Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 631. Præster til Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/21; Kbg. 1757.
Anm. Hospitalet, altsaa vel ogsaa Kirken, indviet 30/3 1757.
———————————

1. 14/3 1757, o. 23/3, Nicolaus Reich; [22/12 1760 Nordborg; see der].

2. 27/2 1761 [p. Cap. Vandsø 50] Niels Henrik Mikkelsen Tyrholm, f. 25; F. Cons.-Rd. M. T., Sp. til Vandsø, Christiansands St.; M. Janniche Pedersdtr. Hjelm; St. pr. 43; C. 10/6 49, h.; ~ Vanse 13/5 51 Anne Nielsdtr. Tostrup, f. Vanse 17, b. Flekkefjord 6/6 93, (Sstr. t. Birgitte Marie T. ~ N. E. Leganger i Herfølge-S.); F. N. Hansen T., Fgd. i Lister; M. Karen Andreasdtr. Toldorph; 1 S., 2 D., alle † smaa; [10/5 1765 Bragernæs og Strømsø, Aggersh. St.; † 66; N. 630].

S.H. Finne-Grønn: Familien Tostrup fra Lister. Christiania 1897, s. 12-13.

3. 2/8 1765 [p. Cap. Tind i Telemark, Christiansands St., 56] Cornelius Bojesen Normann, f. Seljord 8/9 29; F. B. Torkildsen N., Sp. Laardal i Telemark; M. Margrethe Corneliusdtr. Flood; St. 48; C. 15/3 31, n.; 1 ~ Christiana Sophia Hansdtr. Lund, f. Kbh. 12/5 31, b. Kongsberg 29/4 73; 1 B.; 2 ~ Dorothea Christensdtr. Leth af Kbh. Trinitatis K., f. i Kbh. 12/6 38, † Kongsberg 25/8 19; u. B.; [1771 Kongsberg, Aggersh. St.; † 1797; W. 2/127].

PT 1926 (8:5), s. 128-29; Gejstl. skifteprot. Kongsberg (1758-79), fol. 119a-b; Kbg. Kongsberg (1769-82), fol. 260b (1. hustrus begr.).

4. 20/7 1771, o. 25/9, [Lærer v. Chrhvns. Fattigskole 68] Johannes Christiansen Kjær; [25/6 1777 Torup; see der].

5. 16/7 1777, o. 11/7, Jacob Kjær; [25/2 1784 Birkerød; see Lynge-U.].

6. 14/4 1784, o. 21/4, Christian West Hertel; [20/3 1789 Ørslev-S.; see Ø. Tørslev].

7. 15/5 1789, o. 5/6, Niels Walther; [19/9 1794 Egebjerg; see der].

8. 31/10 1794, o. 24/10, Gotthard Julius Schmidt; [2/10 1801 Borup-K.; see der].

9. 13/11 1801, o. s. D., Nicolai Esmarch Øllgaard, tillige P. i Citadellet Frederikshavn 24/6 08; [5/11 1811 Asminderød-G.-F.; see Kbh. Trin. K.].

10. 29/4 1812 [Cat. Kbh. Frue K. 8/1 08, o. 20/1] Johan Ludvig Gesner, tillige P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. og Præd v. Harboes Kloster; tillige •/1 14 – •/8 16 c. P. t. Kbh. Petri K.; [21/5 1817 Nysted-H.; see der].

11. 1/8 1817 [r. Cap. Slag. St. Mik. K. og Sp. Heininge 22/5 01] Rasmus Kjerulff af Hornslet, f. 74; St. Rand. 92; C. 17/7 99, l.; p. Cap. Slag. St. Pet. K. 25/4 00, o. s. D.; tillige P. i Citadellet Frederikshavn 20/10 19; ~ 2/4 00 Hanne Jacobine Severine Stæhr, f. 28/1 82, † Kbh. 26/1 67; F. Chr. S., Hørkrmr.; M. Anna Marg. Jacobsdtr. Lemming; u. B.; [† 19/9 1820].

12. 2/2 1821 [Præstø-S. 8/1 13] Niels Gjessing Wolf, tillige P. t. Citadellet Frederikshavn 20/2 s. A.; [19/2 1823 Kbh. Vartov K.; see Kbh. Hel. G. K.].

13. 30/5 1823, vist o. 3/7, Johan Buschmann, f. 16/6 75; St. Nybg. 96; C. 20/1 06, h.; O.; [# 6/11 1848; † Kbh. 11/2 55].

14. 27/1 1849, o. 16/2 [Lærer v. Maribos Realsk. o.s.v. . . .] Carsten Levinsen; [29/8 1858 r. Cap. Kbh. Trin. Søndresogn; see der].

15. 26/11 1858 [p. Cap. Østofte 2/11 49, o. 12/12; Rødby-R. 26/11 53] Laurits Emil Schmidt; [31/8 1867 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see der].

16. 8/11 1867 [Havetoft, Gottorp Pr., 20/8 59; afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Johan Frederik Julius Reiffenstein, f. Helsing. 31/7 18; F. Fred. Christ. R., Kbmd.; M. Christiane Birg. Sørensen; St. Helsing. 37; C. 22/1 47, h.; Braderup, Tønder Pr., 5/3 53; ~ 53 Agathe Christiane Maria Oxholm af Jyllinge-G., f. 28/11 28; (68) 1 S., 2 D.; [27/11 1876 Errindlev-O.].

17. 22/1 1877 [o. Cat. Kjøge 7/10 72, o. 23/10] Johan Henrik Petersen, tillige til Alm. Hosp., af Nakskov-B., f. Vdbg. 25/7 40; St. Nykjøb. 59; C. 23/6 64, h1.; Lærer v. v. W. 64; Medudgiver af hist. Archiv; ~ Nykjøb. p. F. 25/4 66 Hulda Elise Emilie Berg, f. 21/5 39; F. Pet. Christ. B., Bundtmgr. i Nykjøb.; M. Christine Mortensen; (73) 1 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Kirken i Frederiks Hospital, s. 171-186.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 632. Præster til Vartov Hospitalskirke (Helligaands Hospital).

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/25; A. K. H.; J. Kbh. 68 ff.; Kbg. 1743.
Anm. Kong Chr. IV. oplod og bevilgede 1616 den Gd. Vartov, beliggende udenfor Østerport ved Strandkanten (hvor endnu „Gamle Vartov“ ligger), til et Sygehuus og (en) Hospitals-Vaaning for de Fattige. Siden blev „Ny Vartov“ bygget imellem Peblinge Sø og Sortedam. Dette blev 1659, efter at de Fattige vare flyttede ind til en Gaard i Pilestræde, brugt til Blokhuus. Lemmerne bleve 1662 flyttede ud paa Chrhvn., hvor siden Børnehuset var; 1662 kom de til Farvergade i Kbh. Kirken indviet 11/6 1755.
———————————

1. o. 25/10 1615. Anders Christensen Aalborg; St. 12, Bacc. s. A.

KUM I, s. 6, 8 (»Andreas Christianj Aalburgensis«); PT 8:6 (1927), s. 184.

2. o. 9/6 1617. Jens Andersen Aalborg; [1621 Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.; see der].

3. o. 1/8 1621. Jens Sandersen (Plov?); [1637 Gjentofte; see der].

4. k. 2/10 1637, o. 20/10, Anders Mathiesen Hjørring, f. Hjørring 7/9 09; St. Kbh. 34; ~ (45) Sidsel Pedersdtr.; 7 B.; [† 23/12 1678; W. 1/443; N. 255].

KUM I, s. 121 (»Andreas Matthiæ Høuringius«); PT 8:6 (1927), s. 194; Kopskatten 1645, opsl. 7.

5. 20/1 1679 [Rtr. Hlh. 68–77] Mag. Johan Berntsen Brunsmann, f. Trondhj. 30/10 37; F. B. B., P. t. Hosp. ss.; M. Marg. Monsdtr.; St. Trondhj. t. Uppsala 58, i Kbh. 61, Bacc. 63; Mag. Kbh. 8/6 69; tillige P. t. Børnehuset indtil 85; ~ Magdalene Klaumann, † 09; 2 S., 1 D.; [† 25/7 1707. Ualmindelig lærd og meget anseet; Forf. af „Kjøge Huuskors“; noget moreus og overtroisk; W. 1/129; N. 99].

KUM I, s. 299, 320; II s. 11 (»Iohannes Bernhardi Brunsmannus Nidrosiensis«).

6. 26/9 1707 [p. Cap. Nestved (06)] Vilhelm Sebastiansen Laurenberg; F. Seb. L., Prof. Sorø; M. Karen Schjelderup; St. Sorø 90; Alumn. Valkendporffs Coll. 97-00; ~ 21/5 08 Elisabeth Marcellus, der overlevede ham; F. Marcus Johansen; M. Kirsten Pedersdtr.; [† 30/11 1721].

KUM II, s. 176 (»Wilhelmus Seb. Laurenberg«); SB s. 215.

7. 15/12 1721 [P. t. Børnehuset og Pesthuset 30/5 96] Laurits Gram; St. Kbh. 85; [† el. forflyttet 1726].

KUM II, s. 137 (»Laurentius N. Grammius«).

8. 1/3 1726. Oluf Christophersen Hersleb, f. Stod, Trondhj. St., 14/5 95; (Bdr. t. Mag. Peder C. H., t. Christiansborg Slotsk.); F. Mag. C. Jacobsen H., Sp. ss.; M. Sophie Pedersdtr. Borch; St. Trondhj. 13; C. 18/6 15, h.; ~ Hjørlunde 24/9 37 Birthe Nielsdtr. Rafn; [# 1733. Faldt i Samvittighedsskrupler og havde Betænkelighed ved, at sidde i Skriftestolen; tærede siden Naadensbrød først i Hernhut, derpaa i Kbh.; † 60 el. 61; N. 248; H. d. Khist. 2/25].

KUM II, s. 368 (»Olaus Hersleb«, 19 år gl.); STD s. 124-125; OST s. 43; DBL.

9. 25/7 1733 [P. t. Børnehuset og Pesthuset 5/12 27] Jens Winther Rasmussen Kisbye; [1/4 1741 Nestved St. Pet. K.; see der].

10. 1/4 1741 [Miss. i Gr. 34] Biskop Poul Hansen Egede*, f. Waagen, Nordlandene, 9/10 08; F. den senere saa berømte Biskop Hans Poulsen Egede; M. Gjertrud Nielsdtr. Rasch; St. pr. Kbh. 31; C. 4/3 34, n.; Prof. th. naturalis, samt Insp. og Pr. over den grønlandske Miss. 13/3 61; Titel og Rang som Biskop over Grønland 79; 1 ~ Kbh. Trin. K. 6/2 42 Marie Elisabeth Frauen, f. 18, † 52; F. Jstrd. F.; 1 D.; 2 ~ 27/9 53 Marie Kirstine Christiansdtr. Thestrup, f. 35, † 25/8 68; F. Etrd. C. Frantsen T. af Kbh. Hel. G. K., Ass. i Høiesteret og Consistoriet; M. Karen Larsdtr. Fogh; 4 S., 2 D.; 3 ~ 12/4 71 F. Sstr. Christiane Amalie Christiansdtr. Thestrup, f. 44, † 95;u. B.; see H. C. Glahn i N. Vedby-A.; B. R. Krøll, P. t. Waisenhuset; [† 6/6 1789; gav Lysekroner til Kirken; W. 3/180 og 1/ 273; N. 144].

KUM II, s. 525 (»Paulus Egede«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 297; DanKir bd. 1-4, s. 56 (se nedenfor).

11. 28/8 1789 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 9/5 83, o. 21/5] Nicolai Dresing af Tranderup, f. 17/11 43; St. pr. Kbh. 58; C. 4/5 63, l.; Lærer v. Waisenhuset 71; ~ Kbh. 17/5 84 Elisabeth Rubach, d. 3/3 68, † Kbh. 27/12 40; F. Nic. R., Snedker; M. Ane Marie Borch; 2 S., 2 D.; [† 17/10 1807].

12. 3/6 1808 [Kbh. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger 13/2 07] Hans Christian Mølsted af Alsted-F., f. 75; St. Kbh. 94; C. 17/7 99, n.; Lærer v. Kbhs. Gratistsk. 00; P. v. St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse 8/7 03, o. s. D.; O.; [† 26/7 1818; N. 421; E. 2/415 og S. 2/506].

13. 11/8 1818 [Helsinge-V. 18/8 09] Valdemar Henrik Rothe; [1/11 1822 Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; see Kbh. Trin. K. Sp.].

14. 19/2 1823 [p. t. Citadellet Frederikshavn samt t. Frederiks Hosp. og Fødselsstiftelsen 2/2 21] Prof. Niels Gjessing Wolf; [19/3 1839 Kbh. Hel. G. K.; see der].

15. 28/5 1839 [fri Aftensangspræst ved Frederiks K. p. Chrhvn. 2/3 32] Biskop Nicolai Frederik Severin Grundtvig* af Udby-Ø., f. 8/9 83; i Skole hos L. S. Feld i Tyregod-V., der havde været Huslærer for hans ældre Brødre, 92-98; St. Aarh. 00; C. 25/10 03, l.; Huslærer p. Egelykke, Langeland, 05–08; Walkendorfs Coll. 08–11; p. Cap. hos sin Fader i Udby-Ø. 3/5 11, o. 29/5, – 5/1 13, da Faderen døde; Lærer i Hist. v. Schouboues Inst.; Sp. Præstø-S. 2/2 21; r. Cap. Kbh. Frelsers K. 6/11 22; # 26/5 26; 3 Reiser til England m. kgl. Understøttelse 29–31; holdt hist. Forelæsninger p. Borchs Coll. 38; R.* 22/5 40; reiste atter til England og Skotland 43; holdt Forelæsninger over de græske og nordiske Myther og Oldsagn 43–44; ligeledes over Høinordens Historie 54; Reise i Norge 51; Medstifter af „Den danske Forening“ 7/3 53, for hvilken han blev Formand; Folkethingsmd. 48, 49, 53, 54, 55; anlagde en dansk Folkehøiskole p. Marielyst v. Leersøen 55; Viceformand 8/9 55 paa den overordentlige Rigsdag; R. m. Sjællands Biskop 28/5 61; 1 ~ Ulsø 12/8 18 Elisabeth (Lise) Christine Margrethe Blicher af Gundslev, f. 28/7 87, † Kbh. 14/1 51; 2 S., 1 D.; 2 ~ Brøndbyvester 25/10 51 Anna Marie Elise de Carlsen, E. e. Cand. jur. Harald Peter Nic. Toft, Eier af Rønnebæksholm, f. 4/8 13, † 9/7 54; (Sstr. t. Jutta C. O. B. de C. ~ P. Rørdam i K. Lyngby); F. Christen Rasmussen de Carlsen til Gammelkjøgegd., der blev adlet 4/2 17; M. Else Marie Nyhuus; 1 S.; 3 ~ 16/4 58 Asta Tugendreich Adelheid, Comtesse Krag Juel Vind Frijs, E. e. Geheimeconferentsrd. Holger Christian de Reedtz paa Palsgaard, f. p. Vedelslund 12/3 26; F. Kmjkr., Cpt. Erhard K. J. Vind, Greve af Frijs til Vedelslund; M. Caroline Reiche; 1 D.; [† 2/9 1872. See Berl. Tid. 72/208; D. T. 72/239; Grundtvigs Jordefærd o.s.v. ved J. C. Madsen; Udøvede som Digter og Historieskriver, men især som Theol. og Præd. en overordentlig Indflydelse; E. 1/508 og S. 1/589].

Elvius s. 294-297; Kbg. Ulse (1814-41) opsl. 165 (1. vielse); Kbg. Brøndbyvester (1819-55) opsl. 58 (2. vielse); Villy M. Sorensen: Om Grundtvig i Thyregod 1792– 98; DF; DBL.

16. 30/11 1872. Carl Joachim Brandt; see Rønnebæk-O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-4, København By, udg. af Nationalmuseet 1973-75. Vartov Kirke, s. 5-72, bd. 1-6 (1987), Pesthusets Kirke, s. 83-88.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 633. Præster til Almindeligt Hospitals Kirke (indviet 9/4 1769) og Kirken i Abel Cathrines Boliger (indviet 1752).

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/20 og Fortsættelsen 13.; Kbg. Alm. Hosp. 1769, Abel Cathr. S. 1807.
Anm. Almindeligt Hospital udgjorde tidligere flere smaa Stiftelser, saasom Hospitalet i Brøndstrædet, Lille-Vartov og Vester-Hospital.
———————————

0. (1732), Jørgen Johansen (el. Hansen) Trolle, f. c. 85; St. Nykjøb. p. F. 05, Bacc. 06; ~ (30) Margrethe . . . . , f. c. 01, † Kbh. 12/1 96; 2 D.; [† 1741].

KUM II, s. 305, 309 (»Georgius Ioh. Trold«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 404; Kbg. Kbh. Skt. Nik. K. (1767-97 D) opsl. 369 (enkens og to døtres begr.); DanKir bd. 1-6, s. 160, 163 (se nedenfor).

1. 24/11 1741, o. 6/6 42, Jacob Henriksen Severin; [7/5 1744 Gjerlev-D.; see der].

2. 19/6 1744 [P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 21/5 42] Peder Marcussen Volquartz; [4/8 1747 Kbh. Holmens K., 2. r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

3. 1/9 1747, o. 20/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 42] Hans Petersen Mossin af Tversted-U.-B., f. 16/4 16; St. Fdbg. 33, Bacc. 35; Alumnus p. Borchs Coll. 38–42; C. 6/8 39, l.; D. p. C. s. A.; 1 ~ 10/9 49 Anna Sophie Simonsdtr. Nyborg, f. 2 . , † 5 . ; F. S. N., Insp.; 5 B.; 2 ~ 22/10 59 Anna Beate Johansdtr. Fleischer, f. 28/12 37; F. Etrd. J. Sechmann F., Sorenskrvr.; M. Cathrine Geelmuyden; [2 r. Cap. v. Nykirke i Bergen 2/1 1751; 1 r. Cap. sst. 57; Sp. v. Korskirken ss. 62; Mag. 68; Stiftspr. og Sp. v. Dken. ss. 70; Dr. th. 79; † som Jubellærer 3/4 93; lærd og retskaffen; holdt paa egen Bekostning et Bogtrykkerie i Bergen; W. 1/78; N. 399].

KUM II, s. 545, 558 (»Iohannes Mossinus Petri fil.«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 218.

4. 14/5 1751, o. 21/7, Marcus Marcussen Volquartz, f. Ørlandet, Trondhj. St., 1/8 20; F. M. Carstensen V., Sp. ss.; M. Abel Marg. Gregersdtr.; St. Trondhj. 42; C. 46; [† 20/2 1772].

5. 4/6 1772, o. 30/10, Jacob Johansen Lind; [31/3 1779 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; see der].

6. 26/5 1779 [Cat. i Guinea 28/10 78, o. 23/12] Jacob Lund Andersen Munthe; [26/3 1783 Kbh. Holmens K., 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

7. 7/5 1783, o. 21/5 [Lærer v. Waisenhuset 71] Nicolai Dresing; [28/8 1789 Kbh. Vartov K.; see der].

8. 25/9 1789 [p. Cap. Kbh. Vartov K. 23/2 87] Erik Olsen, f. Bergen 29/12 81; F. Ole O., Skipper (Tracteur); St. Bergen 82; C. 85; Cat. Kbh. Holmens K. 87; ~ Antonette Marie Grundtvig af Ledøie-S., f. 64, † 44; [28/12 1792 Stor(d)øen, Bergens St.; dømt fra Embedet 1833; † 4/2 34; N. 442].

9. 22/2 1793, o. 5/4, Hans Koefoed; [5/7 1793 Ulsø-B.; see Aversi-T.].

10. 2/8 1793, o. 22/10, Niels Schouboe; [2/11 1798 Vallensbæk; see Glostrup].

———————————

11. 5/8 1803 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 26/10 99, o. 18/12, men tiltraadte ikke el. var der ganske kort] Johannes Nicolai Balle; [12/12 1806 Urlev-S.; see der].

12. 13/2 1807 [P. t. St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse 8/7 03] Hans Christian Mølsted; [3/6 1808 Kbh. Vartov K.; see der].

13. 5/8 1808 [P. t. St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse 20/3 07] Hans Torp Hansen; [13/11 1811 Snoldelev-T.; see Bregninge-B.].

14. 29/4 1812. Niels Henrik Gude, tillige o. Cat. Kbh. Trin. K.; [11/8 1826 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; see Fred. Mich. K.-E.].

15. 23/12 1826 [Skjolde 10/9 02] Dines Sommerfeldt af Randers, d. 7/4 69; St. Rand. 85; C. 17/7 95, h.; Sp. Haurum-S. 16/8 99, o. 25/9; ~ 12/10 96 Anna Marie Cathrine Siemsen, f. 2/7 72, † 18/1 46; F. Amtschir. i Kbh.; 5 S., 4 D.; [† 1/9 1835].

16. 25/11 1835, o. 30/12 [Lærer v. Waisenhuset 34] Marcus Clod Rønne; [23/4 1849 Tømmerup; see Magleby i S.].

17. 24/6 1849, o. 17/8 [Lærer v. Efterslægtens Realsk. i Kbh. c. 44] Nicolai Gottlieb Blædel; [13/12 1853 Kbh. Garn. K. r. Cap.; see Sp. ss.].

18. 28/2 1854, o. 26/4 [Lærer v. Trin. Sognesk. i Kbh. 42–47] Johan Nicolai Lange, f. Rødkilde i F. 8/8 14; F. Thor Neve L., Cpt. af Infanteriet og Eier af Kalbygd.; M. Cathrine Lassen; St. Roesk. 33; C. 11/2 41, l.; ~ 12/8 48 Marie Holzendorff, f. p. Aastrup 3/4 16; F. Johan Fred. H., Godsforv.; M. Dorothea Maria Voigts; 4 S.; [† 18/4 1865; E. 2/101 og S. 2/141].

19. 20/11 1867 [Burkal, Tønder-Løgumkloster Pr., 2/6 51; afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.] Johannes Georg Elias Koch (selv Kok), f. Ledreborg 24/2 21; F. Joh. Mart. K., Gartner; M. Maren Sophie Lange; St. Roesk. 41; C. 4/11 46, h.; p. Cap. Aarhuus Frue K. o.s.v. 25/10 48, o. 1/12; c. Adj. v. Aarh. Realsk. 49; ~ 25/10 48 Siegfriede Rosalie Tofft, f. Kbh. 25/12 22; F. Overlæge Ped. Pedersen T., Læge v. Batteriet „Trekroner“; M. Bolette Helene Møller; 2 S.; [# 16/3 1872; c. Præst v. Citadellet Fdhvn. 71; R.* 22/7 78; tit. Prof. 82; † 20/1 1887; E. S. 2/72].

Arends I, s. 159–60: W. II. 163; M. 306; Elv. 293; Gr. & H.-F. I. 519 f.; Ersl. S. II. 72; D. Stud. 1919. I. 137 ff.; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

20. 21/5 1872 [Handeved, Flensbg. Pr., 25/11 54; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Immanuel Friis; [30/8 1871 Soderup-E.; see der].

Præsteembedet ved Hosp. bestyres f. T. af Præsten ved Frederiks Hosp. og
Do. ved Abel Cathrines Boliger af Cat. Sommerfeldt ved Hel. G. K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-6, København By, udg. af Nationalmuseet 1987. Almindelig Hospitals kirkesal, s. 201-216, Brøndstræde Hospitalskapel, s. 153-158, Kirken i Abel Cathrines Stiftelse, s. 159-170, Bedesal i det Harboeske enkefrukloster, s. 187-191.