Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1190. Todbjerg og Meilby (Middelby),

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/92; P. 75; L. P. B. 376; M. S. III.; Lkm. 5/290; Kbg. Todbjerg 1685, Meilby 1663.
———————————

1. 15 . . Jørgen Jensen Bendstrup el. Brendstrup; see J. J. Todberg her.

2. 15 . . Poul Sørensen Schaarupgaard.

3. (1584). Jens Jørgensen Todbjerg, vistnok en Søn af Nr. 1.

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

4. c. 1590. Niels Rasmussen Bramstrup, f. c. 50; 1 ~ Magdalene Michelsdtr. af Skivholme-S., † 96; 2 ~ Dorete Pedersdtr. af Skjødstrup-E.; . . S., 5 D.; see R. Nielsen i Rimsø-K.; [† 25/9 1630; forfattede (20) følgende Vers om sig selv: „prostratus quod sim prorsus, sic sæpe videtur, sed non sum victus, nec superandus ero; est dominus mea spes, mea magna potentia, virtus, robur et auxilium, tutor et umbra mea; collaudans igitur semper te, Christe, manebo; hæc bona possideo nomine namque tuo. Est pater omnipotens, coelum terramque gubernans, a quo descendunt hæc bona cuncta mihi. Hunc etiam laudo læto cum corde frequenter, qui mihi non digno tot bona non renuit. Ipsi laus! ipsum laudo, laudabo per omne ærum; laus hæc sit semper in ore meo!“ (Lkm.); Lgst.; Eptph.].

RandAarb 1913, s. 15-18 (se nedenfor).

5. 1630. Mogens Hansen Trige, vistnok af Trige-Ø., f. c. 07; St. Aar. 27; ~ Anne Nielsdtr.; see Ph. M. Todbjerg i Hem-S.; A. M. Todbjerg i Nimtofte-K.; P. N. Brandt i Lading-F.-S.; N. Mogensen T. her; [† 1659].

KUM I, s. 83 (»Magn. Ioh. Trigens.«); Nygaards sedler: Hustru.

6. 1659 [r. Cap. Grenaa 50] Ole Pedersen, f. 13; St. Aarh. 43; [† Grenaa 10/8 1659 før Indsættelsen].

KUM I, s. 179 (»Olaus Petri Grenoënsis«).

7. o. 21/9 1659. Niels Mogensen T(odbjerg), vistnok en Søn af Nr. 5; St. Aarh. 52; Pr. 25/7 77; ~ 6/10 61 Gjertrud Nielsdtr. Brandt, vistnok af Lading-F.-S.; 2 ~ Etm.; see N. N. Brandt i Mariæ-Magdalene-S.; [† 16/3 1685].

KUM I, s. 237 (»Nicolaus Magni Todbergensis«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 17b, opsl. 20.

8. 14/4 1685, o. 29/5 [Hør. Aarh. 50] Jørgen Poulsen Bagger*, f. Hors. 53; St. Aarh. 74, Bacc. 76; Pr. 14/10 16; 1 ~ F. E., † 08; 2 ~ Harlev 16/7 09 Anna Jensdtr. Harlew af Harlev-F.; 1 D.; see Etm.; J. Harlev i Hjortshøi-E.-E.; [† 17 . .; levede, da Poulsens catalogus udkom (1727); („adhuc cum cura et diligentia sacro sibi concredito fungitur officio“); han og 1. Hustru gav 91 Døbefad til begge K.].

KUM II, s. 47, 72 (»Georgius Pauli Baggerus«); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; Nygaards sedler: vielse 2, børn; RandAarb 1913, s. 15 og 19(se nedenfor).

9. 14/2 1727**, o. 23/5, Jesper Christensen Hutfeld af Tved i J., f. c. 96; St. Aarh. 13; C. 4/7 20, n.; ~ F. D. Gjertrud Johanne Bagger, f. c. 13, b. Aarh. 2/4 82; [b. 14/7 1738].

KUM II, s. 373 (»Casparus Hutfeld/Huitfeld«, 20 år gl.).

10. 3/10 1738 [Kbhs. Ladegaard 19/2 34] Nicolai Jacobsen Isenfeldt, f. p. Langeland el. Lolland •/12 90; St. Od. 16; C. 27/6 24, h.; 1 ~ 2/8 31 Karen Hartkrog; 2 ~ Kbh. Nic. K. 8/5 36 Dorothea Elisabeth Oldendorph, d. Hillerød 30/9 99, b. 14/11 49, E. e. Christian Ulrik Sievers, Hoftrompeter; F. Jørgen O., Grovsmed; u. B.; [b. 16/6 1762; blev 6/4 25 relegeret, fordi han havde gaaet Obersecr., Jstrd. Rostgaard tilhaande i hans Simonie; Relegationen hævet 9/7 26; maatte 7/5 49 fremstille sig, at admoneres for en begangen Forseelse i Alterens Sacraments Administration og blev da sat i nogen Pengemulkt (Lkm.); W. 1/515].

KUM II, s. 399 (»Nicolaus Iacobi Isenfeldt«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: København byfoged nr. 147; Kbg. Hillerød (1697-1766) opsl. 147 (1. hustrus dåb).

11. 7/12 1759** [p. Cap.* 16/3 53] Jens Jensenius, f. Kbh. 28; St. Aalbg. 45, Bacc. 47; C. 8/7 51, l.; 1 ~ F. Stdtr. Rebekka Pouline Sievers; 1 S.; 2 ~ Kbh. 20/8 60 Birgitte Hansdtr. Gleerup, f. 40; F. Cmcrd. Hans Jørgensen G., Gross. i Aalbg.; M. Johanne Trap; 1 D.; 2 ~ A. Gjeding, Foged i Hasle og Lisbjerg HH., og † 18; [b. 4/5 1763].

KUM III, s. 53, 71 (»Ianus Iensenius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: København byfoged nr. 147.

12. 1/7 1763 [Malt-F. 1/5 44, o. 30/9] Peder Mortensen Wibe, f. Roesk. 2/8 12; F. M. W., Bgr.; M. Catharine Ørsted; St. Roesk. 32, Bacc. 33: Huslærer i Norge; Hør. Skien i Norge 34; C. 19/10 39, n.; 1 ~ Anne Margrethe Pedersdtr., f. c. 08, † 54; 2 ~ 10/7 55 Anna Andersdtr. Høstmark af Ølsted, f. 29; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Anders H. W. i Rise; [† 16/6 1765].

KUM II, s. 537, 543 (»Petrus Wibe«, 20 år gl.); ON-Malt, s. 26.

13. 13/9 1765 [Miss. i Grld. . . ] Laurits Gregersen°, f. Kbh. 31; St. Fdbg. 50; C. 11/3 59, n.; 1 ~ 8/8 66 F. E., b. 3/2 78; 1 S., 1 D.; 2 ~ Besser 9/10 78 Dorothea Johanne Lassen; 2 S., 6 D.; (see A. J. Secher i Gjerlev-E.); ; [† 28/7 1811].

14. 4/10 1811 [Mygind-K.-S. 30/3 10] Christian Erhard Hansen; [7/11 1827 Ønslev-E.; see der].

15. 18/1 1828 [Seiling-S. 19/5 24, o. 21/7] Jacob Hee af Borup, d. 26/10 74; St. Nybg. 94; C. 12/5 01, l.; Hør. Nybg. 97; Adj. ss. 5/9 06 – 22/5 10; Mølleeier . . ; 1 ~ Anna Nicoline Svitzer, f. 14/8 84, † 2/12 07; (Sstr. t. Amalie G. S. ~ J. H. Colding i Gislev-E.); F. Cclrd. Jens Taulow S., Toldinsp. i Nybg.; M. Anna Thygesen (Sstr. t. Ester Marie T. ~ J. A. C. Ørsted i K. Helsinge-D. og t. Mathias T. i Skjern); 1 S.; 2 ~ F. Sstr. Claudine Svitzer, f. 8/4 86, † Grundfør 23/1 62; 3 S., 2 D.; [† 19/6 1853].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1267, 1227, 1330.

16. 15/10 1853 [Næsborg-S.-O. 6/8 34] Frederik Christian Gleerup Haar af Skjødstrup-E., f. Grenaa 27/6 00; St. Aarh. 22; C. 12/1 29, h.; p. Cap. Mørke-H. 6/6 29, o. 29/7; ~ 1/10 34 Edva Sophie Hammer af Besser-O., f. Koldby 18/5 05; [# 30/1 1867; levede 68 i Kbh.; E. S. 1/628].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 74.

17. 6/4 1867 [Verst-B. 23/10 56] Carl Peter August Kofod af Kbh. Hel. G. K., f. 1/9 14; St. pr. 32; C. 26/10 40, h.; Skllrr. i Kbh. 44; Cat. Slagelse 18/2 51, o. 9/4; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 9/11 42 Jensine Vilhelmine Hildebrandt, f. Kbh. 14/9 17, † 28/5 91; F. Jens H., Skibscpt.; M. Else Kirstine Skov; 7 B.; [† 31/5 1881].

Elvius s. 525-526; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 43 (vielse); PT 3:1 (1892) Tillæg: Dødsfald i Danmark 1891, s. 11 (enkens død).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Randers Amts Historiske Aarbog 1913, årg. 7. Todbjerg Sogn s. 15-18. Mejlby Sogn s. 18-20.