Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1337. Vindinge (St. Nicolai ell. St. Mathiæ K.),

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 94; M. S. 2-a/39; S. i K.; B. M.; F. M. 1/104; Lkm. 3/202; St. M.; Kbg. 1659.
———————————

1. 30/8 1523. Niels Hansen Elling; [† 1546; havde 23 Strid om degneembedets Besættelse].

KS 6:2 (1936-38), s. 227; FR s. 21.

2. 1551 [Skjellerup-E. 46] Bertel Simonsen, f. Od. c. 26; [† 1567; fik 26/9 54 Refsvindinge Kirke for sin Livstid, »med Præstegaard og al Sognepræstens Rente og Rettighed mod at holde en god Kapellan der, som kan besørge Tjenesten i Refsuindinge, naar han selv prædiker i Vindinge, og holde Præstegaarden vedlige«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 335.

3. 1567. Jacob Madsen Faaborg (Foburg); vist St. Od. 59; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1570].

FS nr. 52 (»Jacobus Matthiæ«).

4. 1570. Anders Hansen Odense; St. Od. 59; ~ F. E.; [† ell. befordret 1574; boede 73 i Nybg.].

FS nr. 3 (»Andreas Johannis«).

5. 1574. Mikkel Brix el. Brixen, f. Od.; St. Od. 66; ~ Maren Nielsdtr. af Rynkeby-R.; 2 ~ Etm.; [† 1576].

FS nr. 97 (»Michael Brixius«).

6. 1576 [p. Cap. Asperup-R. . .] Hans Jørgensen Fjellerup af Fjelsted-H., f. c. 47; maaskee St. 67; Rtr. Middelfart; ~ F. E.; 3 B.; [† 1601; „bona vox et firma(1); flinskallet; bene, docte; se accommodans auditoribus; festinat(2); spøtter noget inter concionandum(3)“ (J. M. l. c.)].

FS nr. 413 (»Johannes Georgii«).

7. 1602. Rasmus Jensen Middelfart; (Bdr. t. Mads J. M., Kgl. Confess.); F. Skomager; St. 97; [† 1616].

FS nr. 270 (»Erasmus Johannis Medelfardensis«); Perlestikker s. 336-337.

8. 1616. Niels Poulsen Wellejus; St. i Kbh. (07); 1 ~ Cathrine Krabbe; 2 ~ Anne Jespersdtr. Stampe, fmtl. af Nyborg, f. c. 00; 2 ~ Etm.; [† c. 2/12 1636; gav 100 Sldlr. til Sognets Fattige; Eptph.].

F-P s. 230 (»Nicolaus Pavli Vellejus«); Kbg. Vindinge (1659-1726) opsl. 46 (hustrus fødselsår); BHMD s. 136 (død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 4.

9. o. 5/2 1637 [Crtr. Od. 33] Mag. Hans J(ustsen) Friis (Fett), f. Od. c. 09; (Bdr. t. Cathrine J. ~ C. C. Humble i Humble og Halvbdr. t. Maren A. Ebbel ~ E. Christensen i Ø. Skjerninge-H.); F. J. Fett fra Flensbg., Kbmd. i Od.; M. Margrethe Hansdtr. Friis; St. Od. 28; St. i Wittenberg 11/1 30, i Jena 31; Mag. Kbh. 28/5 33; C. 37 (vilde have unddraget sig fra, at tage Attestats); Pr. 60; ~ Vindinge 23/7 37 F. E., † her 2/6 68; 1 D.; see Etm.; [† 13/7 1670; han tog sin Moders Navn Friis i Begyndelsen af 1631].

KUM I, s. 89, 116 (»Iohannes Iustini Vethius Otthoniensis«, »Iohannes Frisius, scholæ Ottoniensis con-rector«); Helk I, s. 422 (»Johannes Justini Vettius Otthonianus« 11/1 1630), s. 215 (»Iohannes Frisius Fiono-D.« 1631); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Johannes J. Frisius«, 28 år gl.); Kbg. Vindinge (1659-1726) opsl. 46 (hustrus død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 4; Odense byfoged nr. 136; BHMD s. 146 (vielse); SL II, s. 147 (forældre).

10. 21/2 1670*. Mag. Peder Sigfriedsen Friis, f. Kbh. 28/5 43; (Bdr. t. Engelcke F. ~ J. J. Snidstorp 1 r. Cap. Kbh. Nic. K.); F. S. F., øverste Renteskriver; M. Margrethe Pedersdtr. Cheitum (Sstr. t. Morten P. C. i Hyllested-V.); St. Kbh. 62; C. 19/12 64, l.; Mag. 84; ~ F. D. Maren Hansdtr. Friis, f. c. 37, b. her 22/12 17; see Etm.; J. H. Achthon og L. H. Schurmann i Frørup; (H. O. Guldberg i Ringsted-B.); [kaldet til Hoffet i Kbh., for at prædike, men væltede ved Roesk. Kro og fik et Slaag i Hovedet, hvoraf han † Kbh. 26/11 1688; W. 1/338; N. 180].

KUM I, s. 310 (»Petrus Frisius, Sigfridi fil.«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Kbg. Vindinge (1659-1726), f. 83b, opsl. 81 (enkens død); Han var ikke »2 ~ Hedvig Marie Pugdal, † c. 1748«, cfr. E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 4, og Svendborg byfoged, skifteprot. 1707-1760, f. 520a-523a, opsl. 173, der viser at hun døde ugift i 1747; PT 1:4 (1883) s. 292 (Bircherods Dagbg.); 5:3 (1906) s. 100-101.

11. 15/12 1688, o. 27/1 89. Mag. Johan Nielsen Wandal, f. Nybg. c. 52; F. N. Jensen (Trellund fra Ribe) (Farbdr. t. M. Lambertsdtr. ~ J. T. Hasebard i Balslev-E.), Kbmd. i Nybg.; M. Karen Hansdtr. Wandal af Od. Graabrødre K. (F. blev Biskop i Vibg.); maaskee St. Od. 75; vist Mag. 5/12 88; ~ Vindinge 13/10 89 F. D. Lisbeth Pedersdtr. Friis, † Faaborg 14/12 47; 1 S., 1 D.; see Etm.; [b. 6/3 1722; Eptph.].

KUM II, s. 57 (»Iohannes Nicolaj«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 97; PT 1:4 (1883) s. 292 (Bircherods Dagbg.); 1994, s. 55, 71.

12. 15/5 1722. F. S. Peder Friis Johansen Wandal, f. 29/10 95; St. Nybg. 10; C. 15/8 15, h.; ~ 3/10 25 Benthe (Benedicta) Maria Poulsdtr. Mørch af Aalbg. Frue K. r. Cap.; f. c. •/8 98, † 7/10 47; 1 S.; see Johan P. W., r. Cap. Aalbg. Bud. K.; [† 9/5 1744; Eptph.].

KUM II, s. 350 (»Petrus Friis Vandalinus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 96; Kbg. Vindinge (1744-94), opsl. 145 (enkens død); PT 2004, s. 79.

13. 10/7 1744, o. 31/7, Johan Frederik Eberhardsen Frostberg, f. Schackenborg 17/1 08; F. E. F.; M. Bertha Margrethe Plesner; St. Od. 27; C. 24/3 35, l.; udenlands . . ; ~ 27/7 45 Maren Pedersdtr. Skyum af Skjørping-F., f. c. 13, † Nybg. 5/5 91; u. B.; [† 16/5 1763].

KUM II, s. 487 (»Iohannes Fridericus Frostberg«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 882A; Kbg. Nyborg (1756-1813), f. 53a, opsl. 54 (enkens død).

14. 3/6 1763 [p. Cap. Udbyneder-K. 29/8 61] Frants Olsen Bjerre, d. Mariager 25/5 32; F. O. Christensen B., Ridefgd. p. Mariager Kloster; M. Mette Nielsdtr.; St. Rand. 48; 1 ~ Mariager 11/5 64 Cecilie (Sidsel) Marie Abel, d. 8/6 32, † 16/2 69; F. David Johansen A., Kbmd. i Mariager; M. Dorthe Vinterberg; 2 D.; 2 ~ Astrup 6/10 69 Birgitte Sophie Carstensdtr. Friis af Astrup-R.-A., d. 1/3 43, † 24/11 77; 3 S., 2 D.; 3 ~ Vindinge 7/8 78 Anna Kirstine Christophsdtr. Gottschalck af Od. Hosp. K.-P., f. Odense c. 57, † Veile 30/8 34; ialt 11 B.; see Ole C. B. i Hunseby; [† 5/1 1797; N. 62].

KUM III, s. 86 (»Franciscus Olai Biere«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 277; Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 163; Ålborg amt, Hindsted hrd. nr. 8; Nygaards sedler: dåb, forældre, 1. vielse, 1. hustrus dåb, hendes mor, 2. vielse, enkens død; Kbg. Vindinge (1744-94) opsl. 124 (3. vielse).

15. 24/3 1797 [Herringe-F. 18/11 91, o. 14/12] Frederik Holmsted Tobiesen*, f. Valle (i Audnedal), Christiansands Stift, 19/8 64; F. Christen T., r. Cap. sst., siden Sp. i Hjartdal, Telemark; M. Magdalena Barfod; St. Fdbg. 84; C. 26/6 87, n.; ~ Middelfart 28/4 92 Sophie Ernestine Hommel, f. 16/5 69, † Nybg. 20/11 55; F. Oberstlieut. Leberecht Laurits H.; 1 S., 5 D.; see Christopher L. T. i Dannemarre-T.; J. L. Bechmann p. Syderø, Fær.; L. F. S. J. Lange p. Helnæs; [† 20/1 1849; tro og nidkjær; hans Levnet reent og pletfrit, rigt paa Troens Frugter; agtet og elsket af Menigheden. (Selmer Necrol. 2/63); kraftig og velbegavet; omtales endnu med megen Respect].

Kbg. Middelfart (1750-96) opsl. 34 (vielse); Kbg. Nyborg (1852-56) opsl. 89 (enkens død).

16. 7/3 1849, o. 18/5 [Lærer ved Bredgadens Sk. 20/9 38, siden Insp. sst.] Hans Peter Falck, f. Kbh. 17/3 15; F. Jens Christian F., Bogbindermstr.; M. Inger Kirstine Pedersen; St. v. W. 32; C. 10/7 38, l.; ~ 17/8 41 Emilie Caroline Meiling, f. Kbh. 18/8 19, adopt. Dtr. af Malermstr. Jens Andreas M. og Ane Sophie Pfeiffer i Kbh.; 6 S., 6 D.; [† 28/7 1869; E. S. 1/447].

Elvius s. 589-90; Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1838-49) opsl. 32 (vielse).

17. 19/10 1869. Peter Vincens Bendix; Pr. 31/7 74; see Aarh. Frue K.; „At han i denne Tid (7 Aar) har vundet sin Menigheds Agtelse og Kjærlighed, og at Man her skjønner paa, at have en Mand til Præst, der med fremragende Dygtighed røgter sin Gjerning, — fik han et Beviis paa sin Fødselsdag, 14/3, da en Deputation, bestaaende af nogle Mænd af Sogneraadet, hvis Formand Pr. B. i 6 Aar har været, overrakte ham en Hædersgave fra hans Sognefolk. — Gaven var en meget smagfuld Sølv-Viinkande, med tilhørende Glas og Bakke“. See Fyens Stiftstid. 76/79.

———————————

Noter:

(1) »bona vox et firma« = God og kraftig Stemme.
(2) »bene, docte; se accommodans auditoribus; festinat« = Lærd, prædiker godt, lemper sig efter sine Tilhørere; taler hurtigt,
(3) »inter concionandum« = (spytter noget) under Prædikenen.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.