Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1164. Taulov og til 1677 (efter Rescr. 11/12 65) Erridsø,

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/12; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/188; S. i K.; Kbg. Taulov 1702 (÷ 1729–30), Erridsø 1755.
Anm. Erridsø blev Annex til Fred. Mich. K.
———————————

0. (1531). Gregers Pedersen.

FR s. 366.

1. (1580. 84). Hans Poulsen; Pr. (84); ~ . . . Hansdtr. af Brenderup; see J. J. Herslef i Herslev-V.; [levede endnu 1603]

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 6:2 (1936-38), s. 226; Hegelund I s. 334, 410; II s. 198.

2. (1606) [Rtr. Assens . .] Bertel Iversen, Sp. i 42 Aar; Pr. (08. 10) i 16 Aar; F. I. Trudsen, Fru Anna Rosenkrantz’s Foged; M. Karen Mikkelsdtr.; 1 ~ . . . . . . i 12 Aar; 8 B.; 2 ~ Ellen el. Eline Jørgensdtr., maaskee af Udby i F.; vist 3 ~ Dorthe Jensdtr., f. c. 92; 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. Sørensen i Kold. Hosp.; Sønnen Mag. Jørgen T. var Rtr. i Nybg., siden Prof. ved Od. Gymn., see Aasum; [var her endnu 1619, vist † 26].

KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 549; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 15; PT 16:3 (1975), s. 120.

3. 1626. Henrik Sørensen Tavlow; F. S. Andersen, Bgmstr. i Kolding; M. Else Jensdtr.; St. Hlh. 20; ~ F. E.; 2 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see Bertel H. T. i Ringkjøb.-R.; [† 1632]

KUM I, s. 46 (»Henricus Severini Coldingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 14, 15; PT 16:3 (1975), s. 120.

4. o. 5/10 1632. Christen Olufsen; maaskee St. Kbh. 24; Pr. (49); ~ F. E., b. Kold. 27/2 59; 1 S., 2 D.; [† 3/4 1667].

KUM I, s. 63 (»Christiernus Olai f. Hallandus«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 15.

5. 1667 [p. Cap.*, o. 7/11 52] Laurits Andersen Ringkjøbing; St. Ribe 60; ~ F. D. Eleonora(?) Christensdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Eleonora Madsdtr. Lime af Middelfart; 2 ~ Etm.; [† 1671].

KUM I, s. 281 (»Laurentius Andreæ Rincopius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 7; PT 1990, s. 14.

6. 5/2 1672, o. 30/3, Laurits Pedersen Bang, f. Middelfart c. 40; F. P. Lauritsen (Bjørn), Rdmd.; M. Karen Pedersdtr.; 1 ~ F. E., † 11/1 1689; 2 S., 4 D.; 2 ~ Sophie Amalie Jensdtr. Risom; F. Ass. J. Lauritsen R. til Nebbegd.; 1 S., 3 D.; see N. C. Munkeberg her; L. L. Damstrøm i Visby-H.; [† 1697].

Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 7, 11, Middelfart byfoged nr. 199 (hans forældre); PT 1990, s. 14; DanKir bd. 9, s. 2342, 2394-65 (Middelfart: Skt. Nicolaj kirke).

7. 26/6 1697 Jacob Jochumsen Bruun af Sæby-G.; (Bdr. t. Gregers J. B. i Gjerrild-H.); St. Roesk. 89; ~ Kirsten Jensdtr. Varberg, f. Kbh., der overlevede ham; 2 S.; [† 1703].

KUM I, s. 168 (»Iacobus Brunovius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 16.

8. 28/12 1703 [Rtr. Middelfart 01] Mag. Niels Clausen Munkeberg (Munkeboe) af Munkebo; St. Od. 95, Bacc. 97; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ Susanne Lauritsdtr. Bang, f. her c. 83, † •/3 60; 2 S., 4 D.; (see H. F. M. Plesner i Raarup); [† •/3 1729].

KUM II, s. 209, 225, 403 (»Nicolaus Monacoppidanus/Monoppidanus/Nicolaus Munckebierre/Nicolaus Munchebierg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 38.

9. 16/9 1729 [Aman. Vibg. . . . ] Johan Andreas Jepsen Schandorf; [25/1 1743 Middelfart-K.; see Nr. 11].

10. 15/3 1743 [Skp., o. 8/10 38 el. 39] Claus Clausen Flyng; [31/5 1743 Middelfart-K.; see der].

11. 31/5 1743 [Middelfart-K. 25/1 43] ovennævnte Johan Andreas Jepsen Schandorf, f. Vibg. 13/10 98; F. J. Hansen S., Hospforst. og Landsthingsproc. i Vibg.; St. Vibg. 18; C. 10/6 40, l.; Hør Vibg. . . . ; ~ Susanne Cathrine Jacobsdtr. Buch af Aalsø-H., † 12/8 68; 2 S., 3 D.; see Søren L. J. S., r. Cap. i Nykjøb.-L.-E.; [† 25/7 1752].

KUM II, s. 418 (»Ioh. Andreas Iapeti«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 883, 970.

12. 6/10 1752, o. 22/11, Barthold Bartholdsen Hoë, f. Trondhj. 13/2 22; F. B. H., Kbmd.; M. Anna Cathr. Kolmer; St. Helsing. 40; C. 10/7 45, n.; ~ 53 Lucie Margrethe Richardsdtr. Hagerup, f. Skogn •/8 23, † 79, E. e. Hans Jørg. Helsinge, r. Cap. i Skogn; maaskee † 73; F. R. H., Sp. ss.; M. Maren Magd. Hass; 1 S., 2 D.; see 2 Etm.; [† 23/10 1784].

13. 13/5 1773**, o. 6/11, Richard Hagerup Carstensen Volquartz; [5/9 1776 P. til Kold. Hosp. o.s.v.; see der].

14. 22/10 1783**, o. 21/4 84, Jens Bertelsen Bruun, f. Fred. 52; F. B. Johansen B., Rdmd.; M. Kirsten Nielsdtr. Gudme af Herslev-V.; St. Fred. 67; C. 25/10 75, h.; ~ 14/5 84 Bartholine Cathrine Hoë, f. her 7/11 61, b. Fred. 10/7 12; u. B.; [† 17/6 1810].

15. 28/9 1810 [Vegerslev-V. 4/4 00, o. 14/5] Georg Frederik Brøchner af Spentrup-G., f. 27/3 70; St. Vibg. 89; C. 18/7 96, h.; Hør. Rand. s. A.; ~ 12/3 01 Anna Kirstine Meden, d. 7/3 77, † 25/10 60; F. Johan M., Bkdmr. paa Grundet og Proc. i Veile; M. Mette Kirstine Terkilsen; 3 S., 3 D.; [† 10/2 1828].

KUM III, s. 436 (»Georg. Frid. Brøchner«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1474.

16. 11/4 1828 [Harte-B. 21/7 17] Jacob Thune; [2/5 1833 Gauerslund-V.; see der].

17. 4/9 1833, o. 13/11 [Adj. Ribe 18/4 18] Poul Mathias Bildsøe af Løsning-K., f. 20/2 90; St. pr. 08; C. 17/10 12, l.; c. Adj. Fred. 6/3 13; Adj. ss. 13/8 14 – 3/10 17; (V. Nykirke-F. 4/8 – 13/10 24); ~ Kjerte 7/8 34 Marie Christine Middelboe, f. Kbh. 28/12 04; (Sstr. t. Bernhardine M. M. ~ P. M. M. Storm i Vetterslev-H. og t. Pouline M. M. ~ P. C. P. Westergard, Kat. i Kjerteminde); F. Bernhard Ulrik M., Commandeurcpt.; M. Magdalene Foersom; 1 S., 1 D.; [† 5/2 1865].

18. 2/8 1865 [Ryde-H. 8/2 59, o. 25/3] David Carl Davidsen, f. Helsing. 5/5 23; F. Lars Davidsen Ulbøll, Skrædermstr.; M. Else Nielsdtr.; St. pr. 39; C. 3/11 45, l.; Adj. Hlh. 50; ~ Holtug 24/4 52 Ulrica Mariane Maltine Flindt, f. Nestved 6/3 18, † Kbh. 2/2 97; F. Henrik Sigvardsen F. af Thorslunde-I., Kbmd. i Nestved; M. Maria Kirstine Friis; 1 S., 1 D.; see L. T. Mygind i Tamdrup; [# 5/7 1880; † Kbh. 1/6 95].

PT 13:6 (1958), s. 96, 101 (Slægten Flindt).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Frederiksen, Mogens Lebech: Taulov Kirke. Vejle Amts Aarbog 1927, s. 94-138.