Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Randers.

No 902. Sognepræster til St. Mortens Kirke.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; K. 3/150; L. P. B. 184; P. 55; Galthen 157; Aarh. M.; Kbg. 1656.
Anm. 1698 blev Slotssognet forenet med St. Mortens.
———————————

1. 10/6 1532. Henning Balthasarsen, luthersk P.; [† før 1552].

FR s. 316.

1b. (1538. 52) [Forst. for Hel. Geisth. i Rand. 35] Niels Christensen; Mogens Gøjes Huuscap. 30; fik 24/3 52 Kronens Andeel af Ø. Tørslev Sogns Tiende.

KS 6:2 (1936-38), s. 224; KB bd. 1 (1551-1555) s. 140.

2. o. 1552. Mag. Søren Kjeldsen; Notarius v. Kbh. Univ. 62; Mag. Kbh. s. A.; Prof. Pædagogicus ss. s. A.; Pr. . . ; [† 1570].

F-P s. 46 (»Severinus Chiliani Randrusiensis«); KUH, bd. 2, s. 556-57.

3. o. 1570. [Rtr. Rand. 58] Mag. Thøger Lassen*, f. 2/10 31; F. Lars Thøgersen, Rdmd.; St. i Wittenberg 58; Mag. Kbh. 7/7 65; Pr. 70; Pr. Nørrehald Hdr. (08); ~ Gjertrud Pedersdtr., f. c. 47, † 85; F. P. Jensen, Rdmd. i Rand.; see Etm.; J. Jensen t. Rand. Graabr. K.; B. Nielsen t. Aarh. Frue K.; J. Pedersen t. Vibg. Dk.; [† 18/6 1608; „vir pietate gravis, vir gravitate pius“; Eptph.].

F-P s. 50 (»Theogarus Laurentius«); Helk I, s. 292; KS 5:2 (1903-05), s. 554, note 25; PT 1991, s. 57.

4. o. 1608 [Rtr. Rand. c. 05] F. S. Mag. Peder Thøgersen, f. 66; Hør. Rand. . . ; Pr. . . ; 1 ~ Christine Madsdtr. Leiel (Lælius); 1 S.; 2 ~ 16/10 08 Anna Poulsdtr., f. Rand. 5/4 84, † 49; F. P. Thomsen; see Etm.; [† 1634; W. 2/470 og 3/775; N. 616].

KS 3:2 (1877-80), s. 747; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 51.

5. o. 1634. F. S. Mag. Thøger Pedersen, f. 7/8 09; St. fra Hamburg Gymnasium 29; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. . . ; ~ 26/7 42 Christine Mortensdtr. Leiel; F. Biskop M. Madsen i Aarh., tidl. kgl. Confess.; M. Kirsten Johansdtr.; 2 S., 3 D.; see T. J. Harder i St. Magleby; P. P. Müller t. Slag. St. Mik. K.; [† 17/12 1651].

KUM I, s. 117 (»Theocharus Petri Randrusiensis«).

6. k. 24/12 1651, o. 22/1 52, Mag. Søren Hansen Bendtzen el. Benzon, f. Rand. 18; F. H. B., Rdmd.; M. Maren Mogensdtr. Schou; St. fra Hamburg Gymnasium 38; St. i Leiden 41, i Orléans 42, i Padova 43; Mag. Kbh. 8/5 49; Pr. 6/7 67; ~ 52 Elisabeth Axelsdtr. Aand, f. 28/5 25, † 3/8 68; F. A. Christensen A., kgl. Forv. paa Dronningborg; M. Karen Nielsdtr.; [† 24/6 1668].

KUM I, s. 143 (»Severinus Iohannis Randrusiensis«), s. 217 (»Severinus Iohannis Benzonius«); Helk I, s. 165; P-Aarh. f. 6a, opsl. 8; f. 14b, opsl. 17 (»Severinus Johannis Benzon«).

7. 27/6 1668, o. 25/9 [Hør. Roesk. c. 61] Mag. Hans Dinesen Mossin, f. Moss 23/5 37; (Bdr. t. Christopher D. M. i Tønning-T. og t. Anders D. M. t. Roesk. Frue K.); F. D. Andersen, Tolder og Stiftsskriver ss., siden Bgmstr. i Nykjøb. i S.; M. Cathrine Jørgensdtr.; St. Roesk. 57, Bacc. 62; Mag. Kbh. 8/6 69; Pr. 9/1 69 ; 1 ~ 20/6 69 Mette Pedersdtr. Wendel, f. 45, † 93; (Moster t. P. C. Piper i Udbyneder-K., t. Mette M. Piper ~ H. C. Hensmann i Ø. Tørslev, t. H. Ottesen i Ledøie-S. og t. J. J. Thorson i Nors-T.); F. P. Andersen W., Foged i Nordhordland, Bergens St.; 6 S., 4 D.; 2 ~ 95 Helene Jensdtr., E. e. And. Carlsen; see R. M. Lang, r. Cap. her; Hans H. M. i Kjøge-Ø.; Peter H. M. i Tversted-U.-B.; Christian H. M. i Ø. Mariæ; [† 6/2 1711; lærd, saare tækkelig og velbegavet; „concionator dulcis et eruditus“ (P.); Lgst.].

KUM I, s. 272, 322 (»Iohannes Dionysii Mossinus/Morsinus«), II s. 11; P-Aarh. f. 6a, opsl. 8; 49b, opsl. 53; R. Rostrup: Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss, Genealogen 2/2006, s. 28-29; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 8.
(26/1 1670. Peder Jespersen; beskikket til Sp. »i afg. Hans Dinesens sted«, hvilket må bero på en misforståelse, eftersom H. D. i 1670 levede i bedste velgående.)
        Nygaards sedler: Kaldsbrev.

8. 8/3 1711 [Korsør-T. 5/12 99] Mag. Lyder Jensen Lassen, f. Kallundbg. 21/11 57; (Morbdr. t. J. Lassen i Nibe-V.); F. Cmcrd. J. L.; M. Karen Bendixdtr. Harding; St. Aarh. 74, Bacc. 77; C. 77; r. Cap. Aarh. Frue K. 22/12 83, o. 16/5 84; Sp. Viby-T. 9/11 86; Pr. Slag. Hrd. 99, her 11; Mag. Kbh. 19/5 00; Rand. 22/9 04*; 1 ~ Margrethe Palæmonsdtr. (Pallesdtr.) Wendel af Linaa-D.; 3 S., 5 D.; 2 ~ 95 Theodora Beate Casparsdtr. Kølichen, † 16/5 1700; F. Dr. med. C. K., kgl. Medicus; M. Theodora el. Thyre Beate Philipsdtr. Bornemann; 1 S., 1 D.; 3 ~ 18/5 04 Margrethe Pedersdtr. Hofman, f. 80, † 26; F. Ass. P. H. i Aalbg., Eier af Hammergd.; M. Joh. de Hemmer; see H. J. Kiergaard i Haverslev-B.; Jens L. L. i Borup-H.; Constantinus L. L. i Snoldelev-T.; [† 5/4 1720; W. 1/581; N. 336].

KUM II, s. 47, 73 (»Lyderus Iani Lassonius«), s. 254 (»Ludovicus Lassen«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59 (»Lyderus Lassen«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 641; PT 5:6 (1909) s. 165, 171 (Harding).

9. 10/5 1720 [Fp. og Fpr. . . .] Mag. Claus Nicolaus Bræmer, f. Nykjøb. p. F. •/5 87; St. Nykjøb. p. F. 11; C. 19/5 13, h.; Mag. 16; Cons.-Rd. 23/7 34; Pr. 21; ~ Gjentofte 14/7 20 Abel Cathrine Hygen, f. Rødby 72, † c. 46; F. J. F. H., Tolder; M. Cathrine Iversdtr.; u. B.; [† 29–30/4 1754; b. i Mariager; W. 1/262].

KUM II, s. 357 (»Claudius Iohannis Bræmer«, 24 år gl.).

10. 12/7 1754 [r. Cap.* osv. 2/2 48] Mag. Søren Pedersen Wedege* af Glenstrup, f. •/9 06; St. Kbh. 22, Bacc. 23; C. 7/6 25, l.; Hør. Aalbg. 32; Mag. 29/6 35; 2 r. Cap.* o.s.v. 16/11 36, o. 14/12; Pr. 10/10 54; 1 ~ Maribo 11/9 37 Magdalene Barbara Olesdtr. Thestrup af Dannemarre-T., f. 15, b. 3/12 52; 3 S., 6 D.; 2 ~ 5/12 54 Johanne Margrethe Anchersdtr. (Anchersen), f. c. 12, † 21/12 72; F. A. Hansen, Amtsforv. i Rand.; M. Ursula Rasch; u. B.; see H. P. Brøchner i Spentrup-G.; N. F. Berg i Vivild-V.; (H. P. U. Lund o. Cat. Rand.; C. L. Budtz i Ødum-H.); [† 11/1 1793].

KUM II, s. 444, 450 (»Severinus Wedegius, Aalb.«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1109.

11. 3/5 1793 [1 r. Cap.* 28/2 55] Mag. Mikkel Jacobsen Fosie, f. Kbh. 10/1 24; F. J. F., Org. v. Holmens K. og Tegnemstr. v. Søcad.-Acad.; M. Anne Dorothea Ilsøe; St. Kbh. 45; C. 16/9 47, l.; Mag. 50; 2 r. Cap.* o.s.v. 11/10 54, o. 29/11; ~ 28/11 55 Anna Jensdtr. Foss, f. Rand. 32, † 18/2 09; F. J. F., Hosp.-Forst.; u. B.?; [† 22/5 1794; W. 1/314; N. 173].

12. 25/7 1794 [1 r. Cap.* o.s.v. 3/5 93] Christian Holstein Hansen Sommerfeldt af Rand. St. Mortens K. 1 r. Cap., d. Biri, Aggersh. St., 30/7 31; St. Rand. 50; C. 12/4 53, n.; Hør. her c. 60; 2 r. Cap.* o.s.v. 23/1 67, o. 18/2; Pr. 94; ~ Rand 17/6 67 Anne Else Bredal, d. Rand. 3/10 38, † ss. 29/3 14; F. Nic. B., Bgmstr.; M. Inger Marie Simonsen; 6 S., 3 D.; see Dines S. til Kbh. Alm. Hosp. o.s.v.; [† 12/6 1797].

13. 29/9 1797 [Sorø 2/6 79, o. 29/10] Prof. Christen Mortensen Møller Holst, d. Ribe 18/10 50; F. M. Christensen Bagmand, Bgr.; M. Dorothea Jepsdtr.; St. Ribe 66, Bacc. 69; C. 18/12 71, l.; D. p. C. 71; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/3 73 – 11/3 78; Pr. 79 og 98; ~ 80 Sophie Amalie Marie Trojel af Vissenbjerg, f. 58, † Faabg. 20/6 22; see Otto L. H. i Nørbæk-S.-L.; Christen M. H. i Magleby-H.; Peter N. M. H. i Elmelunde; P. R. Wøldike i Taarnby; [† 7/8 1803; W. 3/358; N. 265].

KUM III, s. 265, 291 (»Christiern. Müller/Møller Holst«, 15 år gl.); Borchs K. nr. 348; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1194, 1268, 1243; Kbg. Ribe Dk. (1701-1788), f. 464b, opsl. 168.

14. 25/11 1803 [Nykjøb.-S. 18/3 s. A.] Mag. Peter Estrup, f. Nibe 6/10 56; F. Christen E., tidligere Forv. p. Lindenborg; M. Magd. Lauritsdtr. Engelstoft af Sebber-L.; St. pr. Aalbg. 72; Cand. philol. 77, l.; Cand. th. 7/12 79, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 79–82; Mag. 82; Hør. Kbh. s. A.; Rtr. Rand. 23/5 88; Pr. 03; R. m. Apr. 10/7 12; ~ 85 Gedske Cathrine Jungersen af Gjøl, d. 4/3 57, † Kbh. 19/3 30; 3 S., 3 D.; [† 31/12 1818; om hans Værd især som Skolemand er der kun een Mening; nidkjær som Præst; forbandt Alvor med Blidhed; indgjød til samme Tid Agtelse og Kjærlighed; E. 1/389 og S. 1/435].

Borchs K. nr. 380.

15. 16/4 1819 [Rand. Hosp. 19/10 98; tillige 2 r. Cap.* o.s.v. 29/4 09; tillige Forst. for et af ham oprettet Drengeinstitut. 99–09] Petrus Janus Kruse, f. Nykjøb. p. F. 19/3 68; F. Mag. Cai Ditlev Pedersen K. af Tranekjær-T., Hør. ss., siden Crtr. i Vibg.; M. Mette Margrethe Jensdtr. Ferslew af Nebbelunde-S.; St. Vibg. 86; Cand. phil. 87; Hør. Vibg. 87–91; C. 14/10 91, l.; Lærer for to af Grev F. A. Wedels Sønner i London; Hør. Vibg. 87–91; Sp. Rær-H.-V. 28/11 94, o. Vibg.; R. m. Kbhs. Sp. 21/2 12; Apr. for Randers Amts vestlige Pr. 10/7 s. A.; tillige P. t. Gimming-L. 30/10 s. A.; R.* 28/10 17; # Pr. i Gjerlev, Onsild, N. Hald og Ø. Lisbjerg Herreder 22/8 32, men vedblev som Pr. i Støvring og Galten Herreder; ~ London 93 Christine Margrethe Bolt, d. Christiania 30/1 61, † Rand. 19/3 36; F. David B., Bestyrer af et Jernværk paa Grevskabet Jarlsberg; M. Gedske Munch; 3 S., 4 D.; see Nicolai E. K., r. Cap*; J. B. Daugaard til Ribe Dk.; Peter D. K. i Torrild-V.; (B. C. Bøggild i Aaby-B.; C. A. Berg i Durup-T.); [† 30/6 1837; talentfuld og yndet; E. 2/77 og S. 2/116].

KUM III, s. 415 (»Petrus Ianus Kruse«); Sixhøj nr. 1444; Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 209.

16. 26/9 1837 [Aardestrup-B.-G. 28/10 03, o. 25/1 04] Frederik Schjønning, f. Vdbg. 31/8 78; F. Peter S., af norsk Slægt, Proc.; M. Ellen Marg. Terkelsen; St. Christiania 94; C. 2/5 00, l.; Cons.-Rd. 28/10 36; Pr. 16/12 37; ~ 05 F. E. i Aardestrup: Vilhelmine Caroline Jochumine Margrethe Mønsted, † Aalbg. 28/9 46; F. Søren M., Forp. p. Meilgd.; M. Bolette Engelbrecht; 2 S.; [† 3/4 1843; en meget virksom Embedsmand, især hvad Skolevæsenet angik; tillige en saare formaaende Mand, der nød en ualmindelig Anseelse; B. D. G. 1/159].

17. 2/6 1843 [Nykjøb.-R. 7/9 32] Jørgen Vilhelm Jørgensen, f. Fred. 24/7 97; F. Vilh. J., Klokker v. Fred. Trin. K.; M. Cathrine Poulsen Møller; St. Fred. 15; C. 22/4 19, l.; Adj. Od. 24/8 s. A.; Sp. Hjerk-H. 24/12 28, o. 10/4 29; Pr. 16/2 49; R.* 6/12 52; (Damsholte 17/8 – 6/10 54); # Pr. 13/2 63; 1 ~ 16/10 21 Juliane Kirstine Jørgensen af Helsing. St. Olai K., d. 26/2 97, † 22/6 30; 5 B.; 2 ~ 31 Gustave Charlotte Baumgarten, f. Gothenborg 25/10 97; M. Martha Christine Bang; [# 21/2 1863; † Holbækgd. 6/2 72; „I sine kraftige Dage var han i al sin Embedsgjerning en ualmindeligt dygtig og nidkjær Mand, der nød udeelt Agtelse i en viid Kreds. Han var Oplysningens varme Ven og virkede med Kraft og Iver for Skolevæsenets Tarv“. See D. T. 72/48; E. 1/817 og S. 1/994].

18. 27/5 1863 [Fred. Trin. K.-V. 26/6 56] Dines Pontoppidan af Damsholte, f. p. Bogø 11/3 14; St. Nykjøb. 32; C. 27/4 37, *l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 1/2 39; Skp. paa Fregatten „Bellona“ 26/7 40, o. s. D.; Hjelpep. v. Od. St. Hans K. . . ; r. Cap. Ribe Dk. og Sp. Sem 10/4 43; ~ 16/5 44 Birgitte Christine Marie Oxenbøll, f. Rand. 30/12 24; F. Jstrd. Morten O., Bfgd. i Vdbg.; M. Johanne Cecilie Stilling; 10 S., 6 D.; see E. J. J. Jespersen i Ørum-G.; Morten O. P. cd. th. 73/2; [† 31/5 1879; E. S. 2/689].

———————————

 

 

No 903. Sognecapellaner (dvs. fra 24/5 1698 øverste Capellaner, fra 11/8 1722 tillige Compastores til Gimming og Lem og fra 2/3 1742 første res. Capellaner) til Randers St. Mortens Kirke.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

Aarh. M.; M. S. III.; Galthen 158.
———————————

1. 15 . . Peder Sørensen Helstrup; [k. 5/4 1586 Lyngaa-S.; see der].

2. c. 1599. Thomas Nielsen; [1601 Lyngaa-S.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 742 (ikke navngiven).

3. c. 1605 el. 08. Niels Pedersen Wivild; [1612 Spjellerup-S.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 747 og 748.

4. c. 11/10 1618. Hans Lauritsen Fussing; [c. 1625 Nimtofte-K.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 751.

5. c. 1625. [Hør. Vibg.] Laurits Jensen Rafn; [c. 1628 Ørum-G.; see der].

6. c. 1628. Bertel Frandsen; [1642 1 r. Cap. Vibg. Dk.; see Gimming-L.].

7. c. 1642 [N. Omme-B., k. •/10 1629–31] Jørgen Hansen Ringe, f. Middelf. 03; (maaskee Bdr. t. H. Hansen, r. Cap. i Nyborg); St. Od. 26; Rtr. Middelfart 27/4 27; r. Cap. ss., o. 23/3 28; var maaskee ved Rand. Graabrødre K.

KUM I, s. 75 (»Georgius Iohannis Ringensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Georgius Johannis«, 25 år gl.), s. 123 (»Georgius Johannis Ringensis«).

7b. (1650) Jens Rasmussen Torrild; St. Aarh. 26; ~ Anne Jensdtr.; u. B.; [† c. 1650].

KUM I, s. 76 (»Ianus Erasmi Torildius«); Randers tingbog 1650, f. 438.

8. k. 25/9 1654, o. 13/10 [Hør. her (50)] Hans Lauritsen Aarhuus; St. Aarh. 35; [† 1657].

KUM I, s. 130 (»Iohannes Lavrentius«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Johannes Laurentii Arhus«).

9. k. 24/2 1658, o. 3/3, Christen Johansen Stroph, tillige Hospp. fra 64, f. Rand. c. 33; F. J. Jørgensen, Apoth.; M. Margrethe Christensdtr.; vist St. Rand. 53; C. 56; ~ Elisabet Henriksdtr., † Dronningborg 14/10 88; [† 1671].

KUM I, s. 244 (»Christiernus Iani«); P-Aarh. f. 17b, opsl. 20 (»Christiernus Johannis«); H. Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 205.

10. o. 11/8 1671. Hans Sørensen Ørsted af Ørsted-E.; St. Rand. 54; ~ c. 69 Anne Pedersdtr. af Asfærg-F., E. e. Hans Wedege i Randers; [† 12/9 1697].

KUM I, s. 249 (»Iohannes Severini Eustedius«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54 (»Johannes Severini Ørstedius«); Randers tingbog 12/2 1672, f. 29.

11. o. 1712 1697. Niels Pedersen Kellermann; [24/5 1698 nederste Cap.*; see Nr. 13].

12. 24/5 1698 [r. Cap. Rand. Graabrødre K., o. 20/12 95] Jørgen Christensen Møller; [2/9 1699 Vive-O.-V.; see der].

13. 2/9 1699 [nederste Cap.* 24/5 98] ovennævnte Niels Pedersen Kellermann, f. Aalbg. c. 67; F. P. Pedersen, Contr.; M. Johanne Sørensdtr. (2 ~ Gjert Kellermann); St. Aalbg. 87; ~ Rand. 13/9 98 Mette Christophersdtr. Mossin af Tønning-T., f. c. 73, b. Støvring 23/6 41; see Christopher N. K. i Harridslev-A.; P. C. Piper i Udnyneder-K.; [† 1713].

KUM II, s. 153 (»Nicolaus Petri Aalburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1450, 1136, 744.

14. 22/12 1713, o. 23/2 14, Peter Christian Piper el. Pipper; [20/4 1716 Udbyneder-K.; see der].

15. 7/8 1716 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 14 (16?)] Ernst Pedersen Samuel; [3/5 1726 Viborg Graabrødre K.-A.-T.; see der].

16. 24/5 1726 [r. Cap. Byrum-V.-H. . .] Johan Ernst Corfitsen Mavors af Hjørring-H.-O. r. Cap., f. Hjørring 8/7 90; St. Aalbg. 11; C. 17/2 16, h.; p. Cap. Nibe-V. 21; ~ Lisbet Cathrine Møller, b. Randers 22/7 50; (Sstr. t. Ellen M. ~ D. C. Knudsen N. i Felding-T.); F. Ditlef Lasson (Laursen) M., Forpagter; M. Susanne Marie Weibye; 2 S., 1 D.; [† 5/11 1734].

KUM II, s. 356 (»Iohannes Ernest. Cornificii Mavors«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 52 og 72; Nygaards sedler; Hustrus begravelse; KlitVen s. 153.

17. 3/12 1734 [p. Cap. Biri og Snertingsdal, Aggershuus St., 4/2 29] Hans Christian Sommerfeldt, f. Toten, Aggershuus St., 20/1 02; F. Christian S., Sorenskriver; M. Maria Riis; St. Sorø 22, Bacc. 25; C. 6/5 26, l.; ~ Toten 4/3 29 Vilhelmine Sophie Philipsdtr. Knopf, f. Sukkestad i N. 06, b. 19/8 77; F. Major P. K.; M. Elisabeth Sophie de Reichwein; 2 S., 1 D.; see Christian H. H. S., Sp. her; N. T. Hee i Harridslev-A.; (Christian S. i Skamby); [b. 29/12 1747; „Velmenende, men ikke de bedste Naturens gaver“ (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/376)].

KUM II, s. 460, 469 (»Iohannes Christiani Sommerfeld«, 22 år gl.); SB s. 249.

18. 2/2 1748 [2 r. Cap.* 16/11 39] Mag. Søren Pedersen Wedege; [12/7 1754 Sp.*; see der].

19. 11/10 1754 [2 r. Cap.* 2/2 48] Mag. Andreas Kønig (Kønnesen); [28/2 1755 Asfærg-F.; see Aalsø-H.].

20. 28/2 1755 [2 r. Cap.* 11/10 54] Mag. Mikkel Jacobsen Fosie; [3/5 1793 Sp.*; see der].

21. 3/5 1793 [2 r. Cap.* 23/1 67] Christian Holstein Hansen Sommerfeldt; [25/7 1794 Sp.*; see der].

22. 25/7 1794 [2 r. Cap.* 9/8 93] Mathias Galthen af Hersom-B.-K., f. Lemvig 5/1 34; St. Vibg. 54; C. 27/9 59, h.; r. Cap. Ribe Dk. o.s.v. 19/6 82, o. 28/8; 1 ~ Ane Christine Monrad; 1 S., 3 D.; 2 ~ Rand. 30/10 05 Anna Sophie Hedvig Mandix af Hveisel-G., f. 51, † 37; [† 13/5 1812; bekjendt af sine Beskrivelser over Ribe og Randers; W. 3/732].

KUM III, s. 139 (»Matth. Galthen«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1204; VejAar 1954, s. 39.

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803. Embedet paany oprettet 1875.

23. cons. r. Cap. 3/4 68–15/1 75 [Munkbrarup, Flensbg. Pr., 14/1 59; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Lorents Johannes Levinsen; [23/12 75 Sæby-H.; see der].

24. 15/1 1875 [c. r. Cap. her 3/4 68, tillige Hospp.] Jacob Hansen, f. Sorø 28/9 19; F. Jacob H., Snedkermstr.; M. Maren Kirstine Poulsen; St. Sorø 38; C. 23/4 50, l.; Diak. i Grumtoft, Flensbg. Pr., 4/11 51, o. Flensbg. 5/12; Sp. Gelting 7/7 56; afsat af d. t. R. 15/3 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; boede derefter i kortere Tid i Flensborg, Sorø, Kbh. og paa Steenalt; var i Sommeren 65 atter i Sydslesvig (Flensborg, Udmark og Gelting); ~ Aalbg. Bud. K. 27/4 53 Madsine Sophie Levinsen, f. Holbæk v. Rand. 5/1 24, † Hellerup 11/3 1901; (Sstr. t. Lorents J. L. i Sæby-H. og t. Carsten L., r. Cap. t. Kbh. Trin. K. og t. Madsine S. L. ~ J. Hansen, r. Cap i Randers); F. Henrik L., Degn i Holbæk-U.; M. Ane Kirstine Sørensen; 5 S., 2 D.; [† 11/9 1887; var en Tid Byraadsmedl. i Randers, i mange Aar Formand Randers Skolekommission]

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 211; Arends I, s. 315-16: M. 253. 260; Elv. 397; Gr. & H.-F. II. 23 f.; Jul. Christesen 75; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser). Elvius s. 397.
———————————

 

 

No 904. Nederste (dvs. fra 11/8 1722 tillige Compastores til Gimming og Lem, fra 2/3 1742 anden r. Capellaner, fra 1813 Enecapellaner og fra 1809 tillige Præster til Hospitalet) Capellaner til Randers St. Mortens Kirke.

[Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

Aarh. M.; M. S. III.; Galthen 159.
Anm. Embedet paany oprettet som nederste Capellanie 1875.
———————————

1. 24/5 1698 [Enecapellan her, o. 17/12 97] Niels Pedersen Kellermann; [2/9 1699 øverste Cap.*; see der].

2. o. 14/10 1699 [Hør. her 86] Rasmus Mortensen Lang, f. Rand.; (Bdr. t. Morten M. L. i Ulbjerg-L. og t. Peder M. L. i Trige-Ø.); F. M. Mortensen, Bgr. og Kbmd. i Rand.; M. Maren Sørensdtr. Lang; St. Rand. 84; trol. 2/1 00 Cathrine Marie Hansdtr. Mossin af Rand.; 1 S., 1 D.; see J. C. Zimmermann i Bjerring-M.; Hans M. R. L. i Tjæreby-A.; [† 16/3 1716].

KUM II, s. 132 (»Erasmus Martini«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 249.

3. 3/8 1716, o. 8/1 17, Mag. Niels Christensen Koch (Coccius) af Meelby, f. 17/6 82; St. Fdbg. 01, Bacc. 04; C. 19/7 04, l.; Mag. 26; ~ 17 Nille Bertelsdtr. Budtz, Skifte Rand. 6/4 52; [b. 25/9 1736; berømt for grundig Lærdom; testamenterede sit Bibl. til det kgl. Universitet].

KUM II, s. 266, 291 (»Nicolaus Christiani Coccius«, 17 år gl.).

4. 16/11 1736, o. 14/12 [Hør. Aalbg. 32] Mag. Søren Pedersen Wedege; [2/2 1748 øverste Cap.*; see Sp.*].

5. 2/2 1748 [r. Cap. Vibg. Dk. 25/8 41] Mag. Andreas Kønig (Kønnesen); [11/10 1754 øverste Cap.*; see Aalsø-H.].

6. 11/10 1754, o. 29/11, Mag. Mikkel Jacobsen Fosie; [28/2 1755 øverste Cap.*; see Sp.*].

7. 28/2 1755. Antonius Bech, f. Drammen 21; St. pr. 42; C. 1/12 49, n.; ~ 56 Kirstine Marie Johansdtr. Bech, b. 17/3 63; F. J. B., M. Anna Olufsdtr. Bang; [† 9/7 1766].

KUM III, s. 29 (»Antonius Bech«, 22 år gl.).

8. 13/1 1767, o. 18/2 [Hør. Rand. c. 60] Christian Holstein Hansen Sommerfeldt; [3/5 1793 øverste Cap.*; see der].

9. 9/8 1793 [r. Cap. Ribe Dk. o.s.v. 19/6 88] Mathias Galthen; [25/7 1794 øverste Cap.*; see der].

10. 25/7 1794 [Rand. Hosp. 5/10 92] Jens Hornsyld; [21/12 1808 Assens-Kj.; see der].

11. 29/4 1809 [Rand. Hosp. 19/10 98] Petrus Janus Kruse; [30/10 1812 P. til Rand. Hosp. og til Gimming-L.; tillige Forst. for et af ham oprettet Drengeinstitut. 99–09; see Sp.*].

12. 7/5 1813, o. Kbh. 7/7, Poul Johannes Berner, tillige Hospp. 4/8 19, f. Patna i Ostindien 16/5 78; F. Jørgen Henrik B., Resident ss.; M. Maria Ulrica Schouw; kom til Danmark 89; St. Fdbg. 94; C. 16/7 10, l. egr.; Lærer v. Randers lærde Skole 14–16; R. m. Kbhs. Sp. 28/1 17; ~ Kbh. Frue K. 7/10 13 Elisabeth Regine Dorothea Wøldike Rehling af Frederiksborg-H.-H., f. Egebjerg 23/10 81, † Kbh. 6/8 26; [† 9/2 1822].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 210; PT 6:6 (1915), s. 180-81 og 187-88 (Rehling).

13. 19/7 1822 [Bogense-S. 4/6 13] Christopher Otto Andreas Andresen, tillige Hospp.; [3/1 1834 Kjeldby; see der].

14. 4/6 1834 [Fred. Trin. K.-V. 5/3 30] Christian Frederik Schønheyder, tillige Hospp., af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Trondhj.), f. Kbh. 18/9 82; St. Trondhj. 98; C. 21/4 07, l.; Cat. Korsør 8/11 11, o. 3/1 12; Vicep. Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterborg Sem. 22/1 13; Sp. Gjørlev-B. 19/8 18; 1 ~ Kbh. 24/4 12 sin Cousine Barbara Cathrine Kønemann, f. Kbh. 4/4 80, † Bakkendrup 11/9 23; F. Etrd. Herman Hinrich K., Høiesterets Justitssecr.; M. Barbara Cathrine Schønheyder; 3 S., 2 D.; 2 ~ Drøsselbjerg 10/6 31 Henriette Dorothea v. Deurs, f. p. Bøstrup, Drøsselbjerg S., 20/9 97, † ss. 1/5 50; F. Jstrd. Jan Christopher v. D. til Bøstrup; M. Anna Dorothea Hansen; 3 S., 2 D; see Theodor A. S. p. Tunø; [† 16/6 1841; dygtig, from og kjærlig; leed fra Octbr. 38 af en Sydom, som forhindrede ham i, at røgte Embederne i deres fulde Udstrækning; B. D. G. 1/141].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 210.

15. 19/9 1841 [p. Cap. hos Faderen 25/9 22] Nicolai Eeg Kruse, tillige Hospp., en Søn af Sp. Nr. 15, f. Rær 13/7 97; St. Rand. 15; C. 3/11 19, l.; V.-Past. til Gimming-L. 7/3 23 – 14/4 46; Cons.-Rd. 9/1 60; R.* 5/9 62; O.; [† 14/1 1868. Mangfoldige maae dybt savne ham, ikke blot hans Nærmeste, for hvem han var en trofast Støtte, men ogsaa de Fjernere, for hvem han var en trofast Ven og utrættelig Velgjører. Deeltagelsen og Savnet er almindeligt i næsten alle Huse, thi den hele nuværende Befolkning er for største Deel voxet op under hans Øine, døbt, confirmeret, viet af ham, og det smukkeste Forhold knyttede ham og hans Menighed til hinanden. Som P. var han en nidkjær Herrens Tjener, som virkede i Kjærlighedens og Sagtmodighedens Aand, men, saavidt vi troe, uberørt af den nyere Tids kirkelige Bevægelser. Han var under sin lange Embedsvirksomhed en ivrig Befordrer af Ungdommens Oplysning (Rand. Avis 15/1 68)].

15b. 3/4 1868 [Gelting 7/7 56; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Jacob Hansen, tillige Hospp.; [15/1 1875 ø. Cap.*; see der].

16. 15/1 1875 [o. Medhjelper i Frederiksberg-H. 22/12 69, o. 10/3 70] Jens Christian Valdemar Bergstrøm, f. Nykjøb. p. F. 5/3 37; F. Andr. Verner B., Hospforst.; M. Erikdine Dorth. Strange; St. Nykjøb. 57; C. 26/6 63, h1.; Agent for det brittiske Bibelselskab 53; ~ 6/6 83 Anina Johanne Jacobsen, f. Rand. 21/8 42; F. Cclrd. Lars J., Boghandler; M. Marie Mortensen Hassing.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Mag. Peder Thøgersen i Randers og hans Søn, M. Thøger Pedersen. Kirkehistoriske Samlinger 3:6 (1887-89), s. 713-720.
Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958. (Kapitlet "Biografiske oplysninger om hospitalspræster", s. 204-211).