Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1409. Øsse og Næsborg,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

O. N. Skads Herred 167; K. 4/5 67; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 6/297; Kbg. 1646.
———————————

1. (1517. 45). Peder Pedersen; see Etm.; [† c. 1550].

2. c. 1550. Lambert Sørensen Riber*; Pr. (84); 1 ~ F. D. . . . Pedersdtr.; 2 ~ 17/6 76 Mette Madsdtr. Buch af Egtved-Ø., f. 29; see S. Lambertsen i V. Nykirke-F.; Etm.; [† 2/8 1601].

Hegelund I s. 113, II s. 71; KS 3:2 (1877-80), s. 212.

3. o. 5/8 1601. Poul Jørgensen Barfod* ell. Grimstrup af Grimstrup-Aa.; St. i Kbh. 98, i Rostock 00, i Wittenberg s. A.; Pr. (49); ~ 20/6 02 F. D. Anna Lambertsdtr. Riber, f. •/3 79, † 8/1 54; mange B.; see Lambert P. B. i Thorstrup-H.; M. P. Buch i Verst-B.; Etm.; H. Sørensen i Ølgod-S.; [† 10/3 1654].

F-P s. 159 (»Paulus Georgii Grimstrup«); Helk I, s. 159-160 (»Paul. Georges Pinopolitanus Cimber«); Hegelund I s. 369, II s. 216; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547, 657; Barfod s. 11.

4. E. f. B. 31/3 1653** [Rtr. Kjerteminde 18/1 49 – 53] Mads Mortensen Morsing, f. Nykjøb. p. M. c. 21; St. Vibg. 43; Pr. 17/10 77; ~ F. D. Karen Poulsdtr. Barfod, f. c. 12, † 14/4 93; 1 D. † Spæd; [† 16/1 1680; hans Portrait i Kirken; Lgst.].

KUM I, s. 178 (»Matthias Martini Morsinus Nicopiensis«); Sixhøj nr. 145; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 9; KS 3:5 (1884-86), s. 145 (»Matthias Martini Morsinus«); Barfod s. 12; Strøm 1, s. 71; DanKir bd. 19, s. 1627, 1628 (se nedenfor).

5. 21/4 1677**, o. 2/11, Poul Madsen Buch af Verst-B., f. 55; St. Kold. 74; ~ Anna Andersdtr. Spandet af V. Nykirke-F., f. c. 62, † 3/4 22; 7 S., 6 D.; see L. P. Lund i Aastrup-S.; Mathias P. B. i Spandet; [† 18/11 1722].

KUM II, s. 48 (»Paulus Matthiæ Bucchius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 32; i Ribe amt, Skast hrd. nr. 10.

6. 28/12 1722 [Rtr. i Ribe 30/7 12] Mag. Hans Hansen Sirich, f. Thisted 24/6 72; F. H. Hermansen S., Rdmd.; M. Maren Jacobsdtr. Lugge; var først i Kjøbmandslære; St. Vibg. 97, Bacc. 00; C. 29/7 01, illum.; Mag. 26/5 14; ~ Ribe 7/12 13 Constance Margrethe Christophersdtr. Carstensen, f. Ribe c. 78, † her 10/9 50; (Sstr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou., og havde 2 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E. og Ho-O.); F. C. Christopher C., Bgmstr. i Ribe; M. Kirsten Baggesdtr.; 1 S., 2 D.; [† 23/12 1749; som Rtr. ikke synderligt dygtig; veltalende, men uden Driftighed].

KUM II, s. 228 (»Iohannes Iohannis«), s. 254 (»Ioh. Ioh. Strick«), s. 382 (»Iohannes Iohannis Sirich, rector scholæ Ripensis«); Sixhøj nr. 715 (fejlidentificeret som H. Hansen i Knebel-R.); KS 7:3 (1957-59), s. 201-206 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Nygaards sedler: Vielse, børn, enkens død.

7. 3/4 1750 [Kistrand og Kjelvig i Finmarken 11/5 42] Ole Hansen Hjerrild*, f. Stouby 8/4 08, d. Hornum 24/4; F. H. Hansen i Hjerrild; M. Anne Jespersdtr.; St. pr. Fred. 29; C. 16/9 34, n.; Miss. i Lyngen, Nordlandene c. 38; 1 ~ Susanne Magdalene Christine Junghans fra Finmarken, f. 22; F. Henning Frederiksen J., Sp. og Pr. i Tromsø; M. Anna Melchiorsdtr. Meldal; 2 S., 1 D.; 2 ~ 24/9 51 Johanne Cathrine Jørgensdtr. Hauch af Borris-F., f. c. 23, † 9/11 02; 1 S., 2 D.; see Hans H. i Vilslev-H.; P. J. Satterup i Hodde-T.; [† 18/9 1788].

KUM II, s. 505 (»Olaus Hierild«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bjerre herreds godser, Boller og Møgelkær nr. 262; Kbg. Hornum (1685-1752), opsl. 71; Erl. II, s. 19 og 184-185; Landgraff, s. 9; NST 20 (1966) s. 10; PT 3:3 (1894), s. 254.

8. 30/5 1788 [p. Cap.* 22/7 85, o. 28/9] F. S. Hans Hjerrild; [3/10 1821 Vilslev-H.; see der].

9. 17/3 1822 [Visby 15/1 13] Daniel Jacob Mathiesen, f. Fred. 22/11 82; F. Henrik M., Kbmd.; M. Anna Lund; St. Fred. 01; C. 14/10 08, n.; p. Cap. Sneum-T. 25/9 09, o. 13/12; 1 ~ Sneum 13 Ingeborg Christiane Kampmann, f. Sneumgd.14/9 91, † 14/6 17; F. Knud Hak. K., Propr.; M. Henriette Emilie Zoëga; 1 S., 1 D.; 2 ~ 20 Marie Johanne Georgie Boysen, E. e. Advoc. Jansen i Tønder, f. 22/7 92, † Kbh. 24/5 77; u. B.; [† 19/11 1829].

10. 17/2 1830 [Vadum 24/9 23] Poul Emil Hansen; [20/3 1838 Lundum-H.; see der].

11. 3/7 1838 [Tostrup-R. 13/5 29] Jürgen Jürgensen; [31/12 1850 Høien-J.; see der].

12. 11/3 1851, o. 7/5 [Overlærer v. Randers Friskole og Overdegn 46] Ingvard Henrik Linnemann; [11/7 1856 Ousted-T.; see Raklev].

13. 23/10 1856 [Miss. i Umanak, Grld., 25/3 46, o. 8/4, – 55] Bernhard Ludvig Christian Haase, f. Kbh. 23/5 19; F. Hans Fred. H., Fuldmægtig; M. Anna Cathrine Kjølner; St. pr. 36; C. 30/4 44, h.; ~ 15/10 46 Louise Bech, f. Kbh. 4/12 19; F. Fred. Vilh. B., Copiist i Rentekammeret; M. Maria Jacobine Cornelia Dahl; (68) 3 S., 3 D.; [18/2 1876 Landet-R.].

14. 30/4 1876 [o. Cat. Ringsted 12/3 70, o. 30/3] Angelius Ancher Borch Hansen, f. Kbh. 13/10 36; F. Joh. Fred. H., Urtekmr.; M. Kar. Soph. Holm; St. v. W. 54; C. 22/6 60, h1.; Lærer ved Pigesk. i Frue Sogns Arbeidsh. i Kbh. •/4 61; ~ Birkerød 8/11 63 Emma Augusta Weber, f. Hirschholm 21/10 35; F. Christ. Fred. W., Dyrlæge; M. Carol. Marg. Jensen; (78) 4 S., 2 D.; Samvittighedsfuld og dygtig Lærer. Mindegaver og Festmaaltid i Ringsted; see D. T. 76/151.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 167-173.
Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1988-91. Øse Kirke, s. 1601-1630, Næsbjerg Kirke, s. 1631-1649.
Kornerup, Bjørn: Præsten Hans Sirichs levned. Kirkehistoriske Samlinger 7:3 (1957-59), s. 201-206.