Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 149. Brendekilde og Bellinge,

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/10; J. M. 37; B. M. 628; Lkm. 2/80; St. M.; Kbg. Brendekilde 1752, Bellinge 1740.
———————————

1. (1545). Rasmus Eriksen; [# c. 1551; † Od. 27/11 1560; efter Johan Valkendorfs død 1545 overtog han St. Annæ Alters gods i Albani K. i Od., som han beholdt til 1549; Lgst. i Od. St. Knuds K.].

DanKir bd. 9, s. 817 (Od. S. Knuds kirke), s. 1733 (Od. S. Albani kirke).

2. 1551. Erik Christensen; [† c. 1561].

3. 1561. Christen Laugesen, f. N. Lyndelse; 1 ~ . . . ; 5 B.; 2 ~ Anna . . . ; 4 D.; [† •/6 1591; „graaherret. Ætas fatebatur 40; fuit ibj 28 annos; ergo 12 fuit annos, ubi eo venit“(1); „2 store Karle hjemme; 3 før Piger hjemme“; „tager Ordene ind i Munden og noget gemen Næsen. Nihil docet, male proposuit; non repetiit locos, nec quaquam dixit ad ædificationem 1 Time“(2) (J. M. 36 og l. c.); J. M. kunde ikke heller fordrage, at han knælede for Kalk og Disk og gjorde Kors derover].

4. 1591 [p. Cap. Dalum-S.] Niels Jørgensen; ~ 98 Cathrine Hansdtr.; F. H. Poulsen, Rdmd. i Ribe; 2 ~ Etm.; see H. Nielsen p. Strynø; [† 1608; gav i 95 Alterbordpanel til Bellinge K.].

DanKir bd. 9, s. 3082 (se nedenfor).

5. vist 1607** [r. Cap. Middelfart-K. 02] Peder Olufsen Bang af Middelfart-K.; St. 95; Rtr. Middelfart . . .; ~ F. E.; [† c. 1641].

FS nr. 708 (»Petrus Olai Bang Medelf.«); F-P s. 144.

6. o. 18/6 1641. Christen Jensen Zeuthen af Od. St. Knuds K., f. Rosenholm c. 12; St. Od. 36; Hør. Od. . . .; Rtr. Middelf. 28/4 40; ~ . . . ; 4 S., 3 D.; see Axel C. Z. i Egense; Ole C. Z. i Gangsted-S.; Jens C. Z., r. Cap. i Middelfart-K.; [† c. 1659].

KUM I, s. 132 (»Christianus Iohannis f. Zevthenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Christianus Joannis Zeuthenius«), s. 132 (»Christiernus J. Z.«, 29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 16; Sunds hrd. nr. 29.

7. o. 11/5 1659. Hans Alexandersen af N. Aaby-I.; f. c. 33; St. Od. 52; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; [fmtl. † 1660].

KUM I, s. 237 (»Iohannes Alexandrj«); KS 5:3 (1905-07), s. 727.

8. o. 30/3 1660. Peder Pedersen, f. Svendborg c. 24; vist St. Slag. 45; 1 ~ F. E., † 1660; 2 ~ . . . . . , E. e. Christen Bang; 3 ~ Cathrine Marie Sørensdtr. May af Holbæk-M., d. Holb. 17/10 56; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 5/6 1684].

KUM I, s. 191 (»Petrus Petri Svenburgius«); KS 5:3 (1905-07), s. 730; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 3, 12, 19, Fåborg byfoged nr. 22; Kbg. Holbæk (1634-99 F) opsl. 185 (3. hustrus dåb).

9. 21/5 1684, o. 23/7. Rasmus Andersen Montoppidan af Bjerreby; St. Slag. 74; Bacc. 77; ~ c. 85 F. E.; 1 S., 3 D.; 3 ~ Etm.; see J. Jensen i Allesø-B.; [† 23/5 1692].

KUM II, s. 46, 73 (»Erasmus Andreæ Montoppidanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 12, 19, 21.

10. c. 1692. Knud Jensen Hassing, f. Holstebro; St. Od. 84; ~ c. 93 F. E., der overlevede ham; 2 S.; [b. 14/5 1714; Pg. br. 25/11 11].

KUM II, s. 130 (»Canutus Iani Hassenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 19.

11. 28/4 1714 [Fp. . . .] Niels Johansen Elsner af Oure-V., f. 62; St. Od. 80; C. 16/7 84, n.; O.; [† 1715].

KUM II, s. 100 (»Nicolaus Iohannis Elsnerus «); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 20.

12. 13/1 1716. Peder Knudsen Dan* af Steenløse-F., f. 89 el. 17/7 87; St. Od. 06, Bacc. 07; C. 15/12 10, n.; ~ •/7 16 Anna Margrethe Lubin, f. c. 81, † Rønninge 24/5 72; 1 S., 1 D.; see N. T. Windekilde i N. Lyndelse; [# 1766; † Rønninge 19/12 74; Pg. br. 4/11 65].

KUM II, s. 311, 319 (»Petrus Canuti Stenlosius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 49.

13. 7/3 1766 [Seden-Aa. 26/5 58] Immanuel Conrad Ludvig Schmaltz; [16/3 1770 Vissenbjerg; see der].

14. 27/4 1770 [Seden-Aa. 9/5 66, o. 18/7] Mag. Christian Ulrik v. Westen, f. Od. 12/6 33; F. Agent Johan Christopher v. W. til Krumstrup og Løitved samt til Hvededal og Westenborg p. Falster, forhen Apoth. i Od.; M. Karen Krog Holmsted; St. Od. 51; C. 55; Cons.-rd. 83; ~ 22/11 71 Christiane Amalie Stampe af Slag. St. Mik. K., f. 3/4 48, † 25/2 18; 2 D.; [# 10/12 1790; † 28/6 1808; eiede Brendekildegd. og begge K.; gav 69 (som Kirkeeier) en Kirkeklokke til Bellinge K. og bekostede 93 omstøbning af en Anden; gav 94 Kalk og Disk til K.; kaldte 2 Etm.; N. 654; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 9, s. 3010, 3030-31, 3039, 3107 (se nedenfor).

15. 20/1 1792 [p. Cap.* 22/12 86, o. 21/3 87] Peter Jacobsen, d. Kold. 28/9 49; (Bdr. t. Jacobine J. ~ M. J. Biilmann i Skjelskør); F. Hans J., Farver i Kold.; M. Anne Jensdtr.; St. Kold. 71; C. 81; Lærer v. Kbhs. Fattigsk. 85; ~ Elisabeth Marie Jensen, f. c. 45, † Fredericia 5/1 21; F. Henrik Jensen, Ritmester i Fredericia; M. Ida Margrethe Brandt; u. B.; [† 26/9 1805].

KUM III, s. 308 (»Petrus Iohannis fil. Iacobæus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 863, 1047, Fredericia byfoged nr. 1875, 945; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 238; KoldStud s. 181-182; Kbg. Fredericia Mich. K. (1814-31 D Kv.) opsl. 3 (enkens død).

16. 1/11 1805 [p. Cap. el. Hjelpepræst ss. s. A.] Vilhelm Holm, f. Od. 10/12 73; F. Anders Lauritsen H., Handskemager; M. Anne Marie Braadt; St. Od. 94; C. 10/7 00, h.; p. Cap. Slemminge-F. 2/1 01, o. 6/2; ~ Tanderup 10/12 05 Vilhelmine Gottlobine Storch af Huusby-V., f. Balslev 1/10 74, † Lunde Pg. i J. 30/10 50; 2 S., 4 D.; see P. W. Brown i S. Høirup-Aa.; S. W. Wiberg i Jordløse-H.; M. P. Teisen i Fanefjord; [† 12/4 1838; en fortræffelig Mand med en fast Charakteer].

Kbg. Od. Frue K. (1692-1786) opsl. 295 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5257.

17. 25/9 1838 [Vaagø, Fær., 7/8 22] Niels Johnsen Struer; Pr. 18/7 44; [21/5 1855 Vissenbjerg; see der].

18. 20/8 1855 [Kullerup-V. 3/11 40] Frederik Christian Fritz af Mygind-K.-S., f. 4/9 98; St. pr. 19; C. 23/4 24, h.; p. Cap. Vestervig.-A. 1/12 24, o. 26/1 25; Sp. Bedsted-G. 9/3 27; ~ 10/8 27 Nicoline Ring Bendix af Vestervig-A., f. 22/3 01, † 13/2 53; 3 S., 2 D.; [Pgs. Udhuse br. 16/1 59; Halvtredsindstyve Aars Jub. 1/12 74; R.* 7/12 s. A.; † 20/12 1875].

19. 17/3 1876 [Kornerup-S. 26/2 69] Dr. phil. Holger Frederik Rørdam af Hammer-L., f. Laastrup 14/6 30; St. Fred. Instit. 47; C. 19/1 53, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 6/4 53 – •/4 56; Medlem af det khist. Selskabs Bestyrelse 10/6 57 og udgiver af Kirkehistoriske Samlinger; Satrup, Gottorp Pr., 17/9 60, o. 3/10; afsat af d. t. R. 18/3 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjælpep. v. St. Johs. K. i Kbh. •/10 66 – •/7 67; Dr. phil. 4/7 67; R.* 1/6 79; ~ Gladsaxe 23/5 56 Helga Simonia Margrethe Kalkar af Gladsaxe-H., f. Od. 31/10 32; 3 S., 5 D.; [13/11 1883 K. Lyngby; D.-M. 12/4 98; Dr. theol. 1910; C.* 20/12 10; † Lyngby 12/5 1913; E. S. II. 900].

Borchs K. nr. 646; Elvius s. 338-339; G-HF I, s. 686-691.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Noter:

(1) Fra Visitas 27. april 1589: »Hr. Chresten Laugeszen født i Liungelsze. Gift 2den Gang. Graaherret. Hand sagde, at han var 40 [Aar]; her har han været 28 Aar, altsaa har han været 12 [Aar], da han kom hertil (!) Hans Hustru Anna. Børn: Med den første Kone 2 store Karle hiemme, 3 før Piger hiemme; med den anden 4 Piger.«
(2) »Giver ingen belæring [og] fremsatte det daarligt; han gentog ikke Hovedpunkterne eller sagde noget til Opbyggelse. ½ Time.«
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Brændekilde Kirke, s. 3009-3044, Bellinge Kirke, s. 3045-3118.