Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 321. Gislev og fra c. 1687 Ellested,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/68; J. M. 187 og 179; R. M. 72; F. M.; Lkm. 2/231; St. M.; Kbg. 1675.
Anm. Ryslinge var 1625-1646 Annex til Gislev, senere til Herrested. Ellested, i Vinding Herred, var 1588 Annex til Ryslinge, senere (1642) til Herrested; det blev maaskee 1687 Annex til Gislev; 1539 nævnes N. Pedersen i Ellested.
———————————

1a. 15 . . Daniel . . . ; [† 1527].

FR s. 128.

1b. 12/4 1527. F. S.? Peder Danielsen; [† 1536].

FR s. 128; DKR s. 27.

1c. 13/11 1536. Hans Clemendsen.

DKR s. 27; DKL bd. 1, s. 9.

1 (d). 15 . . Frands Hansen; see Etm.; [b. 31/10 1570].

2. 1570. F. S. Hans Frandsen, f. c. 45; St. 66; ~ Karine Lauritsdtr. af Espe-V.; 1 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see F. H. Gislev, r. Cap. Ærøskjøb.; [† 1595; „lang hvid Mand; sterkt Røst; non male res ipsas“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 407 (»Johannes Francisci«).

3. 1595, i. dom. jubilate (11/5), Jacob Christensen af Kverndrup; St. 86; ~ F. E.; [† 1625].

FS nr. 349 (»Jacobus Christierni Querndorph«); F-P s. 105.

4. 1625. Jørgen Olufsen Pop; havde tillige Ryslinge, see der; [† •/3 1631].

(Udgår her, var p. Cap. 4. o. 2/2 1625. Laurits Nielsen, f. c. 98; J. O. Pop i Ryslinge fik formodentligt tillige Gislev; [c. 1626 Langaa-Ø.; see der]).

5. o. 4/5 1631 [Rtr. Nybg. 25] Jens Jespersen Stampe af Nyborg, f. 01; St. Od. 21; udenlands; Bacc. i Kbh. 24; ~ i Biskoppens Huus i Od. 26/9 31 Cathrine Henriksdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Henrik J. S. i Hammer-H.-S.-A.; [† 1642; havde tillige Ryslinge].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Caspari Stampe, Neoburg«), s. 67 (»Ianus Caspari f. Stampe«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Joannes Casparides«, 24 år gl.), s. 125 (»Joannes Casparides Stampius«, 30 år gl.); BHMD, s. 5, 53, 68, 71, 77, 78, 79, 83, 84, 96, 112, 114, 141, 142, 143, 150, 157, 162, 164, 195, 198; Helk I, s. 387; EM bd. 7, s. 470.

6. i. 22/10 1642 [r. Cap. Snøde-S., o. 23/10 39] Broder Brodersen Riisbrigh, f. Risbrig, N. Halsted S. i Slesvig, 11; F. B. Thadersen fra Risbrich; M. Sille Didriksdtr. fra Spielbeck; St. Od. 33, Bacc. 34; 1 ~ F. E., † 42; 2 ~ Maren (Marie) Jensdtr. (el. Johansdtr.), f. c. •/1 10, † her 10/7 94; 12 B., hvoraf 3 S., 4 D.; see Broder B. R. i Huusby; R. O. Thestrup i Mesinge; F. N. Brandt i Nykjøb.-S.; J. Rasmussen og J. M. Faber her; Christian B. R. i Udby i F.; [† 17/3 1674; Eptph.; Pg. br. 17/3 74].

KUM I, s. 114 (»Broderus Broderi«), s. 123 (»Broderus Broderi Risbriga-Holsatus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Broderus Broderi Tazenius«, 28 år gl.); SL s. 153, 154; PT 2:4 (1889), s. 158 (Riisbrigh).

7. 18/7 1667* og 6/10 70*, o. 9/11 74 [Rtr. Assens . .] Hans Allesen Bunkeflod; [afsat formedelst Leiermaal(2) 1678; see Lunde].

(31/3 1674* Henrik Henriksen).

8. o. 11/9 1678. Jens Rasmussen, f. Bogense . . ; St. Od. 62; ~ Birgitte Brodersdtr. Riisbrigh, f. her •/6 60; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; Datteren Mette Margrethe, d. 1/11 81 ~ Johannes Christopher Andreæ, P. i Kappel i Slesvig; [† 25/9 1681].

KUM I, s. 308 (»Iohannes Erasmi Bogonianus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 7; Kbg. Gislev (1675-87) opsl. 19 (datter 1681); Arends I s. 18 (der tildeler datteren forkert far); PT 2:4 (1889), s. 158 (Riisbrigh).

9. 15/10 1681, o. 23/10 [Rtr. Faabg. 78] Mag. Jens Madsen Faber, f. Søllinge 13/12 54; F. M. Jensen, Smed; M. Kirsten Henriksdtr.; St. Od. 74; Mag. 00; Pr. 04; 1 ~ 11/10 82 F. E., b. 3/7 99; 6 S., 4 D.; 2 ~ 22/11 99 Anna Sophie Jacobsdtr., f. Faabg. 6/2 83, † Dyrehovedgd. i Taarnborg S. ved Korsør 2/12 39; (Sstr. t. H. Jacobsen i Søby-T., t. C. Jacobsen i Søllinge-H., t. D. J. Achton i Vigersted-K. og t. H. J. Achton i Hyllested-V.); F. J. Jørgensen af Søllinge-H., Bgmstr. og Kbmd.; M. den bekjendte mandhaftige Dame Karen Henningsdtr. Achtonia af N. Broby, almindeligt kaldet „Karen Borgmesters“; 3 S., 3 D.; see Henrik J. F. i Ringe; P. R. Haagerup her; C. J. Herrested i Ryslinge; E. N. J. Fabricius i Kjøng i S.; Erik J. F. i Huusby-V.; (G. F. Lundager i Bogense-S.); [† 28/6 1719; meget retsindig; en særdeles opbyggelig Præd., saa Mange reiste hen, for at høre ham].

KUM II, s. 45 (»Ioannes Matthiæ Faber«); Arends I, s. 18; »see Mads J. F., r. Cap. i Middelfart-K.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 24; Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 7, 24, 31, 40; Sallinge hrd. nr. 81; PT 2:4 (1889), s. 158 (Riisbrigh).

10. 18/3 1715** [Sp. Drangedal og Tørdal, Tellemarken, Aggershuus Stift, 17] Claus Hansen Kemler (Keemler), f. Trondhj. 86; F. H. K., Kbmd.; M. Berthe Henriksdtr. Hornemann; St. Trondhj. 06, Bacc. 07; ~ Anna Magdalene Wichmannsdtr. Hofmann; F. W. H., Commandeur v. Kbhs. Toldsted; 3 D.; 2 ~ P. A. Flor i Jydstrup-V.; see V. A. S. Worsøe t. Vibg. Dk.; [† 8/3 1730].

KUM II, s. 317, 319 (»Claudius Kemblerus Nidrosiensis«, 20 år gl.).

11. 31/3 1730 [Ryslinge 22/4 17] Poul Rasmussen Haagerup, f. Faabg. 20/7 87; F. Bgr.; St. pr. 11; Hør. Faabg. . . ; p. Cap. S. Høirup-G. c. 16; Pr. 50; ~ Maren Kirstine Jensdtr. Faber, E. e. C. J. Herrested i Ryslinge, f. her; 4 S., 3 D.; see Jens B. P. H. i Ryslinge; [† 6/1 1757].

KUM II, s. 360 (»Paulus Haagerup«, 23 år gl.).

12. 14/2 1757, o. 23/3, Villads Jacobsen Krebs, f. Spjellerup •/6 22; F. J. K., Degn; M. Else Borchsenius; St. Slag. 41; C. 15/3 49, h.; 1 ~ 58 Dorthe Poulsdtr. Beaufin, d. Aarh. 27/11 20, † 2/5 81; F. P. Gregorius B., Chir. i Aarh.; M. Anne Christensdtr. Vestergaard; u. B.; 2 ~ Dorothea Christine Madsdtr., f. c. 34, † 28/5 82, E. e. Andreas Rasmussen, Eier af Filstrup, Haarby S.; u. B.; 3 ~ Nicoline Dorothea (Axelsdtr.?) Hvid, f. c. 42, † 15/9 87; (Sstr. t. Birgitte K. A. H. ~ F. N. Brechling i Espe-V.); u. B.; [† 28/1 1799].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 91, 99, 103, 119; Århus byfoged nr. 933, 1342; Nygaards sedler: 1. hustrus dåb.

13. 8/3 1799 [Ørbæk 8/7 91] Johan Henrik Colding* af Tamdrup, f. 30/4 64; St. Od. 84; C. 10/1 88, h.; Sp. Nordstrømø, Fær. 20/3 89, o. 27/3; Cons.-Rd. 2/11 39; 1 ~ 92 Ulrikke Eleonore Svitzer, d. Høiby 7/3 68, † 8/3 01; F. Jstrd. Erik Clausen S. t. Gislingegd.; M. Marie Felten Schiøt; 1 S., 1 D.; 2 ~ 5/11 02 Amalie Gregersine Svitzer, f. Nybg. 22/12 76, † Od. •/10 51; (Sstr. t. Anna N. S. og Claudine S. ~ J. Hee i Todbjerg-M.); F. Cclrd. Jens Taulow S., Toldinsp. i Nybg.; M. Anna Thygesen (Sstr. t. Ester Marie T. ~ J. A. C. Ørsted i K. Helsinge-D. og t. Mathias T. i Skjern); 3 S., 3 D.; see Hans E. C. til Od. Frue K.; G. Helm i Langaa-Ø.; H. J. F. C. Wolf i Naur-S.; (Peter Rud. W. t. St. Stephans K. v. Kbh.); [† 5/4 1844; B. D. G. 1/168].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1267, 1227, 1330.

14. 13/6 1844 [Krogsbølle 22/7 31] Hans Joachim Evald Knudsen* af N. Næraa-B., f. 2/7 92; St. Od. 10; C. 18/10 16, l.; N. Næraa-B. 14/1 18, o. 6/3; Pr. 27/8 36; R.* 10/1 68; ~ 16/7 18 Henriette Susanne Zeuthen af Skamby, f. Kullerup 13/10 98; 5 S., 4 D.; Datteren Joachimine Marie K. ~ 30/6 65 C. N. Lorentzen i Ryslinge; [† 5/5 1877; de fortræffelige Forældre mistede efterhaanden alle deres Sønner som Candidater eller Studenter].

15. 10/8 1877. Edvard v. Spreckelsen; see Hellevad-Ø.

———————————

Noter:

(1) »non male res ipsas« = Indholdet ikke ilde [om hans prædiken]
(2) Lejermål er en strafferetlig betegnelse for samleje uden for ægteskabet begået af personer, som er ugifte.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 25, 26, 30, 65, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 83, 84, 96, 112, 157, 168, 195, 205.
Jørgensen, S.: Bidrag til fynsk Præstehistorie: 1. Om Hr. Hans Allesen (Bunkeflods) Afsættelse fra Rektoratet i Assens og fra Præstekaldet i Gislev-Ellested. Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 678-684.