Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 980. Sandager og Holevad,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 340; M. S. 2-a/82; L. S.*; L. P. B. 271; Bl. f. G. 2/1 272; B. M. 296; Lkm. 2/102; St. M.; Kbg. 1685.
Anm. Holevad havde vistnok tidligere Turup (nu til Søby) til Annex indtil det, efter Klemmebrev(1) af 1555, c. 1571 blev lagt til Sandager; der nævnes Rasmus Hansen † c. 1571.
———————————

1. c. 1529. Laurits Nielsen (Cotte); maaskee St. 22; see Etm.; [† 1561 el. 66; (eft. St. M. † 46); maatte i nogle Aar boe i en Svinesti af Mangel paa anden Plads].

FS nr. 524 (»Laurentius Nicolai Cotte«).

2. 1561 el. 66 (maaskee først Cap.*), F. S. Niels Lauritsen, f. 35; St. 55; 1 ~ . . . . . ; 3 B.; 2 ~ Anna Ibsdtr., f. i Byen („mala mulier erga maritum“)(2); 7 B.; [† 7/9 1591; „bene docet; inspicit chartam; docuit horam integram“(3) (J. M. l. c.); Eptph.].

FS nr. 612 (»Nicolaus Laurentii«).

3. 1591. Peder Hansen af Brenderup, f. Middelfart el. Brenderup; St. 81; ~ 6/5 04 Anna Olufsdtr. Bagger, f. 71, E. e. (1) Brun Rensing, Kræmmer i Od., (2) Christen Kjær, Fgd. i Od. H.; F. O. Nielsen B., Kbmd. i Od.; M. Margrethe Clausdtr.; see H. P. Sandager i Bjerreby; [† 1634; anklaget 93, for at have taget Sjelegave; „non potuit legere precationem“(4) (F. S. 6/165; see H. Mikkelsens Dgbg. fra 1628 i F. H.)].

FS nr. 685 (»Petrus Joannis Branderup«); SL II, s. 38, 40-41.

4 (5). c. •/6 1634 [r. Cap. Snøde-S., o. 22/8 32] Jens Jensen Bidstrup; St. Od. 30; [afsat 8/10 1635 for Leiermaal og brudt Ægteskabsløfte som Student; han blev muligt først suspenderet; Rtr. Assens 12/3 39; see F. H. 7/71].

KUM I, s. 101 (»Ioannes Ioannis f. Bistrupius«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Joannes Joannis Bidstrupius«), s. 144 (»Joannes Joannis«).

5 (4). c. •/11 1634 [p. Cap. Sønderby-H., o. 4/6 34] Poul Nielsen af Steenløse, f. 06; St. 28; ~ Mette Nielsdtr.; [† paa et Besøg hos sin Broder i Steenløse, b. 13/3 1635].

KUM I, s. 90 (»Pavlus Nicolai Stenløss«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Paulus Nicolaides«, 28 år gl.).

6. 1635 [r. Cap. Assens-Kj. k. 18/3 32, o. 27/5] Hans Boesen (Arnou), f. Arnaa v. Tønder 06; St. 27; 1 ~ 13/1 34 Karen Jørgensdtr.; 1 D.; 2 ~ Margrethe Olufsdtr. Bang af Sønderby-H., f. c. 15, † 40; 1 S.; 3 ~ 19/6 42 Ingeborg Jørgensdtr.; 4 S.; 2 ~ Etm.; see N. Hansen her; J. H. Sandager i Høien-J.; (H. J. Mygind, r. Cap i Ebeltoft-D.); [† 26/1 1658; Pgden. udplyndret 30/1 58 „saa at der iche fandtis det ringiste Kledemon, huor med Enchen och 5 faderløße Børn kunde hylde deris Legemer uden schamme“; Lgst.].

KUM I, s. 88 (»Iohannes Boëtius Arnovius«); Achelis I, nr. 1739; KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Johannes Boëtii«, 26 år gl.); PT 14:4 (1962), s. 166 (Lund); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 21, 25-31.

7. o. 17/3 1658. Jørgen Jørgensen Bang, f. Assens 28; F. J. Jensen B., Kbmd. og Bgmst.; M. Anna Olufsdtr.; St. Slag. 52; ~ Assens 22/7 60 F. E., † 81; 3 S., 2 D.; see J. Bendtsen (Farup) i Veien-L.; Ole J. B. i Skydebjerg-O.; Jørgen J. B. i Vorbasse-G.; Hans J. B. i Skibet; [† 14/1 1677].

KUM I, s. 236 (»Georgius Bangius«); KS 5:3 (1905-07), s. 722; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 31.

8. 16/12 1676, o. 18/5 77 [Aman. Od. . . ] F. Sts. Niels Hansen, f. 40; maaskee St. Sorø 61; ~ 7/5 80 (Bev.) Birthe Jensdtr. Phil, f. Østerbygd., Holevad S.; (Sstr. t. Christence I. J. P. ~ O. J. Bang i Skydebjerg-O.); F. J. Pedersen P., Eier af Orelund; M. Margrethe Henriksdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; see M. J. Rørup i Tanderup; [† 1684. Da de Svenske 30/1 1658 truede ham til, at vise dem sin salig Faders Penge-Gjemme, viste han dem op i Klokketaarnet, slog Døren i Laas for dem, og løb saa af alle Kræfter til Assens, hvor han gav sig i latinsk Skole].

KUM II, s. 302 (»Nicolaus Iohannis Hødme Fionus«); SB s. 194; PT 14:4 (1962), s. 165-166 (Lund); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 29.

9. 29/12 1684, o. 22/2 85, [D. p. C. 80] Mag. Hans Jacobsen Hvalsøe, f. Hastrup, Særløse (Særkeløse) S., 11/2 56; F. J. Hansen H., Degn; M. Maria Terkilsdtr.; St. Nestved 76; C. 5/6 77, illum.; Mag. 00; ~ 6/12 85 F. E., † her 16/7 31; 5 S., 4 D.; see Niels H. H. i Gjelsted-R.; Etm.; (T. D. Kingo i Allesø-B.); [b. 6/5 1712; lærd, især en stor Hebræer; Forf. af „De Bedendes aandelige Kjæde“; W. 1/476; N. 276].

KUM II, s. 66 (»Iohannes Iacobi Hvalsovius«); PT 14:4 (1962), s. 166, 172, 173(Lund).

10. 12/1 1711**, F. S. Jacob Hansen Hvalsøe, f. 10/12 87; St. Od. 05; C. 14/7 07, h.; ~ Elisabeth Maria Olufsdtr. Bang af Skydebjerg-O., f. 2/11 92, † 22/2 78; 4 S., 2 D.; see Hans J. H. i Kjøng i F.; Oluf J. H. i Barløse; (J. H. Sandvad i Kjøng i F.); [† 11/6 1752].

KUM II, s. 303 (»Iacobus Ioh. Hvalsovius«, 18 år gl.).

11. 8/5 1751**, o. 16/8 52, Peder Rasmussen Wind, f. Ø. Ulslev 16/10 17; F. R. W., Skræder; M. Anna Rasmusdtr.; St. Nysted 39; C. 21/12 42, n.; ~ Nykjøb. 24/9 52 Johanne Claudia Frederiksdtr. Flindt af Nykjøb.-S., d. Skjelskør 16/3 19, † 6/12 66; 2 S.; [† 26/12 1781].

KUM II, s. 602 (»Petrus Wind«, 22 år gl.); PT 13:6 (1958), s. 89 (Slægten Flindt).

12. 13/2 1782, o. 15/3, Peder Sørensen Terpager, f. Skanderup, Ribe St., d. 12/8 32; F. Korporal S. Thomsen T., Ldmd.; M. Kirsten Nielsdtr. Kiæle; St. Ribe 53; C. 16/10 65, n.; Huuslærer i 19 Aar; ~ Gamtofte 17/10 83 Johanne West af Mesinge, f. 10/7 56; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 26/3 1793 meget pludseligt, da han arbeidede paa en Tale].

Nygaards sedler: Dåb; fars dåb; Kbg. Skanderup (1692-1758) opsl. 67 (forældres vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 110, 145; Kbg. Sandager (1813-52) opsl. 145 (sønnens død).

13. 24/5 1793 [r. Cap. Brenderup-O. 4/1 s. A., o. 1/2] Niels Holm, f. Vibg. 4/11 58; F. Christen Andersen H., Kudsk i Norge; M. Kirstine Nielsdtr.; St. Vibg. 78; C. 21/6 86, n.; Apr. for Assens og Hindsgavl Amter 18/12 07; R.* 31/7 15; D.-M. 1/11 28; ~ 30/8 93 F. E., † Od. 16/9 34 (Digterinde); 2 S.; see Adolph C. H. i Møborg-N.; [† 7/3 1829; N. 263; E. 1/983 og S. 1/829].

KUM III, s. 366 (»Nicolaus Holm«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1392; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1164, Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 110, 145; Kbg. Viborg Gråb. K. (1758-1812) opsl. 5 (dåb); Kbg. Sandager (1813-52) opsl. 145 (stedsønnen Carl Adolph Friderich Terpagers død, der var hans kapellan).

14. 13/5 1829 [Verst-B.-V. 14/9 25] Ernst Henrik Clasen; [8/6 1836 Brøndshøi-R.; see der].

15. 10/9 1836 [Ølby-A.-F. 31/12 29] Andreas Mathias Barfoed; [24/11 1850 Allerup-D.; see der].

16. 14/1 1851 [Cat. Assens 12/3 41] Carsten Mathias Schou; [21/4 1858 Aalbg. Frue K.-T.; see der].

17. 15/7 1858 [Jernved 3/4 47] Andreas Ludvig Løve; [18/8 1866 Fuglse-K.; see der].

18. 14/11 1866 [Vindum 12/5 53] Christian Frederik Bartholin Halvorsen, f. Kbh. 25/8 10; F. Fred. H., Skrædermstr. (siden i Nybg.); M. Ane Kirstine Meier; St. Nybg. 29; C. 19/11 36, h.; ord. Degn p. Romø 4/12 47, o. 18/2 48; ~ Tranekjær 7/10 53 Constance Henriette Alexandrine Voigt, f. Tranekjær 27/7 16; F. Joh. Sünckenberg V., Secr. hos Grev Ahlefeldt, siden Forp. p. Pæregaard; M. Christine Sophie Sünckenberg; 1 S.; [# 19/12 (31/12) 1878].

———————————

Noter:

(1) Klemmebreve = åbne kongelige Breve, hvorved Christian 3. i 1555 foretog Forbedringer i en Række Sognepræsteembeders Økonomi. I nogle Tilfælde skete det, ved at Sognepræsten fik tillagt Kronens Del af Tienden, i andre, ved at mindre Sogne blev nedlagt eller lagt til større. Navnet kommer af, at Brevene var beseglet med det store kongelige Segl »Rigens Klemme«.
(2) »mala mulier erga maritum« = (hans Hustru Anna), en ond Kvinde mod Manden.
(3) »bene docet, inspicit chartam, docuit horam integram« = prædiker godt, ser i Papiret, talte en hel Time.
(4) »non potuit legere precationem« = kunne ikke læse Bønnen.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.