Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 154. Broby (Sønder-),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/62; J. M. 276; L. P. B. 346; B. M. 190; Lkm. 2/340; St. M.; Kbg. 1813.
Anm. Allested el. Veile var i det 16de Aarhundrede Annex.
———————————

1. 1/9 1529. Peder Olsen (Nielsen); see Etm.

FR s. 233.

2. (1568. 80). F. S. Oluf Pedersen; sigtet for nogen grov Forbrydelse og suspenderet af Biskop N. Jespersen (Weiles Manuscr.).

3. c. 1582. Mads Lauritsen Drucken el. Droken, f. Assens c. 45; Pr. (08); ~ c. 82 Alhed Jørgensdtr. af Svindinge (juvencula)(1), † 14/11 33; u. B.; see P. J. Klingenberg her; [† 15/1 1623, s. D. Od. Gymnasium indviedes; „Beclager, at haffue mist først en Annex og fik saa 3 Ort. Korn igen(2) aff Allested; men Herligheden(3) borte“. (J. M. 277)].

4.? (1616). Jørgen Klingenberg; see Jørgen J. K., r. Cap. i Lysabild.

5. 1622** [p. Cap. Tranekjær-T., o. 13/5 21] Peder Jørgensen Klingenberg (Klinckberg), f. Lolland c. 91; St. 13; St. i Rostock 15; ~ . . . Lauritsdtr. Drucken, en Dtr. af Nr. 3, † c. 71; 2 ~ Avlskarlen; [† 4/1 1666; vist en Slægtning af C. J. Svindinge i Torkildstrup].

KUM I, s. 9 (»Pet. Georgii Lolland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Petrus Georgii Laulandus«, 30 år gl.); Helk I, s. 277; EM 4, s. 430-431.

6. 1666 [p. Cap.* 60, o. 17/10] Dines Hansen* af Longelse-F., f. 33; St. Od. 54; 1 ~ Dorthea Alexandersdtr. af N. Aaby-I.; 4 S., 3 D.; 2 ~ Landet 12/10 81 Mette Jensdtr. Lucoppidan af Landet-B., der havde været trol. med N. A. Schandoph i Sandby, d. 6/4 58; 3 S., 1 D.; Børnene toge Navnet Pontoppidan(4); see Etm.; B. D. Pontoppidan i Torkildstrup-B.; (P. D. M. Monrad i Ødum); [† 24/7 1709].

KUM I, s. 248 (»Dionysius Iohannis Langlandus«); KS 5:3 (1905-07), s. 732; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 29; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 86 (2. vielse) opsl. 35 (hustrus dåb).

7. 19/2 1701**. Mathias Nielsen Gudme (el. Lørup) af Gudme-B.; St. Hlh. 89; 1 ~ F. D. Margrethe Dinesdtr. Pontoppidan, † 11; u. B.; 2 ~ 12 Anna Dorthea Hansdtr. Møller af Gudbjerg, f. c. 81; 3 B.; 2 ~ Etm.; see J. J. Hee til Kbh. Holmens K.; [† 12/1 1728; Eptph.].

KUM II, s. 169 (»Matthias Nicolai Lørupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 29, 96; Horsens byfoged nr. 303.

8. 1/11 1728. Thomas Hansen Amager, f. Amager, Vigerslev S., 90; (Bdr. t. J. H. Fædder i Gauerslund og t. Karen H. A. ~ P. H. i Brandt i Gjelsted-R.); F. H. Thomsen, Eier af Amagergd. i Vigerslev sogn; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 11, Bacc. 14; C. 17/6 15, h.; 1 ~ 19/9 29 F. E., † 1/5 46; u. B.; 2 ~ 22/9 46 Anna Kirstine Hansdtr. Lacoppidan af Søby-T., f. 15/2 24; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 30/12 1746; b. 9/1 47].

KUM II, s. 356, 380 (»Thomas Iohannis Amager«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 96.

9. 3/2 1747, o. 21/4, Clemens Pedersen Høeg, f. Branderup v. Kold. 16; F. P. H., Foged (prætor) i Fred.; M. Birgitte Cathrine Kastrup; St. Fred. 38; C. 20/9 46, n.; ~ 11/10 47 F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; [† 3/9 1760].

KUM II, s. 595 (»Clemens Høeg«, 12 år gl.).

10. 3/10 1760 [Herringe-F. 8/11 43] Christopher Jørgensen Strøyberg* af Kjerte, f. 28/2 11; St. pr. 32; C. 28/7 39, n.; p. Cap. Særslev 4/1 43, o. 8/2; 1 ~ Vigerslev 8/1 44 Sille Christensdtr. Bircherod af Særslev, E. e. A. C. Holm i Vigerslev-V., og b. 25/8 57; 2 ~ F. E., b. 1/2 88; 1 S., 2 D.; see Etm.; [b. 15/1 1794].

KUM II, s. 536 (»Christoph. Strøyberg«, 22 år gl.).

11. 7/2 1794 [p. Cap.* 3/2 92, o. 15/2] F. S. Jørgen Christopher Strøyberg, f. 29/7 66; St. Od. 85; C. 14/7 90, n.; ~ Hillerslev 31/10 94 Birgitte Nicoline Breckling af Espe-V., f. c. 70, b. 26/1 03; 3 S., 4 D.; 2 ~ 10/9 03 Anna Margrethe Jensenius af Veilby i F., f. 30/11 72, † 20/1 18; 1 D.; [† 21/12 1834].

12. 10/4 1835 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 25/11 34] Christian Ernst Krag; [10/3 1863 Dreslette; see der].

13. 27/5 1863 [Brøns 26/5 52] Christian Frederik Carl Emil Hjort af Jerne-S., f. Frøslev 31/8 06; St. Ribe 26; C. 9/7 33, h.; p. Cap. Nordby p. F. 23/12 35, o. 4/2 36; Cat. Frederikshavn 5/3 39; Sp. Aastrup-S. 14/10 44; ~ 24/4 39 Rosine Erasmine Randrup, f. Kongens Lyngby 18/9 08; F. Hans Michael R., dengang practiserende Læge, tilsidst Stiftsphysicus i Ribe og Jstrd.; M. Agathe Vilhelmine Dorothea Hansen; 1 S.; [# 30/1 (31/1) 1877; boer i Od.; Pg. br. 27/6 68].

14. 13/4 1877 [Ørslevkloster-Ø. 15/10 69] Christen Pram Gad af Gauerslund-V., f. p. Østerø, Fær., 2/2 30; St. Kbh. 49; C. 30/1 56, h2.; Cap. p. p. Kvislemark-F. 16/7 57, o. 12/8; Sp. Klægsbøl, Tønder-Løgumkl. Pr., 25/11 60; fordreven af Pøbelen 7/2 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; c. P. t. St. Hans Hosp. 8/3 66; Pr. 19/5 75; ~ 2/6 58 Friboline Christiane Kornerup, f. Roesk. 19/5 35; F. Søren Fred. K., Kbmd.; M. Anna Margrethe Kornerup; (77) 7 S., 3 D.; [7/2 1884 Sengeløse].

———————————

Noter:

(1) juvencula = den unge (Alhed).
(2) igen = istedet for, til gengæld for.
(3) herlighed = ejendomsret, adkomst.
(4) Pontoppidan er en latinisering af Broby (pons - pontis = bro; oppidanus (adj.) = by-, småby-).
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.