Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1321. Viby,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 161; M. S. 2-a/33; L. P. B. 219; B. M. 518; St. M.; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
 
Anm. Kirken er meget gammel; paa en Muursteen findes Aarstallet 1118.
———————————

1. (1531). Knud . . .

2. (1554). Jesper Bruun; fik 10/3 54 Brev ad gratiam paa Kronens Part af tienden af Viby Sogn.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 302.

3. (1568. 91). Jacob Nielsen, f. c. 19; ~ . . . . (»uxor vetula«)(1); 2 S., 2 D.; see Etm.; [vist † kort efter 1691; »Oculo uno privatus; vox bona, et utcunque se expedivit«(2). „Hans Gord ilde byget“ (J. M. l. c.)].

4. (1600) [p. Cap.* 15/1 91] F. S. Jacob Jacobsen; St. 89; ~ Anna Pedersdtr.; mindst 4 S., 1 D.; see Niels J. Hindsholm i Vigerslev-V.; Hofp. Laurits J. Hindsholm, kgl. Confessionarius; Jacob Jacobsen i Huusby; Hans J. Hindsholm i Klinte-G.; N. Olufsen, C. C. Bang, J. O. Seeblad og J. Eriksen, Alle i Steenløse; [† c. 1615].

FS nr. 353 (»Jacobus Jacobi«).

5. (1616). Jonas el. Jon Lauritsen; vist St. i Kbh. (10), blev blev 8/7 1611 relegeret for 2 Aar; Pr. 33; ~ Margrethe Christensdtr., som over levede ham; F. C. Lauritsen, Tolder og Bfgd. i Rudkjøb., Ridefgd. paa Tranekjær Sl. og Foged i Nørre Herred p. Langeland, mindst 3 S., 1 D., der tog Navnet Holmsted; see P. B. Hovi, S. J. Tausen og A. G. Becker, alle i Mesinge; (H. C. Sytkam i Harte-B.); [b. 12/1 1660; riig og hoffærdig; der fortælles, at Biskop H. Mikkelsen drømte, at han skulde være Pr.; Pg. br. 31/3 34].

F-P s. 258 (»Jonas Laurentii Helsingorensis«); KUM I, s. 2 (»Ionas Lavrent. Helsingorensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 729; PT 3:4 (1895) s. 148-149 (Holmsted).

6. o. 22/2 1660. Johan Pedersen Gaas (Goes, eg. Gosvin), f. Od. 30; (Halvbdr. t. Knud P. G. i Østrup-H.); F. P. Knudsen G., Overformynder og Rdmd.; M. Doritte Christensdtr.; St. Od. 49; ~ Maren Thomasdtr. Bisgaard fra Stubbekjøb.?; 1 S.; [† 20/3 1674].

KUM I, s. 217 (»Ioannes Petri Gaes«); KS 5:3 (1905-07), s. 729; SL II, s. 158-160, 162.

7. 30/3 1674, o. 24/4, Mads Jensen Rosenberg, d. Nybg. 3/9 48; (Bdr. t. Pernille J. R. ~ N. N. Bang i Guldbjerg-S., t. Anna J. R. ~ P. Carstensen t. Od. St. Hans K. og t. Christine J. R., M. t. Jens T. R. i Søby-T.); F. J. Madsen R., Bgmstr. i Nybg., siden i Od.; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; St. Od. 68; 1 ~ Od. 12/8 74 Maren Knudsdtr. (Seeblad), † i Barselseng 25/7 77; F. K. Knudsen (S.), Bgmstr. i Od.; M. Inger Andersdtr. Scheffer (Schäffer); 3 D.; 2 ~ 78 Anna Olufsdtr. Dyrhoff; [† 18/4 1680; Bkrd. kalder ham »virum juvenem docta probitate clarum«; fik af Kong Christ. V. en Bondegds. Jorder lagte under Pgden.; gav 78 et stort Messingdøbefad; W. 2/280].

KUM II, s. 6 (»Matthias Iani«); SL II, s. 201, 202, 205, 276, 277; PT 1:4 (1883), s. 260, 263; DanKir bd. 9, s. 4548, 4555 (se nedenfor).

8. k. 28/4 1680, o. 20/6 [Hør. Nybg. . . .] Thiis Ovesen, f. Hagendrup, Flødstrup S., 52; (Bdr. t. Sidsel O. ~ F. Andersen i Flødstrup-U.); St. Nybg. 69; 1 ~ 81 (Bev. 17/9) Elsebeth Jacobsdtr. Nicolai Steenberg, f. c. 55, † 25/3 91; F. J. Nikolai S., kgl. Bogholder p. Harritslevgd. v. Bogense; 2 S., 5 D.; 2 ~ 5/3 03 Magdalene Margrethe Merchel, f. c. 80, b. Kjerteminde 12/1 36; (Sstr. t. Adam M., Tolder, senere Bgmstr. i Kjerteminde); u. B.; see Etm.; O. T. Steenberg i Hedensted; F. H. Høyer i Skivum-G.; [b. 23/6 1708; først fattig, siden velstaaende; streng].

KUM II, s. 15 (»Matthias Oveni Hagendrup«); PT 7:1 (1916), s. 52; E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 62 (1. hustrus far); Københavns byting nr. 93; Kbg. Viby (1674-1718), opsl. 30 (1. hustrus død).

9. 30/7 1708. F. S. Niels Thiisen Steenberg, f. 11/5 83; St. Od. 02; C. 5/2 05, n.; 1 ~ Cathrine Margrethe Brichstein, f. c. 78, † i Barselseng, b. 1/3 14; 4 D.; 2 ~ 22/6 14 Karen Henriksdtr. Morville af Herslev-V., f. Kjøng i F. 77; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. G. Morville i Leirskov-J.; Thiis N. S. i Solbjerg-S.; L. F. O. Steenberg i Hedensted-D.; Schack A. V. N. S. i Gjerlev-D.; [b. 22/9 1727].

KUM II, s. 275 (»Nicolaus Matthiæ Steenberg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 81.

10. 31/10 1727, o. 28/11, Erik Hansen Rasch, f. Od. 21/2 95; (Bdr. t. Karen H. R. ~ N. P. Lucoppidan (+ 2 Etm.) i Landet-B. og t. Anna H. R. ~ N. J. Faaborg i Østrup-H.); F. H. Eriksen R., Kbmd.; M. Ursula Andersdtr. Schytte af Uggerslev-B.; St. Od. 14, Bacc. 15; C. 3/8 16, h.; ~ 28 F. E., † Solbjerg 27/1 68; u. B.; [† 17/5 1762; Kisteplade].

KUM II, s. 383, 389 (»Ericus Iohannis Rasch«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1408; DanKir bd. 9, s. 4566, 4568 (se nedenfor).

11. 24/6 1762 [p. Cap. Lumby 22/12 58, o. 16/3 59] Laurits Jørgensen Bloch af S. Næraa-Aa., f. 25/6 31; St. Od. 54; C. 21/9 58, n.; ~ 18/11 63 Anna Maria Ottosdtr. Lütken af Skjellerup-E., d. 23/10 46, † 3/9 72; 4 S.; see Jørgen B. i Lønborg-E.; Frederik B. i N. Nebel-L.; [† 8/1 1773; en elskværdig, stille Mand; ved Rescr. 25/2 73 fik Sønnerne 2/3 af den sædv. Pension i 10 Aar.].

12. 11/3 1773 [Skp., o. 25/9 71] Jens Pedersen Bjørn, f. Astrupgd., Brøns S., 8/11 37; (Bdr. t. Ivar B. i Bjolderup og t. Christian F. S. B. i Jerslev-B.); F. Peder Jensen B. af Vodder, Sognefgd. (præfectus) og Eier af en priviligeret Sædegd.; M. Annike Iversdtr. Lorentzen; St. pr. 57; C. 18/3 60, n.; ~ 71 Ingeborg Marie Møller af Møgeltønder, f. 10/11 33, † her 11/4 14; u. B.; 2 Pleiesønner, hvoraf den ene var hans Halvbdrs. Søn Rtr. Hans Outzen B. i Nybg. og Hustruens Bdrs. Johan Friedrick Müller fra Sattrup i Sydslesvig; [† 3/1 1818; en meget rar Mand, samvittighedsfuld og ordentlig; meget godgjørende; men ved hans Død var Pgden. i maadelig Stand; Gaardsrummet var ikke brolagt overalt og saa skraat og ujevnt, at Vogne et Par Gange skulle være væltede midt i Gden.; Monument p. Kgd.].

PT 2016, s. 159-160 (Familien Bjørn fra Ribe); DanKir bd. 9, s. 4569 (se nedenfor).

13. 10/6 1818, o. 4/9, Niels Oschatz Rützou; [6/6 1846 Linaa-D.; see der. Kostalden omblæste i Orkanen 20/12 24].

14. 7/8 1876 [p. Cap. Agri-E. 18/7 45, o. 22/10] F. S. Niels Ludolph Georg Rützou af Linaa-D., f. her 17/10 19; St. pr. 37; C. 3/11 43, h.; ~ 13/10 46 Ida Erasmine Fog, f. 21/6 25, levede 68 i Sorø; F. Jørgen David F. af Kjøge-Ø., Godsforv. p. Selschausdal; M. Regitze Maria Weiss; 1 S., 2 D.; [† 23/4 1853; blev pludseligt syg ved, at prædike i den nyligt kalkede Kirke; byggede 48 et nyt Stuehuus, da det gamle, som havde staaet siden Ildebranden 1634, nu var i en maadelig Forfatning].

15. 4/8 1853 [Fuur 12/4 41] Ernst Christian Fischer af Bregninge-B., f. Steenmagle 29/1 06; St. Hlh. 24; C. 17/1 33, h.; p. Cap. Uby 23/12 35, o. Od. 5/2 36; ~ Egense 24/11 41 Frederikke Regine Schmidt, f. Od. 13/1 14, † 26/11 62; F. Andreas Jørgensen S., Uhrmager; M. Cathrine Petersen; 3 S., 3 D.; see J. E. Lindberg i Hodde-T.; [† 16/8 1878].

16. 8/11 1878 [Ord. Till. som Medhjelper i Hesselager 11/7 73, o. 1/8; Cap. p. p. Dalby-S. 1/11 75] John Hansen, f. Jullingsholm 4/4 46; F. Niels Piilgaard H., Gdeier.; M. Christ. Johanne Vilstrup af Borris-F.; St. pr. 65; C. 23/1 72, h1.; ~ 18/10 76 Lovise Augusta Brummer af Oddense-O., f. Allerup 4/3 51; (78) u. B.

———————————

Noter:

(1) »uxor vetula« = gammel hustru.
(2) »Oculo uno privatus; vox bona, et utcunque se expedivit« = Har mistet det ene Øje, god stemme og klarede sig nogenlunde.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 82-102.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Viby Kirke, s. 4521-4576.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.