Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 231. Espe og Vantinge,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/64; J. M. 272; L. S.*; L. P. B. uden Nr.; B. M. 137; Lkm. 3/376;
St. M.; Kbg. 1663 (÷ 1732–43).
———————————

1. (1530). Niels . . .

2. 15 . . Rasmus Krag; see Gregers R. K. i Steenstrup.

3. 1551. Laurits Jespersen*, f. Od. el. V. Aaby 22; (Bdr. t. Jørgen J. i Svindinge); F. J. Lauritsen, først Bonde i Aaby, siden Slagter paa Klingebjerg i Od. (efter Andre en Søn af J. Nielsen, Sp. i V. Aaby-Aa., som da maa have giftet sig tidligt); St. Od. 51; Pr. 62; 1 ~ Maren . . . ; 8 B.; 2 ~ Sara Christensdtr. af Fraugde; 10 B.; i alt 18 B., 64 B. B., 119 el. 110 B. B. B.; see H. Frandsen og J. Christensen i Gislev; H. Lauritsen i Kirkeby-L.; C. Lauritsen i Jordløse-H.; J. Lauritsen i Søllinge-H.; Etm.; J. Lauritsen i Østrup-H.; L. Hansen i Rise-M.; J. Lauritsen i Halsted-A.; (J. J. Wolf i Aasum; K. E. Pontoppidan i Halsted-A.; L. E. Pontoppidan i Utterslev; J. E. Pontoppidan i Dannemarre-T.; Henrik E. Pontoppidan i Veile-H.; E. E. Pontoppidan i Kjøge-Ø.; O. Lauritsen i Marslev-B.); [† 9/6 1604; „noget graa. Bonus concionator et oeconomus; vox sonora“(1) (J. M. l. c.); T. 305; G. 2/2 140; Eptph.].

FS nr. 82 (»Laurentius Caspari«); »see Hans Gamalielsen i Gudbjerg« udgår. Se PT 2004, s. 93-94.

4. 1594**. F. S. Christopher Lauritsen; St. 95; Pr. 7/5 04; ~ Sara Nielsdtr. Bang af Klinte-G.; u. B.; [† 1612].

FS nr. 248 (»Christophorus Laurentii Espensis«).

5. 1612. Christen Jørgensen af Svindinge; St. i Kbh. (07); 1 ~ . . . . ; 2 ~ 17/5 38 . . . Pedersdtr.; F. P. Christensen; see H. N. Lopdrup i Gudbjerg; [† 1645].

F-P s. 225 (»Christiernus Georgii Svindingensis«); »see C. Christensen i Hvirring-T.-H.« udgår.

6. k. 18/6 1645, o. 9/7, Jørgen Henriksen Staalhoff, f. c. 16; St. Od. 38; ~ Maren Mouritsdtr. af Horne, E. e. Christen . . . (i 91 3 S. med navnet Christensen); 1 D.; 3 ~ Etm.; see C. P. Danchel i Taars; [† c. 1650].

KUM I, s. 143 (»Georgius Henricus«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Georgius Henrici Stalhovius«, 29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 4.

7. o. 28/2 1651. Niels Jacobsen Pougdal af Haarslev, f. 21; St. Ribe 40; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 4 ~ Etm.; see Jørgen N. P. i Horne; A. Christensen her; [† c. 1660].

KUM I, s. 162 (»Nicolaus Iacobi Farsbølle«); KS 3:5 (1884-86), s. 138 (»Nicolaus Jacobi Pugdal«, 30 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 4.

8. 1660, o. 11/7, Jens Rasmussen Kjærumgaard*, f. 32; maaskee St. Aarh. 50; ~ F. E., † 91; u. B.; [† 4/2 el. 4/11 1718].

KUM I, s. 222 (»Ianus Erasmi Aarhusius«); KS 5:3 (1905-07), s. 731; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 4.

9. 4/6 1695** [Cap.*, o. 16/8 86] Anders Christensen, f. Faabg. 59; vist St. Roesk. 81; C. 21/11 83, illum.; ~ Bodil Nielsdtr. Pougdal, en Dtr. af Nr. 7, † 30/5 46; 3 S., 3 D.; See C. A. Espe i S. Næraa-Aa.; Etm.; J. R. Lang i Høirup-G.; [† 17/2 1731; Eptph.].

KUM II, s. 109 (»Andreas Christiani«); Wads sedler: Skifte efter enken.

10. 10/7 el. 16/7 1731. Hans Nielsen Krogstrup, f. 17/6 04; (Bdr. t. Herluf F. N. K. i Haslund-Ø., t. Anne N. K. ~ F. H. Schurmann i Besser-O., t. Sara N. K. ~ A. Jacobsen i Galten-V.-H. og t. Anne Cathrine K. ~ H. A. Godske i Tanderup); F. N. Hansen K., Skrvr. i Salling H., Forp. og Fuldm. paa Brahetrolleborg; M. Gjertrud Winther; St. pr. 24; ~ F. D. Anna Birthe Andersdtr., f. Od., † her 14/3 74; 2 S.; [† 13/6 1744.].

KUM II, s. 458 (»Iohannes Nicolai Krogstrupius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 89; Århus byfoged nr. 1584.

11. 4/9 el. 9/9 1744, o. 2/10, Frederik Nielsen Brechling, f. p. Laygaard, Kværs S., 8/8 12; F. Nicolai B.; M. Anna Sophie Weicheltin; St. i Rostock 32, i Kbh. 43; 1 ~ Mette Cathrine Møller, f. 15, † 12/1 52; 2 S., 2 D.; 2 ~ Birgitte Kirstine Axelsdtr. Hviid, f. 33, b. Hillerslev 2/11 97; (Sstr. t. Nicoline D. H. ~ V. J. Krebs i Gislev-E.); 4 S., 2 D.; see Axel H. B. i N. Broby; J. C. Strøyberg i S. Broby; [† 11/1 1783].

KUM III, s. 29 (»Fridericus Breckling, Apenradensis«, 31 år gl.); Achelis I, nr. 5328.

12. 26/3 1783 [r. Cap. Faaborg-D. 3/11 79] Hans Crone; [14/7 1786 Flødstrup-U.; see der].

13. 22/9 1786 [Herringe-F. 3/11 79, o. 10/12] Gottlob Schønberg*, f. Roesk. 10/2 52; F. Hans S., Gartner v. Klosteret; M. Elisabeth Friborg; St. Roesk. 73; C. 78, n.; ~ Ørsted i F. 7/10 78 . . . Miltzau, † Ryslinge 40; u. B.; [† 4/11 1833; høist original].

14. 12/2 1834 [Bredstrup 5/3 30] Hans Agerbek; [30/9 1841 Ø. Hæsinge-H.; see der].

15. 30/9 1841 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 9/6 35] Peter Frederik Hansen, f. Boltingegd. 20/5 07; F. Cclrd. Christian H.; M. Adamine Benedicte Koch; St. Od. 25; C. 18/1 31, h.*; p. Cap. S. Broby 19/4 33, o. 15/5; ~ 4/10 38 Marie Svendsen, f. Slag. 9/8 17; F. Jørgen S., Instrumentsliber; M. Charlotte Helene Plum; 2 S., 1 D.; [† 21/1 1878].

16. 27/4 1878 [Bjerring-M. 16/5 66] Niels Peter Raaschou af Søborg-G., f. Holsteinborg 23/8 23; St. Fdbg. 41; C. 11/5 48, l.; Skllrr. p. Chrhvn. 49; Cat. Ribe 5/10 57, o. 20/11; ~ Ribe Dk. 1/1 64 Fanny Eline Annette Grundtvig, f. Saxkjøb. 18/3 41, † Espe 4/12 79; F. Fried. Theod. Vilhelm G. af Haraldsted-A., Apoth. i Saxkjøb.; M. Fanny Eline Annette Schjerning; (78) 2 S., 3 D.; 2 ~ Espe 17/8 83 Johanne Marie Jespersen af Hundslund, f. Vandborg 31/1 56; [† Espe 7/11 1890].

Elvius s. 109-110; G-HF I, s. 170.
———————————

Note:

(1) Bonus concionator et oeconomus; vox sonora = God Prædikant og Husholder, klangfuld Røst.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.