Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 656. Danske Sognepræster til Garnisons- el. den Herre Zebaoths Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/15; K.; A. K. H.; L. P. B.-d.; Kbg. 1691.
Anm. Garnisonen hørte først under Holmens Menighed; senere holdtes Gudstjeneste i Gjethuset.(1) Kirken indviet 26/3 1706.
I slutningen af 1600-tallet havde København udviklet sig til en garnisonsby, og der var et behov for kirker til det militære personel. Kong Frederik IV gav Tilladelse til, at der blev bygget en ny Kirke til Garnisonen på den nuværende Sct. Annæ Plads. Kirken fik navnet Den Herre Zebaoths Kirke. Hærskarernes Guds Kirke kan synes at være et passende navn på en militær kirke, men menigmand forstod ikke meget af det. Da kirken i 1767 fik en tysk sognepræst med navnet Seeboth (see tysk Sp. nr. 9 her), begyndte man at kalde ham "Hr. Zebaoth", og kirkens navn blev derved noget tvetydigt. Det blev derfor almindeligt, også blandt kirkens egne folk, at referere til den som Garnisonskirken, hvilket man også havde gjort under planlægningen af den. Det varede dog til 1921, før menighedsrådet gjorde navnet Garnisons Kirke officielt.
———————————

1. 9/9 1682 Bernt Pedersen Top; blev kaldet Capellan; [19/4 1690 Kjerteminde-D.; see der].

2. 10/5 1690. Mag. Knud Jacobsen Tommerup; [29/7 1726 Kbh. Hel. G. K.; see der].

3. 2/9 1726 [r. Cap. Kbh. Trin. K. 19/1 20] Mag. Peder Lauritsen Hunderup; [8/10 1728 Kbh. Nic. K.; see der].

4. 12/11 1728 [Aarh. Frue K. 15/3 26] Mag. Hans Jacobsen Buch; [3/10 1729 Roesk. Dk.; see der].

5. 3/10 1729 [Nybg. 21/6 20] Mag. Balthasar Jørgensen Sechmann; [14/2 1738 Aalbg. Bud. K.; see der].

6. 9/5 1738 [Torkildstrup-B. 17/8 36] Dr. th. Poul Mathias Lorentzen Bildsøe; [5/4 1754 Kbh. Hel. G. K.; see Kbh. Holmens K.].

7. 11/5 1754 [Gladsaxe-H. 9/5 38, o. 31/5] Mag. Søren Christensen Lemvig, f. Kbh. 20/4 09; F. Mag. C. Sørensen L., kgl. Confessionarius; M. Else Muhle With; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 12/3 26, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 6/9 27 – 6/9 32; udenlands 33–34; Mag. Kbh. 30/7 38; 1 ~ Anna Cathrine Hansdtr. Soelberg, f. 15, † 16/7 57; F. Jstrd. H. Jørgensen S., Bankcomm.; M. Edel Cathrine Sørensdtr.; 3 S., 3 D.; 2 ~ 23/8 59 Lene Kirstine Leegaard, E. e. Rgmtqvarteermstr. Jens Christian Thorup, f. 5/12 08, † 12/4 70; F. Etrd. Christian L.; M. Edel Lisb. Klein; see J. R. Fog i Høielse-L.; H. H. S. Tybring til Kbh. Holmens K.; [† 26/8 1760; 2. Hustrus Kisteplade i Holmens K.; W. 1/596; N. 342].

KUM II, s. 457, 459, 589 (»Severinus Christiani Lemwig«, 15 år gl.); Borchs K. nr. 169; DanKir bd. 1-2, s. 177 (Holmens kirke).

8. 10/10 1760 [Citadellet Frederikshavn 14/4 57, o. 20/5] Christian Michael Johansen Priebst, f. Strømsø 13/12 24; F. J. Gottfried P., Kbmd.; M. Cathrine Bay; St. pr. Christiania 43; C. 21/5 46, h.; ~ 5/8 57 Inger Cathrine Jacobsdtr. Wulff af Kbh. Hel. G. K. r. Cap., d. 16/6 33, † Kbh. 23/4 89; u. B.; [† 20/4 1774; W. 2/218; N. 472].

KUM III, s. 37 (»Christianus Michael Priebst«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 294.

9. 11/5 1774, o. 13/5 [Prof. th. 4/2 73] Prof. Herman Hermansen Treschow af Søllerød, f. Vaage (Vågå), Aggershuus St., 11/12 39; St. pr. 55; Alumnus p. Borchs Coll. 17/9 58 – 17/9 63; C. 30/10 64, l.; ~ 10/8 74 Sophie Elisabeth Wleugel, d. 23/12 44, † 17/12 98; F. Oberst Pet. Joh. W. i Trondhj.; M. Agnete Schumacher; neppe B.; [† 2/5 1797. „Hans Foredrag og hele Væsen stivt og koldt“. See Mynsters Meddelelser S. 34; W. 3/812; N. 623].

Borchs K. nr. 297.

10. 4/8 1797 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 14/1 84] Mathias Thye af Ondløse-S., f. 17/12 52; St. Roesk. 71; C. 15/12 78, h.; p. Cap. Sæby-H. 2/6 79, o. 19/10; ~ Nicoline Anna Charlotte Albek af M. Bjergby-B., d. 9/2 61, † 30/4 49; u. B.; [† 17/12 1814; E. 3/385 og S. 3/437].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 76.

11. 23/6 1815 [r. Cap.* 4/8 97; tillige P. v. Kbh. civ. Arresth. 11/5 04 – 23/6 15] Prof. Christian Frederik Brorson* af Døstrup, f. 10/5 68; St. Ribe 85; C. 26/4 92, l.; p. Cap. her 6/12 93, o. 20/12; tillige Præd. v. Harboes Fruekloster(2) 179. ; tit. Prof. 15/1 08; R. m. Apr. 9/1 12; R.* 28/1 s. A.; Lærer v. Landcadetacad. 04 – 1/5 31; D.-M. 18/10 36; R. m. Biskopper 6/12 43; C.* 30/10 44; ~ Kbh. 4/6 94 Christiane Frederikke Caroline Hanson, d. Helsing. 19/8 70, † 1/2 35; F. Cpt. David H.; M. Frederikke Lovise Ingversen; 1 S., 1 D.; [† 17/3 1847, efter endnu samme Dag at have fungeret; var især „rædsomt“ yndet af Damerne formedelst sit smukke Ydre og blomstrende Foredrag. De kaldte ham „den ridderlige Præst“ og „vor Herres Kammerjunker“. B. D. G. 1/206; E. 1/215 og S. 1/248; Mindetavle paa Kgd.].

KUM III, s. 410 (»Christianus Fridericus Brorson«, 17 år gl.); Achelis II, nr. 7256; DanKir bd. 1-3 s. 311 (se nedenfor).

12. 5/6 1847 [Helsing. St. Olai K. 22/7 35] Caspar Johannes Boye, f. Kongsberg 27/12 91; F. Engelbrecht B., Rtr. ss., siden i Trondhj.; M. Dorothea Styhr; St. Trondhj. 10; C. 18/4 16, l.; Andenlærer v. Jonstrup Sem. 14/1 18; Sp. Søllerød 19/5 26, o. 23/8; R.* 28/6 40; R. m. Kbhs. Sp. 18/9 46; ~ 18 Marie Adolphine Birckner af Vemmelev-H., f. Korsør 21/7 96, levede 68; 7 S., 2 D.; (see F. C. Nielsen, o. Cat. t. Kbh. Frelsers K.); [† Tuborg v. Kbh. 6/7 1853; bekjendt baade som Taler og Digter; N. 83; E. 1/184 og S. 1/215].

13. 6/10 1853 [r. Cap.* 23/9 46] Carl Bruun; [8/2 1859 Sverborg; see der].

14. 19/5 1859 [r. Cap.* 13/12 53] Nicolai Gotlieb Blædel af Assens-Kj., f. Stubbekjøb. 26/12 16; St. Od. 36; C. 29/10 41, l.; Lærer v. Efterslægtens Realsk. . . . ; P. t. Kbhs. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Stiftelse 24/6 49, o. 17/8; R.* 6/10 56; Ridder af den svenske Nordstjerneorden(3) . . ; D.-M. 16/5 74; ~ 4/10 44 Henriette Dons, f. 2/2 14, † 7/2 1879; F. Poul D., Fuldmægtig; M. Henriette Smith; 4 S., 2 D.; see Victor D. B., cd. th. 78/1; [† 16/7 1879; Femogtyve Aars Jub. 24/6 74; Legat paa over 2.200 Rdlr.; see D. T. 74/166; Overordentligt begavet og afholdt som Taler; særdeles virksom for den indre Mission; E. S. 1/176.].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 657. Danske Sognecapellaner til Garnisons- el. den Herre Zebaoths Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 18/12 1706. Poul Jørgensen Lundager; [1/3 1710 Bogense-S.; see der].

1b. 18/5 1711. Henrik Jørgensen Gosbruch, f. Kbh. 21/8 80; St. Vdbg. 98; C. 26/1 02, h.; [fmtl. † el. forflyttet c. 1714]

KUM II, s. 241 (»Henricus Gosbruch«, 18 år gl.).

2. 29/1 1714. Mag. Jens Jensen Jensenius; [1729 Vemmetofte; see der].

3. 1729. Johan Anton Kuhlmann; [11/12 1730 Rise-M.; see der].

4. 9/3 1731, o. 4/5, Hans Ovesen Guldberg; [18/7 1740 Ringsted-B.; see der].

5. 9/6 1741 [p. Cap. Svendbg. Nic. K.-T. 27/4 39, o. 20/5] Jens Nielsen Blicher; [17/2 1747 Ø. Starup-N.; see Gauerslund].

6. 17/3 1747, o. 22/3, Peder Justesen; [25/7 1766 Fanefjord; see der].

7. 29/8 1766, o. 28/11, Magnus Clausen Kaas; [10/3 1774 Tjæreby-A.; see der].

8. 14/4 1774, o. 13/5, Henrik Michael Henriksen Achen; [28/1 1778 Odense St. Hans K.; see der].

9. 11/3 1778, o. 18/3, Niels Ballum; [28/5 1783 Kjeldby; see der].

10. 16/7 1783. Caspar August Frederik Bagger; [22/2 1788 Ølstykke; see der].

11. 7/3 1788, o. 14/3, Jens Conradi Halse; [4/10 1793 Nykjøb.-R.; see Kippinge-B.].

12. 6/12 1793, o. 20/12, Christian Frederik Brorson; først Titel som r. Cap. 4/8 97; [23/6 1815 Sp.*; see der].

13. 31/10 1815, o. 15/12, [Lærer v. Landcadetacad. 24/7 10] Søren Schjødte, tillige P. v. Døvstumme-Institutet 21; [2/1 1824 Frederiksberg-H.; see danske Hofpræster].

14. 19/5 1824 [Ulsø-B. 2/9 08] Poul Egede Glahn af N. Vedby-A., f. Ullensvang, Bergens St., 28/10 78; St. Rand. 97; C. 13/5 03, h.; p. Cap. Roesk. Dk. 13/4 08, o. 22/4; her tillige Lærer v. Landcadetacad. 1/8 39; R.* 30/5 42; ~ Kbh. 15/5 08 Bodil Maria Elisabeth Blicher af Gundslev, f. 10/4 83, † Sorø 21/2 63; 3 S., 2 D.; see Diderik N. B. G. paa Strynø; Henrik C. G. i Sorø; Hans E. G. t. Aalbg. Bud. K.; P. C. Kjerkegaard t. Pedersborg-K.; C. A. Winther i S. Bjergby-S.; [† 15/7 1846; særdeles brav og retskaffen, jevn, godmodig, fredelskende og fordringsløs. I fem Aar Formand for Asylselskabet. B. D. G. 1/197; E. 1/497og S. 1/567].

15. 23/9 1846 [r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. t. S. T. 23/4 39] Carl Bruun; [6/10 1853 Sp.*; see Sverborg].

16. 13/12 1853 [Kbhs. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Stiftelse 25/6 49] Nicolai Gottlieb Blædel; [19/5 1859 Sp.*; see der].

17. 2/10 1859 [P. t. St. Johannis Hosp. i Haderslev 21/1 51, o. Hjortkjær 26/1; tillige Collaborator v. Haderslev Sk. 15/12 53] Johannes Henrik Tauber Fibiger, f. Nykjøb. p. F. 27/1 21; F. Peder Grib F., Overlærer v. Cathedralsk. ss., siden Rtr. i Kold.; M. Cathrine Jacobine Tauber; St. Roesk. 37; C. 11/7 45, l.; Femtelærer v. Haderslev Sk. 10/9 50; Medstifter og Medbestyrer af Bibelselskabet i Haderslev (10/5 52); ~ Kbh. 29/11 50 Marie Amalie Waage af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., f. Vetterslev 6/4 24; (68) u. B.; [28/10 1874 Vallensved; holdt 7/10 72 ved Rigsdagens Aabning den bekjendte Præd., som paadrog ham det forenede Venstres bittre Vrede, medens derimod Biskop Martensen paa det Kraftigste tog sig af ham; E. S. 1/470].

18. 18/1 1875. Vilhelm Carl Schousboe; see Vibg. o. Cat.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 658. Ordinerede Catecheter til Garnisons- el. den Herre Zebaoths Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 1812, o. 7/5, Niels Christian Østrup; tillige 1/8 17 P. t. Citadellet; [28/7 1819 Tersløse-S.; see der].

2. 17/12 1819, o. 4/2 20, Christian Erik de Thurah; [27/4 1825 Ribe Cathr. K.; see Tommerup-B.].

3. 3/6 1825, o. 7/7, Johannes Brorson; [17/7 1829 r. Cap. Besser-O.; see Allesø-B.].

4. 25/9 1829, o 8/10, Marcus Christian Vilhelm Michelsen; [28/7 1830 Cat. Nakskov; see Thisted-T.].

5. 10/9 1830, o. 13/10, Jens Bille Stauning; [17/11 1830 Daler; see Herlufmagle-T.].

6. 17/12 1830, o. 8/4 31, Søren Johannes Holm; [25/7 1844 St. Bjergby-M.; see Rerslev-Vi.].

7. 26/8 1844, o. 4/10, Laurits Jürgensen; [2/9 1852 Ø. Mariæ; see der].

8. 13/11 1852, o. 3/12, Johan Christopher Holck; [21/2 1863 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; see der].

9. 26/11 1858, o. 1/12, Ferdinand Peter Nicolai Nansen; [14/4 1862 r. Cap. Aalbg. Bud. K.; see der].

10. 23/11 1862, o. 10/12, Ove Hohlenberg, f. Kbh. 6/3 35; F. Prof. th. Mathias Hagen H.; M. Johanne Malling (Dtr. af Statsmin. Ove M.); St. Kbh. 52; C. 17/6 58, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 29/9 58 – •/10 59; Lærer v. Fru Spangs Sk. og v. Latin- og Realsk. paa Værnedamsvej; Lærer v. Garnisonssk. 1/7 62; ~ Kbh. Holmens K. 27/12 78 Emily Dahlerup, f. Kbh. 30/3 52; F. Cfrrd., Dr. med. Edvard Aug. D. (Bdr. t. Harald V. D. i Ørbæk og t. Frederikke L. D. ~ J. V. Bang i Stenløse-V.), Overlæge v. Fred. Hosp.; Livlæge hos Chr. VIII; M. Elizab. Mac-Dougall; [22/2 1877 2 r. Cap. Kbh. Holmens K.; 1 r. Cap. ss. 29/7 95; † Kbh. 17/10 1898 af en Kræftsygdom].

Borchs K. nr. 677; Elvius s. 280; G-HF I, s. 561-563.

11. 12/3 1864, o. 27/4, Theodor Johannes Andreas Engholm, tillige Lærer ved Døvstumme-Institutet fra 19/8 61, f. p. Colonien Sukkertoppen i Grld. 16/2 37; F. Joh. Pet. E., Colonialbest., siden Skibsekviperingshandler p. Chrhvn.; M. Charlotte Mariane Hansen; St. Chrhvns. Bgdsk. 56; C. 29/6 61, h.1; ~ 23/5 63 Laura Eilertsen, f. Stavanger 3/10 35; F. Jonas E., Skcpt.; M. Else Cathr. Poulsen; (68) 1 D.; [29/12 1871 Frederikssted p. St. Croix].

12. 12/4 1872, o. 24/4, Valdemar Alexander Edvard Victor Andresen, f. Kbh. 25/5 38; F. Ingver (Ingvard) A., Expeditionssecr. i Finantsmin.; M. Vita Boss; St. v. W. 57; C. 22/6 65, h1.; ~ Borup 22/6 69 Mathilde Pouline Frederikke Lunding, f. Fred. 23/2 34; F. Khrre. Vilh. L., Kabinetssecr. hos Kong Frederik VII.; M. Caroline Cathr. Frederichsen; (73) 1 S.; [# 14/12 1881].

13. 7/6 1877, o. 27/6, Erik Christian Nissen Barfoed, f. Kbh. 6/12 47; F. Prof. Chr. Thomsen B., Lect. v. Veterinair- og Landbohøisk.; M. Elise Petr. Hed. Mathilde Wiborg; St. Kbh. 67; C. 21/1 73, l.; (77) O.; [27/12 1879 Hirschholm (Hørsholm)].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 659. Tydske Sognepræster til Garnisons- el. den Herre Zebaoths Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/12; L. P. B.– 1.
———————————

1. 20/12 1681. Johannes Viccius; ~ Margrethe, der overlevede ham.

2. 22/9 1688. Mag. Jacob Bremmer, tillige Cap. t. Kbh. Frelsers K. 27/5 90; see der.

3. 11/10 1695. Elias Jacobi, tillige t. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; see der; her indtil sin Død 24/7 1710.

4. 5/9 1710 [Fp. c. 06] Adam Heinrich Hartmann; tillige t. Cap. t. Kbh. Frelsers K. 11; see der; her til 1720, da han blev P. i Tumby i Holsteen.

5. 12/2 1720 [P. t. Christ. K. i Rendsborg . . . ] Nicolaus Heinrich Wittmach, tillige t. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; [25/6 1725 tydsk Hofpræst; see der].

6. 1/10 1725. Mag. Andreas Ludvig Königsmann, f. i Sl.; Mag. i Frankfurt a. d. Oder 06; Prof. philos. i Kiel 09; Prof. i Osnabrück 13; i Haag 16; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Elisabeth Marie . . . ; [† 4/7 1728].

7. 12/11 1728 [r. Cap.* 19/8 26] Albert Gabriel Grothaus el. Grothausen; ~ Marie Sybille Blicher; 5 D.; [† 29/6 1741; W. 1/371].

8. 6/10 1741 [P. i Warnemünde? . . . ] Adam Ludvig Giese, f. Werningerode 12/5 04; Hofp. hos Hertuginden af Ostfriesland 35; 1 ~ 16/4 33 Kirstine Margrethe von Schlegel, † 20/4 37; 2 ~ 20/4 38 Bertha Sophie Bonsdorff, † 30/8 67; [† 27/1 1762; W. 1/350].

9. 30/7 1762 [p. Cap. Slag. St. Mikkels K. 15/4 48]. Gottlieb Seeboth, f. c. 07; r. Cap.* 12/1 42; ~ Anna Margrethe Rohn af Kbh. Petri K.; 2 S., 4 D.; see J. J. v. Einen, r. Cap.*; [† 12/12 1771; W. 2/365].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 57.

10. 13/2 1772 [Helsing. St. Mariæ K.-K. 20/1 69] Johan Hieronymus Johannsen Chemnitz, f. Magdeburg 10/10 30; F. J. G. C., Sp.; St. t. Halle; Cabinetsp. hos Fyrstinden af Ostfriesland, Sophie Caroline(4) i Kbh.; Legationsp. i Wien 53; Compast. t. Christ K. i Rendsborg 68; ~ Rosine Josepha Adami, † 97; F. Kbmd. i Wien; 1 S., 6 D.; 2 ~ 99 Ane Christine Hansen, E. e. . . . , f. c. 66, † Kbh. 6/7 19; u. B.; see C. G. Hubrich, r. Cap. her; E. P. H. Stegmann i Hesselager; J. E. L. Luplau i Tostrup-R.; [† 9/9 1800; „Anseet Conchyliolog. Hvo, der har læst Noget i hans Værker, især i Fortale dertil, kan gjøre sig en Forestilling om den godmodige Snaksomhed, men tillige den Kjedelighed, hvormed han forklarede Alt“. See Mynsters Meddelelser S. 23; W. 3/148; N. 118].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 528.

11. 20/2 1801 [Neukirchen i Høistiftet Lübeck 89] Christian Martin Hudtwalker, f. Hamburg 15/10 61; F. Kbmd.; 1 ~ Susanne Caroline Winchler; 1 D.; 2 ~ Johanne Gerhardine Haffner; 1 D.; [1809 P. t. Nienbroch, Steinberg Amt; 14 P. i Itzehoe og Cons-Rd.; N. 271].

12. 17/11 1809 [Legationsp. i Paris 7/3 90] Christian Georg Vilhelm Gøricke; [15/9 1819 Frederiks t. K. p. Chrhvn.; see der].

Embedet derefter nedlagt.

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 660. Tydske Sognecapellaner til Garnisons- el. den Herre Zebaoths Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/12 og 1-c/7.
Anm. Forinden en særskilt Præst blev ansat i Citadellet Frederikshavn, besørgede disse Capellaner tillige Gudstjenesten der, og synes at have havt Bolig sammesteds.
———————————
(1. 18/5 1711. Henrik Jørgensen Gosbruch, udgår her, var dansk Cap.).

2. 1711. Mag. Nicolai Mathiesen Klug, f. Treptau i Lauenburg (Lüneburg?) 15/1 79; (Bdr. t. Renteskriver Frants Ertman K.); St. Sorø 97; C. 26/1 02; Mag. 08; ~ 3/11 12 Cathrine Marie Petersen Schachten; 2 ~ 26/6 19 Frid. Thomsen, Sp. i Burg p. Femern; [vistnok forflyttet].

KUM II, s. 227 (»Nicolaus Matthias Klug«); SB s. 223.

3. (1715. 18). Georg Barthold Mejer; ~ Eva . . . ; 1 D.

4. 22/3 1720. Georg Martin Lohmann, f. Pløn i Holsten c. 81; St. i Leipzig, i Kbh. 16; ~ 18/6 25 Anna Cathrine Bendtsen; 1 S.; [vistnok forflyttet].

KUM II, s. 396 (»Georgius Martinus Lowman, Ploena-Holsatus, antea Lipsiensis«, 35 år gl.).

5. 24/7 1722. Conrad Frederik (Friederich) Gerlach; [1726 V. Mariæ; see Ry].

6. 19/8 1726. Albrecht Gabriel Grothaus; [12/11 1728 Sp.*; see der].

7. 1/7 1735, o. 10/8, Jürgen Gottfriedsen Røbel; [7/1 1736 tydsk Compastor i St. Magleby; see der].

8. 24/4 1736, o. 25/4, Christian Christiansen Crause, f. Neustadt i Meissen 95; F. C. K., Skræder; M. Marie Ziegenbalg; St. i Wittenberg 18; C. Kbh. 36; [1742 St. Johs. p. Før; † 29/10 1756].

KUM II, s. 568 (»Christianus Crause, Neostad. Misnic.«).

9. 14/7 1738, o. 23/7, Ludvig Johansen Harboe; [9/1 1739 Sp. i Citadellet; men vedblev som Cap. her, indtil han 1741 blev Generalvisitator p. Isld. (i over 4 Aar); see kgl. Confessionarier].

10. 12/1 1742. Gottlieb Seeboth; [15/4 1748 p. Cap. Slag. St. Mik. K.; see Sp.*].

11. 31/5 1748, o. 31/7, Martin Gabriel Danielsen Blümcke, f. Driesna i Neumarkt 20; F. D. B., Bgr.; M. Elisabeth Beneckendorffen; St. i Halle 40–43; ~ 52 Dorothea Friderica Venninghausen; [30/6 1752 Kaltenkirchen, Segeberg Amt].

PT 14:6 (1965), s. 130.

12. 1/9 1752, o. 27/9, Johan Diedrichsen Ratiche, f. Vilsnach i Brandenburg 12/5 27; F. D. R., Bgr.; M. Dorothea Hogerin; St. i Halle; [† 26/1 1758; W. 3/629; N. 484].

13. 23/1 1759. Ludvig Manthey; [23/2 1767 Slots- og Garnisonsp. i Glückstadt; see Kbh. Petri K.].

14. 20/11 1767. Johan Just v. Einen; ~ Kbh. Garn. K. 27/8 73 Wilhelmine Sofie Amalie Seeboth af Kbh. t. Garn.; [1/4 1773 Bramstedt, Segeberg Amt].

15. 18/8 1773, o. 17/11, Christian Gotthilf Hubrich, f. Halle 2/9 45; F. Hans Christ. H., Kbmd.; M. Ane Cathrine Warden; St. 63; C. i Kbh. 73; ~ 19/7 82 Caroline Elisabeth Chemnitz af Kbh. tydske Garn., der overlevede ham; 1 S.; [1782 St. Margarethen K. i Wilstermark i Holsteen].

Arends I, s. 368: W. II. 207; Lüb. 2632; M. 799; A. f. S. u. K. IV. 243; Lengnick 1 H. III. 12; W. Jensen: St. Margr. 173; (Arends’ litteraturforkortelser); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 528.

16. 11/12 1782, o. 16/7 83, Broder Feddersen; ~ 29/3 85 Regine Margrethe Wildenrath; her 2 S.; [1790 Kaltenkirchen i Holsteen].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) »Gjethuset« = det kgl. Støberi i København til Fremstilling af Klokker og Kanoner. Efter skiftende placeringer opførtes i 1671 et nyt monumentalt støberi ved Kgs. Nytorv. Ordet gjet kommer af plattysk geten, (tysk giessen) = støbe.
(2) Det Harboeske Fruekloster, beliggende i Stormgade, er en Stiftelse for trængende Enker af adelig Stand, hvis Mænd har tjent Kongen og Fædrelandet. Beskrevet i Nicolaj Jonge: Kongeriget Danmarks chronografiske Beskrivelse. Kiøbenhavn 1777.
(3) Nordstjerneordenen (svensk: Nordstjärneorden) = en svensk Orden, der blev oprettet 1748 af Kong Frederik I. for at belønne civile Embeds- og Tjenestemænd og for at anerkende en særlig akademisk, kunstnerisk og teknologisk Indsats. Den kunde tildeles både svenske Borgere og Udlændinge.
(4) Fyrstinden af Ostfriesland, Sophie Caroline (1707-176) var søster til Christian VI.s Dronning Sophie Magdalene. Hun kom som fattig Enke til Danmark i 1734 og fik bolig på Fredensborg, senere paa Sorgenfri Slot. Fyrstinden omtales af samtidige som en elskværdig og tiltalende Personlighed.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-3, København By, udg. af Nationalmuseet 1966-72. Garnisonskirken, s. 153-338, Bd. 1-5 (1983) Frederiks Kirke (Marmorkirken), s. 461-776.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 661. Præster til Citadellet Frederikshavn.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/12 og 1-c/7; Kbg. 1712.
Anm. Kirken indviedes 26/11 1704.
Citadellet Frederikshavn = Kastellet, er et fæstningsanlæg i København, der udgør den nordligste Del af Byens gamle Voldterræn, fuldført under Frederik 3. i 1662. Kastelskirken ligger inde i selve Fæstningen og er baade en helt almindelig Sognekirke og Forsvarets Kirke.
———————————

1. 9/1 1739. Ludvig Johansen el. Hansen Harboe, tillige tydsk Cap. v. Garnisonskirken; [1741 Generalvisitator p. Isld.; see kgl. Confessionarier].

2. 21/7 1741, o. 23/8, David Henriksen Pontoppidan; [9/4 1757 Kbh. Hel. G. K.; see der].

3. 14/4 1757, o. 20/5, Christian Michael Priebst; [10/10 1760 Kbh. d. Garn.; see der].

4. 22/12 1760, o. 6/3 61 [Inf. f. Cadetterne 54] Andreas Sparre Joachimsen Delgast, f. Hors. 13/5 22; F. J. D., Uhrmager; M. Cathrine Christensdtr. Teilmann; St. Hors. 42; C. 4/5 50, n.; ~ 52 Anna Dorothea Wolf af Skjelby-Gj., † •/3 60; 1 D.; 2 ~ 64 (Bev. 17/8) Cathrine Marie Taulov; [† 15/10 1766; W. 1/251; N. 136].

5. 28/11 1766, o. s. D., Jes Vester Jacobsen Bjørnsen; [5/3 1772 Helsing. St. Mariæ K.-K.; see der].

6. 23/4 1772 [Dansk P. i Smyrna 2/10 67, o. 9/10, –71] Dr. th. Christian Hansen Bastholm; [20/8 1777 Helsing. St. Olai K.; see kgl. Confessionarier].

7. 4/3 1778, o. 18/3, Nicolai Raben; [17/7 1782 Slangerup-U.; see der].

8. 25/10 1782, o. 7/2 83, Christian Koch, f. Bockholm i Holsteen 50; F. Søren K., Arbeidsmand; M. Christine Svendsdtr.; først St. i Greifswald; St. i Kbh. 78; C. 9/10 79, n.; ~ Frederikke Egeberg af Lysabild, d. 29/9 57; 1 S.; [† 2/11 1789].

KUM III, s. 361 (»Christianus Kock, Glücksburgo-Schlesvicensis«, 29 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 19 (se nedenfor).

9. 8/1 1790 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 19/11 84] Lorents Nicolai Fallesen; [23/8 1793 Søborg-G.; see Kbh. Trin. K.].

10. 29/9 1793 [P. t. Kbhs. civ. Arresth. 14/12 92] Christian Wæver; [8/4 1808 Karlebo; see der].

11. 24/6 1808 [Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 13/11 01] Nicolai Esmarch Øllgaard; [5/11 1811 Asminderød-G.-F.; see Kbh. Trin. K.].

12. 29/4 1812, o. 7/5 [Lærer v. Landcadetacad. . . .] Peter Arrild Blichert; [25/6 1817 Kolding; see der].

13. 1/8 1817. Niels Christian Østrup; tillige Cat. t. Kbh. Garn. K.; [18/1 1819 Tersløse-S.; see der].

14. 20/10 1819. Rasmus Kjerulff; tillige t. Kbh. Frederiks Hosp. o.s.v., cfr.; [† 19/9 1820].

15. 20/2 1821 [Præstø-S. 8/1 13] Niels Giessing Wolf, tillige t. Kbh. Fred. Hosp. o.s.v.; [19/2 1823 Kbh. Vartov K.; see Kbh. Hel. G. K.].

16. 30/5 1823, o. 3/7 [Lærer v. Kbhs. Bgdsk. . . .] Vilhelm Rudolph Dichmann; [8/1 1834 St. Magleby; see der].

17. 14/5 1834, o. 25/6, Jørgen Henrik Petersen, tillige Lærer v. Landcadetacad. til 25/10 51; [19/6 1853 Alleslev; see der].

18. 7/11 1854, o. 7/2 55 [Insp. v. Mariboes Realsk. 44] Harald Peter Ipsen, f. Kbh. 6/2 13; F. Kgrd. Ludvig Fred. I., Havneskrvr.; M. Anna Marg. Perbøll; St. pr. 32; C. 5/7 42, h.; Lærer v. Mariboes Sk. s. A.; ~ 43 Anna Petra Margrethe Rousing, f. 15/2 14; F. Kmrd. Ped. R., Bfgd. i Stubbekjøb.; M. Joh. Christiane v. Munthe af Morgenstjerne; 2 S., 2 D.; [18/11 1871 Følleslev-S.; Gjentofte 28/10 72].

19. const. 1871. Johan Georg Elias Koch; R.* 22/7 78; see Kbh. Alm. Hosp.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-2, København By, udg. af Nationalmuseet 1960-65. Kastelskirken, s. 403-459.