Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1381. Ødum og fra 1823 Hadbjerg,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 9; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/461; Kbg. Ødum 1715, Hadbjerg 1665 (÷ 1783-84).
Anm. Hadbjerg hørte tidligere til Galten-Vissing.
———————————

1. (1593). Mourits Jespersen, f. Aarh.; hans Navn paa Altertavlen; vist ~ Marine Andersdtr., hvis Navn ligeledes findes paa Tavlen. 1584 omtales Marcus Jespersen (see khist. S. III. 2/206), men han er vist = Mourits Caspersen; [var her endnu 1601, fmtl. † c. 1607].

KS 3:2 (1877-80), s. 206, 3:2 (1877-80), s. 744.

2. c. 1607. Hieronymus Arnoldsen de Fine, f. c. 80; (Halvbdr. t. Anna Cathrine de F. ~ H. L. Munthe i Tikjøb og t. Peder A. de F. i Stillinge, Bdr. t. Frederik A. de F. i Hundslund og t. Christopher A. de F. i Marvede); F. A. F. fra Nederland, Hof-Capelmstr. hos Kong Chr. III. og Frederik II.; M. Barbara Hieronymusdtr. Knoph (Sstr. t. Christoffer H. K., kgl. Confess.); kom i Sorø Skole 96; St. i Kbh. (02); ~ Ane . . . ; Sønnen Rasmus var Borger i Tingvoll paa Nordmøre i Norge; [var her endnu 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 3/9 07].

F-P s. 180 (»Hieronymus Arnoldi de Fine «); KS 3:2 (1877-80), s. 747 (»Hieronymus Arnoldi de Fine«), 5:2 (1903-05), s. 551, 3:2 (1877-80), s. 756; SB s. 115; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63-64.

3. (1634). Niels Nielsen Fogh af Storring-S.-G.; St. Aarh. 23, Bacc. 24; Pr. 18/4 49; ~ Sidsel Mortensdtr.; F. M. Jensen, Rdmd. i Aarh.; 2 ~ Etm.; [† 7/1 1654; hans Navn paa Prædikestolen; Eptph.].

KUM I, s. 59, 67 (»Nicolaus Nicolai f. Fogius«); P-Aarh. f. 3b, opsl. 6; RPTS s. 20-21; KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget).

4. o. 22/4 1654. Peder Simonsen Querndrup; St. Od. 42, Bacc. 44; ~ 55 F. E.; [† 1677].

KUM I, s. 171, 186 (»Petrus Simonis Qverndrup«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18.

5. o. 9/11 1677. Peter Frandsen Blichfeldt af Vitten-H.-H., f. 27/11 51; St. Rand. 73; ~ Magdalene Albertsdtr. af Ringsted-B., † 18; 7 B.; (see E. Blichfeldt i Ormslev-K., Sønnesønssøn); [† 26/11 1714].

KUM II, s. 42 (»Petrus Francisci Blichfeld«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; PT 5:5 (1908), s. 263-264.

6. 15/2 1715, o. 15/3, Jørgen Lauritsen Meyer ell. Meier, d. Bogense 18/11 88; F. L. Jørgensen M., Kornmaaler i Bogense; M. Maren Lauritsdtr.; St. Od. 07; C. 16/3 11, h.; Pr. 28/4 28; ~ 2/11 16 Dorothea Margrethe Ritter, (Sstr. t. N. S. Wedels Hustru i Værum-Ø.); F. Johan Herman R., Oberførster og Vildtmester i Venggård; M. Elsabe Margrethe Hassen; 2 S., 1 D.; [† 1742].

KUM II, s. 321 (»Georgius Laur. Meyer«, 20 år gl.); Kbg. Bogense (1646-1736) opsl. 57 (dåb), opsl. 8 (forældres vielse 3/12 1682); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 149; Skanderborg og Åkær amter nr. 24; Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 18, 38.

7. 11/5 1742 [Herringe 6/10 38, o. 3/9] Philip Ditlev Marcussen Monrad* af Dalum-S., f. Herringe 22/11 09; St. pr. 28, Bacc. 31; C. 31/5 34, h.; 1 ~ Christiane Birgitte Nielsdtr. Skiønning, † 9/12 56; F. N. Juul S., Kbmd. i Faabg.; M. Dorothea Dinesdtr. Pontoppidan af S. Broby; 9 B.; 2 ~ Christiane Benedicte Andreasdtr. Krogstrup af Galten-V.-H.; u. B.; see Conrad D. P. M. i Vegerslev-V.; Ditlev M. i Ø. Velling-H.-G.; M. S. Sabroe, r. Cap. Vibg. Dk.; [† Ø. Velling 22/4 1796; blev tilsidst ganske døv. „Ungdommen var ikkun slet underviist, hvilket maa reise sig deraf, at denne ellers brave og lærde Mand er endog i sine bedste Aar overmaade tunghørig, altsaa undseelig og næsten uduelig til, at catechisere, saasom han ei kan høre hvad der svares“ (Biskop Hygoms Dom 49; see Saml. t. jydsk Hist o.s.v. 3/382); Pg. br. 23/3 58].

KUM II, s. 494, 542 (»Philippus Ditlevus Monradus, Norv. e priv.«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 87.

8. 14/11 1794, o. 22/11, Carl Christian Beck; [6/5 1796 Haslund-Ø.; see der].

9. 6/5 1796 [Laurbjerg-L. 16/11 87] Peter Mohr af Voldum-R., f. Karby 23/12 52; St. Vibg. 71; C. 27/11 81, n.; p. Cap. Kristrup-H. 28/4 86, o. 16/8; ~ 88 Charlotte Ahlefeld; [† 12/12 1813].

Sixhøj nr. 1335.

10. 11/3 1814 [Laurbjerg-L. 13/7 04, o. 31/10] Christian Ludvig Budtz, f. Frisenvold 13/3 78; F. Johan Mikkel B., Bkdmr.; M. Johanne Dorothea Wedege af Rand.; St. Rand. 96; C. 16/1 01, h.; ~ 14/11 04 Anna Maria Friis, f. Rand. 15/5 79, † 27/1 43; F. Kbmd.; M. Ane Svendsen; 3 S., 6 D.; see Jacob M. F. B. i Maarslet; H. C. Boldsen i Flade-G.; [† 1/10 1852; blind i 4 Aar].

11. 3/1 1853 [Vraa-E. 31/7 35] Frederik Severin Brønsted, d. Kbh. 31/7 05; F. Søren Fred. B., Thee- og Porcellainshandler; M. Anna Kirstine Dorothea Møller; St. v.W. 22; C. 8/7 28, l.; Sp. Hvornum-S. 11/5 31, o. 22/6; 1 ~ Kbh. Frue K. 27/8 31 Maria Dororthea Hein, f. Kbh. 20/4 09, † 11/2 74; F. Johan Henrik H., Bogholder; M. Anna Cathr. Fædder; 3 S., 5 D.; 2 ~ 77 Elisabeth Kirstine Kragh, f. Ødum 1/2 33; F. Niels Pet. K., Skllrr.; M. Sophie Nellemann; [# 29/1 (31/1) 1877; boer i Kbh.].

12. 10/4 1877 [Linnerup-H. 6/3 69] Michael Christian Asmussen; see Kjerteminde o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.