Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 17. Aale og Tørring,

Vrads Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; L. S. 1/8; K.; L. P. B. 174; P. 71; Aarh. M.; Kbg. 1721.
Anm. I Reformationstiden hørte Linnerup og Hammer til; Aale var tidligere Annex og Tørring Hovedsogn.
———————————

1. 1523. Peder Hansen; see Etm.

2. c. 1571. F. S. Jens Pedersen*, i 58 Aar; see P. J. Aale i Ø. Nykirke-G.; [† c. 1629].

Hegelund I, s. 495, 496; II, s. 271.

3. c. 1629 [p. Cap. Od. St. Knuds K., o. 21/3 27] Ole Rasmussen Samsing, f. Aarh. 97; St. Aarh. 18; Hør. Middelf. 22; Rtr. ss. 18/3 25; Pr. 5/5 52; ~ 14/9 28 Maren Stephansdtr., f. Middelfart 09, † 29/9 76; F. S. Stephansen i Middelfart; M. Inger . . . ; 4 S., 6 D.; see R. O. Aale her, J. O. Aale i Barrit-V.; S. O. Aale i Sunds; [† 14/8 1659; Skifte 20/7 60; var bleven ynkelig mishandlet af Polakkerne 2 Trin. s. A.; Polakkerne skruede Hjerneskallen fra hans Hoved (Hist. Tidskr. 2/2 35); Eptph.].

KUM I, s. 35 (»Olaus Erasmi Samsingius«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Olaus Erasmi«, 28 år gl.), s. 122 (»Olaus Erasmi Samsingius«, 30 år gl.).; P-Aarh. f. 4a, opsl. 6; Vrads Herreds tingbog 26/9 1660; NST 31 (1988), s. 59-63; DanKir bd. 16, s. 4374-76 (se nedenfor).

4. k. 9/2 1660, E. f. B. 27/2 [r. Cap. Vibg. Dk. 54] Niels Pedersen Alling; St. Aarh. 51; [† 1670].

KUM I, s. 229 (»Nicolaus Petri Allingus«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20.

5. 17/8 1670, o. 4/10, Rasmus Olsen Aale* (Samsing), f. her 44; St. Aarh. 68; 1 ~ 71 Kirsten Hansdtr. Bagger af Varde Nic. K., f. 41, † 14/6 02, 1 S.; 2 ~ 27/1 05 Inger Pedersdtr. Stauning af Stauning, f. c. 70, † 02, E. e. Christian Thott, Forp. p. Laage; u. B.; [† Varde 11/5 1721; muntert Gemyt, god Forstand, forfaren saavel i Rettergangssager som i Landvæsen; gav c. 81 en Vinkande til K.; Eptph.].

KUM II, s. 7 (»Erasmus Olai Alanus«); PT 1985, s. 209; E. Brejl: Stavning præster; Nygaards sedler: Søn, testamente; DanKir bd. 16, s. 4368-69, 4374, 4376-77 (se nedenfor).

6. 26/5 1721, o. 28/7, Hans Hansen Cramer, f. Drengsted, Døstrup S., 92; F. H. Hansen C.; St. i Kiel 11., i Kbh. 14; C. Kbh. 14; Pr. 38 el. 9/5 42; ~ 11/8 22 F. Stdtr. Ane Margrethe Christensdtr. Thott (Stauning), f. c. 00, † 7/7 36; 7 S., 4 D.; see A. C. Winding i Storring-S.-G.; J. H. Kampmann i Østbirk-Y.; Hans C. H. C. i Lundum-H.; Niels H. C. i Allerup-D.; [† 24/4 1766; munter, veltalende, god Indsigt].

KUM II, s. 382 (»Johannes Hansenius Cramerus, Troyburgensi-Cimber«); Achelis I, nr. 4574; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 42; Odense amt, Åsum hrd. nr. 49.

7. 1766 [Aulum 29/3 65] Carl Nielsen Vium; [1789 Borbjerg-R.; see der].

8. 31/7 1789 [Nautrup-S.-V. 13/12 80] Jacob Nielsen Danæus, f. Aarh. 5/11 38; F. Tømmermester N. Nielsen Basse; M. Else Cathr. . . . ; St. Aarh. 59; C. 66; p. Cap. Ousted-T. 25/9 76, o. 15/11; 1 ~ 28/9 81 Vita Nielsdtr. Langballe af Ousted-T., d. 27/4 49, † 14/7 82; 2 ~ Thisted 14/7 84 Cathrine Johanne Knachergaard, f. c. 63, † 1/9 86; F. Kbmd. i Thisted; 3 ~ Vibg. Dk. 10/5 87 Johanne Corvine Helene Cathrine Sadolin af Ø. Tørslev, d. Hinge 11/1 63, † Vibg. 36; 2 S.; 2 ~ Toldkass. Christ. Georg de Hoffmann i Mariager († Vartov Hosp. i Kbh. 8/10 29); see Jacob A. S. D. i Egebjerg; [† 4/2 1793].

KUM III, s. 191 (»Iacobus Danæus«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Hustruer, børn i Nautrup, børn i Åle, 3.vielse; Reg. til Kbh.s kirkebøger: Døde (2. ægtemds. død).

9. 17/5 1793 [Vinding-B.-V. 4/2 85] Jochum Steen Monrad af S. og N. Onsild, f. Ørsted i F. 19/10 37; St. pr. Nybg. 55; C. 61, n.; Sp. Helligsø-G. 25/4 76; Pr. 89; ~ Ane Mette Cathrine Schouboe af Hove; u. B.; [# 24/1 1798; † Ring 1801; W. 3/534; N. 345].

10. 9/5 1798 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 14/11 94, o. 10/12] Christian Nielsen Krarup; [12/7 1805 Vivild-V.; see der].

11. 18/10 1805 [Anholt 28/2 00] Thomas Andreas Borup; [4/3 1818 Skanderborg-S.-S.; see der].

12. 30/9 1818 [Bølling-S. 24/6 08] Hans Kruse Winding; [2/12 1822 Møgeltønder, see Gundslev].

13. 26/2 1823 [Lemb-Ø. 4/3 14] Axel Riber af S. Næraa-Aa., f. 30/7 79; St. Od. 98; C. 13/7 02, l.; Adj. p. Hlh. •/1 05; ~ 16 Mette Kirstine Buch, d. Ringkjøb. 11/1 99, † 5/5 28; F. August Laur. B., Kbmd.; M. Kirstine Wad; 2 S., 2 D.; see Peter R. her; [† 14/10 1852].

14. 25/2 1853, o. 15/4, Rasmus Theodor Fenger; [20/1 1863 Hyllested-V.-H.; see der].

15. 28/3 1863 [S. og N. Onsild 16/5 58] Peter Riber; Pr. 1/7 69; [1/4 1873 Raarup; see der].

16. 18/6 1873 [Ø. Nykirke 6/2 69] Peter Andreas Caspar Simonsen; Pr. 1/8 73; [2/8 1878 Onsbjerg; see der].

17. 4/8 1878 [Aadum 5/3 74] Christian Ferdinand Storch af Kjøng i F., f. 5/5 39; St. Od. 58; C. 28/6 64, l.; Cap. p. p. Skanderup 12/9 68, o. 16/10; Steenløse-V. 3/8 70; ~ 10/5 72 Vilhelmine Henriette Frederikke Funch af Slagslunde-G., f. Ulsted 10/7 39; (78) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Åle Kirke, s. 4351-4390, Tørring Kirke, s. 4391-4428.