Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1413. Østrup og Hjadstrup,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 105; M. S. 2-a/77; H. 2/163; B. M. 464; Lkm. 2/117; St. M.; Kbg. Østrup 1677, Hjadstrup 1675.
Anm. Hjadstrup var indtil c. 1581 Annex til Norup.
———————————

1. 15 . . Christen Jensen; [havde en hurtig verdslig Forstand; Lgst.].

2. (1548). Jørgen . . . ; [frasagde 1550; see Munkebo].

3. 1551. Hans Nielsen (Bang); [1556 Skamby; see der].

4. 1555. Christopher Jensen Krag; Pr. (84); ~ Marine . . . , som 1590 havde „en Stuffue for sig selff“ (sad paa Aftægt)(1); see Etm.; [b. tredie Paaskedag 1588; lovkyndig; Eptph.].

5. 1588. Jesper Lauritsen af Espe-V.; St. 83; Pr. (26); ~ F. D. Magdalene Christophersdtr. Krag; B.; see N. M. Ryberg i Middelfart; S. N. Glud i Hemmet-V.; [b. 22/9 1630; „vox sonora, bene docet“(2) (J. M. l. c.)].

FS nr. 222 (»Casparus Laurentii«).

6. o. 6/11 1622**. F. Bdrs. Jørgen Hansen; [1624 Skeby-O.; see der].

7. 1629** [p. Cap.*, o. 2/2 25] Jacob Christensen Achthon af Jordløse-H., f. c. 97; St. Od. 19; St. i Rostock 19; Rtr. Nybg. 31/1 24; ~ Lumby 18/10 29 Karen Olufsdtr. af Lumby; 3 S., 2 D.; see Laurits J. A. i Ollerup-K.; Christen J. A. i Magleby p. L.; Jesper J. A., P. i Bø i Telemark, (see Gerhard J. A. i Magleby p. M., Christen J. A. i Herringe); [† 1643].

KUM I, s. 38 (»Iacobus Christierni Otthoniensis«); Helk I, s. 146; KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Jacobus Christierni«, 28 år gl.); J. Madsens visitatsbog s. 45 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 21, Sallinge hrd. nr. 37.

8. 1643 [p. Cap. Korup-U., o. 28/10 40] Knud Pedersen Gaas* (Goes), f. Od. 14; (Halvbdr. t. Johan P. G. i Viby); F. P. Knudsen G., Rdmd. og Overformynder; M. Ellen Poulsdtr. Medelbye af Od. Frue K.; St. Od. 36; Pr. 4/9 65; ~ Od. 14/6 46 Kirsten Hansdtr., † 19/6 06; F. Hans Mikkelsen (Bager), Rdmd. i Od.; M. Anna Jespersdtr.; B.; see Etm.; H. Gjødesen i Krogsbølle; A. R. Schytte og F. L. Hjort i Uggerslev-B.; [† 24/3 1683].

KUM I, s. 132 (»Canutus Petræus«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Canutus Petræus Gosvinus«, 26 år gl.); Kbg. Østrup (1677-1742) opsl. 123 (død); SL II, s. 122, 127, 158-59, 160-61; Strøm 3, s. 86.

9. 25/2 1677*, o. 13/11 78, F. S. Peder Knudsen Gaas; St. Od. 74; ~ (85) Sidsel Cathrine Alexanderdtr. Hirschnach af Korup-U., f. c. 62, b. 7/11 13; 2 S.; trolovet m. Etm.; [b. 4/4 1713; blev rørt(3) paa Maalet].

KUM II, s. 46 (»Petrus Canuti Gaasius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 15; Kbg. Østrup (1677-1742) opsl. 142 (begr., enkens begr.) børn: opsl. 19 (Knud 88), 39 (Niels 98), 86 (Niels 99); Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 190 (hans hustru var fadder 18/12 1685).

10. 7/7 1700** [Hør. og Aman. Od.] Niels Jensen Faaborg, f. Faabg.; F. J. Nielsen; M. Ursula . . . ; St. Od. 89; (Skulde have havt sin Formands Enke, men hun begravedes 7/11 13, paa den Dag, da de skulde have havt Bryllup); ~ Od. St. Hans K. 26/6 14 Anna Hansdtr. Rasch, b. 15/2 34; (Sstr. t. Erik H. R. i Viby og t. Karen H. R. ~ N. P. Lucoppidan (+ 2 Etm.) i Landet-B.); F. H. Eriksen, Kbmd. i Od.; M. Ursula Andersdtr. Schytte af Uggerslev-B.; 2 D.; see Etm.; [b. 30/5 1736; stor Musicus; satte Noder til Gradualet].

KUM II, s. 167 (»Nicolaus Iani Faaburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 25; Odense byfoged nr. 1408; Kbg. Østrup (1677-1742) opsl. 142 (hans trolovedes begr.), 153 (hustrus begr.), 166 (begr.).

11. 11/9 1733**, o. 30/9, Laurits Hansen Meyer, f. Aalbg. 05; F. H. Lauritsen, Org.; M. Else Henriksdtr. (Sstr. t. Anne H., Svigermdr. t. S. F. Bloch t. Kbh. Frue K.); St. Aalbg. 26; C. 15/6 33, n.; Pr.; ~ 37 F. D. Sidsel Cathrine Nielsdtr. Faaborg, b. Helsingør 16/11 85, Skifte 6/12 91; 4 S., 5 D.; [† 1763].

KUM II, s. 481 (»Laurentius Mejer«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2113; Gejstl. sk. i Fredbg. amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 196.

12. 27/5 1763, o. 15/7, Christian Carl Hansen Scheebye af Lumby, f. Skeby 20/6 36; St. Vibg. 56; C. 25/9 59, n.; ~ •/12 63 Christiane Frederiksdtr. Østrup; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; F. F. Rasmussen Ø., Hospforst. i Od.; M. Vibekke Feldtmann; see Hans F. S. i Allesø-B.; [† 28/3 1777].

KUM III, s. 160 (»Christianus Carolus Schebye«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1233.

13. 6/8 1777, o. 26/9, Peter Lorentsen Dreyer af Aunslev-B., f. 15/9 53; St. Od. 68; C. 31/7 71, h.; Pr. c. 80; ~ 29/5 78 F. E., † 15/1 03; 2 D.; see C. D. Ammentorp i Dalum-S.; (L. C. D. Heilmann i Raabjerg; R. C. Heilmann i Eilby-M.); [# 25/3 1818; † 11/11 25].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 75.

14. 9/9 1818 [p. Cap. Lumby 24/8 10, o. 31/10] Søren Peter Lassen*, f. Throndhj. 10/4 85; F. Jens Andreas L., Kbmd., siden Forp. p. Berg; M. Anna Dorthea Wedege; St. Throndhj. 01; C. 1/5 06, h.; Cons.-Rd. 9/8 60; 1 ~ 12/10 21 Johanne Boesen af Vigerslev-V., f. 3/6 95, † 30/5 32; 2 S., 4 D.; 2 ~ 13/4 37 Mathea Christine Christensen af Lunde, f. 4/3 09; 4 S., 2 D.; see N. A. V. Enkebølle, Cat. Bogense; J. H. Gudme, Cat. Ringkjøbing; Søren C. C. L., cand. th. 67/1; Aug. A. E. L., cd. th. 72/1; Georg Fred. Jac. L., cd. th 75/2; [† 23/9 1877. „Bestyrede sit Embede med sjeldent stor legemlig og aandelig Kraft“; see Nat. Tid. 515].

15. 19/4 1877 [r. Cap. Aarh. Frue K. o.s.v. 29/11 69] Lic. th. Theodor Vilhelm Laurits Hansen, f. Slag. 11/3 38; F. Frants Møller H., Vognfabr.; M. Kirstine Løvstrøm; St. Sorø 56; C. 19/1 63, l.; Hofp. hos Kong Georg i Grækenld., o. 28/2 64; Lic. th. 15/10 68; ~ 20/5 69 Dorthea Sophie Schwensen af Hørup, f. 8/1 45; (78) 2 S., 2 D.

———————————

Noter:

(1) aftægt = livsvarigt underhold i form af bolig, forplejning m. m., som den, der (især p. gr. af alderdom) afstår sin ejendom, betinger sig af den ny ejer.
(2) vox sonora, bene docet = Klangfuld Stemme, prædiker godt.
(3) blev rørt = fik et slagtilfælde.

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.