Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 106. Bjergby (Slots- el. Brødre- el. St. Laurentii) og Sludstrup,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/141; H. 9/8; U.; K. M. 137; Lkm. 1/768; M. 133; Kbg. 1709.
———————————

1. 1536. Niels Kjeldsen; (levede 1584).

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. (1585). Niels Nielsen.

3. (1608. 10). Hans Nielsen; ~ Karen Margrethe Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; see E. J. Bruun i Gimlinge; C. Hansen her; [fmtl. † c. 1632].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

4. o. 9/3 1632 [Rtr. Hlh. 30] Mag. Bertel Jørgensen (Gerson), f. Christiania; St. Lund 19, Bacc. 22; Mag. Kbh. 9/5 25; ~ F. E., † før 53; [† 1650].

KUM I, s. 37, 56, 74 (»Bartholomæus Georgij Wæhaniensis/Bartholomeus Georgii Christianiensis«); PT 8:6 (1927) s. 191; KS 3:2 (1877-80), s. 698; Kopskatten 1645, opsl. 80.

5. 1650 [p. Cap.* 48] Christen Hansen, fmtl. en Søn af Nr. 3; St. Slag. 41; ~ 50 Clara Andersdtr. af Stillinge; [fmtl. † c. 1655; boede i her 1640, da han var fadder for sin Søsters Barn i Gimlinge].

KUM I, s. 165 (»Christiernus Iohannis Montoppidanus«); KS 3:2 (1877-80), s. 695.

6. o. 1/2 1656. Hans Carstensen; St. Slag. 51; ~ Kirsten Madsdtr. Lemvig af Lundforlund-G., † c. 93; [fmtl. † c. 1677; hans Navn paa Kirkeklokken i Sludstrup 1668; gav Kalk og Disk til Kirken 1/1 1674].

KUM I, s. 235 (»Iohannes Castani«); DanKir bd. 5, s. 699, 686 (se nedenfor).

7. 2/5 1677 [Sp. i Strø og Skarhult, Lunds Stift, o. 29/9 55] Henrik Hieronymussen Sparre; St. Sorø 51; 1 ~ Elisabeth Hansdtr. fra Syderø, Fær., † c. 89; 2 ~ Johanne Jensdtr., † Sorø 8/11 22; see Pontus H. S. i Mariager-H.-S.; Hieronymus H. S. i V. Aaby-Aa.; [† 1/8 1722 (H); er dette rigtigt, maa Etm. antages at have været Adj. og Succ.; begav sig 76 til Danmark].

KUM I, s. 231 (»Henricus Hieronymi Sparre«); SB s. 166; Caw. III, s. 84.
(10/10 1682*. Malte Radier; see Ølstykke).

8. 17/7 1697**. Jacob Iversen Abel (Abbel) maaskee af Asfærg-F.; St. Rand. 86; ~ F. D. Elisabet Henriksdtr. Sparre, † Vibg. 28/3 52; [† 27/11 1719; hans Navn paa Kirkeklokken i Sludstrup 1701].

KUM II, s. 148 (»Iacobus Ivari Abelius«); DanKir bd. 5, s. 699-700 (se nedenfor).

9. 1/3 1720** [Fp. c. 17] Daniel Pauli, f. Kbh. 13/5 82; St. Kbh. 02, Bacc. 07; C. 15/12 10, l.; Hør. Kbh. (10); ~ Kbh. 12/7 20 Bente Stub; see J. K. Thillerup i Frederiksberg-H.; [† 17 . . ; hans Navn paa Døbefadet 1739, og do. i Sludstrup K. 1741].

KUM II, s. 275 (»Daniel Pauli/Daniel Pauli, colleg. Medic. alumnus.«, 20 år gl.); DanKir bd. 5, s. 688, 697 (se nedenfor).

10. 1750** [p. Cap.* 7/7 47, o. 14/7] Jens Knudsen Thillerup; [4/10 1756 Magleby; see Frederiksberg-H.].

11. 26/11 1756 [Aggersø-O. 2/7 51–54] Frederik Pedersen Holm, f. Kbh. 18; F. Skipper i Frederikshald; St. Trondhj. 38; C. 47; ~ 51 (Bev.) Margrethe Christophersdtr. Sommer fra Christiania, levede som E. i Norge; [† 14/9 1760].

KUM II, s. 592 (»Fridericus Holm«, 20 år gl.).

12. 22/12 1760 [r. Cap. Rise-M. 7/7 47] Peder Arentsen Kjerulff, f. Laurvig 15; F. A. K.; M. Charlotte Amdie Gersin; St. pr. 30, Bacc. 33; Alumnus p. Borchs Coll. 40–44; C. 21/6 42, n.; p. Cap. Esbønderup-N. 31/1 44, o. •/3; ~ Karen Nielsdtr. Olivarius af Græsted-M., f. 22, † hos sin Søn i Lynge, Alsted Hrd., 14/10 94; 3 S., 2 D.; see Holger K. i Balling-V.; [† 9/11 1776].

KUM II, s. 523, 542 (»Petrus Arendi Kiærul«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 226; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 72.

13. 22/1 1777 [r. Cap. Nordborg 17/2 69] Olaus Jacobides Huulegaard; [4/8 1786 Egebjerg; see Karlebo].

14a. 4/8 1786 [Kbh. civ. Arresthuus 5/2 82] Jacob Lemvig; [14/12 1798 Vemmelev-H.; see der].

14b. 22/2 1799 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. 24/2 97] Henrik Eiler, f. Skjævinge 57; F. Laur. E.; Degn; M. Elisab. Marg. Rostock; St. Fdbg. 74; C. 20/3 77, l.; Vice-D. p. C. 77; r. Cap. Nysted-H. 27/4 87, o. Kbh. 1/6; 1 ~ 15/6 87 Anna Elisabeth Winther, † 3/6 05; F. Urtekræmmer i Kbh.; 2 ~ Sophie Amalie Jordhøy af Ringkjøb.-R., † Sæby 20/10 42; [† 27/10 1817; N. 147; E. 1/366 og S. 1/404].

KUM III, s. 329 (»Henricus Hilarius«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 311; Kbg. Sæby (1839-1858), s. 249, opsl. 236 (enkens død).

15. 18/3 1818 [Visby-H. 6/12 99, o. 21/2 00] Knud Graah, f. Aalbg. 11/8 70; F. David Olufsen G., Mægler; M. Inger Christensdtr. Stausgaard; St. Aalbg. 91; C. 25/4 98, h.; ~ Kbh. Holmens K. 30/1 00 Johanne Gynther, f. c. 81, † Kbh. 10/6 49; 1 S., 1 D.; [† 1/4 1827; ypperlig Catechet].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4701.

16. 9/6 1827, o. 25/6, Peter Andreas Fenger; [10/4 1855 Chrhvn. Frelsers K.; see der].

17. 4/7 1855 [Gjesing-N. 19/6 47, o. 15/8] Christian Ancher Winther, f. 13/7 16; F. Etrd. Christ. Mich. W., Chef for Matriculscont.; M. Else Marg. Petronelle Braag; St. Kbh. Bgdsk. 33; C. 29/4 39, l.; ~ Kbh. 21/6 48 Kirstine Marie Elisab. Glahn af Kbh. Garn. K. r. Cap., f. Ulsø 7/5 16; 2 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Slots-Bjærgby Kirke, s. 682-690, Sludstrup Kirke, s. 691-700.