Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 699. Krummerup og Fuglebjerg,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1/a/124; K. M. 225; Lkm. 1/809; U.; M. 64; Kbg. Krummerup 1736 (÷ 1796-1814), Fuglebjerg 1736.
———————————

1. (1531). Morten . . . ; hans Navn paa Et Stolestade 10/8 1531.

DanKir bd. 5, s. 984-85 (se nedenfor).

2. (1541). Ole Nielsen.

3. o. 1564. Mogens Jensen*; Pr. (08. 10); ~ Karen . . . . , der overlevede ham; see J. M. Krummerup i Nestved St. Mort. K.; L. M. Crommerup i Vemmelev-H.; [† c. 1610; hans Navn paa Kirkeklokken 1579 og paa en Degnestol i Fuglebjerg].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 985, 993 (se nedenfor).

4. 1610. Christen Christensen Spentrup, maaskee af Spentrup-G.; [† c. 1629].

5. o. 5/12 1629. Knud Jespersen Wellejus; St. Od. 26; [† 1635; hans Initialer paa Præstestolen i Fuglebjerg 1632].

KUM I, s. 78 (»Canutus Caspari Weillæus«); PT 8:6 (1927) s. 190; DanKir bd. 5, s. 992-93 (se nedenfor).

6. 1635 [p. Cap. Herlufsholm . . .] Jens Frederiksen Splet; vist St. Slag. 27; ~ (45) Birgitte . . . ; [† c. 1652].

KUM I, s. 84 (»Ian. Frid. Cold.«); Kopskatten 1645, opsl. 77.

7. k. 2/10 1652 [Frederikstad i Skaane, o. 2/7 45] Christen Jensen Farsø (Farsovius); maaskee St. Lund 37; 1 ~ Maren Pedersdtr., Skifte 12/7 71; 2 ~ 71 (Bev. 24/10) Anna Sørensdtr. Bredekilde, sep. 78; 2 ~ Etm.; [† afsat 1676 (78?) for 3 Gange beganget Leiermaal; hans Navn paa Præstestolen i Fuglebjerg].

KUM I, s. 139 (»Christianus Iani Lundens«); DanKir bd. 5, s. 985 (se nedenfor).

8. 14/4 1676 [Hør. Slag. 4/12 72 – 4/10 74] Jacob Madsen Prom af Sørbymagle-K., f. 4/9 51; St. Sorø 70; 1 ~ F. E., † 13/5 85; 1 S., 1 D.; 2 ~ 85 (Bev. 12/12, besl. i 3. Led) Dorthea Marie Laurenberg fra Sorø, † 25/6 91; F. Sebastian L., Prof. v. Acad. i Sorø; M. Karen Nielsdtr. Schielderup af Sorø; 2 S., 1 D.; 3 ~ 29/6 91 Sophie Malene Borch af Alsted-F., d. 8/5 65, levede 38 i Slag.; 1 D.; see Etm.; (Johan T. V. J. P. i Kvislemark-F.); [† •/10 1722].

KUM II, s. 18 (»Iacobus Prommius«); SB s. 200; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 19 og 27; PT 7:2 (1917), s. 142.
(24/1 1693*. Mathias (Mads) Trane, see Vibg. Dk.)

9. 28/9 1715**. F. S. Johannes Nicolai Jacobsen Prom, f. 20/12 88; St. Ringsted 06; C. 9/5 12, h.; ~ Barbara Johansdtr. Neergaard, f. 00, † 19/11 84; F. J. Thomsen N., senest til Fuglebjerggd. og Grevensvænge; M. Sidsel Pedersdtr. Warberg; 3 S., 1 D.; see Johan T. V. J. P. i Kvislemark-F.; [† 18/9 1759; Pg. br. 58].

KUM II, s. 316 (»Iohannes Iac. Promius«, 18 år gl.).

10. 9/11 1759 [r. Cap. Ebeltoft-D. 1/11 48, o. 7/2 49] Hans Pedersen Holst af Galtrup-J., f. Kbh. 26/5 15; St. Vibg. 38; C. 15/2 42, n.; 1 ~ 11/7 53 Maren Jensdtr. Nedergaard; 2 ~ Kbh. Hel. G. K. 7/11 61 Maren Hermansdtr. Gamst, f. 41-44, † 25/1 63; F. H. Jacobsen G., Kbmd. i Nykjøb. p. S., siden Bgr. i Kbh.; M. Margrethe Kirstine Jacobsdtr. Juel; 1 S.; 3 ~ Johanne Margrethe Kirksteen, † Kbh. 26/11 08; [† 21/6 1775].

KUM II, s. 593 (»Iohannes Holst«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1018; L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 176; Nygaards sedler: 1. hustru, datter; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 118; i Kbh. amt, København nr. 809; PT 13:3 (1955), s. 87-88, 94 (Gamst).

10b. 15/9 1773*. Jens Severin Brendstrup, f. c. •/11 41; F. Peder Jensen B., Vejer og Maaler i Aarh.; M. Anne Marie Kastrup; St. Aarh. 61; ~ Ide Sofie Beyer af Glumsø-B., der overlevede ham; vistnok u. B.; [† 4/6 1777].

KUM III, s. 214 (»Ianus Brendstrup«, 19 år gl.); Kbg. Krummerup (1736-95), opsl. 55 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1748, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 135; Nygaards sedler: Forældre.

11. 13/8 1777 [Feiø 7/9 66] Niels Jensen Møller, f. Søby p. Ærø 1/5 32; F. J. Lauritsen M., Bonde; M. Anna Cathrine Møller; St. Od. 55; C. 15/3 59, n.; Sp. Askø 14/2 66, o. 23/5; ~ Søllerød 25/7 66 Johanne Marie Thomsen, f. c. 11/7 35; † 20/6 80; 1 D.; 2 ~ Raklev 4/1 82 Anna Hansdtr. Fabricius af Rudkjøbing-S., f. 9/2 38, † Kbh. 8/6 15, E. e. David Reutze, Skoleholder; [# 1784; b. Faxe 10/1 88].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1005; Kbg. Krummerup (1736-95) opsl. 56 (1. hustrus død); Kbg. Raklev (1755-82), opsl. 86 (2. vielse); Kbg. Kbh. V. Frelsers K. (1813-33 D), opsl. 209 (enkens død); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 74.

12. 13/8 1784, o. 8/10, Jacob Bagger af Kundby, f. Skamstrup 22/2 60; St. Fdbg. 79; C. 2/7 82, h.; ~ Sæby, Holbæk Amt, 14/10 85 Johanne Nicoline Frydendal, d. Sandholts Lyndelse 12/10 64, † 2/10 95; F. Iver Maltesen F., Forp. p. Holkenhavn, siden p. Sandholt og Sollerup; M. Marie Kalager; [† 28/12 1806].

Kbg. Sandholts Lyndelse (1741-93) opsl. 26 (hustrus dåb), opsl. 59 (hustrus fars navn); Kbg. Sæby (1784-1884) opsl. 72 (vielse).

13. 15/5 1807 [Nidløse 31/12 02] Henrik Smith, f. Laurvig 6/3 70; St. Fdbg. 89; C. 1/11 98, n.; Skp. . . ; ~ Anna Cathrine Nørager, f. c. 76, † Kbh. Frue S. 21/3 32; see Andreas N. C. S. i Farum-V.; [† 11/5 1811].

14. 22/4 1812, o. 7/5 [Hør. Kbh. 95; Adj. ss. 97] Georg Frederik Weinschenck; [27/4 1825 Skjelby-Gu.; see der].

15. 14/9 1825 [Gyrstinge-F. 26/7 20] Laurits Johansen Svendsen, f. 80; St. Helsing. 99; C. 29/4 05, h.; p. Cap. Karlebo 31/10 06, o. 7/11; Cat. Fred. Trin. K. 1/5 09; Sp. Aggersø-O. 28/7 13; ~ Henriette Mathea Bakke, f. c. 88, † Skjelskør 8/2 50; [† 1835].

16. 28/10 1835 [Sandby 30/11 27] Christian Lemvigh af Vemmelev-H., f. 2/9 95; St. pr. 14; C. 14/7 23, l.; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 12/1 25; ~ 13/8 25 Charlotte Grønbech af Vium-L., f. 28/8 99, † 15/12 74; 3 S., 1 D.; [† 1/5 1863].

17. 10/8 1863 [Rimsø-K. 20/8 55] Christian Peter Nicolai Brandt af Gamtofte, f. Søby 10/6 08; St. Kold. 26; C. 22/10 38, h.; Sp. Naur-S. 23/4 46, vist o. 6/5; 1 ~ Maarslet 1/10 46 Karen Kirstine Jermiin, f. 4/11 16, † 6/10 54; F. Ritmstr. Thomas Just de J. til Ausumgd.; M. Sophie Elisabeth Wolff; 1 S., 1 D.; 2 ~ Tikjøb 8/10 56 Thora Wulff, f. p. Christiansø; M. Anna Mar. Søderberg; 1 S.; [# 20/11 1873].

18. 6/1 1874 [Rødding-L.-P. 12/11 70, o. 30/11] Frederik Idæus Holch Colding, f. Aalbg. 29/10 29; F. Prof. Eiler Pet. Holch C., Overlærer v. Aalbg. Sk.; M. Ida Cathr. Nic. Aagaard af Aardestrup-B.-G.; St. Aalbg. 48; C. 25/1 55, h1.; Lærer ved Schneekloths Latin- og Realsk. 63; ~ 3/10 71 Julie Elisabeth Jacobsen, f. p. Førslev 6/8 43; F. Jac. J., dengang Forp. ss. og Eier af Vibygd. med Gods v. Roesk., senere Eier af Falkensteen, samt Landvæsenscomm.; M. Julie Brandt; (73) 1 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Krummerup Kirke, s. 978-985, Fuglebjerg Kirke, s. 986-994.