Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 536. Høirup (Sønder-) og efter Klemmebrev 7/1 1555 Gjestelev,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/41; L. P. B. 347; L. S. v. W.; J. M. 282; Lkm. 2/218; St. M.;
Kbg. Høirup 2/7 1717 – 27/11 35; 29/12 1753.
———————————

1. 1561 [r. Cap. Od. Frue K. c. 54] Oluf Lauritsen Graa, f. Gudme; ~ Anne Mogensdtr. fra Aarh.; see John O. G. i Skaarup-T.; [† 1599; var fattig; „contributionum fecerunt in miserum dominum Olaum Graa, decrepitum et surdum“(1) (J. M. 91)].

2. 1599 [Cap.* (96)] Poul . . . ; [† 1600].

3. før 1617 (1630). Peder Bertelsen; St. 92; see Etm.; [vist † c. 1640].

FS, nr. 666 (»Petrus Bartholomæi«); F-P s. 129.

4. o. 11/7 1638**. Peder Pedersen Bogense, f. 05; St. Od. 31; [† 1681].

KUM I, s. 207 (»Petrus Petri Bogonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Petrus Petri Bog.«, 33 år gl.); »F. S.« udgår, cfr. H. Mikkelsens Dagbøger, se nedenfor.

5. 29/7 1670*, o. 5/4 71**, F. S. Hans Pedersen Foldum; St. Od. 66; ~ Birgitte Nielsdtr. af V. Hæsinge-L., † 5/6 95; 2 S., 3 D.; [† 16/5 1691; blev forvildet, da han skulde prædike ved sin Ordination, og maatte gaae ned].

KUM I, s. 335 (» Iohannes Petri Hiørupio-Fionus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 5; PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbøger).

6. 23/6 1692 [Skp. 89; Fp. v. de danske og norske Hjelpetropper i Krigen i Irland 8/11 89 – 13/10 91] Erik Rasmussen Svitzer* af Lumby, f. 2/5 62; St. Od. 80; C. 85, h.; (eft. G. „med Berømmelse“); p. Cap. Skanderborg-S.-S. 24/1 85; p. Cap. Kattrup-Ø.-T., o. 20/5 88; p. Cap. Nakskov 88; (Sp. Sydstrømø, Fær., 15/11 91, men fik 28/5 92 Tilladelse til ikke at ansees som kaldet); 1 ~ 92 Anna Clausdtr. af Munkebo, Skifte 26/10 96; 3 S., 1 D.; 2 ~ Anna Sophie Kirstine Andersdstr. Lundt af N. Søby-H., væltede som frugtsommelig og døde paa Marken, hvorover han blev saa altereret og svag, at han ikke kunde betjene Embedet; 14 B.; 3 ~ Abigael (Abele) Pedersdtr. Zeuthen af Ollerup-K., E. e. C. J. Achthon i Herringe; u. B.; see Etm.; Rasmus E. S. i Varde; H. A. Steenstrup i Kverndrup; en Dtr. var vistnok Anne Sophie ~ W. L. Aagaard af Helsing. St. Olai K., r. Cap t. Bergen Korsk.; (C. S. Svitzer i Skarrild-A.; J. Kisbye og L. W. T. Kingo her); [† 14/9 1742. Byggede sig et Huus ved St. Jørgensgd. i Nærheden af Svendbg., hvor han under megen Skrøbelighed hendrog sin sidste Levetid; G. 2/2 247; T. 327. I 4 Aar til 1694 ingen Brudefolk].

KUM II, s. 104 (»Ericus Erasmi Svitzerus«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 10; Strøm 2, s. 364; Fær, s. 18.

7. 8/8 1717**[p. Cap. Gudme-B.] Jørgen Rasmussen Lang, f. Od. 6/3 85; F. Hjulmd.; M. Birthe Jørgensdtr.; St. Od. 04; C. 14, h.; 1 ~ F. D. Mette Eriksdtr. Svitzer, f. c. 96, b. 1/4 28; 4 S., 3 D.; 2 ~ c. 20 Margrethe Alexandersdtr. Zeuthen; F. A. Pedersen Z. af Ollerup-K., Degn i Svindinge; 3 ~ •/10 36 Maren Andersdtr. af Espe-V.; see P. A. Bruun her; (T. Lang i Spjellerup-S.; J. Kruse i Nautrup-S.-V.); [b. 30/12 1758].

KUM II, s. 294 (»Georg. Erasm. Lang«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 109, 137.

8. 27/11 1750**, o. 11/12, Hans Hansen Lachendorph; [13/10 1752 Ringe; see der].

9. 25/5 1753**, o. 15/6, Peder Andersen Bruun, f. Nybg.; F. A. Hansen B.; M. Marg. Elisabeth . . . ; St. Nybg. 39; C. 48; Cat. i Nybg. i 11 Aar; ~ 28/8 59 Edel Margrethe Jørgensdtr. Lang, f. her c. 30, † Gislev 2/5 11; [† 1768].

KUM II, s. 607 (»Petrus Bruun«, 22 år gl.); Kbg. Gislev (1801-1814), opsl. 61.

10. 20/5 1768 [p. Cap.* 1/8 66, o. 14/8] Johan Kisbye, f. Taars . . ; F. Degn; M. Euphrosyne Hansen; ~ 22/9 73 Claudiane Clausdtr. Svitzer, † m. p. i et af Pgs. Huse . . ; F. C. Eriksen S., f. her, Eier af Jullingsholm; M. Eleonore Jensdtr. Taulov; 1 S.; [† 1782].

11. 27/2 1782 [p. Cap. Kverndrup 16/11 70, o. 14/12; Cap. el. Hjelpep. Hagenbjerg 77–78] Lambert Worm Thomsen Kingo af Allesø-B., f. 34; St. Od. 55; ~ 6/12 71 Anna Sophie Clausdtr. Svitzer, en Søster til Formandens Kone; u. B.; [† 1782].

12. 16/10 1782 [p. Cap. Gudbjerg 10/9 72, o. 23/10; her 19/4 80] Michael Christiansen Leth, f. Lunde S. v. Svendbg. . . ; F. Canc.-Ass. C. L., Foged i Sunds og Gudme Herreder; M. Maria Elisab. Brinch; St. pr. Od. 65; C. 72; O.; [† 19/3 1791].

13. 22/7 1791[r. Cap. Brenderup-O. 25/6 90] Preben Saxtorph; [29/6 1800 Grevinge; see Magleby p. L. ]

14. 15/8 1800 [r. Cap. Thunø og Vartei, Aggersh. St., 27/5 96] Hans Mossin Schjøtt; [11/6 1813 Verninge; see der].

15. 20/8 1813 [r. Cap. Vissenbjerg 5/6 04] Peter Mathias Thestrup; [18/1 1821 Korsør-T.; see Tølløse-Aa.].

16. 11/4 1821 [Vicepræst i Kristrup-H. •/9 19] Christian Gyldendal, f. Giver 5/12 80; F. Morten G., Skllrr.; M. Anna Cathrine Jensdtr.; St. Nybg. 99; C. 6/7 03, n.; p. Cap. Ebeltoft-D. 5/9 14, o. 2/11; ~ 25/5 20 Thomasine Charlotte Amalie Fellumb, f. 18/12 97, † Od. 3/9 52; F. Christ. F., Byfgd. i Ebeltoft; M. Martha Sophie Amalie Wium; 1 S., 3 D.; [† 2/7 1846; var en saare skikkelig Mand og en særdeles dygtig Landmand; tog Gjenparter endogsaa af sine private Skrivelser; B. D. G. 1/146; E. 1/538 og S. 1/620].

———————————

 

 

 

No 537. Høirup (Sønder-) og fra 2/10 1857 Aarslev.

[Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Anm. Aarslev var tidligere Annex til S. Næraa i Odense Amt. Kbg. Aarslev 1664.
———————————

1. 16/1 1847 [Helnæs 6/1 38] Peter Wessel-Brown af Brenderup-O., f. 24/7 06; St. Od. 24; C. 6/7 29, h.; p. Cap. Brenderup-O. 23/12 35, o. 5/2 36; ~ Sønderby 22/6 41 Nielsine Elise Holm af Brendekilde-B., f. 7/5 08, † 27/3 73; 2 S., 2 D.; [# 24/1 1874; fik 28/10 s. A. et Taffeluhr; † Kbh. 12/5 78].

Elvius, s. 237.

2. 18/4 1874. Vilhelm August Esmann; 8/3 1877 Karise-A.; see Faxe Cap. p. l.

(14/5 – 2/7 1877. S. R. Ostenfeld; see Hylke).

3. 2/7 1877 [Rær-H.-V. 23/2 73] Niels Andreas Buchwaldt; see Hirtsholmene.

———————————

Noter:

(1) »contributionum fecerunt in miserum dominum Olaum Graa, decrepitum et surdum« = de gav bidrag til den stakkels Hr. Oluf Graa, som var aflægs og døv [»de« = Præstekonventet i Ellinge 29. marts 1599]
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om disse pastorater:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 78, 87, 89, 104, 108, 110, 223, 258-59.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 134, 144, 147, 149, 154, 165 /104?, 157, 181, 189.