Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 977. Sal og fra 17/2 1819 Eising (St. Dionysii K.),

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. S. *; L. P. V. 393; S. i K.; K. 3/576; Lkm. 6/432; Kbg. Sal 1673, Eising 1729.
———————————

1. 1516. Mads Christensen; see Etm.; [† 1547].

2. 1547. F. S. Jens Madsen; Pr. (71. 84); [levede 1561, da han fik Kongetienden af Ryde Sogn lagt til; var her endnu 10/5 og 2/7 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 6:3 (1939-41), s. 167 (Uddr. af Rettertingsdomme).

3. 15 . . Enevold Kjeldsen*, f. Finderup; St. i Kbh. (76); Pr. (08); [† 1628; havde 1610 Holger Christensen som Cap., o. 27/6 1609].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; Hegelund I s. 523; II s. 282; F-P s. 75 (»Envaldus Childiani«).

3b. (1619). Christen Jensen, (maaskee samme som Nr. 5).

KS 2:6 (1872-73), s. 546.

4. 1628. Bertel Lauritsen; maaskee St. Oslo 19; Pr. . . .; [† 1636].

KUM I, s. 38 (»Bartolus Laurentij Norwegus«).

5. 1636. Christen Jensen Welling, maaskee af Velling; St. 30; [# . . . . ; † Kbh. . . ].

KUM I, s. 104 (»Christiernus Ioannis Vellingius«); Sixhøj nr. 15.

6. (1636). [fmtl. p. Cap.* (el. et andet Sted) c. 31]. Christen Pedersen Nørkjær°; F. P. Christensen i Hindsels; M. Kirsten(?) Jacobsdtr.; St. Vibg. 27; Pr. c. 62; ~ Anna Pedersdtr.; see Etm.; [† 1/9 82; da han siges, at have været Præst i over 50 Aar, maa han have været Præst, før han kom her; hans Navn paa Kirkeklokken 1636].

KUM I, s. 82 (»Christian. Pet. Nørkier«); KS 6:3 (1939-41), s. 167 (Uddr. af Rettertingsdomme); Kbg. Sahl (1673-1736) opsl. 31 (død); PT 15:2 (1967-68), s. 105, 133; DanKir bd. 18, s. 2880 (se nedenfor).

7. 20/11 1672**, o. Ribe 26/10 73, Laurits Thygesen, f. Haderup; St. Vibg. 60; ~ Sal 25/11 74 F. D. Karen Christensdtr. Nørkjær, b. Skive 3/2 08; 5 S., 2 D.; see C. L. Tychonius t. Vibg. Dk.; N. E. Gjern i Liørslev-Ø.; [† c. •/7 1700].

KUM I, s. 286 (»Laurentius Tychonis Visdorphius«); Sixhøj nr. 358; Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Sahl (1673-1736) opsl. 75 (vielse); Nygaards sedler: Ordineret, børn.

8. 3/8 1700, o. 28/8, Johannes Hansen Borchsenius, f. c. 69; F. H. Sørensen, forp. p. Blidstrup p. Mors; M. Elisabeth Johansdtr. Borchsenius (Sstr. t. Peder J. B. i Laastrup-S. og t. Villads J. B. i Sevel), (2 ~ O. J. Ebeltoft i Galtrup-J.); St. Vibg. 88; ~ Sevel 3/8 01 Marie Madsdtr. Scharschou, vist Sstr. til Præsten i Sevel; 5 S., 4 D.; see 2 Etm.; Sønnen Jens blev Sp. i Næs i Hallingdal, Norge; [b. 9/5 1726].

KUM II, s. 161 (»Iohannes Iohannis Borchsenius«); Sixhøj nr. 671, 288, 419; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 80; Danske Kancelli: Kaldsbrev.

9. 14/6 1726, o. 18/8, Johan Hansen Budtz, f. 30/6 90; F. H. Johansen B., kbmd. i Aalbg. (Bdr. t. Johan J. B. Dronninglund); M. Mette Hansdtr. Pop; St. Aalbg. 06; C. 15/9 10, n.; ~ 25/9 27 F. D. Else Johansdtr. Borchsenius, d. 25/9 02; 1 D.; 2 ~ Etm.; (see J. K. Schjørring i Jebjerg-L.); [† 1731].

KUM II, s. 312 (»Iohannes Budz«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1941, 655, 3013; Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 2.

10. 15/6 1731, o. 9/11, Svend Christensen Wedel el. Naur af Naur-S., f. 98; St. Holstebro 18; C. 4/3 23, n.; 1 ~ F. E.; 2 ~ 20/9 35 Christiane Pedersdtr. Panderup af Lading-F.-S., f. c. 14, † 31/12 81; 4 S., 4 D.; see Etm.; R. Finderup i Vammen-B.-L.; Jørgen S. W. i Tise; [† 25/8 1762].

KUM II, s. 420 (»Sueno Christiani fil. Naur«, 20 år gl.).

11. 21/3 1755**, o. 18/7 60**, Christian Peder Eriksen Frisenberg, f. Holbækgd. 31; (Bdr. t. Ane C. E. F. ~ A. J. Schelde i Vivild-V.); F. E. Jacobsen F. af Hobro-S., forp. p. Holbækgd.; M. Elisabeth Østergaard; St. Vibg. 46; C. 19/1 50, h.; Pr. 75; ~ 60 F. D. Ane Margrethe Svendsdtr. Wedel; 4 S., 5 D.; see Didrik F. i Vridsted-F.; J. Selmer i Helligsø-G.; Etm.; (L. V. Monrad i Marvede-H.); [# 11/7 1800; † 8/6 18].

KUM III, s. 65 (»Christianus Friisenberg«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1126; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1369; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 46.

12. 29/8 1800 [p. Cap. Eising-H. 25/9 95, o. 5/12] Palle Lassenius Borup, f. Grenaa 18/9 62; F. Math. B., Degn; M. Ellen Marie Hindborg; St. Rand. 84; C. 4/11 90, n.; ved Rescr. 17/2 19 tillige Eising; ~ 7/11 00 F. D. Anna Cathrine Frisenberg, f. 24/6 66, † 2/11 43; 4 D.; [† 13/3 1834].

13. 4/7 1834 [Cat. Ringsted 31/10 27] Ole Wiedemann; [23/1 1844 Ebeltoft-D.; see Asminderød-G.-F.].

14. 29/3 1844 [Vinding-V. 22/2 32] Henrik Rudolph Buchhave, f. Asnæs 24/5 02; F. Jens Fred. B., siden Stiftslandinsp. i Od.; M. Anna Elisabeth Olivarius; St. Fdbg. 20; C. 25/4 25, h.*; p. Cap. Dalby-S. 2/4 28, o. 25/4; ~ 12/7 32 Petrea Charlotte Amalie Schmidth af Mesinge, f. 12/9 10, † Aarh. 24/1 77; 2 S.; [† 4/12 1865].

15. 14/2 1866 [Ø. og V. Alling 11/10 58] David Ludvig Carl August Warming af Knebel-R., f. 4/10 16; St. Aarh. 34; C. 4/11 42, l.; Lærer v. den Bay-Kirketerpske Bgsk. i Rand. 47; Cat. Ærøskjøb. 4/6 48, o. 18/8; 1 ~ Kbh. Holmens K. 13/4 49 Julie Svane Jermiin Seerup af Borre, f. Gjerding 20/12 26, † Ærøskjøb. 21/11 56; 1 S., 2 D.; 2 ~ 21/5 58 Doris Magdalene Nyrop af Udby, f. Kjøge 23/10 33; (68) 3 S., 3 D.; [† Kbh. 2/8 1884].

Kbg. Kbh. Holmens K. (1840-51 V) opsl. 236 (1. vielse); Kbg. Ærøskøbing (1842-67) opsl. 193 (1. hustrus død).
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2018-2019, Sahl Kirke, s. 2741-2912, Ejsing Kirke, s. 2941-3104 (udg. 2019).