Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 895. Raarup (St. Annæ K.),

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 288; K. 3/114; P. 5; Lkm. 5/138; Kbg. 1750.
———————————

1. 15 . . Jens Pedersen.

2. (1584). Jørgen Andersen, fra Horsens; vist St. i Rostock 78; Pr.; see S. Jørgensen i Glud-H.; J. Farsen R. i Veile-H.; Etm.

Helk I, s. 150 (»Horsnensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 206.; 3:3 (1881-82), s. 333.

3. (1603). F. S. Niels Jørgensen, (Bdr. t. Anna J. ~ J. Farsen R. i Veile-H.); maaske St. i Kbh. (78); [fmtl. † c. 1604].

Hegelund I s. 396; II s. 229; F-P s. 86 (»Nicolaus Georgii Cimber«); KS 3:3 (1881-82), s. 333.

4. c. 1604. Otto Sørensen Vincentius; [fmtl. † el forflyttet c. 1616; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; KS 3:2 (1877-80), s. 747 (»Otho Severinius Vincentius«).

5. c. 1616. Morten Christensen Ørre, maaskee af Ørre-H.; [fmtl. † c. 1631; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1616].

KS 3:2 (1877-80), s. 755; KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Martinus Christiani Ørre«).

6. c. 1631 [Rtr. Hors 30-31] Mag. Christian Nielsen Friis; Pr. . . ; [1641 el. 42 Aarh. Frue K.; see der].

7. 1641 el. 42. Hans Henriksen Blichfeld af Tirstrup-F., f. 16; St. Kjøge 36; ~ Margrethe Andersdtr., f. c. 25, fmtl. i Bergen; F. Anders Rasmussen fra Danmk., Foged i Nordhordland; M. . . . Mortensdtr. Bloch fra Kjettrupgd.; B.; 2 ~ Etm.; see N. S. Glud i Glud-H.; [† 6/6 1650; var 49 i Strid med Arvingerne efter hans Hustrus Morbdr. Søren (Mortensen) Bloch i Hobro om hendes Arvelod og med en anden Morbdr. Jens (Mortensen) Bloch i Lund, Skaane. Arvingerne blev paa Rettertinget 19/6 49 dømt til at gøre ham Regnskab for hendes Arv].

KUM I, s. 131 (»Iohannes Henricus Blichfeldius«); P-Aarh. f. 36b, opsl. 39 (»H. Hans Hendricksen«); KS 6:3 (1939-41), s. 164; KR nr. 6237; AaB s. 83-84, 90-92, 103; KB 19 (1633-34) s. 121 (hustrus far), 20 (1635-36) s. 152; Hjelmtveit, Nils: Futane i Nordhordland. Første Bolken. Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland Sogelag, 1956, s. 74-75, ditto: Andre bolken, 1957, s. 236.

8. k. 14/7 1650, o. 30/7, Cai Jensen Jerløs; St. Od. 45; 1 ~ F. E., † 17-18/2 52; B.; 2 ~ . . . . . ; see P. S. Sommer i Mørke-H.; [† 1675].

KUM I, s. 190 (»Caius Ioannis Fionus«); P-Aarh. f. 14a, opsl. 16.
(11/6 1675. N. C. Blymester; see Nestved St. Peters K.).

9. o. 3/9 1675. Christian Poulsen Paasche af Skjoldborg-K., f. 20/5 41; St. Aalbg. 62; [† 1679; det blev ham 77 befalet, at skille sig ved den Kvinde, som forestod hans Huus; blev tillige med haardelige Ord truet, at blive straffet for sin Uhørsomhed mod sin Provst, Opsætsighed mod ham og utilbørligt Forhold mod Enken].

KUM I, s. 307 (»Christianus Pauli Paschatius«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; Nygaards sedler: Født.

10. o. 3/10 1679. Andreas Frandsen (Raarup); St. Aarh. 66; 1 ~ 6/2 80 Lisbeth Jacobsdtr. fra Jensgd.; 2 ~ Ørum 16/6 85 Anna Jensdtr. Juul af Ørum-D., f. 62, b. Bølling 28/5 34; med begge 1 S., 3 D.; see F. A. Raarup i Stadil; N. P. Lund i Tyrsted-U.; J. J. Norup i Hors.; J. F. O. Zeuthen i Gangsted-S.; (C. C. Bagger i Ølsted-T.); [† 1708].

KUM I, s. 336 (»Andreas Francisci Arhusiensis«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 58; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 15.

11. 3/8 1708, o. 14/9 [Rtr. Rand. 11/5 05] Mag. Martin Corfitsen (Cornificii) Braëm, f. Helsing. 6/1 79; F. C. Gotthardsen B., Bgmstr.; M. Ida Margrethe Heister; St. Aarh. 94; Alumnus p. Borchs Coll. 11/5 97 – 11/5 02; C. 2/5 03, h.; Hør. Aarh. s. A.; Mag. 11/5 06; ~ Cathrine Jensdtr. Krabbe, f. 85; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Johan M. B. i Korsør-T.; J. S. Galskjøt i Brahetrolleborg-K.; Jens S. M. B. i Urlev-S.; H. M. Monrad i S. og N. Onsild; M. J. Hvistendahl t. Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; [† c. •/1 1720].

KUM II, s. 204 (»Martinus Cornificii Braëm«); Borchs K. nr. 41; HEB s. 14, E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Bjerre hrd. nr. 20, 25, 42, 72, 78, Brusk hrd. nr. 53, i Randers amt, Onsild hrd. nr. 91.

12. 26/2 1720, o. 16/4, Poul Trane (maaskee liig P. Nielsen T., f. Holstebro 10/2 78); St. Od 98, Bacc. 01; C. 9/3 02, h.; ~ F. E., † 27/1 68; 1 S., 1 D.; [† 1727].

KUM II, s. 237, 263 (»Paulus Nicolai/Paulus Trane«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Bjerre hrd. nr. 25, 78, i Randers amt, Onsild hrd. nr. 91.

13. 16/6 1727, o. 22/3, Ulrik Pedersen Toxverd, vistnok af Lundum-H., f. Horsens 1/4 93; St. Hors. 06, Bacc. 14; C. 10/12 14, n.; 1 ~ 25 Anna Margrethe Munk, f. 11, Skifte 22/3 48; 1 S., 7 D.; 2 ~ Serridslevgd. 2/6 48 Kirsten Jensdtr. Høstmark af Urlev-S., † Pjedsted 86; 1 D.; see C. S. J. Bang i Laurbjerg-L.; P. P. Winther i Skanderup; [b. 16/12 1750; Pg. br. 9/11 46].

KUM II, s. 315, 381 (»Uldaricus Petri Togsver«, 13(!) år gl.); PT 16:6 (1978), s. 194 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Bjerre hrd. nr. 55 og 57.

14. 29/1 1751 [Barrit-V. 22/9 41]; Christian Carl Hansen Plesner af Skjellerup-E., f. 11/6 14; St. Nybg. 31, Bacc. 32; Alumnus p. Borchs Coll. 36–40; C. 14/9 39, l.; p. Cap. Glud-H. 4/3 40, o. 20/5; Pr. 60; ~ Glud 12/10 42 Johanne Marie Poulsdtr. Glud af Glud-H., f. 23, † 17/6 00; u. B.; [† 24/3 1778; N. 462; Kisteplade].

KUM II, s. 526, 535 (»Christianus Carolus Plesner«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 214; VejAar 1926, s. 101 (Præsterækken i Glud-Hjarnø Sognekald); Nygaards sedler: Vielse; DanKir bd. 17, s. 1440-41 (se nedenfor).

15. 16/11 1775**, o. 4/4 77, F. Bds. Hans Frederik Mathæussen Plesner af Ørsted i Jylld., f. Ørum 23/10 45; St. Aarh. 63; C. 17/7 65, h.; Pr. 82; ~ 11/6 79 Sophie Kruse, f. p. Møgelkjær 9/10 49, † her 16/1 24; F. Ulrik Adolph K., Forp.; M. Eleonore Nielsdtr. Munkeboe af Taulov; 1 S., 3 D.; see Ulrik A. P. i Humble; C. J. Wittendorff i Hvirring-H.; [† 20/3 1796; Lgst.].

Nygaards sedler: Børn, enkens død; DanKir bd. 17, s. 1435 (se nedenfor).

16. 20/5 1796 [Grenaa-G. 9/7 84] Peder Hansen Brøchner af Spentrup-G., f. 3/8 48; St. Rand. 65; C. 27/4 72, l.; p. Cap. Skorup-T. 15/4 73; Sp. Ørting-F. 22/6 74; Pr. 91; Prædikat af Apr. 31/7 15; 1 ~ 75 F. E. i Ørting: Elisabeth Marie Nielsdtr. Sommer af Gosmer-H., f. 42, † Grenaa 14/4 96; 3 S., 1 D.; 2 ~ 10/3 97 Johanne Mariane Anne Secher, f. Sødringholm, Gjerlev H., 6/10 71, † Veile 3/12 57, E. e. L. A. Rhoed i Vegerslev-V.; F. Cmrrd. Mathias Povlsen S., Propr.; M. Adolfine Sofie Müller; 5 S.; see Hans B. i Gangsted-S.; [† 12/9 1818; havde 1802 en slem Sag mod Peder Lauritsen paa Nottrup Mark, som beskyldte ham for Ubodfærdighed i Lærdom og Levnet, for Overtrædelse af Guds og Kongens Lov ved Misbrug af Helligdagen ved Leeg- og Julestuer, Sværgen og Banden (H. d. Khist. 2/356); ved Tingsvidner blev beviist, at B. var en aarvaagen og nidkjær Embedsmand, at hans Taler vare overeensstemmende med Aabenbaringen, hans Levnet exemplarisk; ved Dom 1803 blev P. Lauritsen dømt i en betydelig Mulkt; hans og Hustrus Monumenter p. Kgd.].

PT 15:4 (1970), s. 168 (Bergenhammer); Nygaards sedler: Børn i Ørting, 1787, børn i Rårup, 2. hustrus dåb, hendes forældre; DanKir bd. 17, s. 1442 (se nedenfor).

17. 3/3 1819 [Hvirring-H. 18/12 95, o. 16/3 96 – 15/11 11] Hans Gram Bechmann af Byrum-V.-H., f. Lessøe 21/1 59; St. pr. Kbh. 80; C. 24/10 93, l.; Cons.-Rd. 25/1 11; 1 ~ Aarh. 29/8 98 Amalie Elisabeth Brasch, d. Kbh. 10/6 83, † 8/7 09; F. Cclrd. Jens Nicolai B., Renteskriver; M. Anna Bech; 3 S., 2 D.; 2 ~ Hvirring 2/8 11 Charlotte Nicoline Qvotrup, E. e. Propr. Bjørn p. Rask, som Bechmann fik med hende, f. Kbh. 29/3 78, † 8/3 27; F. Rasmus Q., Copiist; M. Anna Jensen; 2 S., 3 D.; see Niels K. B. i Hunseby; Rasmus Q. B. i Veilby-H.; C. F. V. Bernth i Nimtofte-T.; Jens L. B. p. Syderø, Fær.; [† 31/12 1836; N. 49; E. 1 /90 og S. 1/97; 1. Hustrus Lgst. i Hvirring; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 1442 (se nedenfor), bd. 16, s. 5260-61 (Hvirring kirke).

18. 25/3 1837 [Middelfart-K. 4/2 31] Jørgen Peter Carstensen* af Thisted-T., f. Mariager 9/10 82; St. Vibg. 98; C. 16/7 02, l.; Hør. Hlh. 03; Sp. Hassing-V. 25/9 09, o. 13/12; Tødse-E. 31/5 20; ~ 30/10 10 Mette Marie Hjardemaal, f. 20/10 90, † Hornsyld 1/6 67; F. Landevæsenscomm. Peter Severin H. til Bobbel; M. Magd. Christine Brorson; 3 S., 3 D.; (see J. P. Melbye i Serridslev-B.); [† 23/11 1853].

Sixhøj nr. 1537.

19. 21/2 1854 [Nebsager-B. 18/7 44] Jens August Paludan af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. Kbh. Trin. Sogn 29/10 03; St. Kbh. 21; C. 13/1 26, l.; Sp. Alrø 25/4 32, o. 1/6; Pr. 2/12 52 (1/1 53); ~ Kbh. Chrbg. Slk. 10/10 32 Camilla Augusta Kipnasse, f. Kbh. 25/12 09, † 24/7 64; (Sstr. t. Gjertrud C. M. S. K. ~ E. W. Jeger i Knebel-R.); F. Christian Fred. K., Gross. og Lieut. ved Kongens Livjægercorps; M. Bolette Margrethe Gjertrud Hage; 5 S., 1 D.; see Carl E. P. i Idom; Otto F. P. i Torslev-S.; [† 8/2 1869; „Han har i sine forskjellige Embedsstillinger vidst at erhverve sig sine Menigheders udeelte Agtelse og mange Venner, som med Sorg ville modtage Efterretningen om hans Bortgang“. See D. T. 78/41].

Elvius s. 393; Kbg. Kbh. Trin. k. (1793-1811 F) opsl. 171 (dåb); Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 19 (vielse).

20. 31/5 1869 [Ø. Snede 20/3 54] Rasmus Kirketerp, f. Kbh. Trin. Sogn 13/1 14; (Bdr. t. Carl E. K. i Uldum-L. og Halvbdr. t. Mette A. R. K. ~ C. E. Suhr i Tved); F. Hans K., Kbmd. og Gross.; M. Marie Christine Sundorph; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 8/5 40, l.; Privatlærer i Kbh. 40; Ringgive-G.-L. 4/2 51, o. 5/3; Pr. 1/1 59 for Nørvang og Tørrild HH.; Pr. Bjerge og Hatting HH. 29/4 69; ~ 11/9 51 Lovise Elline Kirketerp, f. Kbh. 17/7 27; F. Niels K., Gross. i Kbh.; M. Erlandine Fred. Wandel; 7 D.; [† 8/1 1873. „Velbegavet, dygtig og afholdt“. See chrl. Kalender 1874, Side 105].

Elvius s. 393-394; VejAar 1928, s. 118-119 (Præsterne i Ringive).

21. 1/4 1873 [Aale-T. 28/3 1863] Peter Riber af Aale-T., f. Lemb 20/3 17; St. pr. 38; C. 30/10 43, h.; p. Cap. Aale-T. 12/6 45, o. 22/10; S. og N. Onsild 16/5 58; Pr. 1/7 Tyrsting og Vrads HH. 2/7 69; Pr. Bjerge og Hatting HH. 1/8 73; ~ Veile 7/10 47 Ane Cathrine Magdalene Schousboe af Skibet, f. i Ring 12/5 19; 1 S., 1 D.; see Axel R., Cap. p. l. i Raarup; [† 1885].

Elvius s. 394.

———————————

 

 

No 895, b. Capellaner pro loco i Raarup.

[Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 27/5 1870 [Cap. p. p. her 22/11 64, o. 7/12] Otto Frederik Paludan; [2/9 1874 Blære-E.; see Torslev-S.].

2. 21/11 1877, o. 10/12, Axel Riber af Aale-T. (F. nu Sp. her), f. 5/12 49; St. Hors. 68; C. 23/6 72, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Rårup Kirke, s. 1405-1448.