Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 440. Herslev og Gjevninge,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/212; L. P. B. 116; K. M. 178; Lkm. 1/327; M. 149; Kbg. 1658.
———————————

1. 15 . . Frants Jørgensen; boede i Roesk.; [maaskee † 1584, eftersom der var ingen herfra ved Kongehyldningen].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. 15 . . Jens Colding.

3. c. 1590. Damianus Albretsen fra Roesk., i 42 Aar; 1 ~ Fuglede 10/9 92 Sophie Nielsdtr. af St. og L. Fuglede, † c. 01; 6 B.; 2 ~ c. 02 Gertrud Corneliusdtr., † c. 23; F. Bgr. i Kbh.; 6 B.; see N. Damiansen i Hvedstrup-F.; F. Hansen i Ørsted-D.; Johannes D. i Herlufsholm; Vilhelm D. i Steenmagle-S.; Fr. J. Busch i Haraldsted-A.; [† 1632; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; s. 158 (Arsherreds Provstebog); Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144; DanKir bd. 3, s. 672 (se nedenfor).

4. o. 15/6 1632 [Hør. Roesk. . . .] Henning Pedersen Nestved; St. Roesk. 27; ~ Sophie Tønnesdtr. fra Kjøge; 1 S., 1 D.; 2 ~ c. 40 Cathrine . . . , b. 30/3 59; [# 1654, levede 1657; Eptph.].

KUM I, s. 82 (»Henning. Pet. Nestv.«); PT 8:6 (1927) s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 100; DanKir bd. 3, s. 672 (se nedenfor).

5. o. 1654**. Mag. Jens Johansen Runchel, f. c. 05; St. Kbh. 50; ~ Maren Nielsdtr. Ysted af K. Saaby-K., f. 00, † 85, Skifte 20/6 86; 11 B., (91) 5 S., 2 D.; [† el. b. 17/1 1689; Skifte •/1 91; Eptph.].

KUM I, s. 223 (»Ianus Runchelius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 1; DanKir bd. 3, s. 672 (se nedenfor).

6. 12/1 1689 [Kornerup-S. 4/1 81] Mag. Jacob Iversen Bruun*, f. Kbh. 13/3 57; F. I. Jacobsen B., Brygger og Handelsmd. p. Chrhvn.; M. Maria Philipsdtr. Gützloff fra Holsten; St. Kbh. 75, Bacc. 77; Hør. Kbh. 76; C. 7/11 78; Mag. Kbh. 24/5 02; V.-Pr. 17 i 9 Uger; 1 ~ 17/12 81 F. E. i Kornerup: Kirsten Olufsdtr. Thrane, † 14/5 85; u. B.; 2 ~ Kbh. 11/5 86 Maren Olufsdtr. Graa, f. p. Møllegaard, Ingelsted H., i Skaane 54, b. 5/12 34; F. O. Mikkelsen G., Fuldmægtig og Forv.; M. Dorothea Sørensdtr.; 3 S., 1 D.; see Etm.; Jens J. B. i Førslev-S.; [# 1721; b. 1/9 39; syg med Gigtsmærter i 41 Aar; sengeliggende i 12 Aar; G. 3/1 385; T. 288].

KUM II, s. 56, 71, 274 (»Iacobus Ivari Brunius«); KbhMet s. 674; KS 3:5 (1884-86), s. 536-39 (Kornerup og Svogerslev).
(26/10 1689*. Gjødert Bram.)
(11/12 1716*. Christian Borch el. Birch.)

7. 5/8 1718** [Skp., o. 20/5 16] F. S. Caspar Jacobsen Bruun*, f. 25/10 89; St. Roesk. 06, Bacc. 07; Hør. Roesk. 09; C. 12; Pr. (31); 1 ~ Margrethe Mogensdtr. Regel af Borup-K., † 25/8 44; 2 D.; 2 ~ Kbh. 6/10 45 Anna Sophie Casparsdtr. Lemvig af Haarlev-H., f. 10/1 17, † 12/1 89; u. B.; [† 20/2 1776; var som Skp. med Tordenskiold i Slaget i Dynekilen; var Faderen svag, saa var Sønnen desto raskere; var aldrig syg; gik om Sommeren til G.; kunde til sine sidste Dage stige til Hest saa frisk og munter, som da han kom til Embedet; læste uden Briller den fineste Stiil; skrev til sine sidste Dage den netteste Haand; elskede sine Menigheder og var elsket af dem; G. 3/1 389; N. 94].

KUM II, s. 311, 319 (»Casparus Iacobæus Bruun«, 20 år gl.).

8. 20/6 1776 [Vildbjerg-T. 25/5 64] Christian Christiansen Schouboe; [26/6 1782 Skuldelev-S.; see der].

9. 16/6 1782 [Miss. 5/12 71, o. 22/3 72] Peter Rasmussen, f. Hennetved, Lindelse S., 22/2 43; F. R. Mikkelsen, Gdfstr.; M. Marie Christensdtr.; St. Nybg. 63; C. 23/5 70, h.; ~ Marie Køpke, f. c. 55, † 2/10 94; her 5 S., 2 D.; [† 2/6 1808].

10. 26/8 1808, o. 9/11, Jens Sommer af Gosmer-H., f. 10/11 73; St. Aarh. 91; C. 15/1 98, l.; ~ 1/6 10 Bolette Eleonore Bruun, f. 12/1 90, † Kbh. 6/10 43; F. Søren B., Kbmd., Stadsofficeer og kgl. Consumtionsforp. i Roesk.; M. Inger Dorthea Borch; 1 S., 1 D.; [† 12/11 1813].

11. 2/1 1814 [p. Cap. Ramløse-A. 5/9 06, o. 12/9] Andreas Christian Krog* (d.y.) af Vibg. Graabr. K. r. Cap., f. 19/11 78; St. Christiania 96; C. 22/4 06, h.; Cons.-Rd. 21/8 56; ~ 26/4 14 Frederikke Emile Bache, f. 29/8 83, † 26/2 47; F. Niels Simon B., Slotsforv. p. Charlottenlund; M. Soph. Amalie Brandt; 2 S., 1 D.; see Ludvig J. N. K. i Rørbæk-G.-S.; Harald A. K. i Dragstrup-S.; L. G. Ovesen i Lynge-U.; [† 6/4 1862].

12. 6/8 1862 [Vetterslev-H. 19/1 54] Victor Salomon, f. Vaar 5/5 07; F. Wulf S., Brygger; M. Sara Oppenheim; Pharmaceut 23–28; St. pr. 29; C. 14/7 37, l.; Lærer ved Rosings Institut i Hors. 40; Timelærer v. Hors. Sk. 4/7 46; Insp. ss. 15/8 s. A.; c. Adj. ss. 9/1 47; Adj. ss. 25/9 s. A.; o. Cat. Hors. 24/6 49, o. 19/10; ~ 31/10 46 Caroline Amalie Fischer-Benzon, f. 20/4 12; F. Major Jac. Ludv. F.-B., Fideicommis-Besidder, Branddirectr. i Segeberg; M. Marg. Emilie Danielsen; 3 D.; [† 3/7 1875].

13. 20/9 1875. Halvor Emil Wolf; see Clemensker.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Herslev Kirke, s. 661-674, Gevninge Kirke, s. 873-882.