Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 687. Kornerup og Svogerslev,

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/214; K. M. 172; L. P. B. 77; Lkm. 1/317; M. 147; Kbg. Kornerup 1676, Svogerslev 1738.
Anm. Sognene hørte endnu i Kløckers Tid til Domprovstiet i Roeskilde, saa at Præsterne vare res. Capellaner, ialfald for Svogerslev. (Indtil 2/3 1742, da det ved kgl. Rescr. blev bestemt, at Kornerup-S. ved første Vacance skulde være et frit Sognekald.)

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Rørdams artikel, se nedenfor.]
———————————

1a. (1549). Per Povelsen; „Her Per Povelsen, Sognepræst til Suorsløff Kirke“.

1b. (1559). Hans . . . ; „Hr. Hans i Kornerop“, Vicar til S. Anthonii Alter ved Roeskilde Dk.

KB bd. 2 (1556-60) s. 305.

1c. (1584). Palle Knudsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

1d. (1595) [Hør. Roesk. før 85] Oluf Simensen; [1595 n. Cap. t. Roesk. Dk.; see ø. Cap Roesk. Dk.].

1e. o. 15/10 1595 [Hør. Roesk. og Kordegn ved Dk. ss. 93] Alexander (Sander) Olsen Otzing. [1596 Egebjerg; see Kbh. Frue K. 1 r. Cap.]

1 (f). (1610) [Hør. Roesk. 05] Herman Hansen Høyer; [c. 1612 Roesk. Dk. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.]

2. 1612. Enoch Jacobsen; [c. 1618 Jyllinge-G.; see der]

3. 25/10 1618**, o. 2/12 [Skp. . . ] Hans Nielsen Roeskild; ~ Dorthe . . . , † c. 82; en Søn var den bekjendte Generalfiskal Søren Hansen Cornerup; [† Kornerup 1644].

PT 8:6 (1927) s. 185; KS 3:5 (1884-86), s. 427-428, 527, 532-33 (Kornerup og Svogerslev); Kopskatten 1645, opsl. 103.

4. k. 30/3 1645, o. 13/4, Mads Hansen Hagh (Haggius), vist f. Ribe; F. Hans Markvartsen, Bartskjær i Ribe, der 42 dræbte sin egen Hustru med et Knivstik og derfor blev henrettet; vist St. Ribe 42; ~ F. D. Elisabeth Hansdtr., f. c. 25; 2 ~ Etm.; [fmtl. † P. 1654].

KUM I, s. 172 (»Matthias Iohannis Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 529-31, 820 (Kornerup og Svogerslev); Kopskatten 1645, opsl. 103.

5. o. 27/11 1654. Hans Thygesen, f. Roesk.; St. Roesk. 44; ~ F. E., † Gevninge 87; [vist † c. 1659-60].

KUM I, s. 183 (»Iohannes Tychonis Roschild.«); KS 3:5 (1884-86), s. 531-533, 820 (Kornerup og Svogerslev).

6. o. 14/6 1660 [„famulus communitatis regiæ“(1)] Bernt Henriksen Assens; St. pr. 53; ~ Kirsten Olufsdtr. Trane; 2 ~ Etm.; [† 1677; deltog som Student i Kbhs. Forsvar; blev 10/10 60 indstevnet for Synoden i Roesk., fordi han ikke ville ægte Enken, hvilket havde været en Betingelse for at Faae kaldet].

KUM I, s. 245 (»Bernhardus Henrici Assenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 534-36 (Kornerup og Svogerslev).

6b. 14/8 1677. Niels Pedersen Bech; St. Roesk. 70; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† •/12 1680].

KUM II, s. 21 (»Nicolaus Petri«); KS 3:5 (1884-86), s. 533-34, 570-72 (Kornerup og Svogerslev).

7. 4/1 1681 [Hør. Kbh. 76] Jacob Iversen Bruun; [12/1 1689 Herslev-G.; see der].

8. 23/2 1689. Kjeld Iversen Roeskilde; St. Roesk. 72; ~ Maren Søfrensdtr., som overlevede ham; u. B.; [† 2/5 1690].

KUM II, s. 32 (»Chilianus Roschildensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 539 (Kornerup og Svogerslev); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 4.

9. 1/11 1690 [Skp. 86–90] Oluf Andersen Hofmann, f. 45; Ellidshøi-S. 7/8 72; afsat 21/4 80 formedelst grove forseelser; p. Cap. Aalbg. Bud. K. 83–86; 1 ~ Sophie Nielsdtr. Steenberg af Sønderholm-F., † Sønderholm 82, Skifte 17/1 83; 2 ~ Aalbg. 7/2 84 Anna Cathrine Lorentz, † 14/9 29; F. fmtl. Christen L, Byskrvr. i Aalbg.; (mindst) 1 S., 7 D.; [b. 4/3 1711; blev 02 dømt fra Embedet, fordi han havde viet et Par Folk uden Trolovelse og Consumptionsseddel(2); men maa være bleven benaadet].

KS 3:5 (1884-86), s. 544, 548-51, 820 (se nedenfor); 5:4 (1907-09), s. 684-85 (skibspræster); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 79 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 416); PT 7:4 (1919) s. 218; Kbg. Kbh. Holmens K. (1653-97 D) opsl. 217 (datters død); O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 36-37.

10. 16/3 1711 [Hør. Roesk. 10] Hans Hansen Vesling, d. Roesk. 26/5 83; F. H. V., Farver i Roesk.; M. Anne Hansdtr.; St. Roesk. 03, Bacc. 04; C. 12/3 11, h.; ~ her 26/11 11 Anne Cathrine Hansdtr., som overlevede ham, E. e. C. J. Fersløw i Rorup-G.; u. B.; [b. 20/5 1737].

KUM II, s. 286, 291 (»Iohannes Veslingius«, 21 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 546, 551-52 (se nedenfor); Kbg. Roskilde Domk. (1678-1708) opsl. 51 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 93.

11. 31/5 1737, o. 5/7, Johannes Abrahamsen Kløcker; [19/6 1739 Aarby; see der].

12. 10/7 1739, o. 16/9, Johan Nielsen Dajon; [14/4 1747 Hyllested-R.; see der].

Herefter var Kornerup og Svogerslev et frit Sognekald.

13. 26/5 1747, o. 19/7, Andreas Mølleschou; [6/12 1760 Ousted-A.-L.; see der].

14. 6/12 1760, o. 5/12, Hans Peder Hansen Pohlmann; [25/8 1769 K.-Hyllinge-L.; see der].

15. 8/9 1769, o. 3/11, Cornelius Corneliussen Müller; [10/5 1797 Ousted-A.-L.; see der].

16. 16/6 1797 [p. Cap. Ø. Mariæ 22/10 90, o. 27/10] Mads Bohn Marcher, f. Rønne 18/4 57; F. Rasmus M., Kbmd.; M. Barbara Bohn; St. Hlh. 77; C. 30/6 85, n.; ~ 25/1 99 Frederikke Juliane Berg, d. Kornerup 4/6 72, † ss. 18/12 01 som vanvittig; F. Hans Christian B., Fiskemester p. Kornerupgd.; u. B.; [# 17/7 1829; † Utterslev 24/11 31; førte som Enkemd. et sørgeligt Eneboerliv og blev sindsvag. Han turde ikke gaa ud paa sin egen Gaardsplads af Frygt for, at hans Høns skulde fortære ham].

KUM III, s. 360 (»Mathæus Bohne Marcher«, 19 år gl.); AaDB s. 98; KS 3:5 (1884-86), s. 567-570 (Kornerup og Svogerslev).

17. 21/10 1829 [Ølby-A.-F. 20/2 s. A.] Niels Christopher Schultz; [28/12 1832 Rorup-G.; see der].

18. 27/3 1833, o. 24/4 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 1/1 31; Overlærer ss. 1/11 32] Jens Christian Jensen; [19/3 1839 Rorup-G.; see Ousted-A.-L.].

19. 28/5 1839, o. 21/6 [Andenlærer v. Jonstrup Sem. 26/1 s. A.] Vilhelm Burchard Poulsen; [19/11 1846 Rorup-G.; see Eiby-D.].

20. 9/1 1847, o. 10/3, Frederik Vilhelm Milo; [9/12 1868 Haudrup-S.; see der; Pg. br. 11/10 65].

21. 26/2 1869 [Satrup, Gottorp Pr., 15/9 60; afsat af d. t. R. 34; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Dr. phil. Holger Frederik Rørdam; [7/3 1876 Brendekilde-B.; see der].

22. 26/6 1876. Jens Theodor Kragh; see Hyllested-V.-H. Cap. p. l.

———————————

Noter:

(1) »famulus communitatis regiæ« = medhjælper ved Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Til Gengæld skulle de udføre Medhjælperarbejde bl.a. paa det kgl. Bibliotek, og de var frem til ca. 1780 det eneste Personale, der stod til Bibliotekarens Raadighed.
(2) Consumptionsseddel = Bevis for betalt Ægteskabsafgift
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Kornerup Kirke, s. 675-685, Svogerslev Kirke, s. 686-697.
Rørdam, Holger Fr.: Fra Kornerup og Svogerslev. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 393-436 og 529-572, 820.