Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 35. Aastrup og Starup,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 365; H. 3/277; ; M. S. III.; R. M. 12/6 1766 og 21/6 68; M. Nr. 502; K.; Kbg. 1692.
———————————

0. (1536). Niels . . . ; see 2 Etm.

1. 15 . . Rasmus Sørensen; ~ vist F. D. Anna Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† c. 1572; skal være bleven skudt paa Jagt af Herremanden paa Varho, Gjørding Sogn; han skal have spottet Herremanden for hans Enøiethed].

2. c. 1569. Morten Poulsen Grum, f. c. 35; (Bdr. t. G. Poulsen i Gjørding-V. og Fbdr. t. J. N. Bonum i Darum-B.); F. vist P. Grumsen, Foged i Ilsted; ~ F. E.; 3 S., 3 D.; see Etm.; Niels M. G. i Anst-G.; P. S. Buch i Veien-L.; J. H. Wind i K. Hyllinge-L.; (Mag. Poul M. G. el. Ostrup (Aastrup), Biskop i Lund, var hans Søn, see Morten P. G. t. Christianborg Slotsk., Hans P. G. i Vilsted-V.); [† 16 . . ; levede endnu 1621; „var af en lystig Humeur“; gav 73 Altersølv til K.; Eptph.].

Kinch II, s. 308-09, 321; Hegelund I s. 91; II s. 58; KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557; DanKir bd. 19, s. 2957, 2963-65 (se nedenfor).

3. 15 . . F. S. Peder Mortensen Grum, f. Aastrup 22/2 72; ~ Kirsten Nielsdtr. Skriver; F. N. Jensen S., Bgmstr. i Trondhj.; M. Gunnhild Sevaldsdtr.; [Eft. d. Saml. 2/36 blev han Lagmand i Trondhj. 1623, efter at have været Skriver og Foged i Norge fra c. 1597; † 30/4 1631]

STD Em1, s. 12-13, 25.

4. (1619) [Hør. Ribe 11] Niels Baltzersen*; F. vist B. Knudsen, Bgr. i Ribe; St. Ribe c. 08; mindst 4 S., 1 D.; see N. N. Aastrup i S. Gjørding-V.; [† 1659; blev 19/7 1611 bortvist fra Universitetet for 3 Aar; Fjenderne vilde have plyndret, men fattede et andet Sind, da de saae den gamle graa Hr. N.].

F-P s. 241 (»Nicolaus Balthazari Ripensis«); Hegelund I s. 605; II s. 314; KS 2:6 (1872-73), s. 546.

5. o. 23/11 1659. Hans Lauritsen Holst, f. Kold. 25; vist St. Helsingør 48; F. Skomager; ~ Kold. 16/9 60 Anna Sørensdtr. Haard, f. Kold. c. •/1 39, † 17/11 94; 3 S., 5 D.; see Etm.; [afstod kaldet 1693; † 27/4 94; hans Mæle og Hukommelse blev saa svækket, at han en Paaskedag maatte gaae ned fra Prædikestolen, uden at faae Noget sagt].

KUM I, s. 213 (»Iohannes Laurent. Holsatus«); Nygaards sedler: Vielse, afståelse, død, enkens død.

6. 18/3 1693** [p. Cap.* 16/9 92, o. 3/6 92] Iver Gregersen Krabbe af Thorstrup-H.; St. Ribe 86, Bacc. 90; 1 ~ 9/11 92 F. D. Dorthea Hansdtr. Holst, f. c. •/3 75, † 14/2 99; 3 D.; 2 ~ 29/11 99 Ingeborg Hansdtr. Friis af Vilslev-H.; 2 ~ Lorents Kaaberholm i Aarre; 7 S., 1 D.; [† 5/3 el. 8/4 1704; var af et levende og muntert Temperament].

KUM I, s. 145, 172 (»Ivarus Gregorii Krabbe«); Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus død.

7. 31/5 1704. Mag. Laurits Pedersen Lund, f. Lund, Vinding S., 7/9 63; F. P. Lauritsen L.; M. Ellen Lauritsdtr.; St. Roesk. 85; C. 89; Mag. 00; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/12 02 – 11/9 04; Pr. 8/6 10; ~ 19/6 07 Sara Poulsdtr. Buch af Øsse-N., f. 83, † 3/11 43; 3 D.; see H. C. H. Friis i Grimstrup-Aa.; [† 8/4 1745; klog og godgjørende; ansaaes for en stor Troldmd.; W. 1/628; N. 355; Lgst.].

KUM II, s. 141 (»Laurentius Petri Lundi«); Borchs K. nr. 61; Nygaards sedler: Børn; »see H. H. H. Faber i Kristrup-H.« udgår, hans hustru er ikke herfra; DanKir bd. 19, s. 2965-66 (se nedenfor).

8. 1/7 45, o. 25/8, [Cat. Kbh. Garn.] Jørgen Jensen Gad; [19/5 1753 Veiby-T.; see der].

(6/7 1753. Zacharias Franck.)

9. 21/12 1753 [p. Cap. Ulsø-F. 31/5 43, o. 14/6] Niels Holgersen Olivarius af Ørslev-B., f. 11/11 11; Elev i Sorø 24-28; ; St. pr. 31, Bacc. 33; C. 5/7 36, n.; ~ Haarslev 22/4 49 Christine Hansdtr. Aggerup af Magleby p. M., f. 10/2 20, † Velling 23/8 92, † 23/8 92; 3 S., 2 D.; see Hans A. O. i Velling; Holger N. O. i Ebeltoft-D.; [† 21/11 1779].

KUM II, s. 529, 543 (»Nicolaus Olivarius Olig. fil.«, 19 år gl.); SB s. 249.

10. 19/1 1780, o. 1/3, Hans Juul Jordhøy; [19/12 1785 Ringkjøbing-R.; see der].

11a. 13/1 1786 [Observator p. Rundetaarn] Jørgen Søeborg, f. Kold. 20/8 52; (Bdr. t. Andreas S. i Byrum-V.-H. og Halvbdr. t. Peter S. i Hagested-G.); F. Peder Halvorsen S., Smed; M. Maren Pedersdtr. Frost; St. Od. 74; Alumnus p. Borchs Coll. 78–83; C. 7/10 82, n.; ~ 26/7 86 Mette Christine Kjær, f. c. 36, † 7/7 10; u. B.; [† 1/3 1815; Blev beskikket til at foretage astronomiske Iagttagelser med 100 Rdlr. aarlig Løn, hvorfor der byggedes et lille Træhuus Syd for Pgden., men dette ophørte efter faa Ars Forløb. Svært beskyldt af Degnen J. C. Hjermiin, bl. A. for at have viet et Par Folk 3 Gange (!); s. d. Saml. II. 2/39].

Borchs K. nr. 376; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 1027.

11b. 4/10 1815 [r. Cap. Fron i Gudbrandsdalen, N., 12] Peder Marqvard Otzen, f. N. 74; St. Roesk. 94; C. 5/7 03, n.; p. Cap. Aal i Hallingdalen i N. 04; ~ Ellen Cathrine Elster, † Ribe 51; 4 B.; [† 23/2 1820; „Et uroligt Hoved, temmeligt forfalden og Fritænker“. Nogle sige, at han i nogen Tid havde staaet ved de Militaire].

NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Aal og Fron.

12. 26/7 1820 [p. Cap. hos Amtspr. i Ribe 7/5 13] Poul Emil Hansen; [24/9 1823 Vadum; see Lundum-H.].

13. 24/9 1824. Hans Buhl Steenberg; [9/9 1834 Resen-H.; see Førslev-S.].

14. 25/11 1834 [p. Cap. Tamdrup 9/9 29, o. 25/11, Ousted-T. 28/9 32] Jacob Stampe; [25/7 1844 N. Nebel-L.; see der].

15. 14/10 1844 [Cat. Frederikshavn 5/3 39] Christian Frederik Carl Emil Hjort; [26/5 1852 Brøns; see S. Broby].

16. 30/7 1852 [Cap. p. l. Linaa-D. 28/11 46] Laurits Laurberg Kongslev Simonsen; [2/12 1858 Torslev-S.; see der].

17. 27/2 1859, o. 25/3 [Skllrr. S. Jernløse 45] Theodor Knuthsen; [8/5 1866 Mov; see der].

18. 24/7 1866 [p. Cap. Ørting-F. 2/9 55, o. 2/11; Ormslev-K. 8/12 60] Jørgen Christian Leonard Petersen af Ørting-F., f. Heilskov 23/10 27; St. Vibg. 46; C. 21/1 53, h.1; Lærer v. Rosings Sk. i Hors. 1/5 53 – 31/10 54; ~ 31/7 57 Emilie Lovise Ottilia Tinghuus, f. Kattrup 29/5 30, † 4/3 78; F. Lieut. A. J. T., Landmaaler; M. Elisabeth Marg. Sonne; (67) 4 B.; [3/12 1874 Janderup-B.; † 1892].

Sixhøj nr. 1723.

19. 1/3 1875, o. 25/4 [Lærer ved en Realskole i Holbæk . . .; ved Frue Kirkesk. i Kbh. til dens Nedlæggelse; ved do. Arbejdshuus 1/5 61] Albert Christian Henrik Theodor Schou af Værslev-J., f. Gjødvad 7/7 29; St. pr. 49; C. 23/6 58, h2.; ~ 12/8 64 Alberta Marie Nicoline Velschou, f. Frederiksberg 15/7 27; F. Jstrd. Chr. Balthazar V., Kasserer i Marinemin.; M. Pelmine Ane Jacob. Haastrup; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Åstrup Kirke, s. 2941-2968, Vester Starup Kirke, s. 1651-1677 (udg. 1988-91).