Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 567. Jydstrup og Valsølille,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/235; K. M.; Lkm. 447; M. 92; L. S. v. W.; Kbg. 1647.
———————————

1. 15 . . Anders . . .

2. (1584). Thøger Pedersen; boede i Valsølille.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. (1608. 10). Mads Mortensen; boede i Jydstrup.

KS 2:5 (1869-71), s. 149-50.

4. c. 1610. Thure Mikkelsen, f. Aalbg.; St. i Kbh. (07); ~ . . . . , der overlevede ham; [† c. 1628].

F-P s. 229 (»Thuro Michaeli Aalborgensis«); KS 6:2 (1936-38), s. 478.

5. o. 23/2 1628. Poul Jacobsen, f. Helsingborg; St. Roesk. 23; ~ Karen Hermansdtr.; 2 S., 2 D.; [1646 dømt fra Kaldet ved Herredagen, efter Stridigheder og forsømmeligheder fra 1629].

KUM I, s. 62 (»Pavlus Iacobus Helsingburg.«); PT 8:6 (1927) s. 190; KS 6:2 (1936-38), s. 478-79; KR nr. 4623, 5916; Kopskatten 1645, opsl. 23.

6. o. 9/5 1646. Oluf Madsen, f. Kbh.; St. Kbh. 20; [† 31/7 1647].

KUM I, s. 46 (»Olaus Matthiæ Hafniensis«).

7. o. 24/10 1647. Mads Jørgensen, f. Helsingør; St. Christianstad 39; ~ Margrethe . . . , E. e. Oluf Abild i Halmstad; [† 1670].

KUM I, s. 152 (»Matthias Georgii Helsing.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 51.

8. 21/10 1670, o. 18/11, Jacob Olsen Abild, vistnok f. Halmstad c. 43; (Bdr. t. Kirstine O. A. ~ H. S. Hetting i Magleby p. M.); St. Roesk. 66; 1 ~ Lisbet Hansdtr. af K. Hvalsø-S.; 5 S., 1 D.; 2 ~ •/9 93 Maren Madsdtr. Strøyer af L. Hedinge; u. B.; 2 ~ P. Munkgaard i Herlufsholm; see Etm.; [b. 22/11 1698; W. 3/4; N. 5; aaben Begravelse i Taarnet].

KUM I, s. 334 (»Iacobus Olai Halmstadiens.«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 193; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 51, Ringsted hrd. nr. 25; PT 14:3 (1961), s. 106 (Hetting); FWDP nr. 434,12 og 567,08.

9. 10/12 1698. F. S. Mag. Peder Jacobsen Abild; St. Sorø 95, Bacc. 96; Mag. Kbh. 28/5 10; Pr. 17; ~ Bringstrup 12/7 00 Barbara Jacobsdtr. Borch af Alsted-F.; see J. P. Abild i Haderup; Christian P. A., r. Cap. Ringsted-B.; [† 30/1 1730 el. 34; skjænkede 28/5 28 et Enkesæde].

KUM II, s. 211, 216, 347 (»Petrus Abildius«).

10. 6/12 1729**, o. 9/12 [Hør. Slag. 5/10 28] F. S. Jacob Pedersen Abild; [27/4 1733 Haderup; see der].

11. 2/4 1734, o. 28/5, Peter Augustinussen Flor, f. Rølloug (Rollag) i Numedalen 19/12 07; (Bdr. t. Augustinus A. F., r. Cap. i Holbæk-M.); F. A. Ambrosii F., Sp. ss.; M. Ingeborg Pedersdtr. Opdal (som havde 18 B., hvoraf 2 S., 7 D. levede); St. pr. 26, Bacc. 28; C. 28, l.; ~ 15/7 35 Anna Magdalene Wichmannsdtr. Hofmann, E. e. C. H. Kemler i Gislev-E., og † 24/1 57; u. B.; [17/8 1736 Sandeherred (Sandefjord), Aggershuus Stift; † 1775].

KUM II, s. 484, 494 (»Petrus Augustini Flor/Florus«, 19 år gl.) NST 2002, s. 27-28.

12. 7/9 1736 [p. Cap. Kbh., Waisenhuset, 10/5 34, o. 28/5] Søren Mikkelsen Steenstrup; [9/11 1736 Haraldsted-A.; see der].

13. 1/12 1736, o. 6/2 37, Frants Christian Jensen Holbech; [31/5 1748 Haraldsted-A.; see der].

14. 11/5 1748, o. 6/6 [Skllrr. i Valsølille] Niels Hansen Bruun; [12/3 1756 Tostrup-U.; see der].

15. 19/3 1756, o. 12/5, Johannes Mortensen Zuschlag; [6/2 1772 Haraldsted-A.; see der].

16. 5/3 1772, o. 10/4, Christopher Knudsvig; [7/12 1792 Haraldsted-A.; see der].

17. 28/12 1792 [Fp., o. 3/9 88; Hjelpep. i Haraldsted-A. . .] Otto Grundtvig; [19/9 1806 Haraldsted-A.; see der].

18. 19/12 1806 [p. Cap. Karlebo 31/1 06, o. 28/2] Andreas Teilmann af Tostrup-U., f. 7/11 80; St. pr. 98; C. 8/5 01, h.; 1 ~ 2/4 07 Jacobine Sophie Huulegaard af Karlebo, f. 80, † 4/9 08; 1 S.; 2 ~ 6/12 08 Cathrine Margrethe Samsø Teilmann af Tølløse-Aa., f. 24/11 el. 12/11 87, levede 68 i Tostrup; 1 S., 1 D.; (see H. V. Bülow i Estvad-R.); [† 8/6 1811].

19. 2/8 1811 [Øxnæs og Langenæs, Nordlandene, 10/5 11, o. 29/5] F. Bdr. Johan Christian Teilmann; [12/3 1817 Tostrup-U.; see der].

20. 4/6 1817, o. 3/7, Johan Carl Christian Salicath, f. Skovlyst v. Hillerød 7/4 90; F. Joh. Fred. S. (Salicatti), kgl. Førster; M. Anne Marie Sælboe; St. Fdbg. 07; C. 15/1 17, l.; O.; [† 6/6 1818; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 5, s. 475 (se nedenfor).

21. 12/8 1818 [Uldum-L. 26/5 18] Herman Dominicus Bechmann Rehling af Frederiksborg-H.-H., f. Egebjerg 79; St. Fdbg. 94; Hør. Fdbg. 00–04; C. 17/4 13, l.; p. Cap. Volstrup-H. 21/5 13, o. 25/6 13; O.; [† 15/4 1822. „En hurtig Nervefeber endte hans Dage. Med mageløs Trofasthed og Utrættelighed opoffrede han sig for Alt, hvad hans Embede kunde kræve, og især for de Syge og Lidende i hans Menigheder, og ilede med lige Omhu, at staae sit Nabosogn bi, da en ondartet Sygdom udbrød der til samme Tid, som dets Sp. var død. De allerede svage Kræfter maatte vige for de voxende Anstrengelser, og han sank i Dødens Favn, haardt savnet og oprigtigt begrædt af de Mange, for hvilke han som Lærer, som Sjælesørger, som Raadgiver, Trøster og Talsmand vil være uforglemmelig. Hans Bane gjennem Livet var tung og ublid, men han vandrede den med en Reenhed og Fromhed, som kuns Faa paa Jorden“. (Thaarups Necrol. 148)].

22. 3/7 1822 [Aggersborg 18/4 21] Jens David Frederik Salicath; [7/6 1833 Haraldsted-A.; see der].

23. 30/8 1833, o. 9/10, Lorents Lorck; [24/12 1836 Hvedstrup-F.; see der].

24. 7/3 1837 [Gjødvad-B. 22/4 35] Ernst Henrik Holst; [21/10 1844 Borup-K.; see der].

25. 12/12 1844, o. 7/2 45, Alexander Christian Petersen*, f. Nordborg 14/4 11; F. Jeppe P., Fuldmægtig paa Amtstuen ss.; M. Anna Charlotte Zoffmann; St. Od. 31; C. 9/5 37, l.; ~ 16/5 45 Cora Petronelle Nyegaard, f. p. Frederikskilde, Lynge S. ved Sorø, 12/1 12; F. Jstrd. Peder Nic. N., Propr. og Landvæsenscomm.; M. Catharine Elisabeth Ross; 3 S., 1 D.; see Peter Jac. Johs. P., cd. th. 71/2; [† 22/5 1901; C. P. Nyegaard har componeret Melodier til flere Psalmer; E. S. 2/640; Pg. br. 9/9 65].

Achelis II, nr. 9155.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Jydstrup Kirke, s. 468-475; Valsølille Kirke, s. 476-482.