Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 289. Fuglede (Store og Lille),

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/153; L. S.*; S. i K.; U. A. H.; K. M. 12; Lkm. 1/945; M. 112; Kbg. 1640.
———————————

1. 15 . . Ole Pedersen; ~ Cecilie (Sidsel) Poulsdtr.; [† 1554].

2. 1554. Niels Hansen Grubbe; Pr. for Arts og Skippinge HH. (67); ~ F. D. . . . Olsdtr.; see Etm.; D. Albretsen i Herslev-G.; P. Hansen i Svallerup; J. Nielsen F. i Ø. Egesborg; [† 19/11 1587; paabegyndte »Arsherreds gamle Provstebog« 1567, efter kgl. Paabud].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Skippinge hrd.); 2:5 (1869-71), s. 152, 159 (se nedenfor).

3. i. 8/2 1588. F. S. Daniel Nielsen (Grubbe); ~ Elisa Mikkelsdtr.; F. Oeconom ved Kbh. Vartov Hosp.; 2 ~ Etm.; [vist # før 1608; † 1612].

4. (1608). [p. Cap.* 07] Claus Sørensen, maaskee af Uby; maaskee St. i Kbh. (02); ~ F. E.; [afsat 20/8 1634; † 16/1 57].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; s. 157 (se nedenfor); F-P s. 188 (»Claudius Severini Uby«).

5. o. 10/10 1634. Thor Godschalch el. Gottschalcksen; St. Roesk. 30; ~ Kbh. Frue K. 23/4 37 Barbara Mortensdtr. Hove af K. Hyllinge-L.; 2 ~ Etm.; [† 1640].

KUM I, s. 100 (»Dietericus Gottschalcus«); PT 8:6 (1927) s. 192 (»Thor Gottskalk«).

6. k. 3/10 1640. Holger Gertsen, f. c. 12; St. Lund 36; 1 ~ St. Fuglede 16/6 41 F. E., levede endnu 48; 2 S.; 2 ~ Dorthe Svane af Svallerup; 2 ~ Etm.; see M. H. Fuglede i Vig-A.; [† 30/1 1655].

KUM I, s. 132 (»Oligerus Gerhardi f.«); KS 2:1 (1857-59), s. 504, 28 år gl.; KS 2:5 (1869-71), s. 154 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 1632 (se nedenfor).

7. 25/2 1655, o. 18/4, Niels Nielsen Hallebye, f. 3/8 28; St. Slag. 50; 1 ~ F. E., † 27/6 59; 2 ~ 62 Agnete Hansdtr. Allesen Bunkeflod af Slag. St. Mik. K., f. Bunkeflod i Skaane 45, † 27/5 76; 2 S. 2 D.; (see P. H. Fuglede i Værslev-J.); [† 23/5 1676; Lgst.].

KUM I, s. 224 (»Nicolaus Nicol. Halleby«); DanKir bd. 4, s. 1632 (se nedenfor); KS 4:1 (1889-91), s. 111-112.
(19/6 1676 Albert Helsing).

8. 12/7 1676 Mag. Jens Johansen Othinian, f. Od.; St. Kbh. 68; Mag. 77; ~ her 8/2 77 Elisabeth Sørensdtr. Bay, † Kallundbg. 2/12 29; F. S. Jensen B., Bkdmr. og Herredsfgd. i Arts Herred; M. Sophie Eleonora Andersdtr.; 2 ~ R. Nielsen i Vig-A.; [b. 15/5 1683; Hustrus Lgst. i Kallundbg.].

KUM II, s. 5 (»Ianus Iohannis Otthonianus«); Kbg. St. Fuglede (1640-1771) opsl. 173 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 235; DanKir bd. 4, s. 3237 (Kalundbg. Frue K.).

9. 16/6 1683 [Magleby-H. 11/12 1670] Hans Andersen Korseberg el. Kaarsberg, f. c. 28; St. Od. 48; Famulus hos Biskop L. Hindsholm i Od. (55); p. Cap. i Nakskov-B., o. 16/6 58; ~ Løitofte 10/11 70 (Bev.) Sidsel Pedersdtr., som overlevede ham; (Sstr. t. Karen P. ~ E. C. H. Wolf i Skjelby-Gj. og t. Sophie P. ~ H. P. Ovesen i Arninge); F. P. Mortensen (Wedsted), Bgmstr. i Nakskov; M. Abigael Knudsdatter Lerche af Nysted; 3 S., 10 D.; see Peder H. K. i Gauerslund; [† 23/6 1697].

KUM I, s. 211 (»Iohannes Andreæ«); KS 5:3 (1905-07), s. 709, 723; PT 6:5 (1914) s. 142; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 531; Kbg. Nakskov (1638-1707), opsl. 125 (29/6 1664: »Her Hans Korseberg« var fadder); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Magleby; Børn: Kbg. Køge (1668-86), opsl. 62 (Peder 1672), Kbg. Magleby-H. (1645-83) opsl. 148 (Abigael), 155 (Sophia), 161 (Abigael), 165 (Sophia), 170 (Johanne), 174 (Elisabeth), 180 (Johanne); (1681-1751) opsl. 3 (Anders), 5 (Maren?); Kbg. St. Fuglede (1640-1771) opsl. 176 (Anne), 180 (Hans), 182 (Elisabeth), opsl. 188 (begr.).
(1/8 1684*. M. L. Lyster el. Luster; see Povelsker).

10. 10/7 1697 [r. Cap. Skjørpinge-F. 21/8 76] Jacob Christensen Gamst, d. Kold. 18/6 51; F. C. Iversen G., Chordegn og Bogbdr.; M. Else . . . ; St. Kold. 73; ~ Kbh. Frue K. 13/6 77 Johanne Mogensdtr. Levin, f. c. 61, † Kallundbg. 7/3 39; F. M. Jacobsen L., isl. Kbmd. i Kbh.; M. Margrethe Arentsdtr.; 3 S., 3 D.; 2 ~ 7/4 13 Buchard v. d. Burgh, Negotiant i Kallundbg.; see Etm.; [† 20/6 1709; gav Timeglas, Lysekroner og en Skranke af Jern til K.].

KUM II, s. 42 (»Iacobus Christierni Gamstius«); KoldStud s. 138; Danske Kancelli: Kaldsbrev her; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 413; DanKir bd. 4, s. 1623, 1627, 1631 (se nedenfor).

11. 20/7 1709 [Cap. og Degn her 07] F. S. Christen Jacobsen Gamst*, f. Skjørpinge 1/5 78; St. Slag. 00; C. 11/6 03, mediocr.; p. Cap. Svallerup 1/8 03; 1 ~ St. Fuglede 21/3 09 Abel Marie Lauritsdtr. Trøstrup af Od. Graabr. Hosp.-P., f. 78, † før 17; 2 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr. Windekilde, † 14/3 75; F. P. Olsen W., Rdmd. i Kallundbg.; 1 S.; [† 2/3 1760; T. 279].

KUM II, s. 259 (»Christianus Iacobj Gamst«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 23; Kbg. St. Fuglede (1640-1771) opsl. 200 (vielse).

12. 1760 [p. Cap. Gimlinge 26/8 57, o. 8/9] Johan Jørgensen Rasch, f. Stege 15/6 08; F. J. R., Lærer ved Navigationsskolen, siden Prof. i Mathematik; M. Christine Elisabeth Bergen; St. Sorø 35; Store og Lille Fuglede 8/2 37*; 1 ~ 37 Else Margrethe Christiansdtr. Læssøe, f. c. 10, † 39; F. C. L., Bkdmr. paa Troldholm og Controlleur i Skjelskør; M. Else Madsdtr. Høfding, maaskee af Tjæreby; B.; 2 ~ 39 Mette Elisabeth Schreuter; [† 15/5 1769].

KUM II, s. 470 (»Iohannes Rasch«, 17 år gl.); SB s. 248.

13. 1769 [r. Cap. Vig-A. 30/11 53] Jørgen Andreas Nielsen Bang; [19/12 1781 Korsør-T.; see der].

14. 20/2 1782 [r. Cap. Korsør-T. 14/12 64] Hans Poulsen Hammer, f. Grue, Christiania Stift, 1/3 30; F. P. H., Sp. t. Grue og Brandvold; M. Christine Hansdtr. Holst; St. Aalbg. 45; C. •/1 49, h.; Fp. 6/12 60, o. 5/12; 1 ~ Johanne Kirstine Gundersdtr. Vegerslev af St. Magleby, f. Christiania 7/4 42, † 76; 2 ~ 78 Barbara Maximiliana Sevel, f. 33 el. 35, † Kalllundbg. 30/5 09; F. Niels Hoffmann S., Byskrvr. i Aalbg.; M. Catharine Langhorn; see Gunder V. H. i Tostrup-R.; [# 6/9 1799; † Kallundbg 14/7 08].

15. 6/9 1799 [p. Cap. Uby 7/8 95, o. 12/8] Bertel Struer*, f. Stoustrup v. Fred., d. 4/9 64; F. Levin S., Proc. og Gdeier.; M. Cathrine Lauritsen; St. Fred. 83; C. 27/4 95, n.; Cons.-Rd. 28/10 36; ~ 10/2 97 Mette Elisabeth Rørbye af Uby, f. 3/7 67, † 12/3 31; 3 S., 3 D.; see Niels J. S. i Vissenbjerg; [† 13/5 1845; „vedligeholdt en ualmindelig Kraft til sin høie Alderdom; var begavet med en Stentorstemme, og hans Bryst var saa stærkt, at det ikke generede ham, alderstegen at prædike i 3 Kirker paa een Søndag. Han stod i et patriarchalsk Forhold til sin Menighed, elskede Ungdommen og uskyldige Glæder, var reen af Sæder, en oprigtig Ven“; B. D. G. 1/182].

16. 19/7 1845 [Vrou-R. 4/1 32, o. 9/3] Jørgen Carl Schjødte, f. Kbh. 11/3 06; (Bdr. t. Bdr. t. Jens Georg S. i Ørslevkloster-Ø., t. Andreas Ferdinand S., r. Cap. t. Aarh. Dk. og t. Caroline Margrethe S. ~ C. S. Nyegaard i Blidstrup); F. Oberstlieut. Laurits S., Urtekrmr.; M. Diderikke Lovise Bech af Vallekilde-H.; St. Kbhs. Bgdsk. 23; C. 15/10 27, l.; ~ Kbh. Trin. K. 11/7 32 (sin Cousine) Valgjerd Margrete Vilhelmine Bjarnesen, f. Frederiksværn (Stavern i Norge) 1/9 08, † 7/2 74; F. Cand. Phil. Halvor B., Skllrr. og Klokker; M. Anne Christiane Bech af Vallekilde-H.; 2 S., 5 D.; see Christ. C. L. S. i Mariæ-Magdalene-K.; D. L. R. Gøtzsche i Bjerring-M.; [# 21/11 1874; boer i Kbh.].

Elvius s. 132.

17. 16/2 1875. Hans Christian Sonne; see Thisted-T.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Store Fuglede Kirke, s. 1609-1635, Lille Fuglede Kirke, s. 1637-1652.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.
Præstebiografier i Store Fuglede Kirkebog.