Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (–)

No 1295. Velling,

Hind Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift.

K. 4/322; L. P. B. 261; R. M. 1766; M. S. III; Lkm. 6/468; Kbg. 1668.
———————————

1. 15. . Morten . . .

2. 21/5 1576 [Cap.* mange Aar] Christen Eskesen. „Kong Fred. II. annammede og undfangede ham udinden sin kongelige Hegn, Værn, Fred, Beskyttelse og Beskjærmelse mod Thomas Fassi, besynderligen at ville forsvare og fordagtinge hannem til alle Rette”. See N. khist. S. 6/514. 15/11 1593 gjør Rigsraadet vitterligt, at da Hr. Chr. Eskesen, fordum Cap. t. Velling Sogn, har beklaget sig, en Tid lang fra sin Tjeneste at være forholden og derved geraaden udi stor Armod, og han, da han nu havde nedsat sig i Ringkjøb., begjærede at forskaanes for borgerlig Bys Tynge, saa tilstodes ham o. s. v. See ss.

3. o. 5/8 1582. Oluf Lauritsen Holm; ~ 21/8 82 . . . . . ;

Hegelund I s. 151, 152, II s. 94; KS 3:2 (1877-80), s. 211.

4. 1590. Jens Gregersen Worgod, vistnok af Vorgod-V.; see C. J. Welling i Sal; G. J. Welling i Bølling-S.; [Levede endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 544.

5. 16. . Jørgen Madsen Aulum, vistnok af Aulum; (Bdr. t. Christen M. A. i Harte-B.); St. Ribe 34; [# 1668 som skrøbelig i Hovedet].

KUM I, s. 125 (»Georgius Matthiæ Aulinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 9.

6. 31/8 1668, o. 5/10, Jørgen Jensen Weile, f. Veile c. 36; St. Ribe 60; ~ Kold. 17/6 69 Birgitte Simonsdtr. Dour; F. Bgmstr.; 2 S.; [† 9/4 1675].

KUM I, s. 281 (»Georgius Ioannis Wellejus«); Nygaards sedler: Død.

7. 13/4 1675, o. 7/5, Jeppe Nielsen Colding, d. Kolding 11/5 48; F. Niels Jensen, Kræmmer i Kolding; M. Karen Jepsdtr. Tarm; St. Kold. 70; 1 ~ Møgeltønder 28/5 76 Maren Pedersdtr. Hegelund af Stavning, f. c. 6/11 52, † 14/6 01; 5 S., 3 D.; 2 ~ Velling 26/6 03 Bodil Christophersdtr. Lylow af Lemb, f. 3/3 73; u. B.; 2 ~ Etm.; see Niels J. C. i Aars-H.; Jens J. C. i Brøndby V. og Ø.; Sønnen Peder Jeppesen Hegelund blev i 1715 Præst i Vang i Valdres; [† 30/3 1708].

KUM II, s. 23 (»Iapetus Nicolaj Coldingensis«); KoldStud s. 97-98; E. Brejl: Stavning præster; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøb. Kbst. nr. 116, 130 og 157; Kjell T. Lund: Han far. Prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 65-69; AaDB s. 112-13; Nygaards sedler: 1. vielse, hustrus død, børn, 2. vielse, død; PT 11:5 (1944), s. 140, 147 (se nedenfor).

8. 11/5 1708 [r. Cap. Thisted og Sp. Skinnerup, o. 20/6 02] Henrik Mathiesen Reutze af Ryslinge, f. 8/4 68; St. Od. 89; C. 91, h.; r. Cap. Boddum-Y.-H., o. 21/1 97**; Skp. 00; r. Cap. Boddum-Y.-H. 01, men „kunde ingenlunde der paa Stedet forblive formedelst Præstens Suurfittighed og utilbørlige Begegnelse”; ~ Velling 14/1 09 F. E., † her 8/4 53; u. B.; [† 15/12 1728; fordeelagtigt omtalt i khist. Saml. 1/286 af Sp. Peter Tang: „Jeg har hørt en fjern, fordelagtig Stemme om ham“; Enken skænkede 32 en Træskammel til Velling K.; hun stiftede (17/3 33) et Enkesæde; see Hfm. 4/672].

KUM II, s. 167 (»Henricus Matthiæ Reutzerus«); at han først skal have været gift med en Maren Sørensdtr. Colding, beror fmtl. på en misforståelse; HiThi 1944, ca. s. 70; Nygaards sedler: vielse; PT 11:5 (1944), s. 147 (se nedenfor).

9. 28/1 1729 [Hør. og Cant. Ribe c. 25] Henrik Wilchensen Hornemann, f. Nestved 13/7 02 el. 00; F. W. H., Kbmd. og Eier af Fodbygd.; M. Mette Nielsdtr. Fogh; St. Nestved 22, Bacc. 23; C. 14/11 24, l.; Pr. 44; ~ 17/1 30 Cathrine Larsdtr. Helvad, f. Ringkjøb. 9/7 06, † 9/1 66; F. L. Pedersen H., Amtsforv.; M. Marg. Regelsdtr.; 3 S., 8 D.; [† 9/1 1749; Eptph.].

KUM II, s. 444, 450 (»Henricus Hornemann«, 19 år gl.).

10. 21/2 1749, o. 23/4, Christopher Andresen Frausing, f. Ribe 9/6 20; F. A. Jensen F., Bgmstr. (Bdr. t. Elisabeth J. F. ~ L. C. Høst i V. Velling-S.); M. Maria Groess; St. Ribe 40, Bacc. 41; C. 10/2 46, h.; ~ 18/9 49 Johanne Jørgensdtr. Bruun; F. Jstrd. J. Jacobsen B. af Skjæve, Amtsforv., Bgmstr., Contr. og Pstmstr. i Ribe; tillige Eier af Krogsgd., Tjæreborg Sogn; M. Johanne Madsdtr. Bundesen; u. B.; [21/2 1785].

KUM III, s. 2, 10 (»Christophorus Frausing«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 781.

11. 28/1 1785** [r. Cap. Varde 7/6 80] Hans Aggerup Olivarius af Aastrup-S., f. 5/6 54; St. pr. Ribe 71; C. 19/1 79, h.; p. Cap. Aastrup-S. 7/7 79, o. 22/9; ~ Varde 3/1 81 Dorothea Cathrine Termansdtr., d. 31/10 56, † Velling 30/3 25; F. T. Mortensen, Degn i Veien-L.; M. Cathr. Birg. Nielsdtr. Bützow af Veien-L.; 5 S., 3 D.; see Niels H. O. i Høien-J.; [† 9/11 1817].

KUM III, s. 305 (»Ioannes Olivarius «, 18 år gl.).

12. 15/4 1818 [p. Cap. Gudum-F. 6/1 09, o. 21/3] Hans Müller, f. Skvat-Mølle 73; F. Lars M.; M. Johanne Marg. . . ; St. Aarh. 93; C. 27/10 01, n.; ~ Emilie Corvinus, f. c. 77, † Velling 29/12 46; mindst 1 S.; [† 10/5 1830; livfuld Nationalist, uheldig i Ægteskab].

13. 13/8 1830, o. 11/11, Carl Frederik Hassenfeldt; [1/5 1841 Holmsland, see Ø. Tørslev].

14. 10/7 1841 [Rind-H. 29/8 27] Peter Tang, f. N. Vosborg 5/12 97; (Morbdr. t. A. E. Meinert i Fjaltring-T.); F. Cclrd. Niels Kjær T., Propr. og Landvæsenscomm.; M. Marie Cathrine Meinert; St. pr. 17; C. 15/1 23, h.; p. Cap. Ribe Dk. 24/1 24, o. 14/3; ~ 17/6 28 Anna Christine Harpøth, f. Kbh. 16/8 06 (Sstr. t. Marie N. H., Svigermdr. t. N. M. Harboe, Kat. i Ebeltoft); levede 68; F. Christ. H., Fuldmægtig; M. Lovise Frederikke Adler; u. B.; [# 27/2 1852; opholdt sig 68 paa N. Vosborg; † S. Vosborg 16/2 76; E. S. 3/350].

15. 7/5 1852 [p. Cap. Allesø-B. 7/2 37, o. 17/2; Bloustrød-L. 26/8 45] Laurits Jacob Aagaard af Farum-V.; f. Kullerup 27/8 06; St. Nybg. 27; C. 23/10 34, n.; ~ 15/2 54 Christiane Ludolphine Frederikke Schmidth af Mesinge, f. 1/12 19, † 12/3 83; 1 S., 1 D.; [# 3/12 1874 som apoplectisk og maalløs; † 1/12 83].

16. 1/3 1875 [Cap. p. p. Lunde-Ou. 23/10 71, o. Od. 25/10; Udby-Ø. 8/6 72] Theodor Christian Fabricius Møller af Grinderslev-G.-T., f. 31/3 42; St. Hors. 62; C. 26/1 69, l.; ~ 5/12 75 Laura Petrine Elise Johnsen, f. Reykjavik 16/4 46; F. Etrd. John J., senest Bfgd. i Aalbg.; M. Anna Cathr. Martine Blichert; [8/1 1880 Hjerk-H.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Friis-Petersen, H.: Stamtavle over familien Lylow, Personalhistorisk Tidsskrift, 11: 5 (1944), s. 147. (Om Jeppe Coldings 3. hustru.)
Lund, Kjell T.: Han far. Prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres. Vang historielag, Vang i Valdres 1997, s. 65-69. (Om Jeppe Nielsen Coldings søn Peder Jeppesen Hegelund, der blev præst i Norge.)
Tang, P.: Optegnelser i Velling Sogns Kirkebog. Kirkehistoriske Samlinger, 1:1 (1849-1852), s. 286.
Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Lylow. Personalhistorisk Tidsskrift 11:5 (1944), s. 137-147.