Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 721. Leirskov og Jordrup,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/674; R. M.; M. S. III.; L. S. v. W.; Lkm. 6/138; Kbg. 1726.
Anm. Leirskov kaldtes fordum Erst (oprindeligt: Erstath).
———————————

0. (1531). Mads Hansen, tillige Kannik i Kolding; [var her vist endnu 1535].

KB 3 (1561-65), s. 6.

1. 1537. Søren Nielsen; [† 1564; var Tolk for Biskop Hans Wandal].

2. 1564. Niels Poulsen; see Etm.; [† 1592, Lgst.].

3. 1592. F. S. Poul Nielsen; see N. P. Leirskov i S. Omme-H.; ~ Anne . . . . ; [var her endnu 1619; Lgst.].

Hegelund I s. 620, II s. 321; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548.

4. (164 . ). Niels Olufsen; maaskee St. Slag. 34; Pr. 30/6 55; see P. N. Leirskov i Malt-F.; O. N. Leirskov i S. Omme-H.; [† 1655].

KUM I, s. 122 (»Nicolaus Olai Cimber«).

5. o. 23/10 1655 [Rtr. Ringkjøb. 53] Mag. Niels Pedersen Kraglund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), f. 31; St. Ribe 52; Mag. 57; Pr. 10/8 74; ~ Anne Pedersdtr. Maltbæk af Malt-F., levede 26 i Varde; 2 S., 3 D.; see Etm.; H. P. Bartsker i Jerne-S.; Niels N. K. t. Varde Jacobi K.; (N. C. P. Kragelund i Helnæs); [† 1695; maatte 58 skjule sig i Taarnet for Fjenderne, som ødelagde Pgden.; synes at have fungeret 58–60 som Rtr. i Ribe; hans Navn paa Altertavlen].

KUM I, s. 235 (»Nicolaus Petri Kragelund«); »see A. M. Hoe i Verst-B.« udgår, se PT 2007, s. 50 og E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 1, 3 og 10; DanKir bd. 19, s. 2460 (se nedenfor).

6. 1695. Peder Bertelsen Friede, f. 88; F. B. Christensen, Mønsterskriver i Varde; St. pr. 88, Bacc. 89; St. i Königsberg 91; 1 ~ F. D. Bodil Nielsdtr. Kragelund, † 18/12 13; 1 D.; 2 ~ Vibekke Jensdtr. Taulov, † 29/1 26 (Sstr. t. Jørgen B. T. i Nordby p. F., t. Maren J. T. ~ H. Allerup i Ringkjøb.-R. og t. Christence J. T. ~ O. O. Høyer i Hee, Moster t. Anna Hedvig T. ~ P. P. Holm i Lundforlund-G., Halvsstr. t. Magd. F. Friede ~ N. N. Kragelund i Varde); F. J. Bertelsen T., Bgmstr. og Tolder i Varde; M. Maren Jacobsdtr. Bjørn; 3 S., 2 D.; see J. S. Jessen i Andsager; N. P. Tøxen i Verst-B.; [† 1726; skal i sin Ungdom have været Rytter].

KUM II, s. 165, 166 (»Petrus Bartholi Fride«); Helk II, s. 115; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 10, 16, 28; Varde byfoged nr. 151.

7. 1/3 1726, o. 12/4 [Rtr. Kold. 31/12 23] Mag. Albert Lauridsen Thura af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Kbh. 6/10 00; St. Ribe 18, Bacc. 19; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 27/3 19 – 18/1 24; C. 16/3 22, l.; Mag. Kbh. 19/6 26; 1 ~ Kolding 10/9 26 Jacobi Marie Hansdtr., d. Stege 28/7 03, b. Leirskov 8/12 32; F. Hans Pedersen, Amtsforv. og Tolder p. Møn; M. Margrethe Jacobsdtr.; 3 S.; 2 ~ 18/6 34 Cathrine Margrethe Mathiasdtr. Anchersen af Kbh. Trin. K.; 4 D.; see Laurits A. T. i Hvidbjerg-L.; Hans A. T. i Helligsø-G.; [† 16/3 1740; Pg. br. 19/7 28 ved et Skud efter en Due, til stort Tab for ham, som var meget lærd; N. 616; Begravelse i K.].

KUM II, s. 416, 423, 477 (»Albertus Thura Ripensis«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 136; KoldStud s. 337; KS 5:2 (1903-05), s. 56-105 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 20, 27; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 1. hustrus død; EM 8, s. 241; Kbg. Stege (1691-1731) opsl. 99 (1. hustrus dåb); Hjort, Fr.: Beretning om slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 aar, udg. 1925, s. 78-89 (pdf); DanKir bd. 19, s. 2442 (se nedenfor).

8. 6/7 1740, o. 21/9 [Huuscap. hos Carl Adolph v. Plessen t. Gunderslevholm c. 36] Henrik Gregersen Morville, f. Middelf. 22/7 08; F. G. M., Kbmd.; M. Gyde Marie Bruun; St. Nybg. 25, Bacc. 27; C: 14/9 28, l.; 1 ~ Herslev 23/3 41 (Bev. 16/12 40) sit Sødskendebarn Maren Nielsdtr. Gudme af Herslev-V., f. 16, † i Barselseng 46; 3 S., 1 D., 2 ~ c. 48 Elsebeth Nielsdtr. Steenberg af Viby, f. c. •/12 12, † Leirskov 25/2 94, E. e. 1) . . . Buchholtz, Insp. p. en Herregd. i Holsten hos von Plessen, 2) Hans Rasmussen Førslev (Ferslev), Møller i Stokhusmøllen ved Østervold i Kbh.; u. B.; [† 1/10 1764; efter Lkm. fik han Thuras Enke til Ægte og Kaldet med hende; men det er vist urigtigt; Mindetavle over 1. Hustru].

KUM II, s. 473, 493 (»Henricus Morwille/Morville«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 35, 81, Københavns byting nr. 2455; »see L. J. Wanting i Understed-K. udgaar«; Nygaards sedler: 1. hustru, vielse, børn, 2. hustrus død, Enken i 1787; DanKir bd. 19, s. 2442 (se nedenfor).

9. 25/1 1765 [Miss. i Rittenbænk 59, i Jacobshavn 60-63] Christen Hansen Fabricius af Rudkjøb.-S., f. 23/3 36; St. Od. 52; C. 2/8 56, l.; ~ Gladsaxe 7/11 66 Christiane Amalie Foss Nielsdtr. Heining af Gladsaxe-H., d. 11/7 43, † Kold. 19/4 90; 2 S., 4 D.; see C. J. L. Krarup i Borris-F.; Johannes F. i Sjørring-T.; J. H. Leth i Skive-R.; G. Munck i Hammelev-E.; (K. E. Møhl i Ølstykke); [† 8/5 1786; W. 3/204; N. 159; eiede Leirskov K. 81-86, derefter hans Enke til 1790].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 50-74; KoldStud s. 109 (vielse); DanKir bd. 19, s. 2415 (se nedenfor).

10. 13/12 1786 [Brørup-L. 4/2 78] Laurits Kastberg, f. Østrup Skovgd. i F. 8/10 42; F. Villads K., Forv. p. Nislevgd. og Ravnholt; M. Anne Margr. Lyngaae; St. Nybg. 66; C. 25/9 71, n.; Sp. Manø 17/3 74, o. 10/6; Pr. Malt hrd. 78, Pr. her 90; ~ Maren Lange, f. c. 53, † Vejen 26/2 27; F. Samuel Ped. L., Rtr. i Ribe; M. Anna Kirstine Christiansdtr. Krarup; u. B.; [† 27/10 1812].

ON-Malt, s. 144-145; Nygaards sedler: 1787, 1801, enkens død.

11. 11/6 1813 [Jernved 20/12 93, o. 12/2 94] Jacob Eiler, d. Skjævinge 25/11 64; F. Laurits E., Degn; M. Elisabeth Margrethe Rostock; St. Fdbg. 81; C. 26/4 86, h.; Hør. Helsing. 86; ~ Helsingør St. Mariæ K. 16/7 94 Frederica Lovise Bjørnsen af Helsing. St. Mariæ K., f. 7/5 57, d. Kbh. Citadel K. 13/5, † Jernved 20/7 09; 6 S., 2 D.; see Etm.; [† 24/2 1836; Støbejernskors over Hustruen p. Jernved Kg.].

Kbg. Kbh. Citadel-Kastelk. (1712-81) opsl. 184 (hustrus dåb); Kbg. Helsingør Skt. Mariæ K. (1733-1814) opsl. 260 (vielse); Nygaards sedler: 1801, børn; DanKir bd. 19, s. 3247 (Jernved kirke).

12. 31/5 1836 [Føvling-H. 13/7 27, o. 21/8] F. S. Laurits Eiler, f. Jernved 17/1 97; St. Ribe 16; C. 28/4 23, l.; Pr. 2/9 35; ~ 28 Dorothea Margrethe Johanne Krarup af Veile-H., f. Kold. 14/6 03; 3 S., 5 D.; see H. S. Gad i Veierslev-B.; [† 1/8 1845; B. D. G. 1/184].

13. 3/11 1845 [Staby-M. 14/9 25] Frederik Christian Johan Petersen; [30/5 1852 Stouby-H.; see der].

14. 20/8 1852 [Trige-Ø. 1/1 39] Conrad Hauser Grove, f. Kbh. 17/8 03; F. Generalkrigscomm. Carl Frederik G., Deputeret i Admiralitetet; M. Gedske Cathrine Nordahl; St. Kbhs. Bgdsk. 20; C. 23/4 27, l.; Sp. V. Tørslev-S. 4/6 34, o. 15/8; ~ 18/11 34 Frederikke Cathrine Fiedler, E. e. Dr. phil. Johan Georg Theodor Gliemann, Fuldmægtig i Rentekammeret; f. Kbh. 27/4 04, † Frdberg. 16/1 77; F. Christ. Fred. F., Kbmd. og Sukkerraffinadeur; M. Juliane Marie Sporon; 2 S., 1 D.; [# 1/7 1872].

15. 21/9 1872. Jens Lassen Knudsen; see Aggersborg.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Lejrskov Kirke, s. 2415-2446, Jordrup Kirke, s. 2447-2456, Jordrup Gamle Kirke, s. 2457-2462.
Rørdam, Holger F.: Litterærhistorikeren M. Albert Thura, Sognepræst i Lejrskov og Jorderup. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 56-105 (om præst nr. 7).