Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1087. Stavning,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 3/842; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 6/401; S. i K.; Kbg. 1723.
———————————

1. 15/11 1536. Ole Christensen (Lønborg?); [† c. 1578].

DKR s. 28.

2. 1578. Jacob Sindels (Sindersen); [† c. 1600].

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

3. 1600 [p. Cap. 1599, o. 13/7] Mag. Lauge Jensen Øderup (Odderup); St. i Rostock 90, i Wittenberg 94; Pr. (19); ~ Stavning 10/6 04 (trl. 8/1) Magdalene . . . . ; see Etm.; E. Gregersen i Deibjerg-H.; [† c. 1628; 03 døde 150 Mennesker af en Pestilentze, som de kaldte den ,,hvide Pest“].

Helk I, s. 431; Hegelund I, s. 324, 332, 415, 423; II, s. 196, 240; KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 543; PT 1985, s. 205-206.

4. 1628. Hans Gregersen af Hemmet-V.; St. Ribe 24; ~ F. D. Sophia Laugesdtr.; 2 ~ Etm.; 3 S.; see L. H. Stauning i Møgeltønder; G. H. Stauning i Døstrup; N. H. Stauning i N. Giørding-V.-B.; [† c. 1639].

KUM I, s. 65 (»Iohannes Gregorius Hemmettæus«); PT 1985, s. 206 og 211; E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 179.

5. 1639. Peder Jørgensen Hegelund af Møgeltønder; f. Ribe c. 11; St. Ribe 33, i Franeker 38, i Leiden 39, 43; ~ F. E., levede endnu 89; 2 S., 6 D.; see Etm.; H. P. Hegelund i S. Omme-H.; J. S. Ravnsøe og L. L. Barfod i Lydom-L.; C. L. Bang i N. Nebel-L.; J. N. Colding i Velling; H. J. Ugelberg og M. V. Leegaard i Ferring; [† c. 1659].

KUM I, s. 119 (»Petrus Georgij Hegelundus Ripensis«); Achelis I, nr. 2014; Helk I, s. 245; PT 1985, s. 206 og 216 (note 55 og 56); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 95, 116, 130, 157, 179, 273, 342, 354, 768; Kbg. Velling (1668-1801), f. 236b, opsl. 244 (enken som fadder i 1681, i 1686 og 1689).

5b. 1659 [Rtr. Lemvig . . ] Peder Jørgensen Jelling af Jelling-H.; St. Vibg. 55; ~ F. D. Anne Pedersdtr. Hegelund, † 23/6 1696, Skifte 15/9 s. A.; 3 S., 5 D.; see J. P. Stauning i Greis-S.; P. P. Stauning i Borris-F.; S. P. Stauning i N. Giørding-V.-B.; Poul P. Stauning her; R. O. Aale i Aale-T.; (P. S. Aagaard, r. Cap. i Horsens); [† c. 1684].

KUM I, s. 257 (»Petrus Georgij Iallingensis«); Sixhøj nr. 311; PT 1985, s. 209 og 216-17 (note 56 og 81); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 629, Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 11.

6. 13/7 1684 [Hässlunda i Skaane, o. 8/6 47] Frederik Clausen Wildschøtt, f. Helsingør; F. vist C. Rolufsen W., Bgr.; St. Fdbg. 40, i Leiden 42, Uttrecht 44; ~ Maren Christensdtr.; 1 S., 2 D.; [† 1688, Skifte 2/12 89].

KUM I, s. 75 (»Fridericus Claudij Wildskøt Helsingorensis«); Helk I, s. 423-24; E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 6; PT (1961), s. 125; Caw. III, s. 434.

7. 4/8 1688. Poul Pedersen Stauning, f. Fredericia; St. Kold. 77; ~ Kirsten Pedersdtr. Stauning, f. her, en Dtr. af Nr. 5b; 1 S., 4 D.; see Etm.; J. K. Lang i Deibjerg-H.; T. H. Wellejus i S. Omme-H.; M. Wendelboe i Lime i Salling; H. C. Sinding i Rødding-K.; [† c. 1722, Skifte 30/11 s. A.].

KUM II, s. 75 (»Paulus Petri Fridericiensis«); E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 273, Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 48, Bølling hrd. nr. 36.

8. 14/11 1722. Peder Nissen (Nissenius) Wedel; ~ F. D. Maren Poulsdtr. Stauning; [15/4 1738 Frederiksborg-H.-H.; see der].

9. 12/5 1738, o. 16/7 [Cat. Kbh. Nic. K. . . .] Andreas Kjeldsen Balslev* af Oure-V., f. 11/1 12; St. Od. 33; C. 28/2 37, h.; som St. 1 ~ Anna Kirstine Olsdtr. Hjorteberg; f. 08, † 68, Skifte 16/2 s. A. (Faster t. Cecilie Kirstine C. H. ~ C. P. Bruun i N. Nissum); F. O. Corneliussen Lip af Rynkeby-R.; M. Sidsel Kirstine Thomasdtr. Købke; 4 S., 1 D.; 2 ~ Maren Møller, der overlevede ham; 1 D.; [† 1787, Skifte 9/8 s. A.].

KUM II, s. 545 (»Andreas Baltzlovius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 75 og 82; Strøm 3, s. 12.

10. 2/2 1787** [Skp. 28/11 83, o. 3/12] Lars Graversen Brøllund; [28/6 1815 Stadil; see der].

11. 28/6 1815 [Stadil 30/9 el. 3/10 06] Niels Schaarup, f. Aarh. 67; F. Rasmus Henriksen, Muurmstsvend.; M. Kirsten Christensdtr.; St. Aarh. 85; C. 25/10 91,1.; Tunø 15/5 98, o. 11/7; ~ Tranebjerg 4/8 99 Maren Kragh; [# 3/7 1838; † 45].

12. 13/10 1838 [Mariæ-Magdalene-K. 21/10 35, o. 18/12] Jens Lund, f. Vibg. 17/3 94; F. Jens L., Overbetj. v. Consumtionen; M. Anne Andersdtr. Skytte; St. Vibg. 11; C. 17/10 17, h.; c. Adj. Kold. 18; Adj. ss. 7/3 20; ~ Mette Regine Theilade, † Kold. 11/6 48; 5 B.; [† pludseligt i Kirken 1/3 1840].

Sixhøj nr. 1596.

13. 6/6 1840 [S. Felding-A. 31/1 34] Johannes Meller Valeur; [17/3 1850 Vitten-H.-H.; see der].

14. 26/5 1850 [Vorbasse-H. 6/12 44, o. 14/2 45] Hans Billeschou Jansen Cramer af Jyllinge-G., f. Ørum 21/2 10; St. Aalbg. 28; C. 12/1 36, l.; ~ Vorbasse 1/9 45 Johanne Christiane Wiegelsen, f. 1/9 13; F. Niels W., Kbmd. i Aalbg.; M. Elisabeth Margrethe Christensen; 3 S., 2 D.; Taffeluhr og 3 Sølvbægere 18/12 75.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Langholz, Carl: Præsteslægten Hemmet i fem led, Personalhistorisk Tidsskrift, 1985, s. 205-206, 209, 211, 216 og 217.
Erik Brejl: Præster og epitafier i Stavning kirke.
Heiberg, Knud og C. Klitgaard, ved H. R. Rørdam: Præsten Peder Wedel i Stavning. Et bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland. Kirkehistoriske Samlinger 5:4 (1907-09), s. 567-98.