Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1085. Stadil og fra 14/3 1823 (fra 1860 dog kun ad interim) Tim,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 3/822; M. S. III.; Lkm. 6/456; Kbg. 1646.
Anm. Tim havde tidligere og skal, efter Rescr. 8/5 60, igjen have Madum til Annex.
———————————

1a. (1514. 39). Peder Bertelsen Skomand; catholsk P. 1514; [† 1550; see Tegnelser over alle Lande].

DKR s. 89; HardAar 1908, s. 168-72 (se nedenfor).

1b. (1575. 84). Hans Hansen Tibing, fra Tim; vist St. i Wittenberg 49 (»Joannes Tibing Tymensis«).

KS 3:2 (1877-80), s. 211; HardAar 1908, s. 172-73 (se nedenfor).

1 (c). (1589). Peder Pedersen; ~ Margrete Hansdtr.; see A. Pedersen i Hjerm-G.-V.; C. P. Stadil i Vinding-V.; [† 1629; (see N. khist. S. 6/544); var berømt for Lærdom; havde adelige Børn i Huset; lod en ældre Kalk og Disk til Syge fornye; Eptph.].

KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 544; HardAar 1908, s. 173 (se nedenfor).

2. o. 4/11 1629. Laurits Pedersen; see L. Lauritsen i Bredsten.

3. 1651 [Rtr. Saxkjøb. 18/9 45] Laurits Jensen Varbjerg, f. c. 00; vist St. Lund 24; ~ før 39 . . . . ; (mindst) 2 S., 3 D.; see Etm.; N. N. Warde paa Holmsland; (B. J. Tranbjerg i Deibjerg-H.); [# 22/5 1669; † 16/10 77].

KUM I, s. 64 (»Lavrentius Iani f. Scanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 (rektor: »Laurentius Janus Wardebergensis«); SerRect s. 36; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 19, 52; Nygaards sedler: Børn, hans mor, afståelse; Kbg. Stadil (1646-1742) opsl. 3 (død), opsl. 45 (begr., i sit 78. år).

4. 22/5 1669 [Cap.* E. f. B. 17/12 1664] F. S. Jens Lauritsen Stadil; St. Vibg. 57; Rtr. Ringkjøb. 59; ~ Maren Nielssdtr. Holm af Holmsland, f. c. 43; 6 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. H. Stadelin i Kongsted; M. Høyer i Idom; [† 19/3 1682; deltog 58 som St. i Kbhs. Forsvar].

KUM I, s. 269 (»Ioannes Laurentii Stadelius«); Sixhøj nr. 333; Nygaards sedler: Børn, sognepræst, død, hustrus fødsel.

5. 11/4 1682 [Fp. . .] Claus Nielsen Colding, f. c. 33; St. Roesk. 60; 1 ~ c. 68 Ellen Pedersdtr., † Strøby, Stevns H., 19/6 82; 1 S.; 2 ~ Stadil 4/10 82 F. E., † her 22/5 25; 2 S., 2 D.; see P. C. Bjergbye i Vedersø; [† 25/12 1696].

KUM I, s. 291 (»Claudius Nicolai Coldingensis«); Nygaards sedler: Feltpræst, søn 1669, 1. hustrus død, 2. vielse, børn i Stadil, død, enkens død.

6. 3/10 1697. Oluf Guldberg af Guldbjerg-S., f. 20/3 67; St. Od. 84; 1 ~ Else Cathrine Hansdtr. (Brangstrup), f. c. •/11 66, † 3/2 05; 3 S., 2 D.; 2 ~ Linaa (Silkeborg) 6/11 05 Bodil Henriksdtr. Wendelbo, f. 21/4 83, † 11/4 06; u. B.; F. H. Andersen W., Skovrdr. i Gjern Hrd.; M. Elisabeth Nielsdtr.; 3 ~ Tommerup 23/11 06 Mette Lauritsdtr. Leermand, d. Kjerteminde 22/8 88, b. Middelfart 4/8 12; F. L. Michelsen L., Rdmd. (Bdr. t. Ananias M. L. i Skamby); M. Margrethe Hjeresdtr. Juul; 4 S., 1 D.; [† 1/7 1711].

KUM II, s. 130 (»Olaus Iohannis Aurimontanus«); Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 5 (født); Wads sedler: 3. hustrus forældre; E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 130, 121; Kbg. Middelfart (1709-49), opsl. 132 (enkens død); FWDP 1085,6; Nygaards sedler: 1. hustrus død, 2. vielse, 2 hustrus død, børn, død.

7. 1/8 1711. Frants Andersen Raarup af Raarup, f. 11/12 80; St. Aarh. 98; C. 3/2 01, n.; ~ Marie Elisabeth Udesdtr. Colding af Gosmer-H.; see Anders F. R. i Ølsted; J. H. M. Selmer i Ø. Snede; [† c. 1732].

KUM II, s. 238 (»Franciscus Andreæ Rorupius«, 18 år gl.).

8. 22/12 1732, o. 1/2 33 [Hør. Ribe c. 26] Laurits Pedersen Schade, f. Ribe 03; (Bdr. t. Eleonora P. S. ~ A. D. Rasch p. Holmsland); F. P. Pedersen S., Kbmd.; M. Margrethe Lauritsdtr. Bang; St. Ribe 20, Bacc. 23; C. 22, h.; Pr. . . .; [† 1768].

KUM II, s. 432, 450 (»Laur. Schade«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 851.

9. 12/10 1764*, o. 2/11 68, Maturin Pedersen Endorph; Pr. . .; [17/9 1783 Ringkjøb.-R.; see St. Magleby].

10. 5/11 1783 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 29/10 62, o. 25/3 63] Oluf Johansen Schlichtkrull, f. Kbh. 10/12 19; F. Johan Henrik S., Brygger; M. Inger Nielsdtr. Holm; St. Kbh. 38, Bacc. 39; C. 18/5 42, l.; ~ Ringkjøb. 17/1 65 Christiane Benedicte Nielsdtr. Kiaer, f. Ringkjøb. 22/10 43, † ss. 18/6 08; F. N. Mikkelsen K., Bgmstr.; M. Susanne Johansdtr. Eilertz af Ringkjøb.-R.; 7 S., 2 D.; [† 17/11 1802].

KUM II, s. 590, 597 (»Olaus Schlichtkrul«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 423.

11. 7/1 1803 [ord. Degn p. Romø 8/4 78, o. 24/6] Laurits Helbech, f. Roesk. 1/5 43; F. Søren H., Skræder; M. Anna Burchardsdtr. Solberg; St. Aalbg. 63; C. 20/7 74, n.; Degn i Steenløse-V. 73; ~ Elisabeth Rebekka Jacobsdtr. Muus af Steenløse-V.; [# 7/2 1806; † 18/6 s. A.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 64.

12. 30/9 el. 3/10 1806 [Tunø 1/6 98] Niels Schaarup; [28/6 1815 Stavning; see der].

13. 28/6 1815 [Stavning 2/2 87] Lars Graversen Brøllund, f. Nørklit p. Holmsland 55; F. G. Larsen, Bde.; M. Magd. Jensdtr.; St. pr. Vibg. 75, C. 9/10 82, n.; Skp. 28/11 83, o. 8/12; ~ 4/7 88 Constance Krarup af Veirum, f. Vinkel 69, † 23/6 27; u. B.; [† 11/12 1818].

14. 16/4 1819 [Torsted 29/11 99, o. Vibg. 2/4 00; tillige Hover 14] Severin Storm* af Feldballe-N., f. 16/7 73; St. Aarh. 92; C. 21/4 96, h.; Tiendecomm. i N. Horne, Bølling, Hammerum, Ulvborg, Hind og Vrads HH. 23/11 14 – 42; Cons.-Rd. 23/2 42; R.* 29/11 49; 1 ~ 19/1 01 Elisabeth Thrane, f. 26/8 70, † 18/10 38; F. Claus T., Bfgd. i Aarh.; M. Birgitte Marie Westh; 3 D.; 2 ~ 28/9 39 Anna Ludovica Nicoline Christiane Bernth, f. 29/9 00, † Ringkjøb. 6/8 71; F. Frants B., Toldkass. i Ringkjøb.; M. Regina Mar. Cathr. Breuner; u. B.; [† 18/2 1860].

15. 8/5 1860, o. her 20/6 [Skllrr. i Faxe 28/6 43] Johan Carl Hieronymus Molbech; [29/12 1868 Hee, see der].

16. 6/3 1869 [Cap. p. p. Gjentofte 18/10 48, o. 8/11; Fp. i Altona, samt Wandsbeck, Itzeho og Glückstadt 24/9 52–64] Søren Laurits Hans Christian Emil Worsøe, f. Kundby 8/4 18; (Bdr. t. V. F. C. Worsøe i Gundslev); F. Laur. Christoffer W., Veiinsp. i Holbæk A.; M. Caroline Sophie Pechmann af Sæby-G.; St. pr. 36; C. 26/10 43, h.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 18/5 49 Sophie Kirstine Trolle, f. Kold. 2/11 20, † Kbh. 31/1 92; F. Adam Gottlob T., Toldcontr.; M. Joh. Dorth. Ruch; 4 S., 2 D.; [# 1/1 1889; † St. Hans Hosp. v. Roesk. 16/2 91; „Da han blev Sp. her, have Beboerne i Gjentofte overrakt ham 5,600 Rdlr. som en Erkjendtlighed for tidligere fortjenstfuld Virksomhed“. See D. T. 69/101. Offring og smuk Gave ved Sølvbr. 29/5 74].

Elvius s. 477, 480; G-HF bd. 2, s. 164-165; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 60 (vielse).
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Severinsen, P.: Stadils Præster i Reformationsaarhundredet. Hardsyssels Aarbog 1908, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 167-173.
Jørgensen, H. G. A. (Præst i Stadil): Indskrifter m.m. i Stadil Kirke. Kirkehistoriske Samlinger 4:4 (1895-97), s. 542-49.