Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 385. Harlev og Framlev,

Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; P. 7; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/194; Kbg. 1694.
———————————

1. 15 . . Peder Kaae; see Etm.

2. (1584). F. S. Daniel Pedersen Kaae; ~ Anne Jensdtr.; see Etm.; hans Navn paa Altertavlen og paa Kalkmaleri 1592.

KS 3:2 (1877-80), s. 206; DanKir bd. 16, s. 2018, 2019 (se nedenfor).

3. k. 14/6 1607**. F. S. Mads Danielsen Kaae; St. i Kbh. (02); Pr. (36); (mindst) 1 D.; [fmtl. † 1639; blev indstevnet 37 for Provstemødet i Aarh. af endeel Bønder i H., fordi han havde nægtet, at tage dem til Skrifte og Alters; men han beviste, at de havde paa Pintsedag under Aftensangsgudstjenesten siddet og drukket med hverandre, og derved begaaet Forargelse. Præsten blev frikjendt, og de tilkjendtes, at udstaae Kirkens Disciplin; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus 1607].

F-P s. 181 (»Matthias Danielis«); KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Matthias Danielis Kaa«); 6:2 (1936-38) s. 472; DanKir bd. 16, s. 2026-27 (se nedenfor).

4. 1639. Laurits Sørensen; maaskee St. Ribe 24; ~ 3/11 39 F. D. Ingeborg. Madsdtr., f. c. 14, † 20/12 95; see Etm.; Jens L. H., 1 r. Cap. t. Aarh. Dk.; N. M. Fog i Storring-S.-G.; [† 2/8 1668].

KUM I, s. 65 (»Lavrentius Severini f. Prestkier«).

5. o. 21/10 1666**. F. S. Jens Lauritsen Harlev; St. Aarh. 62; ~ Kirstine Jensdtr. Storring af Storring-S.-G.; 4 S., 1 D.; see Etm.; J. P. Bagger i Todbjerg-M.; Laurits J. H. i Bjerregrav-Aa.-T.; [† 1696].

KUM I, s. 307 (»Ioannes Laurentij Harlovius«); P-Aarh. f. 48b, opsl. 52; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Framlev hrd. nr. 2, 14.

6. 12/5 1696, o. 3/7 [Hør. Aarh. . .] F. S. Jens Jensen Harlev*, f. c. 73; St. Aarh. 88; Pr. 15/10 21; ~ Christine Sophie Gyberg, f. Skanderborg, b. 3/8 45; (Sstr. t. Lene M. C. G. ~ L. J. Harlev i Bjerregrav-Aa.-T. og t. Clara E. G. ~ J. H. Seidelin i Eltang-V.); F. Kgrd. Christen Knudsen G., Rgmtskriver over det skanderborgske Rytterdistr.; M. Cathrine Elisabeth Melbo(ur); 4 S., 2 D.; see i K. A. Toustrup i Aarslev-T.; C. Gyberg i Linaa-D.; [† 21/6 1741].

KUM II, s. 163 (»Ianus Iani Harlevius«); Nygaards sedler: Børn, død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Framlev hrd. nr. 2, 16, 18; PT 1990, s. 75-76.

7. 13/4 1736**, o. 3/7 37, Christian Johan Lodberg (Vonsyld) af Borum-L., d. 16/3 11; St. pr. 28; C. 34; Pr. 16/10 48; ~ 10/10 41 F. D. Øllegaard Christine Jensdtr. Harlev, f. 7/10 15, † her 10/11 85; 4 S., 1 D.; see N. B. C. Krarup i Veirum; [† 4/9 1761; Eptph.].

KUM II, s. 496 (»Christianus Iohannes Lodberg Ioh. f.«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Framlev hrd. nr. 22, 36; PT 9:1 (1928), s. 237-238; DanKir bd. 16, s. 2025-26 (se nedenfor), hvor bl.a. fremgår, at han ikke var bispesøn »af Roesk. Dk.«.

8. 20/11 1761 [Tvede-L. 10/9 56] Mag. Christian Jacobsen Lindemann*, f. Kbh. 23/8 01; F. J. L., Assistentshuusforv.; M. Martha Sophie Rasmusdtr. Bruun; St. pr. 20, Bacc. 21; C. •/8 23; Mag. 26; Pr. 50; Sp. Toksværd 4/2 29, o. 1/4; ~ Anna Margrethe Asmussen; see D. C. Blicher i Borup; [† 31/1 1781; Eptph.; W. 1/607; N. 346].

KUM II, s. 430, 435 (»Christianus Lindemann«, 18 år gl.); DanKir bd. 16, s. 2026 (se nedenfor).

9. 18/4 1781 [Klovborg-T.-G. 17/6 78, o. 7/8] Ole Flensborg, f. Hors. 28/1 53; (Bdr. t. Stephan F. i Aarby og t. Thomas F. i Eltang-V.); F. Cclrd. Andreas F., Bgmstr.; M. Anna Cathrine Stephansdtr.; St. Hors. 70; C. 26/9 74, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 77 – 11/6 78; Pr.; ~ 3/8 80 Charlotte Amalie Thygesen, f. p. Mattrup 19/12 47, † 21/7 32; F. Cclrd. Niels T.; see Andreas N. F. i Skivholme-S.; [† 10/7 1805; W. 3/217; N. 171].

Borchs K. nr. 369.

10. 18/10 1805 [r. Cap. Od. St. Hans K. og Sp. t. Høiby 31/5 99] Jens Christian Ramsing, f. Deibjerglund 1/10 68; F. Laurits R., Propr.; M. Johanne Marie Møller; St. Ribe 85; C. 18/4 91, l.; Sp. Hjortlund-K. 21/3 94, o. 3/6; Pr. 4/5 27 – 14/9 34; D.-M. 7/3 44; ~ 29/9 94 Else Cathrine Fabricius af Kbh. Frelsers K., f. Drangedal i N. 2/12 75, † her 3/12 51; 12 S., 8 D.; see J. O. Fabricius i Lundum-H.; [† 2/3 1852].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 95-97.

11. 26/5 1852 [Ø. Mariæ 19/1 43] Lars Winsløv af Povelsker, f. 2/10 97; St. Fdbg. 15; C. 22/10 21, h.; p. Cap. Nexø-B. 31/5 23, o. 3/7; Sp. Seierø 20/2 29; Ø. Larsker-G. 9/7 34; ~ Rønne 19/2 25 Anna Cathrine Sonne, f. 20/11 02, † Ø. Mariæ 8/9 48; F. Artillericpt. Fred. S., Uhrmager i Rønne; M. Cathrine Sonne; 1 S., 7 D.; see D. M. Lundsteen i N. Gjørding-V.-B.; [# 2/3 1870; † Braband 18/11 73].

AaDB s. 100-101.

12. 18/6 1870. Rasmus Ludvig Riis; see Henne-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Harlev Kirke, s. 2009-2034, Framlev Kirke, s. 2035-2064.