Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1383. Ølby, Asp og Fausing,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. P. B. 320; K. 4/500; R. M. 30/5 1766; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 6/422; Kbg. 1728.
Anm. Asp var et Pastorat for sig, indtil det efter Rescr. 9/7 1687 forenedes med Ølby-F. Af Præster kjendes:
1. 1528. Christen Jensen.
1b. (1584). Peder Eskesen; [vist † 1605; (KS 3:2 (1877-1880), s. 211)].
1c. 1605 [p. Cap.*, o. 1/6 03] Christen Jensen; [† 1607; (Hegelund I s. 403, II s. 234)].

2. o. 22/11 1607 [Aman. Ribe 19/8 02] Villum (Vilhelm) Jensen, f. Ribe; St. Ribe; [† 1629; (Hegelund I s. 388, 484, 488, II s. 226)].
3. o. 28/10 1629. Søren Christensen.
4. o. 13/6 1669. Peder Rasmussen; see Nr. 7.
———————————

1. c. 1534 [Kong Christ. IIdens Kantor i hans Landflygtighed] Christen Christensen*, f. c. 90; see J. C. Ølbye i Haderup; [† 1592, 102 Aar gammel; T. 305; Lgst.].

DanKir bd. 18, s. 2308 (se nedenfor).

2. o. 1568**. Christen Jensen; [† 1605].

KS 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. o. 25/5 1605. Oluf Pedersen Telling; St. i Kbh (04); see 2 Etm.; K. O. Ølbye i Hjerm-G.-V.; [† 1633].

F-P s. 202 (»Olaus Petri Telling«); KS 5:2 (1903-05), s. 558, 2:6 (1872-73), s. 545; Hegelund I s. 421, 422, II s. 242.

4. o. 1634. Jens Knudsen(?) Mariager; vist St. Vibg. 27; ~ F. D. Maren Olufsdtr., f. c. 08; 2 ~ Etm.; [† 1637].

KUM I, s. 85 (»Ian. Canut. Mariag.«); DanKir bd. 18, s. 2308 (se nedenfor).

5. o. 1637. Søren Sørensen af N. Gjørding-V.-B., f. 06; St. Roesk. 29; 1 ~ c. 37 F. E., † 45; 1 S., 1 D.; 2 ~ 46 Gjertrud Pedersdtr. Lem (Lime), vist af Skibsted-L., † c. 1/1 85; 6 S., 5 D.; see Etm.; A. S. Ølbye i Taarup-K.; [Afstod fmtl. Kaldet til sin Søn ca. 1685; † 14/3 1687; Eptph.].

KUM I, s. 96 (»Severinus Severini Giøringius Cimber«); Danske Kancelli: Ansøgning om at få sin søn som kapellan; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 2, 4, 9; PT 1990, s. 11; IBB Hjerm herred, Ølby; DanKir bd. 18, s. 2308 (se nedenfor).

6. 7/2 1676**, o. Bøvling 27/8 77, F. S. Hans Sørensen Ølbye; St. Slangerup 69; ~ Annike Lauritsdtr. Bording af Ulvborg-R., † 87; u. B.; [† 1688].

KUM II, s. 16 (»Iohannes Severini Ølbye«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kapellan med succession, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 7, 9; IBB Hjerm herred, Ølby.

7. 9/7 1687* [Asp, o. 13/6 69] Peder Rasmussen Horsens; (Bdr. t. Inger R. H. ~ N. P. Aalborg i Nibe-V.); St. Hors. 63; Pr.; 1 ~ (78) Sidsel Sørensdtr., vistnok af Linnerup-H., Skifte 22/5 84; (Sstr. t. C. S. Hjortsvang i Nørhaa); 2 S., 1 D.; 2 ~ Anne Jensdtr. Munch fra Kbh. (Bdrdtr. til E. J. Munch i Bjerregrav-Aa.-T. og Sstr. t. Margrethe J. M. ~ T. J. Winsløv i Vammen-B.-L. og t. Kirsten J. M. ~ M. P. Karmark i Tim-M.), som overlevede ham; F. J. Jensen M., Bgr. i Kbh.; M. Hilleborg Nielsdtr. Karise af Karise-A.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Andreas Nielsen Kaas; see i R. P. Kjærbye i Gjern-S.; P. M. Karmark i Rold-V.; [† 1694].

KUM I, s. 315 (»Petrus Erasmi Horsenius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Ølby når den nuværende præst dør; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 3, 14; Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 8; FWDP 1383,7; Nygaards sedler: 1. hustru; Karmark s. 16-17; JJJ.

8. 19/5 1694. Jens Johansen Mogensen Poscolan; [5/9 1710 Sorø; see der].

9. 6/2 1711 [Helligsø-G. 16/3 98, o. 3/6, afsat 1707] Jacob Sørensen Schive, f. Skive 4/2 63; F. S. Jensen Ilsøe, Rdmd.; M. Marg. Mortensdtr.; St. Aalbg. 86; C. 22/9 93, mediocr.; ~ Abigail Henningsdtr. Dyren, b. 25/4 39; 1 S., 1 D.; [dømt fra Kaldet 1727. Blandt de mange haarde Beskyldninger, der gjordes mod ham (i 1714, 23 og 24), fremhæves især 3, som meget vigtige. Han havde vanhelliget Kirketjenesten med Klamren og Skrigen i Guds Huus, skjeldende Tilhørerne for Skjelmer, Tyve, Rakkerknægte o.s.v. Havde lyst Band af Prædikestolen for 4 Svin, som han havde taget i Huus, og som mod hans Villie vare udkomne, ønskende Forbandelse over dem, som havde været deelagtige deri, at deres Legemer maatte blive i Djævelens Vold til evig Tid. Havde i Slagsmaal med Knive hugget og stukket Folk og søgt sin egen Søn med Skydegevær (see Frosts Efterretninger om Ribe Dk. S. 67). † Kbh. 27/9 27, nogle Dage, før Sagen skulde ageres ved Høiesteret. Førte i det Hele et ondt, forargeligt Levnet og var tyrannisk mod sin Hustru (Bkrd. Dgbg. S. 366 og 500); Skifte i Ølby 23/10 1727].

KUM II, s. 147 (»Iacobus Severini Schevius«); KS 3:4 (1882-84) s. 813-836 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 31 og 42; Nygaards sedler: Enkens begr.

10. 31/10 1727. Hans Mathias Jørgensen Lund, f. Vibg. 02; F. J. L., Cpt., siden Amtmd.; M. Dorothea Rude; St. Vibg. 20, Bacc. 21; C. 16/1 23, h.; ~ Mette Helene Bjørnsdtr. Drachart af Ulvborg-R., † 13/12 60; 4 S., 2 D.; see Etm.; Bjørn C. L. i Hellested; J. J. Bering i Skjern; [† 22/4 1761; eiede Lintorp i Asp Sogn; bekostede 1746 Fornyelse af Alterkalkens Bæger i Fausing K.].

KUM II, s. 430, 435 (»Iohannes Matthias Lund«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 903; DanKir bd. 18, s. 2337 (se nedenfor).

11. 8/12 1761, o. 19/5 62, Christen Krarup, f. Deibjerglund 31/10 26; F. Christ. K., Propr.; M. Constance Bygum; St. Ribe 46; C. 15/10 51, h.; 1 ~ 28/9 62 F. D. Dorothea (Doredse) Margrethe Hansdtr. Lund, f. 44, † 12/1 70; 2 S., 2 D.; 2 ~ c. 70 Johanne Schouboe af Bøvling-F., d. 28/11 45, † 5/4 79; 2 S., 3 D.; see C. Begtrup i Astrup-T.-H.; Christen M. K. i Alslev-H.; H. C. Friis i Sjørring-T.; Hans C. K. i Veile-H.; Jens N. K. i Aal; P. Sveistrup i Nørup-R.; N. S. Bergenhammer i Veien-L.; H. Øllgaard i Møborg-N.; det 9de Barn: Balthasar K. var cand. th., † 1811; [† 14/2 1801].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 69; Nygaards sedler: Børn, 1. hustrus død, 2. hustrus dåb, 2. hustrus død.

12. 6/5 1801, o. 25/8, Jeppe Gundorph, f. Gunderup, Aarre Sogn, d. 31/7 74; F. Stephan Tøstesen; M. Karen . . . ; St. Ribe 94; C. 11/7 99, h.; ~ Resen c. 05 Sophie Magdalene Bondorph af Sennels, d. 16/11 86, † 10/6 66; 3 S., 1 D.; see Hans C. G. i Tranderup; Hans G., cand. th. 36/4, Underbibl. p. Universitets Bibl., R.*; [† 19/3 1821; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 18, s. 2308-09 (se nedenfor).

13. 29/6 1821 [p. Cap. Lemvig-N. 7/5 13, o. Roesk. 7/7] Børge Olsen; [10/9 1823 Harboøre; see Harboøre-E.].

14. 17/3 1824 [Cat. Holstebro o. s. v. 6/6 21] Laurits Esbern ell. Esbernsen Dahl; [26/11 1828 Glenstrup; see Brenderup-O.].

15. 20/2 1829 [p. Cap. Greve-K. 29/9 26, o. 1/11] Niels Christopher Schultz; [21/10 1829 Kornerup-S.; see Rorup-G.].

16. 31/12 1829, o. Od. 12/3 30, Andreas Mathias Barfoed; [10/9 1836 Sandager-H.; see Allerup-D.].

17. 6/12 1836 [Cat. Holstebro o. s. v. 15/6 32] Adser Hansen Blume; [4/1 1848 Stubbekjøbing-M.; see Errindlev-O.].

18. 25/3 1848 [Cat. Ærøskjøbing 3/5 40] Henrik Peter Christian Tram; [18/8 1866 Klinte-G.; see der].

19. 14/11 1866 [Ørre-S. 10/4 55] Otto Reinhold Emil Pontoppidan, f. Nakskov 23/3 17; F. Jstrd. Erik Peter P., Bgmstr., siden Birkedommer p. Falster; M. Charl. Vilh. Elisab. Westberg; St. Nakskov 35; C. 1/2 41, h.; p. Cap. Rødby-R. 26/8 45, o. 17/9 – 1/12 45; Kippinge-B. 10/5 49; past. vic. Linaa-D. 12/1 52; ~ Kbh. Frelsers K. 10/8 56 Thora Vilhelmine Rud, f. p. Chrhvn. 4/7 31; F. Lars Andersen R., Formand for den grønlandske Handel; M. Sidse Marie Blanch; (68) 4 S.; [1/12 1871 Holeby-B.].

20. 6/2 1872. Harald Wilhelm Bülow; [26/11 1877 Magleby i S.; see Estvad-R.].

21. 16/2 1878 [Cap. p. l. Hundstrup-Ø.-H. 28/10 74, o. 4/12] Laurits Carl Christian Ussing, f. Rand. 7/8 45; F. Niels U., Adj.; M. Mette Margrethe Mammen; St. Rand. 64; C. 26/1 71, l.; ~ 25/6 75 Gytha Kirstine Thorlacius, f. Bjerggd. p. Holmsld. Klit 27/3 47; F. Børge Math. Theod. T., Toldass.; M. Ane Kirstine Sørensen; (78) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2016, Ølby Kirke, s. 2267-2314, Asp Kirke, s. 2353-2400, Fovsing Kirke, s. 2315-2352.
Kinch, J.: Hr. Jacob Sørensen Skive. Kirkehistoriske Samlinger, 3:4 (1882-84) s. 813-836.