Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 700. Kullerup og ved Kong Chr. III.’s Brev Refs-Vindinge,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 91; M. S. 2-a/42; St. M.; B. M. 54; Lkm. 2/118; Kbg. 1693 (÷ 1734-55).
Anm. Kullerup synes i den cath. Tid at have hørt til Ryslinge. Refs-Vindinge hørte en kort Tid til Vindinge.
———————————

1. 15 . . Peder Nielsen.

2. 1566 [Od. Hosp. og P. s. A.] Rasmus Hansen, f. c. 29; St. Od. 65?; („visitavit mecum Othoniæ anno 52(1); var en før Karl da“; J. M. l. c.); Sp. Paarup 15 . . ; 1 ~ Anna . . . ; 3 B.; 2 ~ Marine . . . ; 3 B.; see J. Kullerup i V. Skjerninge-U.; [levede endnu 1606; „vox satis vocalis et bona; indoctus; bonus oeconomus; dives; dixit, Saulum filium Davidis fuisse“(2) (J. M. l. c.)].

FS nr. 29 (»Erasmus Johannis«).

3. 16 . . [Hør. Nybg. c. 00] Christen Hemmingsen; [† 1635 el. 36; gav 50 Rd. til Nybg. Sk. (Hfm. 5/506)].

Hofman 5, s. 506.

4. 1635 [p. Cap. Herrested, o. 7/10 31] Laurits Rasmussen af Herrested, f. 04; St. Od. 26, Bacc. 28; ?Hør. Nykjøb. 28; Rtr. Nybg. 31; p. Cap. Ørbæk, o. 7/10 31; 1 ~ . . . , E. e. B. Hansen i Svindinge; 2 ~ Sara Christensdtr. Achthonia af Jordløse-H.; 2 S., 1 D.; see Etm.; J. L. Kullerup i Faaborg-D.; H. B. Stage i Gjelsted-R.; [† •/8 1672].

KUM I, s. 77, 91 (»Laurentius Erasmi Harrested Fyon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Laurentius Erasmi Herrestadius«, 27 år gl.).

5. 5/9 1670** [p. Cap.*, o. 4/12 67] F. S. Christen Lauritsen Kullerup; St. Od. 60; ~ Kirsten Christensdtr., f. c. 41, † Rønninge 08; 2 S., 1 D.; see Eiler C. K. i Rønninge-R.; Laurits C. K. i Flødstrup-U.; (C. M. Humble i Sest); [† 24/1 1705; Eptph.; skulde give sin Fader 40 (!) Rdlr. om Aaret].

KUM I, s. 286 (»Christianus Laurentij.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 17; Odense amt, Odense hrd. nr. 144.

6. 24/2 1705, o. 22/4, Cort Mathiesen Ramshart, d. Kbh. Frelsers k. 16/2 77; F. M. Pedersen, isld. Kbmd. og Skibscpt.; M. Karen Nielsdtr.; St. Kbh. 95; ~ Ørbæk 22/9 05 Helene Johansdtr. Runchel, d. Kbh. Frue K. 12/4 86, † 14/5 70; F. J. R., Kbmd. M. Helene Jensdtr.; 4 S., 2 D.; [16/4 1728 Bragernæs og Strømsø, Aggersh. St.; † 18/9 1738].

KUM II, s. 209 (»Curtius Matthiæ Ramshart«); Bragernes prosti: Geistl. Skifteprot. 2 (1739-76), s. 82–96 (C. M. Ramsharts skifte); Kbg. Kbh. V. Frelsers k. (1674-1687 F) opsl. 32 (dåb); Kbg. Kbh. Frue K. (1679-1703) opsl. 197 (hustrus dåb).

7. 31/5 1728. Peder Nicolai Hermansen Winding af Farum-V., f. 9/4 el. 27/4 97; St. pr. Kbh. 14, Bacc. 15; C. 19/10 17, l.; 1 ~ Frederiksberg 6/10 28 Anna Pedersdtr. Damon; 4 S., 3 D.; 2 ~ 44 Sara Maria Johansdtr. Struch af N. Næraa-H., d. 15/2 06, † 29/10 76, b. Rønninge; 2 S., 1 D. (efter en anden Beretning 12 B. med begge Hustruer); see L. E. Grüner i L. Lyngby-Ø.; Poul P. W. i Vesterbølle-Ø.; [† 16/5 1757].

KUM II, s. 388, 390 (»Petrus Nicolaus Vinding«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 144; Richter I, s. 124; Kbg. Nr. Nærø (1688-1754) opsl. 35 (2. hustrus dåb).

8. 5/8 1757, o. 9/8, Laurits Andresen Friborg, f. Nybg. 11/1 31; (Bdr. t. Anna Elisabeth C. A. L. ~ P. C. Schonning i Nyborg); F. A. Lauritsen, Bgmstr.; M. Cecilie Friborg; St. pr. Nybg. 47; C. 6/7 50, n.; ~ Margrethe Amalie Kallager; F. Ccl.-Ass. K. t. Juulskov; u. B.; [† 24/5 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 830.

9. 1/10 1783**, o. 24/10, Laurits Andresen Engberg af Flødstrup-U., d. 21/3 41; St. Od. 63; C. 16/3 68, n.; Forp. p. Nordruplund; ~ 4/3 77 Anna Fahrenhorst Zeuthen af Skamby, f. 18/1 53, † 2/12 20; 6 S., 2 D.; see Andreas E. i Svanninge; (J. C. C. Boeck i Hornslet; Jacob F. E. i Tostrup-U.); [fik 31/1 1796 sit Hoved knuust ved Væltning].

10. 26/2 1796, o. 8/4, Frederik Bagger Zeuthen; [12/10 1804 Skamby; see der].

11. 16/11 1804, o. 19/12, Rasmus Aagaard; [4/7 1828 Farum-V.; see der].

12. 12/9 1828 [Glenstrup 17/1 21] Olaus Lund; [7/9 1832 Ø. Tørslev; see Agerskov].

13. 5/12 1832, o. 1/3 33 [Overlærer Rand. 10/3 18] Peter Daniel Wohnsen; [17/7 1840 Ledøie-S.; see der].

14. 3/11 1840 [Bedsted-G. 9/3 27] Frederik Christian Fritz; [20/8 1855 Brendekilde-B.; see der].

15. 10/11 1855 [Borbjerg 19/2 39] Anders Knudsen Damgaard; [22/1 1858 Od. St. Knuds K.; see der].

16. 30/3 1858 [Øland 28/8 49] Hans Carl Ludvig Bagger, f. Flødstrup 8/10 07; F. Kmrd. Andreas Christ. B., Toldinsp. i Kors.; M. Fred. Crone af Flødstrup-U.; St. Nybg. 28; C. 16/1 34, h.; Cat. Kors. 24/2 43, o. 17/3; ~ Kors. 9/4 44 Amalie Frederikke Andrea Rambusch, f. Kors. 30/12 23; F. Etrd. Hartvig Heinrich R., Amtsforv.; M. Anna (Margrethe) Vilhelmine Gjellerup af Korsør-T.; 1 S., 7 D.; [# 1/4 1884; boer i Kbh.].

———————————

Noter:

(1) »visitavit mecum Othoniæ anno 52« = gik sammen med mig i Odense Skole år 1552.
(2) »vox satis vocalis et bona; indoctus; bonus oeconomus; dives; dixit, Saulum filium Davidis fuisse« = ret klangfuld og god stemme. Ulærd. God husholder, rig. Han sagde, at Saul var Davids søn. [Davids søn hed Salomon; Saul var konge før David og dennes svigerfar].
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.