Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1105. Strynø,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 196; M. S. 2-a/56; L. S.*; L. P. B. 387; B. M. 154; Lkm. 2/307; Kbg. 1776.
Anm. Hørte tidligere til Rudkjøbing. Havde egen Kirke allerede 1529.
———————————

0. 15 . . Peder Christensen, fik Stadfæstelse paa Kaldet 6/12 1529, som den første evangeliske præst.

FR s. 240; KS 4:3 (1893-95) s. 171 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 2889 (se nedenfor).

1. 15 . . Hans Skindkjol(e).

2. (1584. 95). Jens Hansen; [fik 29/6 84 ret til Brænde af Vindfælder og udgaaede Træer samt fri Olden til 10­12 Svin i Skovene på Thurø; hans Navn paa en Præstestol 87, tillige paa en Kirkeklokke 95].

KB 8 (1584-1588), s. 106; DanKir bd. 10, s. 2890, 2919, 2922, 2923 (se nedenfor).

3. (1601). Mikkel Hansen; [fik 15/12 1601 Kongetiende og fri Ildebrændsel da han klagede over, at han ingen Pg. havde].

KB 11 (1596-1602), s. 691; DanKir bd. 10, s. 2890 (se nedenfor).

4. (1604). Knud Jacobsen Høybye; see C. Holgersen her; [† •/8 1635; fik 20/5 04 Kongetiende og fri Ildebrændsel, da han klagede over, at han ingen Pg. havde].

KB 12 (1603-1608), s. 166; KS 4:3 (1893-95) s. 172-73, 177 (se nedenfor).

5. o. 17/8 1634**. Henrik Nielsen, vist af Brendekilde-B., f. 03; St. Od. 25; [† •/1 1635].

KUM I, s. 72 (»Henricus Nicolai Othoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Henricus Nicolai«, 31 år gl.).

6. o. 5/4 1635**. Christian Holgersen, f. 06; St. Slag. 31; F. Klokker i Svendbg.; ~ . . . Knudsdtr. Høybye, en Dtr. af Nr. 4.

KUM I, s. 107 (»Christianus Oliveri Svenopolitanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Christianus Oliveri Svenopolitanus«, 29 år gl.).

7. o. 3/5 1663. Thomas Pedersen Slagter; [afstod Kaldet til Etm. 17/6 71; dømt fra Kaldet 1674 for liderligt Levnet; 1681 Branderslev, see der, hvor han ogsaa removeredes].

8. 1/7 1671 [Hør. Od. . . ] Poul Mortensen Radich; (maaskee Sstr. t. Barbara M. R. ~ Hans Olufsen i Karlslunde-K.); St. Sorø 62, Bacc. 70; ~ fmtl. F. D. . . . Thomasdtr.; [fmtl. † eller forflyttet før 1674].

KUM I, s. 306 (»Paulus Martini Radicius«), II s. 613 (»Paulus Martini, Collega V Classis Scholæ Otthonianæ«); SB s. 183; Danske Kancelli: Kaldsbrev som sognepræst, biskopens anbefaling.
(20/7 1671. David Olsen Marslev; see Ryslinge).
           Danske Kancelli: Kaldsbrev til Strynø, der blev henlagt, fmtl. p.g. af, at embedet allerede var besat.

9. 5/8 1674. Christen Antoniisen Prydtz; [27/2 1690 Longelse-F.; see der].

10. 22/3 1690 [r. Cap. Od. Frue K. 84] Jørgen Clausen (Sebbelov)*, f. Od. 35; St. Od. 60; Aman. hos Biskop Laurits Jacobsen i Od. 63; Hør. Od. 65; p. Cap. Od. Frue K. (hos H. Eblemand) 31/3 74; ~ Maren Jensdtr. Groth (Groot), f. c. 56, † 24, Skifte 13/6 s. A.; 3 S.; see Helmuth O. J. S. i Herlufsholm; J. J. Groth i Stadager-K.; (J. C. Sebbelov i Stokkemarke); [† 12/7 1724; hans Navn paa en Stoldør i K. 90; Lgst.].

KUM I, s. 286 (»Georgius Claudij Othoniensis«); Danske kancelli: Kaldsbrev ; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 30, i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 92; DanKir bd. 10, s. 2922, 2924 (se nedenfor).
(29/12 1713*. Niels Pedersen Nielsen af Egense, † ss. 17; ~ Maren Nielsdtr. Basse; 1 D.; 2 ~ J. H. Wichmann i N. Lyndelse).

11. 2/9 1724 [Cap.* 23] Jens Hansen Basse, d. S. Næraa •/1 88; F. H. B. i Torpegd., S. Næraa S.; M. Anne Rasmusdtr.; St. Od. 09; C. 9/12 15, h.; ~ Ærøskjøb. 19/11 26 Marie Elisabeth Nielsdtr., d. ss. 29/1 08, † efter 50; F. N. Josephsen, Rdmd. i Ærøskjøb.; M. Agnes Hedewig . . . ; mindst 5 B.; see P. Thorsager i Jordløse-H.; [† •/1 1739].

KUM II, s. 339 (»Ianus Iohannis Basse«, 21 år gl.); PT 12: 1 (1946), s. 153; Kbg. Sdr. Næraa (1664-1732) opsl. 83 (dåb); KS 4:3 (1893-95) s. 178 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1857.

12. 20/2 1739 [p. Cap. Odalen, Aggersh. St., 13/6 30, o. 14/7] Jørgen Nielsen Saabye; [4/8 1758 Aagerup-K.; see der].

13. 25/8 1758, o. 27/11, Mag. Jørgen Valerius Thormøhlen; [18/3 1773 Bregninge; see der].

14. 18/3 1773 [Bregninge 21/10 63, o. 4/11] Daniel Frederik Hansen Kugler, f. Kbh. 8/1 35; F. H. Jørgensen L., Lieut.; St. Roesk. 55; C. 28/5 61, n.; ~ Svendbg. Nic. K. 16/2 64 Anna Magdalene Bloch af S. Næraa-Aa., E. e. A. I. Barfoed i Lumby, f. 1/5 28, † Od. 5/4 08; 2 D.; see P. Saxtorph i Magleby p. L.; [† 18/4 1776; blev formedelst Stridigheder kjed af, at være paa Taasinge; siges, at have brændt Kirkebøgerne].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 249; Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814), opsl. 141 (vielse).

15. 22/5 1776 [r. Cap. Slangerup-U. 25/11 73] Christen Thomsen Barfoed; [15/2 1793 St. Jørgens-S.; see der].

16. 5/4 1793, o. 17/7, Christian Johan Bredsdorff; [12/2 1802 Egense; see St. Jørgens-S.].

17. 26/3 1802 [p. Cap. Vindinge 96, o. 16/12] Rasmus Bendixen; [21/2 1816 Ø. Skjerninge-H.; see der].

18. 24/10 1816 [p. Cap. Ø. Skjerninge-H. 19/8 14, o. 2/11] Jens Christian Jensen; [13/3 1829 Ø. Skjerninge-H.; see der].

19. 20/5 1829 [p. Cap. Ø. Skjerninge-H. 2/7 28, o. 18/7] Andreas August Petersen; [12/4 1841 Rise; see der].

20. 28/5 1841 [p. Cap. Snøde-S. 22/4 37, o. 19/5] Frederik Wilhjelm; [9/4 1842 Snøde-S.; see der].

21. 12/5 1842, o. 28/6, Diderik Nicolai Blicher Glahn af Kbh. Garn K. r. Cap., f. Ulsø 28/6 12; St. Sorø 31*; C. 6/5 40, h.; ~ 1/8 42 Amalie Berg, f. paa Skjoldemose 20/9 21; F. Chr. Fred. B., Propr.; M. Elisabeth Hensler; 2 S., 8 D.; [20/1 1873 Aastrup].

22. 1/4 1873 [Cap. p. p. Terslev-Ø. 21/2 62, o. 9/4] Julius Sophus Emil Juul, f. 27/2 26; St. Vdbg. 46; C. 18/1 55, h1.; ~ 28/10 65 Charlotte Emilie Laurentia Husum af Tranebjerg, f. Tranderup 20/1 39; (78) 1 S., 1 D.; [23/6 1879 Ø. Hæsinge-H.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Strynø Kirke, s. 2889-2932.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie: IX. Præsteembedet paa Strynø. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 170-178.