Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 46. Allerup og Davinde,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/18; J. M. 56; Bl. F. G. 2/1 28; B. M. 559; Lkm. 2/93; St. M.; Kbg. 1796 (÷ 1808–13).
———————————

1. 15 . . Palle . . . ; [† c. 1549].

2. 1549. Just Pedersen; [† 1568; c. 3/1 1553: »Brev for Hr. Jost i Allerup, at han, for des bedre at kunne have sin Underholdning, maa nyde Præstegaarden i Høyby og deraf oppebære Ægt, Arbejde og Gjæsteri „og have i og af at sætte“(1); men hvad Sagefald der falder, skal Lensmanden i Nesbyhofuit Len oppebære, da han skal forsvare Bonden, som bor i Gaarden«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 205.

3. 1568. Niels Jensen; vist St. 61; ~ Margrethe Gertsdtr.; 1 B.; 2 ~ Etm.; [† 1573].

FS nr. 605 (»Nicolaus Johannis«).

4. k. 9/8 1573 [p. Cap. Sandby, o. 16/7 72] Peder Hansen Fjellerup, f. c. 40; maaskee St. 67; ~ F. E., † 3/3 89; B.; [† 1602; „støder til oc gør sig Mele effter Mag. Barthel i Othense; stønner ved. Bonus vir(2)“. „Rømmer sig høit, sed rarius(3)“ (cfr. J. M. 56 og 58); gav 81 Alterstager til K.; Gravramme; Hustrus Lgst.].

FS nr. 688 (»Petrus Johannis«); DanKir bd. 9, s. 3627, 3635, 3644 (se nedenfor).

5. 16/11 1602 [r. Cap. t. Od. Graabr. K. 98] Laurits Olufsen, f. Middelfart c. 70; St. i Kbh. 97, i Helmstedt og Wittenberg 00, i Franeker 01; Pr. 19; ~ Anne Jørgensdtr.; 2 ~ Etm.; [† hastig i Broby Pg. 30/3 1626, der han var opstegen, til at age hjem; belæst; W. 3/142; N. 422; Lgst.].

FS nr. 525 (»Laurentius Olai«); F-P s. 157; Helk I, s. 332-33; DanKir bd. 9, s. 3644, 3645-46 (se nedenfor).

6. k. •/4 1626, o. 2/6, Jørgen Jørgensen Bogense, f. Bog. c. 88; St. 15; ~ F. E., som overlevede ham; [† 12/2 1641; Lgst.].

KUM I, s. 18 (»Georgius Georgij Bogonius«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Georgius Georgii Bogonius«, 32 år gl.).

7. 1641 [p. Cap.*, o. 16/12 40] Niels Rasmussen Cramer, f. 10; St. Slag. 33; 1 ~ Else . . . ; [† 1660].

KUM I, s. 119 (»Nicolaus Erasmi Cramerus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Nicolaus Erasmi«, 30 år gl.); DanKir bd. 9, s. 3644 (se nedenfor).

8. o. 11/1 1661 [vistnok Rtr. Kjerteminde (53)] Mikkel Pedersen (i Kjerteminde kaldet Berider), f. Od.? c. 17; F. maaskee Berider; St. Kbh. 42; Hør Kjerteminde (48); ~ Barbara Nielsdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 5/1 1688].

KUM I, s. 170 (»Michaël Petri Fionus«); KS 5:3 (1905-07), s. 733; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 3, 4; Strøm 1, s. 71.

9. 17/10 1670*, o. 15/4 75 [Hør. Kjerteminde, Rtr. ss. (67)] Poul Poulsen Assens af Assens-Kj.; St. Od. 57; ~ F. E., Skifte 15/7 95; u. B.; [† 4/7 1700; deeltog som Student i Kjøbenhavns Forsvar].

KUM I, s. 268 (»Paulus Pauli Asniensis«); Strøm 1, s. 72; KF s. 162; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 4.

10. 7/9 1700, o. 3/10, Mathias Clausen Lomborg af N. Lyndelse, f. 62; St. Od. 81; 1 ~ 19/4 01 Maren Jensdtr.; 2 ~ 17/1 06 Cathrine Ingeborg Jensdtr. Mørch, som levede 60 p. Skovgd., Onsild H., f. c. 75, † Thorsager 19/4 67; [† 27/7 1730; efter en anden Beretning † 4/8, men det er vist Begravelsesdagen; i lang Tid mente captus].

KUM II, s. 107 (»Matthias Clavdij Lyndesius«).

11. 6/1 el. 26/1 1731 [p. Cap.* 30/7 21] Peder Hansen Hjul, f. Kjerteminde 66; F. H. Pedersen, Hattemager i Kerteminde; M. Johanne Madsdtr.; St. Nybg. 88; ~ Maria Hansdtr. Høyrup, † 23/12 57; [† 24/8 1738; var Cap. her allerede i 1707].

KUM II, s. 162 (»Petrus Iohannis Hiul«); E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 247.

12. 10/10 1738, o. 19/11, Jørgen Jensen Hee; [14/9 1759 Od. St. Hans K.; see Kbh. Holmens K.].

13. 2/11 1759, o. 7/12, Niels Christophersen Bøgh af Trige-Ø., f. 2/9 28; St. Hors. 47; C. 59; ~ Pouline Lauritsdtr. Hviid, f. c. 39, † Blegind 13/10 93; F. Cmcrd. L. H. t. Jungetgd. i Salling; M. Hedvig Poulsdtr. Bagger; 3 B.; see P. O. Bech i Blegind-H.; [† 4/5 1765].

14. 21/6 1765 [N. Lyndelse 12/9 60**, o. 5/12] Niels Hansen Cramer af Aale-T., f. 14/2 33; St. Hors. 53; C. 60; ~ Ingeborg Maria Nielsdtr. Windekilde af N. Lyndelse, f. 26/9 39, † Od. 3/6 87; 1 S., 4 D.; [† 15/4 1772].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 47, 49; Odense hrd. nr. 177.

15. 18/6 1772 [r. Cap. Dalum-S. 30/8 70, o. 26/10] Ove Guldberg Thomsen Reutze af Vigerslev-V. r. Cap., f. 35; St. Od. 55; ~ 25/8 74 Christine Johanne Bøgh af Kjerteminde-D., f. 3/5 55, † Eveldrup Pg. 3/1 29; 2 S., 1 D.; see N. Dreyer i Simested-H.-H.; [† 13/2 1785].

16. 6/5 1785, o. 27/5, Hans Thomsen; [22/8 1788 Veilby i F.; see der].

17. 3/11 1788, o. 26/11, Christian Ivar el. Iversen Hvalsøe*, f. Fred. 12/3 63; F. Kmrd. Hans Jørgen Jacobsen H., Toldinsp.; M. Maria Boldt Godske; St. Fred. 80; C. 24/1 87, h.; ~ 89 Vibekke Juliane Langhoff af N. Lyndelse, f. 11/5 67, † 17/2 47; 7 S., 6 D.; see Jacob J. L. H. i Ryslinge; [† 28/8 1850; Pg. br. 1818].

18. 24/11 1850 [Sandager-H. 10/9 36] Andreas Mathias Barfoed, f. Od. 27/11 01; F. Hans Ahrendt B. af Lumby, Klokker v. Od. Frue K. og Skllrr.; M. Anna Cathrine Kisbye; St. Od. 20; C. 18/7 25, l.; Ølby-A.-F. 31/12 29, o. Od. 12/3 30; ~ 9/7 30 Sophie Margrethe Hempel, f. Od. 9/7 04, † 28/11 43; F. Cclrd., Rdmd. Søren H., Eier af Fyens Stifts Adressecontoir og Bogtrykkeri; M. Frederikke Kirstine Kisbye; 5 S., 2 D.; see Hans Arent B. i S. og N. Onsild; [# 2/10 1877; boer i Od.; fik 5/1 71 en værdifuld Sølvgave som Beviis paa hvor ualm. afholdt han var som Sjælesørger og stadig Formand for Sogneraadet; see F. Stiftstid. 71/7].

19. 7/3 1878 [Harte-B. 21/11 74] Andreas Christian Ludvig Grove Rasmussen af Rise, f. Hors. 8/9 36; St. Haderslev 55; C. 21/6 60 h1.; Cap. p. p. Balslev-E. 21/2 62, o. 16/4; Gram 15/2 64; Sp. Fol 68; afsat af den preussiske Regering 70, fordi han ikke vilde holde den forordnede Kirkebøn for de tydske Vaabens Seir i Krigen med Frankrig; virkede en Vinter i den indre Missions Tjeneste i Kbh.; foretog en Reise til de nordamerikanske Fristater, for at forberede og grundlægge en Mission bl. de Danske; nedsatte sig siden i Gram, hvor han havde bygget sig en Bolig og en Forsamlingssal; udgav Bladet „Elias“; flyttede 1/3 73 til Bellevue v. Kold., hvorfra han fortsatte sin Virksomhed som Reiseprædikant i Nordslesvig, hvilket afbrødes 74 ved den preussiske Regerings Forbud; 1 ~ 7/10 65 Sophie Christine Selchier af Balslev-E., f. 39, † 28/1 68; 1 D.; 2 ~ 1/5 69 Berta Henriette Jane Julie Reimers, f. Gram 9/7 43, † Od. 15/12 1909; F. Dr. med. Mart. R., Physicus i Haderslev; M. Marie Vilhelmine Brandis; (75) 1 S., 3 D.; [1892 Od. St. Hans K.; † 31/3 1904; Mindekrands i K.].

VejAar 1947, s. 94-96 (Harte Sogns Historie); DanKir bd. 9, s. 3646 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »have i og af at sætte« = have fæstere.
(2) Bonus vir = En god Mand.
(3) sed rarius = dog kun en gang imellem.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Allerup Kirke, s. 3613-3652, Davinde Kirke, s. 3653-3696.