbg. 1734.
Anm. Følgen for de første Præster er noget usikker.
———————————

1. 15 . . Peder Jensen Westervig; see Etm.

2. 15 . . F. S.? Christen Pedersen Gjørding; 2 D.

3 (4). (1573). Simon Pedersen Lemvig; [14/1 1573: »Hr. Simen i Gjørding fik Brev paa al Kgl. Maj.s Part af Korntienden af Gjørding Sogn og Halvparten af Kgl. Maj.s Part af Korntienden af Vem Sogn, at maa bekomme fri uden Stedsmaal og Afgift, ad gratiam«].

KB bd. 5 (1571-75), s. 211; DKL bd. 2, s. 188.

4 (2c). (1584) Laurits Bertelsen; ~ . . . . , der overlevede ham; [fmtl. ham der † ved Paasketid 1595; 27/7 1595: »Kongen har bragt i Erfaring, at Sognepræsten til Giørding, Vem og Bure Sogne i Hierrom Herred er død ved sidste Paasketid og at Sognene siden den Tid have været uden Sognepræst, fordi Sognemændene ikke have villet give nogen Person Kald, medmindre vedkommende vilde ægte den afdøde Præsts Enke, der, som Kongen erfarer, har forsvoret Arv og Gæld efter hendes Husbonde. Superintendenten i Ribe Stift har sendt to Personer til dem, der efter Ordinansen have prædiket i Sognene i Herredsprovstens Nærværelse, og Sognemændene have ikke haft noget at klage over dem hverken for deres Prædiken eller i andre Maader, men dog have de ikke villet give dem Kald, fordi de ikke have villet ægte Præste-enken. Da Kongen ikke vil finde sig i et saadant Misbrug af den Kaldsret, der i Ordinansen er bevilget Sognemændene, skal Hans Lange [Lensmanden] tilskikke dem enten en af de to Personer, som Superintendenten har sendt til dem, eller en anden smuk, lærd Person, der findes duelig til Præsteembede, og hvis de saa ikke godvillig ville give nogen af disse Kald, skal han paa Kongens Vegne indsætte enten en af dem eller en anden duelig Person i Sognene og foreholde Sognemændene, at de skulle være ham villige, svare ham Tiende, Offer og andet, som de ere pligtige at svare deres Sognepræst, og aldeles afholde sig fra saadan modvillig Handel, saafremt Kongen ikke skal tiltænke anderledes deri.«].

KS 3:2 (1877-1880), s. 211; KB bd. 10 (1593-96), s. 506-07; DanKir bd. 18, s. 2478 (se nedenfor).

5 (6). 1595. Bertel Jensen Colding; [fmtl. † c. 1603; 16/2 1596: »Hr. Bertel Jensen, Sognepræst til Giørding, Vem og Bure Sogne, der har ansøgt om, at han ligesom sine Formænd i Embedet paa Grund af Kaldets ringe Indkomst maa oppebære Kronens Part af Korntienden af Vem Sogn, indtil videre maa oppebære Kronens Part af Korntienden af Giørding Sogn og Halvparten af Kronens Korntiende af Vem Sogn, uden Afgift«].

KB bd. 10 (1593-96), s. 588; DanKir bd. 18, s. 2478 (se nedenfor).

6 (3). o. 25/5 1603. Søren Sørensen Mariager; see S. Sørensen i Ølby-F.; [var her endnu 1619]

Hegelund I s. 403, II s. 233; KS 5:2 (1903-05), s. 558 og 2:6 (1872-73), s. 545.
(Udgår her, var fmtl. Cap. 5. 16 . . [vist Skp., o. 1/4 40] Laurits Hansen Riber, f. c. 03; St. Ribe 24.
            KUM I, s. 64 (»Lavrent. Ioannis f. Rip.«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, 37 år gl.; Skp-C4, s. 425.

7. (1650). Christen Pedersen Borberg; vist St. Vibg. 32; [fmtl. † c. 1666; 26/1 1650: »Sognepr. t. Gørding hr. Christen Pedersen begærer for sit kalds ringheds skyld at måtte nyde hele kongetienden af Gørding og halvdelen af kongetienden af Vemb, da den i mange år har fulgt 4 af hans forgængere. Palle Rosenkrantz [Lensmanden] skal undersøge, hvorledes det er beskaffent med tienden, og hvorfor den ikke som tidligere følger præsten.«].

KUM I, s. 110 (»Christianus Petri Borbergensis«); Sixhøj nr. 19; KB bd. 29 (1650), s. 45; Kh. 1661, s. 133.

8. o. 4/7 1666 [Rtr. Lemvig] Niels Hansen Stauning af Stavning; St. Ribe 60; ~ Kirsten Jensdtr. af Haderup; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† c. 1696].

KUM I, s. 281 (»Nicolaus Iohannis Stauning«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179, Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 16; PT 1985, s. 211; E. Brejl: Stavning præster (hans hustru).

9. 15/2 1696, o. 3/4, Claus Madsen Bang, f. Od. 10/10 58; F. Mag. M. Clausen B., Rtr. ss., siden Prof. ved Gymnasiet ss.; M. Anna Johansdtr. Pouch; St. Middelfart 81; Huslærer hos Jens Bircherod, Regenspr. i Kbh. (siden Biskop i Aalbg.) 2/11 88; ~ F. D. Kirsten Nielsdtr. Gjørding, † Ulvborg •/4 38; [† 1704; forærede 96(?) Lysearmer til K. og 99 et silkesyet Alterklæde til Vemb K.].

KUM II, s. 110 (»Clavdius Matthiæ Bangius«); PT 1:4 (1883), s. 291 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 18, s. 2509, 2534 (se nedenfor).

10. 31/5 1704. Søren Pedersen Stauning* af Stavning; St. Kold. 93; ~ Lemvig 29/10 97 Anna Margrethe Knudsdtr. Lang, d. 11/11 79, Skifte 12/8 18; F. Proc. i Lemvig; 5 S., 2 D.; see J. G. v. Cappelen i Møborg-N.; [† 1754; Skænkede 1731 Alterkalk, -Disk og -Klæde til K.].

KUM II, s. 197 (»Severinus Petri Stauningius«); E. Brejl: Stavning præster; DanKir bd. 18, s. 2493, 2498-99 (se nedenfor).

11. 1/11 1754, o. 13/2 55, Jens Jensen Bering; [12/6 1761 Mariæ-Magdalene-S.; see Skjern].

12. 24/7 1761, o. 21/10, Hans Lauritsen Grønlund, f. Hammershøi 19/1 32; F. L. Pedersen G., Kromd.; M. Maren Nielsdtr.; St. Vibg. 52; C. •/6 55, h.; ~ 5/11 62 Else Johanne Hansdtr. Gjesten af Sevel, f. 38, † 12/3 06; u. B.; [† 2/1 1776].

KUM III, s. 123 (»Ioannes Grønlund«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1177.

13. 22/2 1776, o. 27/3 [Degn i Ulvborg-R. 63] Jens Steendorph, f. St. Jørgensbjerg v. Roesk. 35; F. Damianus Vilhelm Antoniussen S., Herredsfoged; M. Anna Bothilde Jensdtr.; St. Roesk. 50; C. 15/10 53, n.; 1 ~ Augusta Marie Skov, f. 40, † 11/4 98; 2 S., 5 D.; 2 ~ 12/10 98 Birgitte Aspern, f. Nørrevosborg 58, † 4/10 01; u. B.; [† 16/5 1802].

Nygaards sedler: Vielse, død.

14. 26/3 1802, o. •/4, Severin Rohde Weile; [9/4 1817 Græsted-M.; see der].

15. 1/8 1817 [Venø 11/1 11] Peter Christian Maaberg, f. Maaberg 61; F. Christen Sønderskov, Handelsmd. el. Skræder; St. pr. 92; C. 28/7 00, n.; p. Cap. Hellested 26/10 04, o. 2/11; ~ Anna Marie Søe, † Christiansfeldt 48; F. Iver Hansen, Gdeier i Bur; u. B.; [† 5/12 1824].

16. 12/1 1825 [Torsted-H. 21/7 19] Mathias Peter Otto Rønsholt; [28/10 1835 Vridsted-F.; see der].

17. 9/2 1836, o. 13/4, Peter Sveistrup; [19/9 1841 Rind-H.; see Høien-J.].

18. 18/11 1841 [p. Cap. Beftoft-T. 11/4 32, o. 19/6; Skjærbæk 13/4 39] Jes Lauritsen Corydon, f. Gl. Haderslev 21/1 96; F. Laurits Jessen, Gdmd. fra Nørregd.; M. Mette Cathr. Hansen; St. Haderslev t. Kiel 22; C. Gottorp 26 (III); ~ 28/4 43 Mette Marie Larsen, f. 18/8 19; F. Pet. L., Møller i Naur; M. Johanne Christensen; u. B.; [# 28/9 1872, † 24/4 74].

Achelis II, nr. 8630; Arends I, s. 164.

19. 19/12 1873 [Cap. p. p. Harlev-F. 7/12 66, o. 28/12; Kjettinge-B. 12/11 70] Daniel Maximilian Lundsteen af Aal, f. Vorgod 2/6 38; St. Ribe 57; C. 22/1 64, h2.; ~ 30/8 72 Laura Petra Winsløv af Harlev-F., f. Ø. Lars 15/7 35.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2017, Gørding Kirke, s. 2477-2518, Vemb Kirke, s. 2519-2556, Bur Kirke, s. 2557-2604.