Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 246. Farum og fra 7/2 1697 Værløse,

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/73 og 80; L. S. 2/1; L. P. B. 63; K. M. 228; Lkm. 228; M. 48;
S. L. v. W.; Kbg. Farum 1670, Værløse 1649.
Anm. Værløse tidligere et pastorat for sig.
———————————

1. (1584). Rasmus Hansen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. 15 . . Rasmus Mikkelsen, see Etm.

3. 15 . . 16 . . F. S. Mikkel Rasmussen (Mortensen? S. L. v. W.).

4. (1608. 1610). Hans Hemmingsen (Henningsen, Fionus); [† c. 1633; Pg. br. 27].

KS 2:5 (1869-71), s. 152.

5. c. 1633 [Hør Kbh. (24)] Morten Nielsen Hafn, i 15 2/3 Aar; St. Kbh. 20; ~ Anne Pedersdtr., f. c. 07; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see P. Mortensen, r. Cap. i Ringsted; C. Mortensen i Helsinge-V.; [† 1644; Skifte 5/2 45; Lgst.].

KUM I, s. 42 og 67 (»Martinus Nicolai Hafniensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 133, i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 4; Kopskatten 1645, opsl. 18; DanKir bd. 2, s. 2502 (se nedenfor).

6. o. 4/12 1644. [Hør. Kbh. (38)] Mads Madsen, f. Kbh. c. 13; St. Kbh. 35; ~ F. E., † 13/3 86; 1 D.; [† 20/7 1652].

KUM I, s. 127 (»Matthias Matthiæ«); KS 2:1 (1857-59), s. 511 (»Mads Madsen Hafn«, 31 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 4; Kopskatten 1645, opsl. 18; DanKir bd. 2, s. 2502 (se nedenfor).

7. k. 10. Trin 1652. Christen Sørensen Serøe af Seierø; St. Roesk. 40; ~ Anne Mortensdtr.; 2 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see J. L. Hveen og J. J. Finckenhoff i Hjørring-H.-O.; (J. P. Engel i Borre); [† c. 1663].

KUM I, s. 156 (»Christiernus Severini Serroënsis«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 116; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 12.

8. k. 4. Trin., o. 7/8 1663. Niels Nielsen Gottlænder, f. c. 26; St. Roesk. 50, Bacc. 56; ~ F. E., b. 8/6 96; 2 S., 1 D.; see Etm.; C. N. Farum i Herlufmagle; [† 31/5 1696].

KUM I, s. 224, 263 (»Nicolaus Nicolai Gothus«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 116; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 12.

9. 23/4 1695**. Herman Pedersen Winding, f. 67; F. Cancellicollegii-Ass. P. W. til Lammehave; M. Susanne Hahn; St. 85; ~ 1/11 95 F. D. Elisabeth Nielsdtr. Farum; 1 S.; 2 ~ Just Fohlmann, Forst. i Helsingør Hospital; see Peder N. H. W. i Kullerup-V.; [† 26/2 1698].

KUM II, s. 137 (»Hermannus Windingius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 15, Lynge-Kronborg hrd. nr. 50; Københavns byting nr. 116.

10. 1/3 1698. Mag. Oluf Pedersen Bagger* af Kjølstrup-A., f. 28/7 71; St. Od. 91, Bacc. 93; Mag. 00; V.-Pr. 29; Pr. 30; ~ Frelsers K. 6/6 99 Anna Sophie Mathiasdtr. Byssing, f. c. 73, † 3/3 52; F. M. B., Bager p. Chrhvn.; 4 S., 5 D.; see J. N. Muus i Steenløse-V.; S. P. Tuxen i Vemmelev-H.; [† 17/10 1759; bekjendt for grundig Lærdom; Lgst.].

KUM II, s. 181, 193 (»Olaus Petri Baggerus«); Strøm 2, s. 344; DanKir bd. 2, s. 2502 (se nedenfor).

11. 26/10 1759 [Tisted-B. 1/4 58] Mag. Christopher Didrik Johansen Friedenreich af Stege, f. Sennels 28/8 28; St. Fdbg. 44, Bacc. 47; C. 9/3 48, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 50–54; D. p. C.; Mag. Kbh. 28/7 55; ~ Vibg. 18/6 60 Catharine Christiane Elling, f. 41, † Kbh. 1/6 26; F. Cmcrd. Ove E.; 1 S., 3 D.; (see Philip C. F. t. Helsing. St. Mariæ K.); [† 14/4 1797; Lgst. i Værløse K.].

KUM III, s. 39, 71, 147 (»Christophorus Dietericus Friedenreich«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 266; DanKir bd. 1-III, s. 641 (se nedenfor).

12. 27/10 1779**, o. 29/10, Henrik Kampmann af Østbirk-Y., f. 6/5 50; St. Hors. 68; C. 27/5 73; O.; [† 4/4 1828; Psalmedigter; W. 3/225; N. 177; E. 2/12 og S. 2/12].

13. 4/7 1828 [Kullerup-V. 16/11 04, o. 19/12] Rasmus Aagaard*, f. Rønninge, Fyen, 19/6 77; F. Laurits Aa., Degn; M. Anna From; St. Od. 94; C. 16/10 00, l.; Cons.-Rd. 14/10 54; ~ Axeline Pingel af Allested-V., f. N. Søby 22/3 86, † 23/3 55; 5 S., 6 D.; see Laurits J. Aa. i Velling; Frederik Aa. i Græse-S.; J. L. F. Holm i Odden; [† Velling 24/4 1857; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 2503, 2504 (se nedenfor).

14. 16/7 1857 [Kbh. Frue K. 1. r. Cap. 14/2 37] Andreas Niels Christopher Smith af Krummerup-F., f. Kbh. 30/4 97; St. Hlh. 16; C. 24/4 21, l.; Cat. Kbh. Frue K. 26/3 24, o. 14/4; 2. r. Cap. Kbh. Frue K. 4/6 31; R.* 28/6 47; ~ Kbh. Frue K. 3/6 30 Laura Jensine Rasmine Busch, f. Kbh. 19/4 06, † ss. 3/5 76; F. Peder Georg B. af Kallehave, Collecteur ved de kgl. Lottoer; M. Sabine Sophie Endorph; 3 S., 3 D.; see Sophus F. G. S., Cand th. 61/1; [† 7/8 1863; holdt Dagen før sin Død med Kraft og Inderlighed Tale over en gammel Skolelærerenke; E. 3/186 og S. 3/197].

15. 17/11 1863 [Skjellerup-E. 14/7 50] Jens Christian Edvard Theodor Mau, f. Od. 10/10 08; F. Carl Heinrich M., Hosp.-Apoth.; M. Juliane Marie Feveile; St. Od. 27; C. 11/7 31, l.; Haarslev-J. 31/12 34, o. 27/3 35; Landsthingsmand (6te Kreds) 8/9 52; ~ 8/7 35 Adolphine Steensen, f. p. Torpegaard 18/9 14; F. Cpt. Hans Henrik Otto v. S., Eier af Torpegaard, M. Anna Rasmussen; 4 D.; hæderligt bekjendt for literair Virksomhed; E. 2/244 og S. 2/337.

 

No 247. Capellan pro loco i Farum og Kirke-Værløse.

[Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 16/9 1858, o. 13/10, Carl Kratzenstein Stub-Jørgensen, f. Aarh. 19/2 24; F. Søren Møller J., først Oliemøller, siden Maler; M. Fred. Lov. Bendixsen; St. Aarh. 44; C. 19/6 56, h.1; 1 ~ 2/12 59 Magdalene Marie Christine Johnsen, f. Kbh. 6/10 28, † 20/11 62; F. Geheimecfrrd. Vilh. Ferd. J., Finantsdirctr.; M. Anna Joh. Thuesen; 1 S., 1 D.; 2 ~ 64 Thora Mathilde Christine Petersen, f. 43; F. Told-Assist. i Roeskilde; (68) 1 S., 2 D.; [24/5 1870 Durup-T.; 5/7 1877 Rødding-K.].

2. 12/10 1870 [Cap. p. p. Ballerup-M. 16/8 67, o. 11/9] Peter Rudolph Volf; [7/12 1874 St. Stephans K. i St. Johs. Sogn v. Kbh.; see der; smuk Gave; see D. T. 74/344].

3. 8/3 1875, o. 7/4, Jørgen Herman Monrad; [7/1 1878 Lem-V.; see der].

4. 18/3 1878, o. 15/5, Søren Jacobsen, f. Ordrup 9/9 49; F. Jens Pet. J., Gdeier.; M. Birthe Joh. Petersen; St. Chrhvns. Bgdsk. 69; C. 23/1 75, l.; (78) O.

 

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2, Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Farum Kirke, s. 2479-2508, Bd. 3, Københavns amt (1944) Værløse Kirke, s. 632-642.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1375. Værløse,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. 31; L. S. v. W.; Kbg. 1649.
Anm. Gudstjenesten besørgedes tidligere af Munke fra Knardrup Kloster.
———————————

1. 15 . . Rasmus Jensen; „hvorlænge veed Ingen at sige“; maaskee i 46 Aar.

2. c. 1672. Laurits Nielsen i 40 Aar; [† c. 1612; hans Navn paa den store Klokke 1593].

KS 2:4 (1867-68), s. 405 (Sokkelund hrd.); 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 1-III, s. 640 (se nedenfor).

3. k. 6/10 1612. Hans Hansen Kjuse, maaskee af Karlslunde-K.; St. i Kbh. (06); [† •/8 1639].

F-P s. 219 (»Johannes Johannis Kiusius«).

4. k. 19/8 1639, E. f. B. 22/8, Peder Lauritsen Tuxen, f. Kbh.; St. Kbh. 27; ~ Susanne Madsdtr., b. 22/1 56; 2 ~ Etm.?; see L. P. Werløs i Tingsted; [† 1649].

KUM I, s. 85 (»Petrus Lavrentii Hafn.«); KS 2:1 (1857-59), s. 502 (»Peder Lauridsen Kiøbenhavn«); »see Søren P. T. i Asminderød-G. og M. M. Schildorf i Ønslev« udgår, PT 3:5 (1896) s. 265-66 (Slægten Tuxen).

5. 26/10 1649 [p. Cap. Ramløse-A., o. 28/2 48] Mag. Peder Jensen Bircherod af Birkerød, f. 26; St. Roesk. 45, Bacc. 46; 1 ~ F. E.?; 2 ~ Kirsten Andersdtr. Stillinge af Stillinge, b. 17/4 73; see Jens P. B. her; [† 13/4 1673; Lgst.].

KUM I, s. 191, 199 (»Petrus Ioannis Bircherodius«); DanKir bd. 1-III, s. 640-41 (se nedenfor).

6. i. 6/8 1673. Torbjørn Lauritsen Winding; St. Helsing. 62; ~ F. D. Dorthea Pedersdtr. Bircherod, † 7/1 82, b. Værløse 3/2 82; [† 24/12 1682; Lgst. over Hustruen].

KUM I, s. 311 (»Torbernus Laurentij Winding«); DanKir bd. 1-III, s. 640 (se nedenfor).

7. 30/11 1682, o. 7/2 83, Jens Pedersen Bircherod, f. c. her •/11 59; St. Roesk. 78, Bacc. 80; 1 ~ Edel Margrethe Christensdtr. Spend af Vordingbg.-K., f. c. 68, † i Barselseng 15/8 85 (17 Aar gl.); 1 D.; 2 ~ Else Jensdtr. Mouritsen, f. c. 66, b. 12/1 01; F. Bfgd. i Kbh.; 1 D.; see R. M. P. Bagger i Hellested; [† 6/1 1697; Lgst. over 1. Hustru].

KUM II, s. 83, 99 (»Ianus Petri Bircherod«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 23, 27; Kbg. Værløse (1695-1732) opsl. 112 (begr.), opsl. 115 (enkens begr.); DanKir bd. 1-III, s. 640 (se nedenfor).

Efter Rescr. 7/2 1697 Annex til Farum.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Værløse Kirke, s. 632-642.