Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg –

No 1204. Tostrup og Roum,

Rind Herred, Viborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 246; Lkm. 3/142; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
Anm. I gammel Tid skal endnu have været et andet Annex, kaldet Mintrup. Sognet er nu deelt imellem Fjelsø, Ulbjerg og Laastrup Sogne.
———————————

1. 15 . . Søren . . . , f. Løvel.

2. 15 . . Niels. . .

3. (1545. 84) Mourits Jensen.

KS 7:3 (1957-59), s. 15; 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205; DV s. 262.

4. (1592. 1622) Anders Nielsen Schytte af Kobberup-F., f. 65; 1 ~ Maren Andersdtr. af Hersom-B.-K.; 3 S., 1 D.; 2 ~ 99 Anna Jensdtr., maaskee af Agerskov (? ingen der som passer), † 11/10 99; 3 ~ 1600 Maren Jensdtr. (Ruus) af Laastrup-S.; 13 B.; see 2 Etm.; Kjeld A. S. i Kongsted.

KS 3:4 (1882-84), s. 516-517; »see Hans A. S. i Fanefjord« udgår. Oplysningen stammer fra en af Giessings notorisk upålidelige stamtavler (bd. 3, s. 272, tabell III) og ser ud til at være en gætning. Ligeledes udgår »see Niels A. S. i Vestervig-A.«, jfr. HiThi 1967, ca. s. 403-04.

5. (1634). F. S. Christen Andersen Schytte, f. 9/1 04; St. Vibg. 27; Pr. . . . ; ~ . . . . . .; 4 S.; see Etm.; Anders C. S. i Lynge-B.; [† 1666].

KUM I, s. 83 (»Christian. And. Tostrup.«); KS 3:4 (1882-84), s. 516-517.

6. 1662**. F. S. Carsten Christensen Schytte, f. 36; St. Vibg. 60; Pr. 78–89; 1 ~ Margrethe Andersdtr., † 19/7 78; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maren Pedersdtr. Karmark; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 22/5 1690].

KUM I, s. 286 (»Carstanus Christierni Toxota«); Sixhøj nr. 368, 669; KS 3:4 (1882-84), s. 516.

7. 24/12 1689**, o. 21/5 90 Christen Lauritsen Schipper, f. Hobro 20/4 65; F. L. S., Bfgd. el Rdmd.; M. Mette Lauritsdtr. Schaarup; St. pr. 82; C. 16/6 84, mediocr.; ~ 24/2 91 F. E.; 3 ~ Mads Brøchner i Rand.; [† 8/1 1696].

KUM II, s. 118 (»Christianus Laurentii Schipperus«).

8. 18/1 1696 [Skp. 93] Christopher Nielsen Munch, f. Jemteland c. 64; St. Bergen 84; ~ 28/7 96 Anna Johansdtr. Wichmand, „en gild og forstandig Matrone”, f. Gothenborg, † 13/11 10; 2 ~ Else Marie Sørensdtr., levede 59; 1 S., 1 D.; see M. P. Schandorf, r. Cap. i Linaa-D.; [† Langfredag 24/3 1712; førte ingen Kbg. 1706–12].

KUM II, s. 132 (»Christophorus Nicolai Munck«); Nygaards sedler: Begravelse, enken, datter.

9. 11/5 1712 [Pestp. paa Chrhvn. 11] Conrad Ottesen Wechmann; [14/5 1719 Aarh. Dk.; see der].

10. 31/1 1719*, o. 30/5, Foch Christensen Leeh, f. Od. c. 62; F. C. Lauritsen L.; M. Gjertrud Fochsdtr. With; St. Od. 82; ~ Kold. 18/10 19 Magdalene Sybille Kaltoft, E. e. L. M. Bakke til Kold. Hosp., og † 11/7 31; u. B.; [† 13/12 1751; siges, at have været Student i 31 Aar, men dette skal formodentlig forstaaes saaledes, at han ialt som Student og Cand. opholdt sig saalænge i Kbh.; hans Haandskrift er, som om den var skreven med en Svovlstikke].

KUM II, s. 114 (»Fochardus Christiani«).

11. 25/9 1744** [Torsted 17/6 43, o. 19/7] Jens Jacobsen, d. Kold. 27/7 09; F. J. Berentsen, Pottemager; M. Marie Hansdtr.; St. Kold. 32; C. 9/5 37, n.; 1 ~ Cathrine Klein, f. c. 12, b. Torsted 8/6 44; 1 S.; 2 ~ Cathrine Hedvig (ikke Marg.) Bregnholm, f. 29, † Holstebro 17/6 87; u. B.; 2 ~ Skive 3/8 68 C. H. Holm i Holstebro-M.; [† 24/7 1767; var meget riig; naar Nogen vilde laane af ham, holdt han først en lang Samtale med sit Pengeskab, om der var Noget tilovers].

KUM II, s. 540 (»Ianus Iacobi«, 23 år gl.); KoldStud s. 181.

12. 2/10 1767 [P. i Algier, o. 28/10 63] Johan Pedersen Holst, f. Middelfart 24/4 35; F. P. Olufsen H.; M. Anna Margrethe Lintrup; St. Slag. 53; C. 10/9 57, h.; ~ Kbh. 6/11 67 Elisabeth Hansdtr., E. e. . . . Holm, f. c. 35, † 16/6 05; 2 S., 1 D.; [† 2/1 1794].

KUM III, s. 131 (»Ioannes Holst«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 788.

13. 21/3 1794, o. 4/6, Thomas Lund; [26/11 1799 Kornum-L.; see Dronninglund].

14. 26/10 1799 [p. Cap. Kbh. Nic. K. 96, o. 8/7] Hans Jørgen Grundtvig; [17/6 1803 Holbæk-U.; see Toksværd].

15. 25/11 1803 [r. Cap. Simested-H.-H. 2/1 00, o. 22/8] Gunner Vegerslev Hammer af St. og L. Fuglede, f. Kors. 17/1 71; St. Slag. 88; C. 19/7 96, h.*; ~ Magdalene Franch, d. Bragernæs 8/11 68, † 3/6 47; 1 S., 1 D.; [† 11/4 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 41; Nygaards sedler: Datter, død.

16. 12/12 1806 [Kold. Hosp. 8/5 01] Johan Elias Ludvig Luplau, f. Brunsvig 27/1 74; F. Anton Carl L., siden Modelmstr. ved den kgl. Porcellainsfabrik i Kbh.; M. Maria Elisabeth Gediken; St. Kbh. 92; C. 17/1 97, h.; p. Cap. Kold. 21/9 98, o. 4/12; ~ Kbh. 19/8 99 Anna Charlotte Rosine Chemnitz af Kbh. tydske Garn., d. 16/11 79, † Kbh. 2/3 47; 5 S.; see Ludvig F. L. i Dalby-T.; Johan H. L. var Sp. i Brarup-L., Gottorp Pr.; [† 19/5 1819; N. 357; E. 2/180 og 2/271].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 528.

17. 20/10 1819 [p. Cap. Ørsted i J. 12/11 13] Henrik Gøtzsche; [20/2 1829 V. Velling-S.; see Ø. Velling-H.-G.].

18. 13/5 1829, o. 26/6 Jürgen Jürgensen; [3/7 1838 Øsse-N.; see Høien-J.; Indhuset og det vestre Udhuus br. 14/9 36].

19. 13/10 1838 [Miss. ved Umanak og Rittenbænk i Grld. 25/9 29 – 22/3 37] Johan Christian Vilhelm Funch; [19/3 1849 Brøndum-H.; see der].

20. 25/5 1849 [p. Cap. Karby-H.-R. 10/8 39, o. 23/10 – 3/12 43; Hjelpep. i Alsted-F. 45; p. Cap. Arninge 6/8 47 – 18/12 s. A.] Jacob Ludvig Ferdinand Holm; [27/3 1860 Odden; see der].

21. 31/5 1860, o. 1/8 [Lærer ved Helsingørs Bgsk. 44] Frederik Ludvig Jensenius af Hørby, f. 20/6 14; St. Vdbg. 32; C. 3/5 39, n.; ~ 3/11 60 Emma Unmach, f. 6/10 31; F. Joh. David U., Tømmermstr. i Helsing.; M. Nicoline Christine Andersen; (68) 3 S.; [29/6 1872 Simested-H.-H.]

22. 13/9 1872. Laurits Peter Gnutzmann; 27/8 1877 Vammen-B.-L.; see Cat. Ribe.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.