Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillægg (1), (2), (3)

No 42. Aggersborg,

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 51; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/226; Kbg. 1743.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1 (4). før 1543 Mourits . . . ; havde Fædrift paa Borreholm, hvilken frakom Kaldet 1543.

(Udgår her, identisk med næste. 1. (1553. 56). Christen Jensen.)

2. (1553. 56. 68. 71). Christen Jensen Hammer (Haess); hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 12 Bøger; indberettede om Kaldet 71.

(Udgår her, identisk med forrige. 4b. (1599). Christen Haess.)
(Udgår. 3. 15 . . Hans . . . )

5. (1584). Melchior Iversen el. Edvardsen Meier; Pr. (10); ~ Margrethe Hansdtr., † Hjørring 4/3 45; (mindst) 1 S., 2 D.; 2 ~ Svend Pedersen, Bgmstr. i Hjørring; see Etm.; P. Thomsen i Haverslev-B.; G. P. v. Achen i Hjørring-H.-O.; [† 3/9 1612].

6. 1612. F. S. Edvard Melchiorsen de Meier; St. i Kbh. (07); ~ Inger Nielsdtr.; (vist Sstr. t. C. Nielsen i Raabjerg); 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see M. E. Meier i Vrensted-T.; C. N. Morsing i Hjardemaal; O. J. Jelstrup i Hundstrup-Ø.; (A. H. Mejer, r. Cap. t. Kbh. Hel. G. K.); [† 1625].

F-P s. 229 (»Everhardus Melchiori«).

7. 1625 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 25] F. S. Jørgen Iversen (Edvardsen) Brørup (el. Brorup), f. c. 02; St. Aalbg. 22; Pr.; 1 ~ F. E., der endnu levede 45; mindst 1 S.; 2 ~ c. 55 Lisbeth Lauritsdtr. af Ø. Brønderslev-H., f. c. 10, b. Lyngdrup 22/4 78, E. e. Jens Nielsen i Lyngdrup, Horsens S.; u. B.; Sønnen Niels Jørgensen Aggersborg, St. Vibg. 55, blev r. Cap. i Surnadal p. Nordmøre; [† 1660; i Høsten 1628 blev han udplyndret af de kejserlige Tropper og med Hustru og Børn (Stifbørn) forjaget fra Præstegaarden, men blev dog i Sognet og passede sin Præstegerning. Han bar Tilnavnet „Ufødt“ fordi han var kommet til Verden med Kejsersnit].

KUM I, s. 58 (»Georgius Ivari Brorop. Cimb.«); STD s. 231-32 (N. J. Aggersborg er bror til ovenn. A. H. Mejers far); Sixhøj nr. 293; PT 11:3 (1942), s. 245 (se nedenfor).

8. o. 17/2 1661. Henrik Pedersen Kampmann af Skibsted-L., f. 30; St. Aalbg. 54; ~ c. 63 Sophie Jensdtr. Bloch, f. p. Lunde, Lerup S., 41, † Buurholt, b. Ø. Brønderslev 5/9 19; (Sstr. t. Jens J. B. i Kollerup-S. og t. Peder J. B. i Torslev-L.); F. J. Jensen B. af Lem-V., Ridefgd. til Bratskov; M. Magdalene Knudsdtr.; 5 S., 3 D.; (see P. S. Kirketerp i Bedsted-G.; Henrik H. K. i Skjæve); [† 1678].

KUM I, s. 249 (»Henricus Petri«); PT 2013, s. 192, 194, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; AaB s. 162, 167-168.

9. 12/12 1678 [Raabjerg 67] Palle Madsen Tversted af Tversted-U.-B.; St. Helsing. 53; ~ e. 82 Margrethe Hansdtr. Drøstrup, levede 10; (Sstr. t. Mette H. D. ~ P. A. Norbag i Ousted-A. og t. Maren H. D. ~ M. H. Griff i Ø. Hæsinge-H.); F. H. Pedersen i V. Drøstrup, Gjøttrup S., V. Han Hrd.; M. Mette Nielsdtr.; u. B.; [† 9/1 1703; uskikkelig; i Raabjerg beskyldt som Tyv og Morder; maatte tage Afskeed fra Raabjerg, da Sognet var ødelagt af Sandflugt; „gjorde 1707 en besyndelig og umærksom Prædiken om den forlorne Søn“ (Bk. Dgbg. 389); navnkundig ved adskillige Kunster, navnlig ved adskillige vanskelige Sygdommes Curering; Paludans Dom om ham er, at han var en gudsfrygtig og i Medicinen meget kyndig Mand].

KUM I, s. 242 (»Palæmon Matthiæ Tuersted«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 28.

10. 3/2 1703 [Skp. . .; p. Cap. Nakskov-B. . .] Mag. Hans Hansen Rostrup af Nakskov-B., d. 3/4 67; St. Vdbg. 90; Hør. Nakskov (96); Mag. 00; 1 ~ 19/6 03 Engel Tollesdtr., d. 3/9 82, † 12/12 14; F. T. Guttormsen, Skipper i Nakskov; M. Anniche Jochumsdtr.; 1 D.; 2 ~ Anne Maria Jensdtr. Gjessing af Tversted-U.-B., f. Aalbg. 4/2 84; u. B.: 2 ~ T. N. Berg i N. Nissum; [† 4/5 1719].

KUM II, s. 178 (»Iohannes Rostrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 285, 288, Nakskov byfoged nr. 992; KlitVen s. 322, 323.

11. 8/7 1719, o. 9/8 [Hør. og Cant. Aalbg. 12] Poul Jacobsen Basballe, f. Aalbg. 20/7 92; F. Bgr.; M. Maren Pedersdtr.; St. Aalbg. 11; C. 14, l.; ~ 3/4 21 Sidsel Christiansdtr. Lassen, f. 30/12 04; F. C. L., Foged paa og Forp. af Aggersborggd., Aalegd. og Aagd.; M. Anna Albretsdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 23/1 1731].

KUM II, s. 356 (»Paulus Basballe«, 21 år gl.).

12. 6/4 1731, o. 8/8, Jens Christensen Spliid; [5/2 1734 Broust-S.; see der].

13. 26/2 1734 [r. Cap. Børglum-V.-F. 9/4 28] Hans Christian Thomsen Bloch, f. Lemvig 16/2 89; F. T. Bertelsen B.; M. Maria Knudsdtr. Lemvig; St. Vibg. 12; C. 24, h.; 1 ~ 23/11 28 Ottilia Rafn Larsdtr. Hviid, d. Aalbg. Bud. K. 16/10 92, † Børglum c. 32; (Sstr. t. Abraham M. L. H. i Næsborg-S.-O.); F. L. Svendsen H., Bfgd. i Aalbg.; M. Bente Martinsdtr. Bremer; u. B.; 2 ~ 36 Johanne Marie Nielsdtr. Abildgaard, f. c. 01, E. e. Jens Lauridsen Helt, Herredsfgd. i Serridslev, siden Bfgd. i Hobro; F. N. Nielsen A. i Hobro; M. Mette Johansdtr. Skipper af Mariager r. Cap.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† (i sin anden Bryllupsnat) 1736].

KUM II, s. 365 (»Iohannes Christiernus Thomæ Blochius«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 831; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1807; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Ø. Han hrd. nr. 20, 34; HimF, s. 109; Nygaards sedler: 1. hustrus dåb.

14. 17/8 1736. Henrik Jespersen Bloch, f. Aarh. 24/10 05; F. J. Sørensen Herskind; M. Elise Ditlevsdtr. Bloch; St. Aarh. 25; C. 27, h.; ~ F. E., † Krøldrupgd. 6/3 77; [† 26/4 1771; god Hebræer].

KUM II, s. 472 (»Henricus Bloch«, 20 år gl.).

15. 25/6 1771, o. 21/8 [Cat. Kbh. Frue K. 66] Jens Thomsen Thostrup; [29/4 1785 Steenløse-V.; see der].

16. 8/7 1785 [p. Cap. Ø.-Larssker-G. 27/7 74, o. 7/10] Clemens Funch Marcher; [21/6 1799 Kjetterup-G.; see der].

17. 21/6 1799, o. 28/8 [Hør. Aalbg. 88] Hans Jacob Naschou, f. 23/9 62; F. Hans Jørg. N., Bfgd. i Aalbg.; M. Ane Sophie Mørch; St. Aalbg. 84; C. 9/10 87, n.; ~ 28/5 00 Elisabeth Himmerig Bjørn, f. 74, † 22/6 30; F. Mads B. t. Grinderslevkl.; [† 5/10 1810].

18. 17/5 1811 [p. Cap. Jelstrup-L. 09] Peter Høyer Cortsen; [6/12 1820 Tornby-V.; see der].

19. 18/4 1821, o. 15/8, Jens David Frederik Salicath; [1822 Jydstrup-V.; see Haraldsted-A.].

20. 14/2 1823 [p. Cap. Vigersted-K. 29/10 13, o. 3/12; Everdrup 11/6 17] Otto Caspar Valentin Wedel; [23/4 1839 Aulum-H.; see der].

21. 13/7 1839, o. 29/8 [Adj. Aalbg. 29/12 35] Anders Hansen Nielsen; [23/8 1842 Understed-K.; see Skjæve].

22. 13/11 1842 [p. Cap. Skelund-V. 14/8 33, o. 27/9; Sønderholm-N.-F. 23/12 35] Andreas Holm, f. Rand. 14/5 03; F. Jac. H., Kbmd.; M. Benedicte Kirstine Holm; St. Rand. 24; C. 14/7 31, n.; ~ 30/1 42 Amalie Marie Friis af Daugbjerg-M.-S., f. Vildbjerg 24/5, 24/10, 15/12 09 el. 24/1 10; 2 S.; [† 22/1 1853].

23. 15/4 1853. Johan Frederik Wedel; [17/10 1863 Bringstrup-S., see der].

24. 3/3 1864, o. 20/4 [Lærer v. Rødding Høiskole til 1/9 62; ved Dalum el. Hjallese Do. s. A.] Jens Lassen Knudsen, f. Ribe 29/9 19; F. Chr. Lauritsen K., Værtshuusholder og Kreaturhandler; M. Maren Jensdtr.; St. pr. 43; C. 10/7 51, l.; ~ 2/11 53 Dorthea Louise Conradine Schiern; 10 B.; [21/9 1872 Leiskov-J.].

25. 4/12 1872. Christian Joachim Andres Sørensen; 2/10 1878 Karby-H.-R.; see V. og Ø. Hassing Cap. p. l.

26. 13/1 1879, o. Od. 29/1 79. Henrik Nicolai Clausen Leth af Visby-H., f. Viborg 5/2 43; St. Aalbg. 62; C. 28/1 69, h.1; Lærer v. Kold. Realskole 12/9 79; Pr. V. og Ø. Han HH. 28/3 87; R.* 26/5 79; ~ Visby 4/8 74 Diderikke Kathinka Holm, f. Skive 6/8 44, † her 21/8 1921; (Sstr. t. Dagmar H. ~ A. F. Ohrt i Skivum-G.); F. Cand. Phil. Ingvard Blegvad H., Postmstr. i Skive; M. Christiane Fred. Qvistgaard; [† her 6/4 1915].

Elvius s. 35; G-HF I, s. 27; PT 7:1 (1916), Tillæg: »Dødsfald i Danmark 1915«, 8:1 (1922), Tillæg: »Dødsfald i Danmark 1921«.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 23-32.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Aggersborg s. 245).