Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 528. Hyllinge (Kirke-) og Lyngby,

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/224; L. S. 1/3; L. S. v. W.; L. P. B. 129; K. M. 202; Lkm. 1/352; M. 85; Kbg. 1645.
Anm. Efter nogle Beretninger skulle de 9 første Præster have været af een Familie; efter L. S. kuns de 7 fra Nr. 2 til Nr. 9 incl.
———————————

1. 1542. Jens Olsen; see Etm.; [var her endnu 1584].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. 1562. F. S.? Frants Jensen; [† 1572].

3. 1572. Hans Lauritsen Wind; [† 1582; maaskee identisk med næste].

3b. 15 . . Hans Ibsen, var Jens Winds Formand; [fmtl. † c. 1582].

KS 7:4 (1960-1962), s. 528, 530 (se nedenfor).

4. 1582 [Hør. Roesk.] Jens Olsen Wind; Pr. 98; ~ Maren Mortensdtr. Grum af Aastrup-S., † før 02; see Etm.; Ole J. W., kgl. Confessionarius; [† 1602].

DanKir bd. 3, s. 918 (se nedenfor).

5. 1602 [Slp. i Kbh. 98] Mag. Morten Pedersen Hove, f. Tønder(?) 46; St. i Tydskland, vist i Rostock 66; 2 r. Cap. Kbh. Frue K. 95; Mag. 8/5 s. A.; Pr. (08. 10. 22); 1 ~ F. D.(?) el. Stdtr.? . . . . ; 2 ~ Marie (Maren) Grønhof, f. c. 80; 15 B.; 2 ~ Etm.; see H. H. Fieraas her; T. Gottschalck og H. Gertsen i St. og L. Fuglede; [† 1630; Mindetavle].

Achelis I, nr. 414 (»Martinus Petreus Tunderensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 152; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 3, s. 918-19 (se nedenfor).

6. 1630 [p. Cap. K. Saabye-K., o. 11/9 22] Niels Jensen Wind, en Søn af Nr. 4, f. her c. 94; St. Roesk. 20; St. i Wittenberg 21; ~ F. E., † 56; u. B.; [† 1644; Mindetavle].

KUM I, s. 46 (»Nicolaus Iohannis Vindius Roëschild.«); PT 8:6 (1927) s. 187; KS 6:2 (1936-1938), s. 477; Helk I, s. 426; DanKir bd. 3, s. 918-19 (se nedenfor).

7. o. 27/12 1644 [Hør. Kbh. c. 39] Hans Hansen Fieraas, f. Halland c. 15; St. Kbh. 37; ~ (45) Kirsten Mortensdtr. Hove, f. her c. 23; 6 B.; 2 ~ Etm.; see L. H. Hylling t. Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; P. H. Hylling i Ballerup-M.; [† 8/7 1661; Lgst.; Mindetavle].

KUM I, s. 138 (»Iohannes Iohannis Hallandus«); DanKir bd. 3, s. 918-19, 919 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 96.

8. o. 11/8 1661 [Hør. Kbh. c. 60] Mag. Jørgen Mortensen Møinichen*, f. Malmø 37; F. M. M. (Sixtour?); M. Margrethe Henriksdtr. Dobbelstein; St. Kbh. 56; Mag. 77; Pr. 81; 1 ~ 2 Trin. (8/6) 62 F. E., b. 15/5 99; 2 B.; see S. R. Dolmer i Rye-S.; J. J. Munch i Hagested-G.; [† 13/5 1724; Brav og venerabel(1); Mindetavle; T. 315].

KUM I, s. 264 (»Georgius Martini a Moiniken«); DanKir bd. 3, s. 918-19 (se nedenfor).

9. 30/1 1722** [Rtr. Slangerup 10] Christen Eriksen Stark (Stærch), f. Holstebro 2/3 72; (Bdr. t. Anna E. S. ~ H. M. Brunow i Grinderslev-G.); F. E. S., Farver i Holstebro, siden Eier af Nørgd. i Salling; St. Kbh. 92; Rtr. Kallundbg. 95; C. 23/12 95, n.; Rtr. Kors. 30/8 06; ~ Maren Sørensdtr. Dolmer af Rye-S., † 14/2 42; 2 S., 2 D.; see T. C. Barfoed i Hasle-S.-L.; [† 1745].

KUM II, s. 187 (»Christianus Starchius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 13; Sixhøj nr. 692.

10. 6/8 1745, o. 24/9, Johannes Simonsen Aubertin, f. Kbh. 9/10 15; F. S. Au., Kok hos J. Rosenkrantz; M. Helene Fogth; St. Vibg. 36; C. 39; ~ 46 Else el. Elisabeth Cathrine Crone, f. 28/10 15, † 20/11 68; 5 S., 4 D. hvoraf 2 S., 2 D. overlevede Moderen; 2 ~ Margrethe Storm, f. 40, der overlevede ham; [† 30/7 1769; Eptph.].

KUM II, s. 572 (»Iohannes Aubertin«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1004; DanKir bd. 3, s. 918 (se nedenfor).

11. 25/8 1769 [Kornerup-S. 6/12 60, o. 5/12 (sic)] Hans Peter Johansen Pohlmann, f. Christiania 9/3 28; F. J. Hermansen P., Kbmd.; M. Mariane Hansdtr. Leth; St. Christiania 50; C. 9/9 52, n.; Lærer v. Waisenhuset 8/5 53; ~ Holbæk 31/7 61 Maren Ditzel, f. Holbæk 26/12 37, † K. Hyllinge 24/6 16; (Sstr. t. Hans D. i Ø. Egesborg); F. Hans Hansen D., Kbmd. og Rdm.; M. Ellen Bertelsdtr. Rosengaard; 2 S., 4 D.; see Etm.; C. Thorsøe i Skibby; M. J. M. Mathiesen i Rye-S.; [† 6/3 1795; Eptph.].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 510; Københavns byting nr. 981; NST 2 (1930), s. 142; 4 (1934), s. 297; KS 3:5 (1884-86), s. 562-64 (Kornerup og Svogerslev); Kbg. Holbæk (1700-77) opsl. 114-115 (vielse), (1700-42) opsl. 276 (hustrus dåb); Kbg. Kornerup (1676-1786) børn: opsl. 49, (1738-86) 114, 116, 117, K. Hyllinge (1745-1814): 38, 49, (1814-35) opsl. 1 (enkens død); PT 1988, s. 78, 79 (hustrus forældre); DanKir bd. 3, s. 918 (se nedenfor).

12. 10/4 1795 [Roesk. Frue K. 20/3 82, o. 19/4] Arrild Friis Worsøe af Veilby-H., f. 27/9 51; St. pr. Aarh. 65; C. 12/12 72, h.; Cantor og Lærer v. Christians Pleiehuus i Kbh. 75; ~ K. Hyllinge 27/11 95 F. D. Dorothea Pohlmann, d. her 8/6 78, † Kbh. Frue S. 11/11 59; u. B.; [† 15/3 1824; E. 3/620, S. 3/686].

Kbg. K. Hyllinge (1745-1814) opsl. 49 (hustrus dåb), opsl. 130 (vielse); Kbg. Kbh. Frue S. (1853-60 D) opsl. 102 (enkens død).

13. 28/5 1824 [K. Hvalsø-S. 24/5 22, vist o. 3/7] Peter Ditlev Stybe, f. Nakskov 22/3 88; F. Jens S., Kbmd.; M. Karen Kirstine Wiinholt af Vesterborg-B.; St. Nykjøb. 10; C. 23/10 16, l.; ~ 25/10 22 Anna Kirstine Røyen, f. Hillerød 7/5 01, levede 68; F. Mads Nielsen R., forhen Hosekræmmer i Kbh.; M. Mette Kirstine Jensen; 2 S.; [† 26/10 1847; B. D. G. 1/214].

14. 15/3 1848 [Janderup-B. 16/3 39, o. 14/5] Jacob Østrup, f. Bøgeskovgd., Skaarup S., 23/5 07; F. Frederik Ø. af Vigerslev-V., Propr.; M. Else Nicoline Bruun; St. pr. 27; C. 22/11 36, n.; ~ 14/9 39 Mary Aletta Prom, f. p. St. Croix 14/2 02, † Roesk. 15/2 75; F. Samuel P., Plantage-Eier og Secr. hos Gouverneuren, siden Mægler p. St. Thomas; M. Eliza Markoe, E. e. . . . Hartmann; 1 S., 2 D.; [† 24/1 1873].

15. 5/4 1873. Julius Røgind; [† 21/12 1876; see Veirum].

16. 1/3 1877. Vilhelm Jens Storm Bisted; see Tødse-E.

———————————

Noter:

(1) venerabel = agtet, ærværdig
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Larsen, Alfred: Et gammelt inventarium fra Kirkehyllinge Præstegård. Kirkehistoriske Samlinger 7:4 (1960-1962), s. 528-530.
Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Kirke-Hyllinge Kirke, s. 905-920, Lyngby Kirke s. 921-932.