Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1032. Skjerninge (Øster-) og Hundstrup,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 228; M. S. 2-a/53; L. P. B. 547; B. M. 136; Lkm. 2/303; St. M.; Kbg. 1765.
Anm. I 1555 blev Skarø, hvis beboere hidtil havde hørt under Øster Skerninge Sogn, i stedet henlagt under Drejø.
———————————

1. 15 . . Laurits Axelsen; eft. Weile levede han 1449.

2. 1522. Peder . . . ; ~ Anna . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. 1562].

DanKir bd. 10, s. 1991 (se nedenfor).

3. o. Kbh. 1562. Rasmus Christensen, f. Aalbg. c. 34; ~ F. E.; u. B.; [† 15/6 1592; hans navn paa Kirkeklokken 79].

DanKir bd. 10, s. 1992 (se nedenfor).

4. 1591. Søren Jørgensen Wittenberg; maaskee St. Od. 84; ~ Sidsel (Cæcilie) Nielsdtr., f. Kjelsmose, „Laurits Brokkenhuses(1) Pige“; 2 ~ Etm.; [† 1600; hans Navn paa Prædikestolen 94].

FS nr. 126 (»Severinus Georgii«); F-P s. 103; DanKir bd. 10, s. 1987 (se nedenfor).

5. 1600. Bagge Jacobsen Weyle af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Od.; underligt derfor, at denne hverken omtaler Formandens Død eller sin Søns Kaldelse), f. Ribe 13/3 79; kom i Sorø Skole 89; St. Od. 97; St. i Helmstedt s. A., i Franeker 98; 1 ~ her 30/11 00 F. E., † 1/8 12; 2 ~ Od. 18/7 13 Magdalene Jacobsdtr. Wolf af Aasum (M. Anna Jensdtr.), f. Opslo; 2 ~ Etm.; [† 21/3 1629; hans Navn paa Alterbordet 03, paa Prædikestolen 15; Lgst.(2); ].

SB s. 106; Helk I, s. 420; Hegelund I s. 357, 618, II s. 209-10, 320; DanKir bd. 10, s. 1978, 1987, 1994-95 (se nedenfor).

6. k. •/11 1629 [p. Cap. Magleby p. L., o. 11/6 20] Malte Sonesen (Zonæsen) af Ryslinge-E., f. 95; St. Od. 17; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 30/11 1633; W. 2/647; N. 687].

KUM I, s. 29 (»Malthesius Simonis«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Malthesius Zenonis«, 25 år gl.).

7. o. 11/12 1633. Eggert (Eccard) Christensen af Fraugde, f. c. 07; St. 31; 1 ~ 27/4 34 F. E.; 2 ~ (41) Marie (Maren) Augustinusdtr. Ebbel; (Halvsstr. t. C. Justsdtr. ~ C. C. Humble i Humble og t. H. J. Friis i Vindinge); F. A. E., Rdmd. i Od.; M. Margrethe Hansdtr. Friis; 3 ~ Karen Andersdtr. Arreboe af Ollerup; 2 ~ Etm.; [† 1661].

KUM I, s. 105 (»Ecchardus Christierni«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Ecchardus Christiernus Fravedensis«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 136; (SL II, s. 145-149, men mangler denne datter).

8. 1661 [p. Cap. S. Broby, o. 30/10 58] Mads Gregersen Nyborg, f. c. 26; St. Slag. 45; Pr. . . ; ~ F. E., † Skovsgd., Ollerup S. 94; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 8/2 1678].

KUM I, s. 191 (»Matthias Gregorij Neoburgensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 725; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 15.

9. 12/11 1677**, o. 14/3 78 [Hør. Od. . .] Mag. Mogens Jensen Lucoppidan* af Landet-B., f. 10/11 52; St. Od. 69; C. 71; Pr. 89; Mag. 02; ~ 18/2 81 F. D. Apollonia Madsdtr. Nyborg; 6 S., 7 D., hvoraf 2 S., 4 D. levede i 1727; see N. J. O. Bützow i Veien-L.; Ditlev M. L. i Ærøskjøb.; Rudbek M. L., r. Cap. i Kold. o.s.v.; P. F. Rauberg, r. Cap. i Faaborg-D.; [† 18/9 1727; G. 2/2 170; Eptph.].

KUM II, s. 13 (»Magnus Iani Lucoppidanus«); KoldStud s. 89-90; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 25 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 31; DanKir bd. 10, s. 1992-93 (se nedenfor).

10. 24/10 1724**. Anders Pedersen Riegelsen; [21/11 1755 Jersi-S.; see der].

11. 26/12 1755 [Dreiø 1/4 47, o. 21/4] Frederik Caspar Hansen Struch af Marslev-B., f. 15/7 20; St. Od. 40; C. 8/2 44, n.; ~ Sophie Magdalene Cabott, f. 19, b. 28/11 03; F., af fransk Herkomst, kgl. Kok; 2 S., 3 D.; see Etm.; Johannes S. i Brorstrup R.-H.; C. F. J. Behmann p. Dreiø; [b. 11/7 1795; Pg. br. 28/4 65].

12. 31/7 1795 [p. Cap.** 11/2 84, o. 18/3] F. S. Hans Struch, f. p. Dreiø 30/1 49; St. pr. 69; C. 25/6 83, n.; O.; [† 20/12 1815].

13. 21/2 1816 [Strynø 26/3 02] Rasmus Bendixen, f. p. Fjellebro 68; F. Hans B., Forp.; M. Ermegaard Marg. Rasmusdtr. Fog af Steenstrup-L.; St. Od. 89; C. 18/7 93, n.; p. Cap. Vindinge 96, o. 16/12; ~ 02 Mathea Nicoline Monrath af Egense, † Hesselager 23/8 40; 2 S., 6 D.; [† 28/12 1828; usædvanligt høi og svær; dygtig, men streng; haard Strid med Strynøboerne, da han vilde fratage dem deres gamle Psalmebog; hans Confirmanter bleve ikke sjeldent 19–20 Aar gamle; var 14 Aar paa Strynø uden at forlade Øen].

14. 13/3 1829 [Strynø 24/10 16] Jens Christian Jensen, f. Rise 5/11 84; F. Hans el. Johan Christ. J., Skllrr.; M. Elisabeth Bindesbølle; St. Nybg. 04; C. 25/6 08, h.; p. Cap. her 19/8 14, o. 2/11; ~ Bjerreby 11/6 16 Maria Magdalene Smith af Kregome-V., f. 26/10 98, † Svendbg. 7/1 68; 4 S., 3 D.; see Etm.; [# 5/10 1863; † 25/5 65; meget godt Navn paa Strynø].

15. 8/1 1864 [Rær-H.-V. 19/11 57] F. S. Johan Peter Jensen, f. p. Strynø 23/4 17; St. Nybg. 37; C. 27/4 43, h.; p. Cap. her 9/9 50, o. 30/10; 1 ~ 23/6 54 Charlotte Louise Frederikke Bülow, f. Ass. 23/10 20, † 12/3 58; F. Oberst Fred. Christ. Møsting v. B., Toldkassr. i Assens; M. Marie Elisabeth Bentzon; 1 D.; 2 ~ Rær 11/10 59 Ane Marie Squorup, f. Thisted 9/4 35; F. Anders S., Kleinsmed; M. Ane Cathr. Jensen; (68) 2 S., 3 D.

———————————

Noter:

(1) Laurits Brockenhuus (1552-1604), dansk adelsmand, ejer af Egeskov og Bramstrup (DBL).
(2) Inskription ifølge præsteindberetning 1769: »Her ligger begraven hæderlige og vellærde mand Bagge Jacobsen, sogne præst til Øster Skierninge og Hundstrup sogner. Han var fød i Riibe d. . . anno . . med sine hustruer hæderlige og gudfrygtige qvinder Sitzel Niels Datter fød i Kiellemose, døde d 1ste Aug: Ao 1612. Magdalena Jacobs Lesemesters daater i Ottense, fød udi Oslo udi Norrig d . . Ao . .« (v. Hans Nørgaard, 2006)
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Øster Skerninge Kirke, s. 1963-2004, Hundstrup Kirke, s. 3265-3312 (udg. 2022).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.