Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1078. Danske Sognepræster i Sorø,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/84; M. S. 1-c/31; Lkm. 1/460; M. 119: Kbg. 1690.
———————————

1. 15 . . Christopher Gyfft; [† sabbatus ante dom. Jubilate 1556].

1b. o. 5/5 1557 [Skrvr. v. Sorø Kl. 56] Christen Nielsen Juel; [1559 Strandby-B.-M.; see der].

2. i. 21/7 1562. Mag. Morten Pedersen; [1565 Abbed ved Sorø Kloster; 72 Roesk. Dk.; see der].

3. 1565. Mag. Knud Pedersen Boesen (Boetius), var tillige Lect. i Theol., f. Ribe 39; St. Ribe . . ; St. i Wittenberg 63; Mag. ss. 20/3 65; [† 8/9 1569; Lgst.].

Hegelund I s. 4, 15, 56, II s. 5; Helk I, s. 175; DanKir bd. 5, s. 92 (se nedenfor).

3b. 1569. Hans Olufsen Slangerup, tillige Rtr., f. Slangerup c. 47; F. Rdmd. i Slangerup.; St. Kbh. c. 67; ~ 87 Marike . . . , som overlevede ham; mindst 1 S., 2 D.; [1576 til Wittenberg; Mag. ss. 28/8 76; Dr. theol. Basel 6/6 83 Prof. v. Kbh. Univ. 86; Rtr. ss. 93; † Kbh. 28/12 1596].

Helk I, s. 384; KUH II, s. 648-653; Hegelund I s. 291, II s. 180; EM VII, s. 394-396.

4 (5). 1576. Peder Madsen; Pr. (84); see J. P. Fanning i Bringstrup-S.; [# 1608; † 10/4 10].

KS 2:4 (1867-68), s. 402.

5a (4). c. 1586(?). Hans Jensen Stougaard; tillige Rtr. 86; [15 . . Steenmagle-S.; see der; er maaskee den i N. khist. Saml. 5/459 nævnte Hans N.; men kan neppe have været Sp.; cfr. Nr. 4 (5)].

(1608. J. P. Fanning; see Bringstrup-S.).

5b. (1608). Jørgen Lauritsen; [c. 1610 Slaglille-B.; see der].

5c. k. •/4 1610. Frants Richardsen (Aurofontanus); [k. 29/9 1612 Skamstrup-F.; see der].

6. k. 3/6 1618. Oluf Nielsen Sæbye; [k. 30/12 1618 Lynge-B.; see der].

7. k. 20/1 1619. Søren Ibsen Ribe; [1/1 1620 Steenmagle-S.; see der].

8. o. 10/3 1620. Mikkel Pedersen; [k. 29/6 1622** Ørslev-S.; see der].

9. o. 9/7 1623. Hans Poulsen Nestved; St. Roesk. 17; [fmtl. † el. forflyttet c. 1625].

KUM I, s. 29 (»Ianus Pauli/Ioh. Pavli Nestved.«); PT 8:6 (1927), s. 188.

10. o. 11/5 1625. Mag. Ludvig Mikkelsen Tisdorph; [18/6 1632 Od. Frue K.; see der].

11. o. 18/7 1632 [Prof. i Logik her 26] Mag. og Prof. Niels Mortensen Schelderup el. Schjelderup af Skjellerup-E., f. 87; St. Kbh. 13, Bacc. 14; St. i Wittenberg 15; Mag. Kbh. 10/5 19; St. i Rostock 19; Crtr. Kbh. 20; Rtr. her 2/5 22; tillige Prof. i Theol. 39; ~ •/6 26 Dorothea Hansdtr. Wolf, som overlevede ham, E. e. . . . ; 4 B.; (see J. M. Prom i Krummerup-F.); [† 4/11 1640; W. 2/332; N. 529; Lgst.].

KUM I, s. 9, 16 (»Nicol. Martini Skældrup./Nicolaus Martini Sceldrupius«); PT 8:6 (1927), s. 192; Helk I, s. 382; DanKir bd. 5, s. 94-95 (se nedenfor).

12. k. 27/12 1640, o. 15/1 41, Laurits Jørgensen Hammer; [1651 Lynge-B.; see der].

13. o. 30/3 1651. Mag. Bertram Bertramsen Buchwald; [1653 Østofte; see der].

14. k. 3/3 1653 [Pr. p. Comm. 51] Mag. og Prof. Peder Mogensen Mahler, f. Vibg. 25/3 19; St. Vibg. 41; Mag. Kbh. 21/5 50; Pr. p. Comminitetet 51; tillige Prof. i Theol. 31/11 61; 1 ~ . . . Jensdtr. Munchsgaard fra Aalbg.(?); 2 ~ Ingeborg Bjørnsdtr.; 2 ~ Etm.; mindst 2 S.; see Bjørn P. M. i Veilø-E.; [† 31/8 1668; W. 2/7; N. 370].

KUM I, s. 165, 226 (»Petrus Magni/Petrus Magni Wiburgensis«); Sixhøj nr. 108; SB s. 209; EM V, s. 293-94.

15. 10/10 1668. Mag. Jacob Kløcker, f. Slag. . . ; F. Klokker; St. Slag. 51; Mag. 69; ~ 2/4 69 F. E.; [† 1682].

KUM I, s. 234 (»Iacobus Nicolaj Campanarius«).

16. •/8 1682 [p. Cap.* 31/7 77] Hans Lauritsen; Hør. her 68 – 19/2 78; ~ Signe (Signild) Pedersdtr. (Faxe) af Pedersborg, b. 12/7 1678; [† 1683].

17. 15/7 el. 15/8 1683. Mag. Peder Villumsen Lange; [27/4 1686 Karlebo; see Frederiksborg-H.-H.].

18. 27/4 1686 [Karlebo 77] Mag. Jens Jensen Portuan, f. Nakskov . . ; (Bdr. t. Agnete Jensdtr. ~ F. N. Brandt i Nykjøb.-S.); F. J. Jacobsen, Tolder; M. Agnete Rasmusdtr.; St. Slag. 72; Mag. Kbh. 15/6 80; ~ Nakskov 24/10 78 Dorthe Wulf, E. e. Hans Petersen; [# 7/12 1689; b. Nakskov 10/4 90].

KUM II, s. 31, 99 (»Ianus Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 700; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 335 (vielse).

19. 7/12 1689. Mag. Jens Jensen Schjelderup af Kbh. Nic. K. (F. blev Biskop i Bergen), f. Bergen 9/6 58; St. Bergen 75, Bacc. 76; udenlands . . ; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 3/1 96; ~ c. 90 Thale (Thalia) Susanne Hansdtr. Wandal; F. Dr. th. H. Hansen W., Biskop i Kbh.; M. Anna Cathrine Pedersdtr. Winstrup; boede 18 i Brenderup, Sorø S., b. Sorø 15/2 36; (mindst) 2 S., 4 D.; see C. R. Aagaard i Bringstrup-S.; J. S. Franch i Alsted-F.; [† 6/6 1709].

KUM II, s. 56, 71, 172 (»Ianus Iani Schelderupius«); Børn: Kbg. Sorø (1690-1718) opsl. 7, 8, 10, 12, 15, 20 (kbg. mangler døbte 1700-09), opsl. 47 (begr.), opsl. 59 (enken i 1718), (1719-51) opsl. 44 (enkens begr.).

20. i. 27/7 1709 [Strøby-V. 2/3 95] Mag. Niels Madsen Foss, f. Kbh. 4/8 64; F. Dr. th. M. Nielsen F., kgl. Conf.; M. Bodil Hansdtr. Brochmand; St. pr. 82, Bacc. 83; Mag. 92; Sp. Værslev-J. 6/2 92; 1 ~ Sofie Christensdtr., Skifte 9/11 98; F. C. Hansen i Kallundbg.; M. Maren Lauritsdtr. Hesselbjærg; 1 D.; 2 ~ 18/11 98 Else Christine Clausdtr. Mohr, f. 16/2 70, som overlevede ham; see N. H. Heining i Faareveile; [† 2/8 1710; gav Oblatæske til Værslev K. 1695; Lgst.].

KUM II, s. 112, 120 (»Nicolaus Fossius, episc. Aalb. filius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 18, Kalundborg byfoged nr. 132; DanKir bd. 5, s. 95 (se nedenfor); bd. 4, s. 1943 (Værslev kirke).

21. 5/9 1710 [Ølby-A.-F. 19/5 94] Mag. Jens Johansen Mogensen Poscolan, f. Kbh. 8/9 71; F. M. P., St. og Acciseskriver; St. Kbh. 90; Mag. 91; C. 92; 1 ~ Kbh. Frue K. 94 Abigael Børgesdtr. Knade; 2 ~ 2/5 25 Anna Stub, d. Skælskør 2/11 95, † 7/12 74; F. Hans Nielsen S., Byfgd. i Skelskør; M. Sophie Pedersdtr. Mulvad (Sstr. t. Clemens P. M. i Ulsø-F.); see Børge P. i Hasle-R.; [† 21/4 1738; gav 95, sammen med Sognemændene, Alterstager til Ølby K.].

KUM II, s. 173 (»Ianus Poscholanus«); Kbg. Skælskør (1689-1760) opsl. 18 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 190, 88; DanKir bd. 18, s. 2286, 2296 (Ølby kirke).
(27/6 1738. J. H. Lime; see Himmelev-R. Kl.).
(8/8 1738. R. C. Mønich; see Vordingborg-K.).

22. 19/8 1738 [Hobro-S. 13/8 34] Mag. Johannes Christophersen Friedenreich; [21/11 1738 Asminderød-G.-F.; see Stege].

23. 21/11 1738 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 14/1 35, o. 20/4] Hans Frederik Nielsen Thams el. Tambs, f. Nysted 8/12 01; F. N. T., „capitaneus minor“; M. Sophie Amalie Skuldermann; St. Roesk. 25; Hør. Helsing. 30; C. 17/1 34, n.; 1 ~ Helsing. 27/5 39 Ellin (Helene) Margrethe Caisdtr. Zwerg af Helsing. St. Mariæ K.-K., b. 1/8 46; her 4 S., 1 D.; 2 ~ 10/3 47 Johanne Friis; see Cai B. Z. H. T. i Vreilev-H.; [7/5 1747 Frederikstad og Glimminge, Aggershuus St.; † 66].

KUM II, s. 471 (»Iohannes Fridericus Tams«, 20 år gl.); PT 8:6 (1927), s. 115.

24. 26/5 1747 [Legationsp. i Rusland 28/11 43, o. 30/11] Dr. th. Peder Frederiksen v. Haven af Od. Frue K., f. 9/8 15; St. Od. 31, Bacc. 32; C. 31/5 34, l.; udenlands i Tydskland og Rusland 25–39; Mag. 40; atter ud til Nederlandene og Halle; tillige Prof i Theol.; Dr. th. 22/10 49; Pr. 54; ~ Mariane Eliasdtr. Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap.; (som E. meget fattig); 4 S., 3 D.; see Elias C. v. H. i Odden; Frederik C. v. H. i K. Lyngby; [† 8/8 1757; W. 1/407; N. 229].

KUM II, s. 531, 534 (»Petrus von Hauen/Haven«, 16 år gl.).

25. 9/12 1757 [Emmerlev 14/2 44] Prof. Lars el. Laurits Hansen Gram; tillige Prof. i Theol.; [14/9 1759 Stege; see der].

26. 9/11 1759, o. 22/2 60 [D. p. C. 55] Prof. Christian Michael Christiansen Rottbøll; tillige Prof. i Theol. og Pr.; [23/9 1760 Aarh. Frue K.; see Kbh. Trin. K.].

27. 23/9 1760 [Aarh. Frue K. 19/9 55] Prof. Jacob Christian el. Christiansen Pingel; tillige Prof. i Theol. og Pr.; [28/12 1764 Od. St. Knuds K.; see der].

28. 23/2 1765, o. 17/4 [Prof. i Hist og Veltalenhed her 64] Prof. Johan Ludvig Christian Børgesen Pontoppidan; tillige Prof. i Theol.; [31/3 1779 Aalbg. Bud. K.; see der].

29. 2/6 1779, o. 29/10 [D. p. C. 71] Prof. Christen Mortensen Møller Holst; tillige Prof. i Theol.; [29/9 1797 Randers; see der].

30. 21/2 1798 [Fæmø 19/2 90, o. 9/4] Dr. th. Magnus el. Mogens Sommer*, f. Bodilsker 7/5 62; (Bdr. t. Peder S. i Nyker); F. Mogens (Mons) S., Degn; M. Anna Sophie Sandbye; St. Helsing. 81; C. 11/10 84, l.; Cand. philol. 2/11 85, l.; Mag. 14/7 87; D. p. C. s. A.; Alumnus p. Borchs Coll. 3/11 87–90; Dr. th. 21/10 13; R.* 28/10 27; R. m. Apr. 2/5 27; ~ Kbh. 30/7 90 Ellen (Eleonora) Marie Borup, d. Kbh. 2/11 62, † 27/5 36; F. Jens B., Urtekrmr.; M. Dorothea Holm; 2 S.; see Jørgen G. S. i Tjæreby-A.; [† 31/10 1848; lærd, virksom og nidkjær; men rationalistisk; viste megen Iver for Skolevæsenet her; underviste selv i Borgerskolen; S. Necrol. 1/392; N. 566; E. 3/199 og S. 3/210].

Borchs K. nr. 418; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Bornholm provsti, nr. 19.

31. 16/2 1849 [Tømmerup 25/8 42] Dr. phil. Frederik Ludvig Bang Zeuthen; [8/12 1860 Fred. Mich. K.-E.; see der].

32. 21/2 1861 [Tjustrup-H. 25/2 53] Henrik Christopher Glahn af Kbh. Garn. K. r. Cap., f. Ulsø 6/10 10; St. Chrhvns. Bgdsk. 28; C. 18/1 36, l.; lærer v. Søetatens Drengesk. 1/10 36; Overlærer ss. 16/11 40; Cat. ved Kbh. Holmens K. 10/12 40; Sp. Vindum 2/9 43, o. Kbh. 22/11; ~ 8/6 44 Anna Birgitte Marie Glahn, f. Sorø 8/4 23; F. Kmrd. Hans Egede G. af N. Vedby-A., Apoth. og Forstkassr.; M. Anna Birgitte Marg. Jensen; 4 S., 1 D.; [# 1/11 83; boer i Kbh.; E. 1/566].

———————————

 

 

No 1079. Tydske Præster i Sorø.

[Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

H. 9/90; Ny khist. Saml. 4/172.
Anm. Disse Præster vare tillige Prof. i Theol.
———————————

1. 1624 [P. i Marn i Ditmarsken 21] Dr. th. Johannes Cluver, f. Krempe 15/2 93; F. Skræder; Mag. i Rostock 03; Dr. th. 26; ~ 4/7 14 Anna Rogge, † 32; [1629 Superintendent i Ditmarsken; † 25/12 33; N. 124].

2. 1630 [P. og Pr. i Meldorf 22] Dr. th. Christian Mathiesen (Mathiæ), f. Meldorf 84; Dr. th. i Giessen 17; Rtr. i Durlach 12; Prof. i Altdorf 18; [reiste bort herfra 1638 efter en Strid med Academiets Hovmester, Just Høeg, om Bogstavet H., (Høeg sagde, at „H“ var intet Bogstav, men en Adspriation, hvortil M. svarede: saa hedder De altsaa ikke „Høeg“, men „Øeg“; P. i Graffen-Hag 41; drog 44 til Utrecht; † 22/1 55; faldt i Unaade, medens han var i Meldorf og blev sat i Arrest i Krempe; W. 2/19; N. 379].

3. E. f. B. 22/8 1639 [Prof. i Logik her 32] Joachim Krekewig el. Krakowitz fra Greifswald, adelig, f. Pommern 18/7 09; F. Barthold K., Prof. ved Universitetet i Greifswalde og Superintendent i Forpommern; Prof. i Greifswalde . . . ; ~ Marie Jochumsdtr. Burser; F. Prof.; 2 ~ 49 Bernt Garman, Sp. i Gran, Aggersh. St.; [† 9/2 1642; N. 320].

KS 2:1 (1857-59), s. 502; 2:3 (1864-66), s. 173.

4. E. f. B. 30/3 1644. Dr. Georg (Jørgen) Valentinsen Witzleben, f. Rüderstad i Thüringen 8/8 el. 16/8 16; F. V. W., Bgr.; M. Cathr. Pedersen; Dr. th. i Kbh. 46; ~ 13/1 47 Anna Nielsdtr. Lind, E. e. Dr. med. Henning Arnisæus, f. Nykjøb. p. F. 23/11 05, † 29/10 85; F. N. L., Bgmstr og Slotsfoged; M. Marg. Mechlenburg; [13/11 1668 Prof. th. i Kbh., da Sorø Academie var blevet nedlagt 65; † 11/9 76].

KS 2:1 (1857-59), s. 509.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Sorø Kirke, s. 17-108.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Sorø. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 172-173.