Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 212. Egesborg (Øster-),

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/105; K. M. 27; M. 41; Lkm. 1/700; Kbg. 1718.
———————————

1. 15 . . Bo Bondesen (Bonderi); Pr.

2. (1563). Ole Madsen; Pr. (84); see M. O. Egesborg i Kvislemark-F.; [† 1/11 1594; hans Navn findes paa Kalken 1563].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 6, s. 935 (se nedenfor).

3. 1594. Andreas Mikkelsen Corvinus; [† 16/6 1602].

4. c. 1602. Niels Hansen; [† eller forflyttet før 1608; ikke hos M.; var maaskee Cap.].

5. (1608. 10). Jacob Nielsen F. (Fuldensis), maaskee af St. og L. Fuglede; St. i Kbh. (92); ~ 31/7 03 Hedvig Lauritsdtr.; Pleiedtr. af Prof. J. J. Venusinus t. Kbh. Hel. G. K.; see N. J. Egesborg p. Helnæs; [b. Kbh. •/5 1631; hans Navn paa Kirkeklokken 1626].

F-P s. 125 (»Jacobus Nicolai Fulius«); KS 2:5 (1869-71), s. 146; 3:1 (1874-1877), s. 276; DanKir bd. 6, s. 937 (se nedenfor).
(12/6 1631. Christopher Jacobsen Langebek; kaldet af Bønderne, men var for ung, see Jungshoved)

6. k. 24/7 1631, o. 5/8, Peder Lauritsen Tuxen, f. Solt v. Flensborg c. 94; F. L. T., Sp. ss.; St. i Rostock 16, i Wittenberg 18, i Kbh. 31; ~ Dorthea Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; see Søren P. T. i Asminderød-G.; M. M. Schildorf i Ønslev; [† 1649; Lgst.].

KUM I, s. 107 (»Petrus Tuxenius Saleno-Holsatus«); Achelis I, nr. 1356; KS 6:2 (1936-38), s. 466-67; KR nr. 4548 og 4713; PT 8:6 (1927) s. 191; 3:5 (1896) s. 265-66 (Slægten Tuxen); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 12 og 14; DanKir bd. 6, s. 938 (se nedenfor), bd. 8, s. 1293 (Ønslev kirke).

7. o. 27/6 1649. Peder Pedersen Hee (Hiennius) af Kbh. Hel. G. K., f. c. 22; St. Fdbg. 40; Pr.; ~ F. E., † 83; [† c. 1680; i 1642 optog hans Moder et Laan for at han kunde fuldende sine Studier, som han selv kautionerede for. 1652 nægtede han at vedstaa Kautionen under Henvisning til, at han dengang kun var 20 Aar, men dømtes paa Rettertinget 4/6 56 til at vedstaa den og fik en Bøde, fordi han ved sin Nægtelse ikke havde vist sin Moder tilbørlig Agtelse; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 157 (»Petrus Petri Hiennius«); KS 6:2 (1936-38), s. 467; KR nr. 7270; DanKir bd. 6, s. 938 (se nedenfor).

8. 24/8 1680. Simon Berntsen Schmertz; St. Kbh. 71; ~ 13/6 94 Elisabeth Villumsdtr. Diechmann af Karlslunde-K.; [† c. 1716].

KUM II, s. 26 (»Simon Bernhardi Schmertzius«); PT 6:5 (1914) s. 201.

9. 9/3 1716. Frederik Steen Funch, f. c. 88; F. Nikolaj F., Lieut.; M. Cathrine Christiane de Iden; St. Hlh. 04; ~ 18/6 15? Anna Kirstine Jacobsdtr. Hansteen af Vordingborg-K., f. 15/4 91; [† 16/5 1729].

KUM II, s. 297 (»Fridericus Steno Funchius«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 532; PT 7:2 (1917), s. 135 (forældres navne).

10. 6/7 1729, o. 7/10, Peder Andersen Eeg, f. Korsør 3/8 02; F. A. Christensen E., Skipper; M. Kirsten Madsdtr.; St. Korsør 20, Bacc. 27; C. 30/8 23; ~ 30 Maren Nielsdtr., E. e. H. C. Schade i Sverborg, † 10/7 55; F. N. Jespersen, Bgmstr. i Slag.; [† 17/5 1743].

KUM II, s. 432, 492 (»Petrus Andreæ Eeg«, 18 år gl.).

11. 5/7 1743 [Vorbasse-G. 17/6 35, o. 30/9] Andreas Werliin, f. Systofte 04; St. Nykjøb. p. F. 25; Hør. Holbæk c. 28; ~ Holbæk 8/6 36 Anne Elisabeth Christensen, f. Holbæk 15/2 17, b. Ø. Egesborg 23/5 55; F. Chr. C., Rdmd. og Proc.; M. Johanne Marie Gravenhorst; [† 1758].

KUM II, s. 472 (»Andreas Werlinus«, 21 år gl.).

12. 11/8 1758 [p. Cap.* 29/3 55, o. 18/4] Hans Ditzel, f. Holbæk 19/4 25; (Bdr. t. Maren D. ~ H. P. J. Pohlmann i K. Hyllinge-L.); F. Hans Hansen D., Kbmd. og Rdmd.; M. Ellen Bertelsdtr. Rosengaard; St. Roesk. 45; C. 48; Pr. . . ; 1 ~ 24/10 60 Cathrine Christiandtr. Runge af Udby-Ø., f. 44, † 74; 7 S., 3 D.; 2 ~ 6/9 76 Hanne Hansen i Udby Pg.; see Michael M. D. i Rerslev-Vi.; [† 24/7 1788].

KUM III, s. 55 (»Iohannes Ditzel«, 20 år gl.); Kbg. Holbæk (1700-42) opsl. 152 (dåb); PT 1988, s. 78, 79 (forældre); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 981, Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 63.

13. 9/9 1788 [r. Cap. Slag. St. Mik. K. o.s.v. 30/11 75] Christian Frederik Platou af Damsholte, d. 18/6 49; St. pr. Kbh. 64, Bacc. 66; C. 26/3 67, n.; p. Cap. Damsholte 31/8 74, o. 7/10; ~ 23/2 76 Cathrine Stoud af Kjeldby, d. 2/3 51; mindst 1 S., 3 D.; see H. J. V. Schoulund i N. Sundby-H.; J. C. Fangel i Svanninge; J. C. Fangel i Tikjøb-H.-H.; (V. H. H. Visby i Strøby-V.); [† 15/7 1815].

KUM III, s. 249, 267 (»Fridericus Christianus Platou«, 15 år gl.).

14. 22/11 1815 [Stubbekjøb.-M. 30/5 98] Dr. th. Johannes Clausen; [21/3 1821 Assens-Kj.; see der].

15. 21/3 1821, o. 13/4 [Adj. Kbh. 26/1 19] Laurits Christian Holsøe; [1/4 1835 Frederiksberg-H.; see der].

16. 9/6 1835 [Præstø-S. 26/2 23] Nicolai Bierfreund Søtoft, f. Assens 31/3 90; F. Niels S., Bager; St. Nykjøb. 11; C. 10/7 16, l.; r. Cap. Kjøbelev-V. 30/7 17; ~ 18 Dorothea Elisabeth Ramlau, f. Vdbg. 18/1 95, † Kbh. 14/4 67; F. August R., Bager; M. Marie Elisabeth Jantzen; u. B.; [† 5/6 1844; „flere af hans Digte have et virkeligt Værd“; B. D. G. 1/170; N. 596; E. 3/294 og S. 3/345].

17. 26/8 1844, o. 4/10 [c. Adj. Vdbg. 14/7 38, Adj. ss. 23/4 39] Hans Peter Coster Dorph, f. Klintholm p. Møen 22/11 10; F. Kmrd. Jens Frederik Sigfried D., Godsforv. p. Gjorslev; M. Johanne Charlotte Coster af Magleby p. Møen; St. Vdbg. 29; C. 9/7 35, l.; ~ 2/11 38 Frederikke Marie Aagaard, f. p. Iselingen 11/5 16; F. Krigs-Ass. Holger Halling Aa.; M. Marie Koës; 2 S., 7 D.; see J. B. G. Thygesen i Ø. Brønderslev-H.; Frederik D., Cand. th. 68/2; E. S. 1/380.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Øster Egesborg Kirke, s. 931-938.