Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1205. Tranderup,

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens (tidligere Als-Ærø) Stift.

Hübertz 87; M. S. 1-b/12; Lkm. 2/504; Kbg. 1733.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1516. Andreas Hansen (el. Jensen); St. 15.

FS nr. 151 (»Andreas Johannis s[ive] Joannis«).

1b. (c. 1567). Johannes Petri; [vist † 17/4 1595].

Achelis I, nr. 280.

2. (1597). Peder Andersen Wandal el. Wendelboe; Pr. 97; see A. P. Arreboe i Ollerup-K.; [† 1614].

3. (1626). Hans . . .

4. (1648). Jens Andersen; Pr. . .

5. 1650 [r. Cap. Nordborg, k. 25 Trin. (16/11) 45, o. Od. 12/12] Philip Dominicussen Lauritsen (Lorentsen) af Nordborg Hofp., d. Sønderbg. 30/10 21; St. Od. 42; ~ 8/7 51 Ane Marie Pedersdtr. Pilegaard, f. Ærøskjøb.; F. Bgr.; [† 1664].

KUM I, s. 171 (»Philippus Dominici Holsatus«); Achelis I, nr. 2099; KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Philippus Dominici Sonderburgo - Holsatus«, 26 år gl.).

6. 1664. Simon Christensen, f. Ærø; St. Fdbg. 61; Pr. (82); [† 1711].

KUM I, s. 298 (»Simon Christierni Arolduensis«); Achelis I, nr. 2800a.

7. 13/4 1711. Rasmus Christiansen Bahnsen, f. Assens 15/5 71; F. Christian B., Farver i Assens; M. Margrethe Andersdtr. (Woller); St. Nybg. 91; C. 30/5 96, n.; 1 ~ Rise 28/7 11 Anna Marie Groth; F. Degn; 2 ~ Maren Arctander Christensdtr. Hjort; [† 1730].

KUM II, s. 185 (»Erasmus Christiani«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 88.

8. 20/9 1730 [Hør. Od. 20] Hans Jacob Gregersen Zimmer af Nykjøb.-S., f. 24/7 99; St. Od. 17, Bacc. 18; C. 21/2 19, l.; 1 ~ Od. St. Knuds K. 9/1 31 Mette Cathrine Thomasdtr. Flensborg, d. Od. 17/3 05; (Sstr. t. Anna Marie T. F. ~ P. J. Thoring i Brahetrolleborg); F. T. Hansen F., Kbmd.; M. Kirsten Nielsdtr. Gorm (han ~ 2 Cathrine M. M. Lucoppidan, E. e. P. F. Rauberg, r. Cap. i Faaborg-D.); 2 ~ Kbh. Petri K. 16/5 32 Sophie Hedevig Westken, d. Od. 17/3 05, b. Ærøskjøb. 9/1 73; F. fmtl. Engelbreth W., Klædekrmr. i Kbh.; [† 17/4 1741].

KUM II, s. 407, 414 (»Iohannes Iacobus Zimmer«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 317, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 2; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 5 (1. hustrus forældre), opsl. 99 (1. hustrus dåb), opsl. 301 (1. vielse); Kbg. Kbh. Skt. Petri (1728-67) opsl. 17 (2. vielse).

9. 15/5 1741 [r. Cap. Rise-M. 24/10 39, o. 27/11] Stephan Didriksen Dresing*, f. Kbh. 10; (Bdr. t. Hans C. D. D. i Bjerreby og t. Elisabeth D. ~ C. L. Kjerulff i Louns-A.); F. D. D., Kbmd.; M. Gjertrud Maria v. Essen; St. Kbh. 30; C. 14/12 34, l.; Pr. 53; ~ Barbara Laurentia Nielsdtr. Barchmann af Rorup-G., f. c. 18, † Evendvig 30/5 89; 2 S., 4 D.; see Nicolai D. til Kbh. Vartov K.; [24/11 1769 Evenvig (siden Gulen), Bergens St.; † 20/1 92 som Jubellærer].

KUM II, s. 518 (»Stephanus Dresing«, 20 år gl.); Lampe II, s. 98-99.

10. 24/11 1769 [Chinap. 4/12 61, o. 9/12] Peter (Gerhard) Mossin; [1784 Rise; see der].

11. 5/11 1784 [luth. P. i Dublin, o. Od. 19/4 82] Gomme Fangel; [1/10 1802 Rise; see der].

12. 7/1 1803 [r. Cap. Vestenskov-K. 9/5 98] Nicolai Schaarup; [7/4 1820 Marstal; see der].

13. 27/9 1820 [p. Cap. Snøde-S. 27/9 11, o. 8/11; Magleby p. L. 12; Nordbg. 22/1 18] Jørgen Knudsen; [1/4 1835 Hagenbjerg; see der].

14. 9/6 1835 [Lomborg-R. 19/9 28] Peter Laurentius Husum; [20/2 1850 Skjelby-Gu.; see Tranebjerg].

15. 24/4 1850 [Privatlærer i Kbh. (48)] Hans Christian Gundorph af Ølby-A.-F., f. 24/2 13; St. Ribe 31; C. 9/5 38, l.; Institutbest. i Thisted 44; ~ Thisted 18/9 50 Kirstine Jørgensen, f. 10/2 15, † 6/2 1905; F. Søren Møller J., Kunstmaler i Aarh.; M. Fred. Lovise Bendixen; u. B.; [† 21/10 1878; sindsyg i den sidste Tid. Fik ved sit 25 Aars Jub. 24/6 75 en Sølv-Viinkande og gav selv 1000 Kr. til de Fattiges Kasse. „Begavet Præst, nidkjær og samvittighedsfuld i sit Kald og en virksom Mand, der gjerne har rakt Haanden, hvor Almeenvellet kunde fremmes, f. Ex. til Landboforening, Sparekasse o.s.v. Glæder sig ved Sundhed, huuslig Lykke og Menighedens udeelte Tillid og Kjærlighed“. See D. T. 75/108].

16. 1879. Knud Rasmus Edvard Sidenius; see Søby p. Ærø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.