Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 280. Frederiksberg og Hvidovre,

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/49; L. P. B. 546; K. M. 157; Lkm. 1/20; Kbg. Frederiksberg 1677, Hvidovre 1747.
Anm. Frederiksberg kaldtes tidligere Nyhollænderby (see dette) el. Vesteramager. Hvidovre (dvs. Ovre-Ydre), oprindeligt et Pastorat for sig, var 1665 – 17/2 1747 forenet med det øverste Capellani til Kbh. Frue K., hvortil svares 150 Rd. aarligen. Frederiksberg hørte fra 1703 til 1736 til Brøndshøi-R. Frederiksberg Kirke blev indviet 6/1 1734.
———————————

1. 2/1 1737, o. 6/2, Johannes Garlefsen Kinast, f. Ribe 12/9 05; F. G. K., Instrumentist (Stadsmusikant); M. Agnes Hedvig . . . ; St. Ribe 26, Bacc. 27; Hør. Ribe 28; C. 28/5 31, n.; Hør. Ribe 31–36; 1 ~ Margrethe de Hemmer Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 13/6 12, b. 2/12 50; F. S. Nielsen S.; M. Susanne Katrine Worm; 3 S., 6 D.; 2 ~ Christine Pedersdtr. Smith, f. 15, † 1/3 1808; F. Jstrd, P. Larsen S.; u. B.; [† 1/2 1773; han blev i Ribe stærkt berørt af den pietistiske Bevægelse, hvorfor han til at begynde med var bleven saa forhadt i Frederiksberg, at mange ej ville gaa til hans Prædiken; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 480, 493 (»Iohannes Kinast«, 21 år gl.); KS 5:4 (1907-09), s. 549-553 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 721, (613); Wahls optegnelser, se DIS-forum; DanKir bd. 1-3, s. 468-69 (se nedenfor).

2. 7/4 1773, o. 13/8, Peder Mogensen Vogelius; [3/9 1777 Kbh. Hel. G. K.; see der].

3. 29/10 1777 [Søborg-G. 15/6 70] Jens Knudsen Thillerup, f. Sorø •/5 20; F. K. Jensen, Foged; M. Margrethe Thillerup; St. pr. 39; C. 19/12 43; p. Cap. Sl. Bjergby-S. 7/1 47, o. 19/7; Sp. ss. 10/4 50; Magleby i Sjælld. 4/10 56; ~ F. D. i Sl. Bjergby-S.: Ellen Marie Danielsdtr. Pauli, f. 25, † 5/1 02; see H. F. Olivarius i Svaneke-I.; P. H. Paludan i Asminderød-G.-F.; [† 1/4 1780].

KUM II, s. 608 (»Ianus Canuti Thillerup«, 20 år gl.).

4. 24/5 1780 [d. P. i Smyrna 11/3 73, o. 26/3] Johan Martin Weinreich, f. Kbh. 11/11 38; F. Joh. W., Skllrr.; M. Dorothea Weirup; St. Kbh. 58; C. •/4 64, h.; ~ 10/10 80 Caroline Marie Spier, f. c. 54, † Kbh. 20/2 21; 2 D.; [† 20/1 1785; N. 645; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 1-3, s. 469 (se nedenfor).

5. 1/4 1785 [Rønne-K. 26/3 77] Hans Pontoppidan; [30/11 1787 Idestrup; see der].

6. 8/2 1788 [Veile-H. 3/6 85] Prof. og Mag. Laurits Hansen Smith; [9/1 1789 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Asminderød-G.-F.].

7. 6/3 1789. Johannes Bruun, f. Svaneleie p. Amager 21/10 55; (Bdr. t. Maria E. B. ~ P. Hansen i Dollerup-F.-R.); F. Malte Christian B., Amtsforv. i Kbhs. Amt; M. Else Cathrine Olufsdtr. Lassen; St. Roesk. 73; C. 78, h.; Cat. Holmen 79; r. Cap. Asminderød-G.-F. 21/10 85, o. 25/11, – 86; [† 12/12 1798; hvor han var i Mellemtiden, er ikke fundet].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 345, i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 169.

8. 15/2 1799 [P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 21/2 94] Michael Frederik Liebenberg; tillige P. t. Christiansborg Slot 12/7 05; [2/3 1810 Hofpræst; see Kgl. Confessionarier].

9. 15/5 1810 [Skp. 29/8 00] Jens Hansen Frechland; [29/8 1823 Søllerød; see der].

10. 2/1 1824 [r. Cap. Kbh. Garn. K. 31/10 15, tillige P. v. Døvstumme-Institutet 21] Søren Schjødte; [22/10 1834 (1/5 35) Slots- og Hofpræst v. Christiansborg Sl.; see der].

11. 1/4 1835 [Ø. Egesborg 21/3 21, o. 13/4] Laurits Christian Holsøe, f. p. Anholt 23/7 89; F. Niels H., Fyrinsp., siden Consumtionsskrvr. i Kbh.; M. Ingeborg Møller; St. Kbhs. Bgdsk. 06; C. 25/4 17, l.; Adj. v. Metropsk. 26/1 19; Rang med Kbhs. Sognepræster 18/9 46; ~ Chrbg. Slk. 8/5 22 Vilhelmine Euphrosyne Margrethe Feddersen, f. Kaltenkirchen 26/3 97, † her 17/7 71; F. Broder F., Sp. t. Kaltenkirchen, Segeberg Amt; M. Regine Margrethe Wildenrath; 3 S., 2 D.; see F. J. Heise i Roholte; [† 17/8 1862; E. 1/695 og S. 1/695; Portrait i Kirken].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1809-28 V) opsl. 10 (vielse); DanKir bd. 1-3, s. 469 (se nedenfor).

12. 20/1 1863 [Karlebo 10/5 54] Peter Elias Hall, f. Kbh. 23/9 05; F. Oberstlieut. ved det borgerl. Infanteri, Mads Christensen H., Bødkermstr.; M. Anna Helene Lykke; St. Chrhvns. Bgdsk. 22; C. 25/4 28, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 23; Cat. Kbh. Holmens K. 8/12 30, o. 3/4 31; Sp. Svendborg Frue K. 23/12 39; c. Pr. 1/9 50; Pr. 16/6 51; Pr. 57; R.* 1/1 59; ~ 7/5 36 Hansine Nicoline Christiane Gustave Michaelsen, f. Kbh. 29/4 12; F. Generalmajor Frederik Christian v. M.; M. Sophie Frederikke Prætorius; 2 S., 4 D.; see F. V. W. Topsøe, Cat. St. Hedinge; [# 14/1 1876; E. 1/555 og S. 1/645; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 1-3, s. 470 (se nedenfor).

13. 18/8 1876. Christen Evaldsen; see Kbh. Frue K. 1 r. Cap.

———————————

 

 

No 281. Capellaner pro loco i Frederiksberg og Hvidovre,

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. Et Embede som anden Cap. p. l. oprettet 21/11 1873.
———————————

1. 21/10 1863 [p. Cap.* 4/4 56, o. 23/4] Christian Ludvig Nielsen, f. Saxkjøb. 29/6 23; F. Frederik N., Skibscpt.; M. Karen Jessen; St. Nykjøb. 42; C. 9/1 51, h1.; Lærer v. Søetatens Pigesk. 13/10 (1/11) 53; tillige Lærer v. d. Wærnske Opdragelses- og Underviisnings-Institut p. Frederiksberg 1/11 s. A.; tillige P. v. Kbhs. Sygehjem 8/10 59; ~ 19/12 51 Erhardine Petronella Marie Mønster, f. Randers 23/4 20; F. Frederik M., Landsover- og Underretsproc.; M. Charlotte Louise Haasum af Gjerrild-H.; [26/2 1869 Dalbyneder og ad int. Raaby og Sødring; 5/3 73 Dalbyover istedetfor Raaby-S.; see der; E. S. 2/537].

2. 6/6 1869 [o. Medhjelper her 19/12 68, o. Aarh. 10/3 69] Andreas Herman Vilhelm Sørensen; [11/3 1876 Tanum-H.; see der].

3. 21/11 1873 [Cap. p. p. Torup 20/7 69, o. 15/9] Frits Alfred Rugaard, f. Kbh. 20/4 44; F. Dan. Eiler R., Privatlærer; M. Grethe Fred. Mogensen; St. v. W. 61; C. 26/6 67, l.; (75) O.; [22/7 1881 Endeslev-V.].

4. const. 1/5 1876 som 1 Cap. p. l. [Ord. Till. som Præst v. Kbhs. Sygehjem 19/2 70, o. 30/3] Johan Jacob Mohr, f. Kbh. 5/7 38; F. Joh. Lud. M., Capelmus.; M. Caroline Olivia Busch; St. Kbh. 56; C. 24/6 62, l.; tillige P. v. Sygehjemmet; ~ 23/10 63 Louise Marie Sophie Ahrensen, f. Kbh. 7/8 37; F. Prof., Dr. med. Arnold Andr. Bull A.; M. Nelly Marie Busch; (77) 5 S., 3 D.; [25/410 1880 r. Cap. St. Mathæus K.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 1-3, København By, udg. af Nationalmuseet 1966-72. Frederiksberg Kirke, s. 401-519; Frederiksberg Slotskirke, s. 341-397; bd. 3 (1944) Hvidovre Kirke, s. 320-331.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Ny Hollænderby og Frederiksberg s. 522-554).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Krr. & tillæg —

No 835. Nyhollænderby (til Forskjel fra Gammelhollænderby paa Amager) el. Vesteramager, (siden Frederiksberg),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. 17; Nye khist Saml., B. 3, S. 161; M. S. 1-a/60; Kbg. 1677.
Anm. Menigheden blev oprettet ved. kgl. Brev 2/6 1651. Var det første Aar tilkyttet Kirken udenfor Nørreport, fik Aaret efter egen tydsk Præst. Kirken blev ganske ruineret 1658–60; opbygget igjen 61; hvorefter den tydske Præst p. Chrhvn. prædikede i den. I Kong Chr. V.tes Tid (1697) blev Ladegaardsjorderne fratagne og Kirken formodentligt nedbrudt.
———————————

1. o. 1652. Willichius Heister el. Geisler; [† 1654].

KS 5:4 (1907-09), s. 523 (se nedenfor).

2. o. 3/11 1654. Mathias Hildebrandt; tillige 7/7 60 tydsk Cap. v. Kbh. Frelsers K.; see der.

3. 5/12 1670 [Legationspræst i England 69] Mag. Peter Müller; tillige tydsk Cap. til Kbh. Frelsers K.; see der.

4. 22/11 1684. Mag. Søren Andersen Arctander; tillige tydsk Cap. til Kbh. Frelsers K.; see der.

5. 17/1 1688. Mag. Jacob Andersen Hummer; [20/3 1691 St. Magleby; see der].

6. 30/3 1691. Mag. Christopher Poulsen Danchel; tillige r. Cap. t. Kbh. Frelsers K. fra 2/11 86; [see Kbh. Frelsers K. Sp.].

7. 30/6 1696. Mag. Laurits Lauritsen Thura; tillige hollandsk Præst v. Holmens K. i Kbh. fra 8/10 95; [25/5 1703 Aarh. Frue K.; see Aarhuus Dk.; i hans Tid, 13/7 97, afbrændte Halvdelen af Ny Hollænderby. Kort efter fratoges de Marken og Aaret efter udgik et kgl. Brev om, at Menigheden skulle henlægges til Hvidovre].

Derefter (1703) blev Byen, som fik Navnet Frederiksberg og 1734 sin
egen Kirke (indviet 6/1), Annex til Brøndshøi-R., indtil 1736, og fik 1747 Hvidovre,
som hidtil havde hørt til det øverste Capellanie v. Frue K. i Kbh., til
Annex; see Frederiksberg-H. og Hvidovre.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 1-3, København By, udg. af Nationalmuseet 1966-72. Ny Hollændebyens Kirke, s. 401-411 (inkl. i kap. om Frederiksberg kirke).
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Nyhollænderby paa Ladegaardsmarken. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 161-163.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Ny Hollænderby og Frederiksberg s. 522-553).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 516. Hvidovre (Ovre-Ydre) el. Ovre ved Stranden,

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. 18; Kbg. 1747.
Anm. Uagtet det anføres som forenet med det øverste Capellanie ved Kbhs. Frue K. fra 1573 til 96, har jeg dog fundet Hans Lauritsen (see Kbh. Frue K. 1 r. cap.) som værende her 1580 og 84; maaskee var han Capellan.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. F. Rørdams artikel om Hvidovre, se nedenfor.]
———————————

1a. (1560). Mads . . . ; [† 1569; see khist S. III. 1/804].

Herefter var Kaldet ubetjent indtil 1573.

1b. 23/8 1573. Mag. Hans Lauritsen; underskrev Fuldmagten til Kongehyldingen 1584 som Sp. her; [var tillige ø. Kap. t. Kbh. Frue K.; see der; † 22/10 1596].

1 (c). k. 11/11 1596 [Pr. p. Klosteret i Kbh.] Christen Nielsen (Sulderup); [† 21/10 1620; blev blind og blev fra 99 paalagt, at holde Capellaner; fik 08 for sin Elendigheds Skyld 12 Rdlr. aarligt].

Christen Nielsens Capellaner 1599-1621:

1d. 1599. Rasmus Nielsen, var Cap. her; [blev vist siden r. Cap. i Helsingborg].

1e. 16 . . Bertel Nielsen, var Cap. her.

KS 3:1 (1874-77), s. 322, 350.

2. (1608**). Peder Nielsen Wore (Varde), var Cap. her da han underskrev Hyldingsfuldmagten 1608.

KS 2:5 (1869-71), s. 150 (note 22).

3. (1610**). Peder Jensen Randers, var Cap. her da han underskrev Hyldingsfuldmagten 1610; [1610 Hersted Ø. og V.; see der].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

3b. 1610. Jacob Nielsen, var Cap. her; [1611 K. Lyngby; see der].

3c. 1611. Svenning Nielsen Morsing, var Cap. her; [7/12 1615 Herlev; see der].

3d. o. 11/12 1616. Peder Andersen Slagelse, var Cap. her; St. i Kbh. (08).

F-P s. 235 (»Petrus Andreæ Slaglosiensis«); PT 8:6 (1927), s. 184.

3e. 16 . . Peder Nielsen, var Cap. her; [16/10 1619 Vallensbæk; see der].

3f. o. 24/11 1619. Christen Mikkelsen Thisted (Tidsted), var Cap. her; St. 13; [2/6 1626 Vallensbæk; i 1623, blev der klaget over, »at han sig ikke tilbørligen forholder i sit Kald«, og i 1625, begjærede Sp. Thor Rasmussen »at befries fra ham«; (var tidligere fejlagtigt ført i Rødovre)].

KUM I, s. 12 (»Christianus Michaëlis Tistadiensis«); PT 8:6 (1927), s. 186; KS 2:1 (1857-59), s. 360-61; 3:1 (1874-77), s. 446, 447, 456, 809.

Efter C. Nielsens Død, var Kaldet ledig i  ¾ Aar.

4. 20/7 1621, o. 1/8, Thorlak Thorkilsen Islender, f. p. Island c. 89; St. i Kbh. (10); fik 30/8 17 Tilladelse til, at oprette en privat Skole i Kbh.; ~ . . . . ; [† 16/1 1622; han var den første Islænder, der efter Reformationen har haft præstelig Ansættelse her i Landet; han blev paalagt at underholde Capellanen indtil denne fik anden Ansættelse].

F-P s. 236 (»Thorlacus Torchilli Islandus«); PT 8:6 (1927), s. 187; KS 3:1 (1874-77), s. 810-811 (se nedenfor).

Kaldet stod ledigt i 1 Aar, men blev betjent af Capellanen C. M. Thisted.

5. k. 8/1 1623, o. 22/1 [Pr. p. Klosteret (Kommunitetet) 21] Mag. Thor Rasmussen, f. Cimrishavn, Skaane c. 91; St. Hlh. 15; blev 27/4 25 den første P. ved K. udenf. Kbhs. Nørreport; Mag. Kbh. 1/5 27; ~ . . . ; 1 B.; [2/9 1627 Sp. i Visby og Pr. Gulland (Gotland); † P. 19/8 31; en lærd, nidkjær, i sit Embede gavnlig Mand; see khist S. III. 1/813; ogsaa han blev paalagt at underholde Capellanen H. Christen].

KUM I, s. 21, 85 (»Theodorus Erasmi Scanus«, »Dn. Theodorus Erasmi, suburbanæ ecclesiæ Hafn. pastor«); PT 8:6 (1927), s. 187; KS 2:1 (1857-59), s. 360-363 (Kirken udenfor Nørreport); 3:1 (1874-77), s. 812-813 (se nedenfor).

6. 26/9 1627 [Kbhs. Tugthuus, k. 2/8 26] Peder Nielsen Sæbye; [14/6 1628 tillige tredie Capellan til Kbh. Frue K., dvs. P. t. den nye K. udenf. Kbhs. Nørreport, hvor han fik Bolig; see der].

7. 20/8 1629, o. 22/8, Peder Nielsen Slagelse, ligeledes til K. udenf. Kbhs. Nørreport; see der.

8. o. 13/7 1644. Peder Iversen Munck, ligeledes til K. udenf. Kbhs. Nørreport; see der.

9. 20/8 1654, o. 30/8, Bent Olufsen Halland, ligeledes til K. udenf. Kbhs. Nørreport, f. Halmstad; St. Kbh. 47; ~ Kbh. Holm. K. 11/11 1655 Anne Carlsdtr., som overlevede ham; 1 S.; [16/10 1660 Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., men vedblev som P. her; † 1665].

KUM I, s. 206 (»Benedictus Olai Halmstadiensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 378-382 (K. udenf. Nørreport); 3:1 (1874-77), s. 816-818 (se nedenfor).

Derefter forenet med Khbs. Frue Kirkes øverste Capellanie til 17/2 1747, efter Rescr. af 2/3 1742,
da det blev Annex til Frederiksberg.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Om Hvidovre (Ovre ydre eller Nedre-Ovre) Præstekald. Kirkehistoriske Samlinger, 3:1 (1874-77), s. 803-818.
Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Hvidovre Kirke, s. 320-331.