Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 357. Guldbjerg og Sandager (Nørre-),

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/24; J. M. 308; B. M. 415; Lkm. 2/181; Kbg. 1646.
Anm. Præsten boer i Kaalshave.
———————————

1. (1535). Jørgen Knudsen; maaskee St. 22; ~ . . . ; vistnok 2 ~ Etm.

FS nr. 302 (»Georgius Canuti«).

2. 15 . . Laurits Hansen; [1568 Cap. el. Sp. i Skaarup; see der].

3. 1568. Mads Hansen; maaskee St. 66.

FS nr. 549 (»Matthias Johannis«).

4. c. 1583. Christen Hansen, f. Thisted c. 54; ~ Cathrine Andreasdstr. af Eilby-M., † 39; (90) 2 S., 1 D.; [† •/4 1600; „Brevis staturæ, bonæ famæ.“(1) „Haffver byget sellfuer vel Gorden; forfallen for hannem“ (J. M. l. c.). „Sonora vox, loquitur valde Cimbrice; non male docet, sed non docte“(2) (J. M. 310)].

5. 1600. Hans Jespersen, vistnok af Særslev; maaskee St. 99; 1 ~ . . . ; 2 ~ Margrethe Dinesdtr.; see C. Hansen i Eilby-M.; M. Olufsen i Kjerte; [† 1639; „Pastor magis superbus vel imprudens quam doctus“(3) (J. M. l. c.)].

FS nr. 390 (»Johannes Caspari«).

6. 1639 [p. Cap. Eilby-M., o. 9/8 35**] Caspar Hansen; [1639 Eilby-M.; see der].

7. 1639 [p. Cap. Lunde, o. 30/12 38] Hans Sørensen, f. Od. 03; St. Od. 27; Rtr. Middelfart 21/8 32; ~ 39 Mette Hansdtr., f. c. 06, † 19/11 51; F. Guldsmed; M. Margrethe . . . ; 2 S., 3 D.; see Etm.; [† 1659; kom 40 under Tiltale, fordi Konen var kommen (i Barselseng) 9 Uger for tidligt; suspenderet 53, fordi han ikke havde uddeelt Sacramentet til Nogle, som han havde skriftet; beholdt dog Embedet. Biskop Hans Mikkelsen skriver 16/8 28 i sit Diarium(4) „visitavi ecclesiam S.; pastor non potuit legere precationem (Herrens Bøn)“(5)].

KUM I, s. 82 (»Iohan. Sever. Otth.«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Johannes Severini Othonianus«, 29 år gl.), 130 (»J. S. Otthonianus«, 35 år gl.); 6:2 (1936-38) s. 471 (Rettertinget); Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 4 (hustrus død).

8. o. 23/11 1659 [Hør. Od. (54)] Hans Olufsen Fangel el. Hims af Fangel, f. 26; St. Od. 47; ~ F. D. Hedvig Hansdtr. Guldberg, f. 22/12 39, † 29/2 72; 4 S., 2 D. Børnene toge Navnet Guldberg; see Hans H. G. i Ramme; Oluf G. i Stadil; Ove H. G. i Hvirring-T.-H.; (E. H. Svane i Sorterup-O.); [† 1672; forsaae sig i Embedet; lærd; Stammefader til Familien Guldberg].

KUM I, s. 205 (»Iohannes Olai Fangel«); KS 5:3 (1905-07), s. 728; Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 4-6 (børns fødsel, hustrus død).

9. 28/12 1672, o. 15/2 73, Niels Nielsen Bang af Dalum-S. (F. blev Biskop i Od.), d. Krogsbølle 13/12 49; St. Od. 68; C. 70, mediocr.; ~ 23/7 73 Pernille Jensdtr. Rosenberg, d. Nyborg 3/10 51, † 1/4 91; (Sstr. t. Mads J. R. i Viby, t. Anna J. R. ~ P. Carstensen t. Od. St. Hans K. og Moster t. Jens T. R. i Søby-T.); F. J. Madsen R., Bgmstr. i Nybg., siden i Od.; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 1/2 1684].

KUM II, s. 5 (»Nicolaus Bangius«); SL II, s. 201, 202, 227, 276, 277; Strøm 3, s. 87; PT 1:4 (1883), s. 260, 264, 5:3 (1906), s. 78-79; Kbg. Krogsbølle (1637-65) opsl. 77 (dåb); Kbg. Nyborg (1646-1703), opsl. 23 (1. hustrus dåb); Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 3 (hustrus død); SL II, s. 200-202 (hustru).

10. 10/4 1683**. Mag. Jacob Lauritsen Hjort; V.-Pr. 01; Pr. 03; [29/11 1704 Dalum-S.; see der].

11. 10/1 1705, o. 22/4, Peder Olufsen Klarskov, f. Klarskov v. Od.; St. Nybg. 93, Bacc. 94; Pr. 40; ~ Kbh. Hel. G. K. 9/10 08 Marie Magdalene Johansdtr. Bockenhoffer, f. c. 84, b. Bog. 30/11 73; F. J. Phil. B., kgl. Bogtrykker; [b. 2/4 1742; exemplarisk i Levnet og Lærdom].

KUM II, s. 175, 200 (»Petrus Klarschovius/Clarschovius Ol. fil.«).

12. 21/5 1742, o. 27/7, Peder Jacob Aabye; [29/3 1743 Særslev; see der].

13. 3/5 1743 [Vetterslev-H. 6/11 39] Hans Nielsen Schiern; [21/3 1749 Haarslev; see Halsted-A.].

14. 9/5 1749, o. 22/8, Søren Nielsen Henriksen; [26/3 1756 Haarslev; see der].

15. 26/3 1756, o. 29/4, Laurits Luja Jensen Balslev; Pr. 75; [9/9 1778 Haarslev; see der].

16. 9/7 1778 [r. Cap. Stokkemarke 24/9 77, o. 21/11] Carl Christiansen Røher, f. Eilby 8/5 38; F. C. R., Gartner p. Gyldensteen; M. Cathrine Andersdtr.; St. Od. 58; C. 60; Degn her 72; ~ Birgitte From; 2 S., 1 D.; see Etm.; (K. Kjer i Skjærbæk); [† pludseligt ved Bordet 3/12 1792, efter at have præd. i begge Kirker].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 34.

17. 8/2 1793 [r. Cap. Stokkemarke 21/5 90] Frederik Schmidt, f. Oxenvad i Sl. 25/11 53; F. Jørgen Christophersen S., Gdeier., senere Veier i Od.; St. Od. 78; C. 83; (p. Cap. Gjentofte 88); r. Cap. Brenderup-O. 22/6 88, o. 24/9; 1 ~ 22/3 94 F. D. Johanne Constance Røher, f. 78; † 19/9 94; u. B.; 2 ~ 96 Anne Marie Møller, f. Assens c. 75, † Assens under et Besøg efter c. 1 Maaneds Ægteskab; F. Danqvart Møller, Landvæsenskomm. og Forv. p. Søndergd., Rørup S.; M. Karen West Læsø; u. B.; [# 9/2 1836; † Bogense 28/12 39].

Achelis II, nr. 6992; E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 842, 843, 843A, 843B; Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 34.

18. 17/5 1836 [Cat. Bogense 16/4 30] Even Christopher Meldal; [9/12 1848 Allesø-B.; see der].

19. 2/2 1849, o. 24/3, Wichmann Blauenfeld, f. Rand. 14/5 17; F. Jac. Evald B., Organist; M. Lene Bredal; St. Rand. 35; C. 28/4 43, l.; ~ 1/9 53 Hansine Nicoline Andersen, f. 6/1 24; F. Kmrd. Hans A., Hospforst. i Rand.; M. Joh. Hansine Sommerfeldt; 5 S.; [8/7 1874 Lundforlund-G.].

20. 15/9 1874, o. 18/11 [Andenlærer v. Vdbg. Realsk. 23/8 63] Vilhelm Theodor Johansen, f. Nakskov 19/4 24; F. Pet. J., Chordegn og Skllrr.; M. Lovise Carlsen Palmgreen; St. Nykjøb. 43; C. 25/1 53, l.; Lærer v. Slag. Realsk. s. A.; Adj. i Slesvig 31/7 55 – 30/3 62; ~ Nakskov 9/8 53 Hansine Christine Olsen, f. Kbh. 28/1 23; F. Chr. O., Dreiermstr.; M. Kar. Mar. Kofod; 1 S., 1 D.; [13/9 1880 Tranderup].

———————————

Noter:

(1) »Brevis staturæ, bonæ famæ« = Lille af vækst med godt omdømme.
(2) »Sonora vox, loquitur valde Cimbrice; non male docet, sed non docte« = Klangfuld stemme, taler meget jysk; prædiker ikke ilde, men ikke lærd.
(3) »Pastor magis superbus vel imprudens quam doctus« = Præsten er mere hovmodig eller uforstandig end lærd.
(4) Diarium = dagbog.
(5) »Visitavi ecclesiam S.; pastor non potuit legere precationem« = Jeg visiterede i Sandager Kirke; præsten kunne ikke læse bønnen [dvs. fremsige Fadervor udenad].
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2020. Guldbjerg Kirke, s. 5739-5772, Nørre Sandager Kirke, s. 5773-5820.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.