Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 439. Herslev og til 1859 Viuf,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/260; M. S. III; L. S. v. W.; Lkm. 6/171; Kbg. 1688.
Anm. Viuf er nu Annex til Almind.
———————————

1. 1537. Jens . . . havde været Munk i Vibg. og kaldtes altid „Broder Jens“; ~ Bodil . . . ; see Etm.; [† 1561; Stammefader til Familien Hersleb].

2. 1561. F. S.? Jens Madsen (Jensen?) Herslef, f. 38; ~ Kirsten . . . , † 8/10 90; 1 S.; see Etm. [† 1606; kaldes i khist. S. III 2/210 J. Madsen].

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

3. 1594**. F. S. Jens Jensen Herslef, f. 70; St. i Kbh. (92); ~ 5/8 99 Kirsten Hansdtr. af Taulov-E., † 28/3 30; 15 B.; see H. Jensen i Jerne-H.; Etm.; [† 26/10 1633].

F-P s. 122 (»Johannes Johannis Harsløv«); Hegelund I s. 334; II s. 199; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548.

4. 1633 [p. Cap.*, o. •/2 31] F. S. Jens Jensen Herslef; St. Ribe 24; ~ . . . . . ; 3 S.; see Etm.; [† c. 1670].

KUM I, s. 70 (»Ianus Ianj Herslevius«).

5. 9/7 1669*, o. 70, F. S. Jens Jensen Hersleb; St. Ribe 56; ~ Ellen Jensdtr., b. Urlev 12/8 96 (see J. P. Bering i Udby i F.); [† 1687].

KUM I, s. 266 (»Ioannes Ioannis Heerslef/Herslevius«).

6. 2/7 1687 [Kjøng i F. 22/4 73] Henrik Johansen Morville, f. Sorø 49; F. J. Carl M., Chir.; St. Sorø 66; Skp.; P. i Trankebar 68–72; Skp.; 1 ~ 70 Marie Jensdtr. Baare, † s. A.; u. B.; 2 ~ F. E. i Kjøng: Kirstine Gregersdtr. Krag af V. Skjerninge-U.; 1 S., 1 D.; see N. T. Steenberg og J. H. Rasch i Viby; H. N. Skrøbebjerg i Vigersted-K.; [† 1688].

KUM I, s. 338 (»Henricus Iohannis Morvilius«); SB s. 192.

7. 24/1 1688. Anders Iversen Bruun; F. Iver Hansen Tiufkær, Kbmd. i Fredericia; M. Gye Hansdtr. (Bruun); St. Fred. 81; ~ Fred. 12/6 88 Maren Sørensdtr. Borch af S. og N. Bork, Skifte 2/12 22; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; S. A. Bruun i Ringgive-G.-L.; (I. Thomsen i Vedsted); [† 1709].

KUM II, s. 110 (»Andreas Ivari Brunius«); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 55, 237; Kolding byfoged nr. 333; Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 7; Brusk hrd. nr. 16.

8. 26/6 1709 [Cat. Kbh. . . .] Herman Peder Bertelsen Spleth, f. Verninge 23/9 82; St. Od. 98, Bacc. 99; C. 4/10 00, l.; Hør. Fred. i 6 Aar; ~ F. D. Kirsten Andersdtr. Bruun, f. c. 93; vist u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1711].

KUM II, s. 237, 245 (»Hermannus Balthazari Spleth«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 18.

9. 6/2 1711. Niels Pedersen Gudme, f. c. 82; St. Od. 01; ~ F. E., † 16/11 76; 7 S., 8 D.; see J. Blicher i Gauerslund; Søren N. G. i Ærøskjøb.; Herman P. N. G. til Aalbg. Bud. K.; H. G. Morville i Leirskov-J.; (A. B. Bruun i Harte-B.; J. B. Bruun i Taulov; J. K. Storm i Smidstrup-S.; N. Bruun i Spentrup-G.); [† 9/2 1734].

KUM II, s. 266 (»Nicolaus Petri Gudmæus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 36; Nygaards sedler: Farsnavn, Børn, Alder; PT 10:1 (1934), s. 202.

10. 26/3 1734 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 8/1 34] Niels Nielsen Friborg af Hunseby (F. N. Frandsen), f. •/10 05; St. Kbh. 27, Bacc. 28; C. 2/4 31, h.; r. Cap. Skive-R. 23/1 33, o. 22/5; ~ 1/11 33 Anna Pedersdtr. Wandet, † 73; F. P. Christensen W., Kbmd. i Vibg.; M. Anne Nielsdtr. Juul; M. ; B.; see Peter W. F. i Vorde-F.-R.; Niels F. i N. Snede-E.; Peder Benzon F. blev 22/3 65 p. Cap. her, men døde før Faderen; [† 1777].

KUM II, s. 487 (»Nicolaus Friborg«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1251; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 988, 1271.

11. 17/6 1768*, o. 22/6 70**, Mikkel Pedersen Bruun, f. Kold. 25/12 25; F. P. B., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Cathrine Mikkelsdtr.; St. Kold. 45; C. 48, h.; ~ Kold. 16/11 68 Ellen Regine Møller; F. Kmrd. Hans Andersen M., Amtsforv. i Kolding; M. Else Kirstine Lemming; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; (P. A. F. Theilade i Taarnby); [† 30/5 1802].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 769; Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 72; Nygaards sedler: Børn.

12. 19/5 1797**, o. 8/8, F. S. Hans Møller Bruun, f. 4/5 71; St. Kold. 89; C. 5/5 94, l.; ~ Herslev 18/8 97 Henrikke Marie Falck, f. Korsør 1/11 69; F. Jens Henrich Jensen F., Consumptionsinsp. i Korsør; M. Maren Catharina Lundager; 1 S., 2 D.; [† 22/1 1802].

KoldStud s. 75; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 71; Nygaards sedler: Født, kaldsbrev, vielse, børn, Ft. 1801; PT 2019, s. 171, 175, 179-180.

13. 26/11 1802 [Bredstrup 25/1 99, o. 14/5] Marcus Andreas Thomsen; f. Fred. 73; (Halvbdr. t. Hans T. i Veilby i Fyen); F. Thomas T., Kbmd.; M. Elisabeth Christiane Clod; St. Fred. 91; C. 16/1 97, l.; Hør. Fred. 97; ~ 7/10 03 F. Sstr. Anna Cathrine Bruun, f. her 5/3 74; 1 S., 1 D.; [# 13/9 1815, † 25; forfalden og tildeels afsindig].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 72; VejAar 1923-24, s. 12 (Stamtavle).

14. 28/2 1816, o. 17/5 [Overlærer Vibg.13/8 14 – 20/3 15] Hans Jørgen Giessing; [28/9 1831 Torkildstrup.-B.; see Ballerup-M.].

15. 4/1 1832 [Østerø, Fær., 1/12 24] Jørgen Gad; [2/9 1855 Gauerslund-V.; see der].

VejAar, 1911, s. 94-140 (se nedenfor).
(3/1 – 2/3 1856. C. L. Tobiesen; see Dannemarre-T.)

16. 2/3 1856 [Ry 23/1 46] Ludvig Jensenius Nicolai Schjerning af Fred. Trin. K.-V., f. 25/12 05; St. Fred. 24; C. 28/4 30, h.; Lærer v. Opfostringshuset 31; Cat. Nykjøb. p. F. 28/10 35, o. 2/12; Pr. 10/5 50; ~ Astrup 23/4 47 Lida Seidelin, f. 30/10 15; F. Ass. pharm. David S., Apoth. i Skanderborg; M. Cecilie Ulrikke Sidelmann; 1 S., 2 D.; [† 18/10 1863].

17. 31/12 1863 [Fausing-A. 27/4 39, o. 28/6] Ove Christian Jensen, f. Aarh. 2/3 13; F. Jens Troels J., dengang Amtstuefuldm., siden Eier af Lundberg v. Rand., senest af Bøllebjerg, Kristrup S.; M. Nicoline Guldberg; St. Rand. 29; C. 26/4 36, l.; 1 ~ Værum 14/3 40 Clara Natalie Bay, f. Mariager 13/2 21, † 15/12 45, F. Cort Hansen B., Kbmd. i Randers; M. Johanne Tudemann; 1 S., 2 D.; 2 ~ Fausing 9/11 47 Theresia Røbl, f. Rand. 1/12 15; F. Mich. R., Skrædermstr.; M. Kirstine Walther; 2 S.; [# 21/11 1874; boer i Kbh.].

18. 11/2 1875 [Cap. p. p. Pjedsted-G. 12/9 69, o. 16/10] Carl Ferdinand Emil Jørgensen, f. Od. 1/6 36; F. Cclrd. Poul J., Brænderi-Eier; M. Gunild Sophie Langhoff; St. Od. 55; C. 24/6 61, h1.; ~ 30/5 73 Nanna Emilie Fønss af Veilby i F., f. Aarh. 5/12 47, E. e. hans Broder, Lieut. Georg Fred. J., Handelsbogholder; (75) 1 S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Iversen, Karl: Om Præsten Consistorialraad Jørgen Gad. Efter Overlevering i Herslev, men dog væsentlig efter hans Datter Sophie Gads Optegnelser. Vejle Amts Aarbog 1911, s. 94-140.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 53. Alminde og Viuf,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kbg. Alminde 1698, Viuf 1688.
Anm. Alminde hørte hidtil til det res. Capellanie i Kolding; Viuf var Annex til Herslev.
———————————

1. 19/4 1859 [Cat. Fred. Mich. K. 2/12 50, o. •/1 51] Adolph Emil Fritz, f. Roesk. 31/7 16; F. Kmrd. Georg F. af Mygind-K.-S., Magistratsforv.; M. Henriette Elisab. Petersen; St. Roesk. 34; C. 11/7 39, h.; Institutbest. i Holbæk . . ; ~ 17/5 50 Henriette Jacobine Andrea Schreiber, f. Roesk. 1/12 17; F. S. af Soderup-E., Kbmd.; M. Maria Mundt; 2 D.; [26/1 1869 Jersi-S.].

2. 20/4 1869 [Cap. p. p. Sest 8/5 66] Ludvig Carl Morits Wagner; [7/6 1877 Sest; see der].

3. 13/8 1877 [Cap. p. p. her 16/2 75, o. Od. 26/2] Vilhelm Alfred Hey, f. Od. 12/11 47; F. Fred. Vilh. H., Viinhandler; M. Ida Christine Larsen; St. Od. 65; C. 13/1 71, l.; ~ Kbh. St. Johs. K. 2/11 72 Sophie Christine Seidelin, f. Kbh. 11/6 46; F. Commandeur i Søetaten Pet. Anton S.; M. Petrea Henriette Lütchen; (77) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.